Březen 2018

Otevření se je cesta ...

30. března 2018 v 19:45 | Sophie Sophie Bashford​ |  Zajímavé knihy, odkazy

OTEVŘENÍ SE JE CESTA, ABY DO VÁS MOHLO VSTOUPIT SVĚTLO
Život vždy hledá cestu, jak nás pozvednout na vyšší úroveň. Někdy za účelem jít výše potřebujete čelit čemukoliv, co vás drží zpět od přijetí světla.

Aby Světlo mohlo vstoupit, potřebujete mít otevřené, přijímající, ochotné a obměkčené srdce. Tím, jak společenské a kulturní podmínky často vytváří tvrdé schránky kolem našich srdcí a nutí nás, abychom vypadali jako že "máme vše pod kontrolou", často zamezí světlu, které hledá, jak nás povznést.

Hlavní překážkou k přijetí Světla jsou potlačené a odmítnuté emoce. Krutou pravdou je, že neexistuje cesta, jak se otevřít světlu vaší Duše, pokud jste zaseklí v emočně mrtvém bodě. Potlačené emoce způsobují energetické uzavření a blokují váš vývoj do moudrosti vašeho Vyššího Já.

V naší společnosti máme velké stigma co se týče "zhroucení". Učí nás dívat se na jakýkoliv kolaps nebo zhroucení jako na slabost. Co se týče spirituálního vývoje, zhroucení jsou nezbytná. Takže když člověk zkolabuje pod tíhou jeho nebo její neléčené emoční zátěže, pak teprve může začít docházet k vnitřním změnám. Je to tehdy, když všeho začne být opravdu příliš mnoho to unést a člověk padne na kolena a začne prosit až nakonec vše přenechá Bohu.
V tomto bodě fyzického, emočního a spirituálního odevzdání se začne Vesmír radovat. Konečně, konečně, konečně - Světlu je dovoleno vstoupit. Konečně může dojít k léčení. Až po celé této době spadnou zábrany a opravdová transformační síla Duše může začít dělat svou práci.
Nikdy nezaměňujte "zhroucení" za selhání. Nikdy si nemyslete, že protože něco nezvládáte, cítíte se neuspořádaně a rozpadnutí na kusy, že je váš život neadekvátní. Zmatek je často opravdovým drahokamem. Tady žije pravda - tady žije vaše opravdová schopnost důvěrnosti s Bohem, tady žije vaše hluboké spojení s druhými lidmi.
Když se "hroutíte" - i když jen na 15 minut u kuchyňského stolu vašeho nejlepšího přítele - ukazujete dalšímu srdci vaši vlastní posvátnou zranitelnost. Ukazujete jim ochotu přijmout krásu a posvátnost čisté emoce a dáváte jim povolení udělat to samé. Tím si druhé přiblížíte a žijete v autentickém a mimořádně léčivém vztahu s Bohem a druhými.
Bůh vás přivede na kolena, když je čas postoupit Výše.
Zcela upřímně, pokud byste ještě nebyli přivedeni v tomto životě na kolena, nezačali byste s Opravdovou Prací na otevírání vašeho srdce.
Jakmile jste opravdově na kolenou (ne jen stěžující, naříkající a hrající si na oběť) - a jste připraveni přijmout Světlo, aby vám ukázalo vaši jedinečnost, sílu a Božskost, kterou opravdu jste - bude vám odhalena řada zázraků.
Uvidíte, že postavit se tváří tomu, na co jste vynaložili tolik energie, abyste to potlačili, je klíčem k vašemu vzestupu, růstu a naplnění v tomto životě.
Vesmír stále hledá, jak vás vzít Výše. Na posvátné cestě se nesoudí a mít vše pod silnou kontrolou neznamená, že jste úspěšní. Posvátná cesta zpět do Lásky vyžaduje, abyste uznali velkou důležitost emocí, které ve vás žijí. Jste vyjádřením přírody, Božství, Velkého Světla. Nejste roboti a vibrujete v přírodních zákonech, ne v uměle vytvořených.
Boží vůle někdy potřebuje udělat váš život chaotickým, abyste ztratili kontrolu. Život někdy potřebuje zlomit vaše srdce, aby se naprosto otevřelo tak, že nemáte jinou možnost než padnout na kolena.
Toto je ten Posvátný Okamžik. Toto je okamžik výjimečné Milosti. Toto je moment, kdy uvnitř sebe řeknete "Ano" podpoře a vedení síly větší než jste vy sami.
Tady je to místo, kde Světlo často musí proniknout. Nejsurovější část, část kde už se to nedá déle vydržet a udržet vše pohromadě, část která jen říká Životu "Pokračuj, vem si mě. Vem si to všechno. Jsem tvá/tvůj."
A pak začnete vidět Vesmír, jak s vámi tancuje.
Toto je tanec odevzdání se a tanec návratu Domů.
Toto je tanec Tajemství, a znovuvstoupení Světla.
Toto je tanec Srdce, Duše a Boží Milosti.
To je to, co vás ochrání před sebou samými. Ochrání vás před sebe-trestáním a dokonce seb-nenávistí. To je to, co vás přivede zpět na oltář sebe-lásky.
Být svědkem sebe otevření bez souzení znamená přijmout, že jste v Božích očích nekonečně Celiství.
Nikdy se nebojte otevřít: na pět minut, pět měsíců nebo pět let. Otevřít se nebo se zhroutit vždy znamená nový začátek a úsvit nového světla. Vždy je to Božská Metoda, která vás vyzdvihne do Vyšší Úrovně.

Autor: Sophie Sophie Bashford​ www.sophiebashford.comPřeklad: Taunia Atiriamin www.slunecnabrana.euDěkuji Ivě Sedláčkové za zaslání.


Kouzelný korálek


A pokud vás napadá nějaké pojmenování, jsem za něj vděčná. Děkuji.

Mandala a tangle

27. března 2018 v 22:29 | Jana Pechrová |  Mandaly
Jana Pechrová používá na své mandalky tangle vzory. kdo je nezná, může si vyhledat na internetu.
Včerejší mandalka mě zaujala nejen barevností, ale evokovala ve mně, nevím proč, dárek. Část ve středu mi připomíná mašli.
Vkládám pro inspiraci.


S Janinou tvorbou se můžete setkat zde:

Tajná matematika vejce

25. března 2018 v 19:20 | Převzato |  Zajímavé knihy, odkazy


PHI EGG - Geometry Of The Egg
The secret mathematics of the Egg,
the ultimate symbol of Creation and the governing Mysteries of God Mathematics,
is hidden inside the equations that make this fundamental form.
Firstly, most of us at secondary school
learnt how to construct the parabolic curve
which is y=x^2 (or y equals x squared).
This forms one half of the egg geometry.
The other half is a Harmonic of Phi,
meaning that the Essence of Phi being 1.618033... can be multiplied by itself,
making it larger or divided subsequently to diminish itself...
But in this case, Phi is doubled, so it is called "2 Phi"
which is really 1.618...+ 1.618 = 3.236...
so when we make a square of this size,
and draw in the circle that fits neatily inside this 2 Phi box or frame,
we get a semi-circle whose diameter is 2 Phi.
This constitutes the dimensions of the other half of the Egg Geometry.
Another simpler way of saying this,
is lets construct a circle whose radius is Phi or 1.618...
and conjoin with this the Parabola.
Viola, Creation, based on the Harmonics of Phi.
Jain 108
Phi vajíčko - geometrie vejce

Tajná matematika vejce,
Konečný symbol stvoření a vládnoucí tajemství Boží matematiky,
Je skrytý uvnitř rovnic, které tvoří tuto základní formu.
Za prvé, většina z nás na střední škole.
Naučil jsem se, jak vytvořit na křivku.
Což je y=x^ 2 (nebo y rovná se x na druhou).
Tohle tvoří polovinu geometrie vajec.
Ta druhá polovina je na phi,
To znamená, že podstata phi je 1. 618033... může být rozmnožil samo,
Aby byl větší nebo rozdělený později, aby se zmenšil...
Ale v tomto případě se fí zdvojnásobila, takže se tomu říká "2 phi"
Což je opravdu 1 618... + 1.618 = 3. 236...
Takže když uděláme čtverec této velikosti,
A kreslit do kruhu, který odpovídá neatily uvnitř této 2 phi boxu nebo rámu,
Máme na, jehož průměr je 2 Phi.
To představuje rozměry druhé poloviny geometrie vajec.
Další jednodušší způsob, jak to říct,
Můžeme vytvořit kruh, jehož poloměr je phi nebo 1 618...
A neteří s touto na.
Viola, tvorba, založená na na phi.

Jain 108
Naslouchání

24. března 2018 v 19:45 | Eva |  Slova a obrázky

Tajemství noci

20. března 2018 v 16:10 | Eva |  Slova a obrázky
Dnes je první jarní den. Říká se o něm, že má velikou sílu. Můžeme cítit znovuzrození přicházející " odněkud ", kde vše se chystá k rozkvětu, novému začátku v nekonečném vesmírném koloběhu.
Dnes dokončený obraz Tajemství noci v sobě skrývá onu magičnost nového zrodu, obnovy, léčení ...
Příjemnou podívanou a krásné jaro. E

Jak vybarvovat

15. března 2018 v 1:00 | video |  Automatická kresba

Sen

13. března 2018 v 1:16 | Eva |  Slova a obrázky
Když nemohu usnout, občas si představím setkání s delfíny. Plavou kolem mě, promlouvají, léčí, tančí,...nádhera. A jednou se objevili ve snu, nebyli vidět, jen jsem je cítila.


Gabriels Oboe

11. března 2018 v 23:47 | video |  Relaxace
Neskutečná nádhera. Miluji tuto skladbu. Děkuji.


Scottisch melody

11. března 2018 v 23:10 | video |  Videa

Relaxační hudba

8. března 2018 v 18:29 Relaxace

Hlasy ptáků

5. března 2018 v 20:39 | video |  Videa
Velmi hezké video s hlasy ptáků.

Moje doodle

2. března 2018 v 22:33 | Eva |  Slova a obrázky
Dnes jsem našla zapomenutou složku a vzpomínám, jak hodně mě bavilo doodlování. Skvělá relaxace, doporučuji.


Florinky, najdete rozdíl?


Vděčnost klíčení - předloha

Zahradní


Probouzení jara

2. března 2018 v 17:44 | Eva |  Slova a obrázky


Talovíny, čemeřice, sněženky, petrklíče, podléšky a koniklece ....
Pro nás možná spí, ale ony bdí,
aby pro nás připravily podívanou jemné krásy ...
Kdopak asi obléká je, kdo je rosou rosí,
když kos jarní píseň zpívá , o sluníčko prosí ?
Předjarní sněhová peřinka uspala kvítků miminka,
čekají dobré víly, aby je probudily.
Kouzlí proutkem jívy malé a volají kočičky, oblékají kožíšky.
Lískám pytlík pylu daly,
pak se ale rozesmály,
to když jarní vítr v dáli jejich dárek proměnil ve žlutý mrak.
Hepčík, hebčík, ááááááááách...
Pilno mají něžné krásky,
hladí stromům jejich vrásky a na lukách za svítání tančí , tančí dokola ...
A už padla závora a neotevřou zimě vrátká ...
Cesta Jara je tak krátká ...
E-L-2.3.2018