Září 2018

Barevné variace

28. září 2018 v 21:41 | Eva |  Mandaly
Hrajeme si s pozadím

Předlohy mandal

26. září 2018 v 20:42 | Eva |  Mandaly
Do rubriky MANDALY . podsložka - PŘEDLOHY - ZDE -http://duhovaposelstvi.blog.cz/galerie/mandaly/predlohy
jsem dnes vložila několik předloh náhodně vybraných. Už jich mám - hádejte ....
Hluboko uvnitř

24. září 2018 v 20:09 | odkaz |  Zajímavé knihy, odkazy
Do světa dnes oficiálně vstoupilo zajímavé CD a jeden m§j obraz měl tu čest stát se jeho součástí. Radost veliká, nepopsatelná.


Zvuky handpanu, tibetských zpívajících mís či zvonkohry Auris dokáží prohloubit účinky meditací, jógy i relaxace. Naše první CD "Hluboko uvnitř" vzniklo z nahrávek pořízených v jeskyni Šumavských bylinných lázní v Kašperských Horách.🌳
Vyznění jednotlivých nahrávek je různé. Některé zklidňují, jiné dodají energii. Ukázky jednotlivých skladeb i celé CD najdete tady: http://bit.ly/CDHlubokoUvnitr. Budeme rádi, když nás podpoříte :)
Bližší informace o CD i o nás najdete na webu: http://www.relaxxxl.cz/

Nahrávky jsou určené pro odpočinek a hlubokou relaxaci. Obsahují tóny velmi tiché i hlasité. Vzhledem k tomu je vhodné využívat k poslechu buď sluchátka nebo kvalitní reproduktory. Výsledný efekt za to jistě stojí. Při poslechu neřiďte žádný dopravní prostředek. Může doj....

A jaké jsem měla pocity já, když jsem skladby poprvé slyšela?
Součástí klidu - jeskyně, to ne něco tak léčivého, cítila jsem se uvnitř té jeskyně v duhové pyramidě a to jemné cinkání tolik hladilo duši jako luční zvonky, které miluji . přitom by se usínalo, nádhera pro terapeuty.... nenalézám slova.
A jedna skladba mě kolébala, hladila, konejšila, smývala vše nepotřebné, dovedla bych si ji představit na kurzu, jak lidé meditují a pak kreslí. Je v ní radost a něco povznášejícího uklidňujícího , léčivého, hravého ... A tímto také pozdravuji hudebníky

Odkaz na zdroj : Fb . zde

Budu ráda, když nahlédnete, zaposloucháte se a třeba napíšete. Každý autor je rád zpětné odezvě. A ty skladby si zaslouží mnohem více.
C d přeji hodně posluchačů a autorům děkuji za důvěru. Je mi ctí.

Pro připomenutí

8. září 2018 v 12:38 Citáty

Kumránské svitky
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.
Přikázání štěstí
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.
Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.
Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.
Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
Jak dosáhnout harmonie?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.
Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.
Jaká je podstata reality?
"Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku "Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."

Deset let " duhových poselství "

1. září 2018 v 17:07 | Eva |  Úvod pozpátku
Právě dnes, když začínal nový školní rok 2008/2009, otevřely oči tyto stránky. Divily se všemu, co internet poskytuje, překvapil je fotoshop, radovaly se z každé proměny obrázků a s odstupem času jim všechny ty moderní podivnosti přišly jako samozřejmé a první články směšné. I zaťukaly mi duhová poselství na hlavu se slovy, abych nebyla- jak říká má vnučka - " bizár" , tak jsem začala mazáním. Dnes už nepoznáme, že první příspěvek byl vložen 30.8.2008 , že září bylo každodenně naplněno. Blog se stal jakousi náhradou zaměstnání, touhou podělit se o zkušenosti s mandalami, automatickou kresbou,později vším, co mi přicházelo do cesty a nějakým způsobem ovlivňovalo můj život.
Určitě mi ukázaly mnoho způsobů pohledů na svět, na zdraví. Na nějakou dobu ke mně přivedly zajímavé lidi, známé či přátelé.
Dnes si ale uvědomuji, že sdílení je sice pěkná věc, ale ne vždy důležitá pro jiné, že přátelstvá jsou vzácná a těch skutečných je poskrovnu. Že člověk občas věnoval příliš energie směrem, kde to asi nebylo nutné, že to byly stovky hodin odpovědí, těžko posoudit, zda k něčemu vedly. Pokud nebyla zpětná odezva, asi k ničemu.
Dnes už vím, že jsou jiné vymoženosti internetu, že třeba takový FB skýtá daleko snadnější vkládání fotografií a mnohem rychlejší reakce, které pochopitekně každý očekává. Navíc tam najdeme skupiny lidí stejného smýšlení, spoustu tvořivých nápadů a inspirační zdroj je nekonečný. Tak se stalo, že poslední roky nevkládám fotografie pozdravů ze zahrady, protože moje fota se nedají srovnat s těmi, které potkávám právě na FB. Jsou to jen momenty, jimiž jsem chtěla přiblížit krásu okamžiku všedností zahrádky, ale také vím, že jsou to mé " srdcovky " a osloví snad jen někoho z paneláku , ale jinak bezvýznamné.A není třeba vše sdělovat. Informační tok kolem nás zanechává stopy a v dnešní době to, co bylo před deseti lety " objevem ", je dnes samozřejmostí kráčející s námi a stačí se jen podívat vlevo či vpravo a odpověď na jakoukoliv otázku přiběhne okamžitě k nám. Někdy ne hned, ale v okamžik, kdy to právě nečekáme, ale potřebujeme.
Přece jen je zde jedno veliké ALE. Ukončit blog. ale....
Blog je jako dítě, které pipláte a ono vás zároveň učí jako všechny děti v životě. Jako jeho rodič ho nechcete opustit, nevíte, jestli něco nepotřebuje ještě od vás. Kolikrát jsem si položila tuto otázku!
Zatím jen vím, že pravidelné každodeníí příspěvky jsou v nenávratnu, že mnohé články odvál čas, že vlastně nevím vůbec nic. Už netoužím informovat. Budu jen mazat. Cítím se možná vyšťaveně, ale koho to zajímá.
Jakmile bloger přestane vkládat, jeho stránky ztrácejí návštěvnost a a ta u duhových poselství nebyla až tak vysoká. Kdysi jsem si říkala, kdyby jen jednoho člověka oslovily, stálo to za to. A dnes už si to nemyslím, protože vím, že člověk nemůže stále jen dávat. Všechna ta písmenkka na monitoru se pohybují někde v prostoru, každý obraz tam, každá pohnutka , ale v reálu není vůbec nic. A je to správně.
Virtuální realita, se kterou trávíme kus života, je zvláštní fenomén doby a já o něm stále více přemýšlím, do jaké míry je pro nás důležitý. Právě proto přemýšlím , co bude dál.
Přeji vám všem, kteří sem občas zavítáte krásné indiánské léto a hodně vnitřního klidu. Děkuji, že jste sem zavítali, že jste mi napsali a že prostě jste.
A kdo máte odvahu vstopit na FB, najdete mě tam pod mým jménem zde -https://www.facebook.com/eva.lipinova
Na Instagramu sice jsem zaregistrovaná, ale nemám " Chytrý" telefon ke vkládání.
Od listopadu loňského roku jsem k dnešnímu dni vytvořila 1500 předloh mandal, které čekají na vydavatele. Ale ve světě je už přemandalováno, trh je přesycen předlohami pro ty, kteří rádi vybarvují. ASI. Ale vkládat je zde na blog, to už se nedá. Některé jsou právě v albech na FB. Víte, když jde někdo na sportovní zápas, prožívá fanouškovskou euforii, která vyprchá a on nepřemýšlí nad tím, jak strávil čas. To jen my, kteří se zabýváme výtvarnou činností si myslíme , že každé dílo musí být nějak oceněno. Kdepak, tak tomu v mnoha případech není, pokud nenesete známé jméno. I zde je euforie z tvoření, vyprchá, ale na rozdíl od sportovního fanouška po ní zbudou stohy složek, papírů, pláten... Ty na někoho čekají. Někdy marně a jednou skončí ve sběrných surovinách. Asi byly potřebné v tuto chvíli jen pro chvíli samotnou, kdo ví...
Domnívm se, že se nesmíme nutit do činnosti, která se stala zvykem, která je jakousi povinností, protože se od nás očekává.
Ještě jednou - láskyplné dny všem.