Únor 2018


Enakaustické malování

24. února 2018 v 1:00 | video |  EnkaustikaEnkaustika

24. února 2018 v 0:54 | spolek YES |  Enkaustika

Poselství Louise Hay

22. února 2018 v 13:41 | odkaz |  Zajímavé knihy, odkazy
Myšlenky L.H. dodávají člověku sílu, povzbuzují ho a pomáhají. Na památku této modré a silné ženy byl vytvořen následující web. Nejdříve si karty zamíchej a pak vytáhni.


Hluboká žena

20. února 2018 v 21:44 Pro inspiraci

Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být zastavena.
Hluboká žena se přesunula za materiální chtění a vnější nápravy pro vlastní bezpečí nebo naplnění. Hluboká žena zjistila, přes nespočitatelné roky svobodného dechu, že byla pozvána Životem, aby sáhla do hloubek jeho existence.
Hluboká žena musí konfrontovat, potkat se a čelit tomu, co je na této planetě prezentováno jako iluze. Musí se naučit opustit prostor mysli a vrátit se do svého těla. Musí pokračovat ve vstupu hlouběji, hlouběji a hlouběji do svého posvátného středu, dokud zde není obnovena čistota.
Musí vytáhnout veškerá stará tajemství, která byla zapomenuta a nepoužívána. Musí kráčet po kamenité cestě než vstoupí do své svěží zahrady. Musí připomínat svému sklíčenému srdci, že moudrost leží v jejím těle, v jejím cítění a jejích nekonečných, proudících energetických cyklech.
Musí se opakovaně pozvedat nad svou únavu, znovu a znovu. Musí vytrvat, zůstat a žít, přestože chce odejít. Musí pokračovat. Každý den, každou hodinu, s každým nádechem.
Musí stále dýchat, protože její hluboká přirozenost jí říká, že země potřebuje její dech, aby se mohla točit. Její dech jí sděluje, že je spojená s anděly, zářivými, osvícenými, vzestoupenými a také Velkou Bohyní.
Hluboká žena ve svém životě dosáhne bodu, kdy se musí očistit na velmi hluboké úrovni.
Musí odmítnout spolupracovat se spícím davem, televizí a médii nadopovaným, emočně zablokovaným a ztvrdlým, egem vedeným světem. Odchází z umělých, materiálních, vnějších forem falše, třpytící se výživy. Svléká se z vnější výzbroje a sestupuje k obnaženým kostem. Začíná zase žít s vlky, měsícem, stromy, hlínou, oceánem a hvězdami. Osidluje své vnitřní chrámy, láskyplně o ně pečuje, je okouzlena jejich Světlem a vroucně slibuje už nikdy neopustit samu sebe.
Hluboká žena nalézá samu sebe pravidelně ponořenou v tichu, jakoby to byl její věčný domov.
Hluboká žena odhaluje svou bolestnou touhu pro nehlídanou intimitu s veškerým životem.
Hluboká žena hledá pouze pravdu, protože ona JE ve své podstatě pravdou.
Hluboká žena zřídka promlouvá ve spěchu a vyhýbá se pomluvám. Rozvinula bohaté spirituální uvědomění a přítomnost. Velmi opatrně vybírá slova a způsoby komunikace, protože ví, že být hluboce autentickou je největší dar, jaký může žena dát.
Hluboká žena si nyní na této planetě vykrajuje široký prostor pro sebe samu.
Zahnízďuje se v zemi, propojuje své čakry s mřížkovými body Světla a otevírá své pradávné lůno Bohyni.
Umožňuje veškerým božským informacím, aby byly uloženy v jejích buňkách, zářily a udávaly směr.
Spojuje se se svým lůnem a svou vzácnou krví.
Dívání se do očí druhých vnímá jako posvátnou praktiku.
Dotýká se druhých a dává jim vědět, že jsou v bezpečí.
Miluje se se svými strachy - rozpouští se v nich, vstupuje do nich plně a dovoluje jim prostoupit celé její tělo.
Upřednostňuje kouzlo ukryté ve Třetím Oku.
Hluboká žena překračuje hranice, které rozvíjí vědomí. Pohyb jejího života vytváří ohromnou transformaci.
Ona představuje evoluci Duše.
Hluboká žena viděla vše, byla svědkem všeho, a zmírala tím znovu a znovu.
Vše zrodila.
V našem komerčně vedeném, duše-umrtveném světě vnějších náprav a materiálního zisku je hluboká žena zřídka kdy rozpoznána nebo pojmenována.
Hluboká žena je osvícený sen pravdy v uspávající, otupělé, srdce - zatvrdlé, adrenalinem poháněné, odpojené, strachem vyvolané noční můře, která se tváří jako Život.
Ona je láska, rozpuštěná a plápolající ve všech svých tvarech. Je léčivá, trpělivá a stálá. Je transformací - divoce statečná a opětovně znovuzrozená - znovu a znovu.
Je celistvostí přírody vtělené v kůži, kostech, svalech a krvi.
Pohybuje svým tělem účelně, mluví zvučně, vkládá své vědomí do nejvyšších dimenzí a promlouvá s Mysterií.
Hluboké ženy strávily věky kráčejíce v lesích, skrývaly se v horách, plavaly v mořích a modlily se v chrámech.
Nemusí mluvit o těchto věcech přímo, ale vězte, že všechny jejich zkušenosti jsou uloženy v úžasném pohledu jejich očí.
Mohou vás naučit jednu nebo dvě věci o životě, o lásce, o tom jak tu trávit váš čas ale hlavně - o darech vaší Duše.
Hluboké ženy kráčí mezi námi a díky Bohu za ně. Seslala je sem Bohyně k znovuzískání hloubky života pro všechny.
Země je nyní nasává a odmítá je pustit, protože jejich vibrační jedinečnost a posvátná hloubka je tak nezbytná k zachování Života na této planetě jako kyslík.
Tyto ženy jsou zakořeněny v zemi. Kosmos se o ně pevně stará. Jsou ceněnými drahokamy vesmíru.
Hluboké ženy ovlivní každého, kdo s nimi přijde do kontaktu.
Hluboké ženy jsou tu k obnově otevření se přítomnosti, moudrosti srdce, dechu, krve, tajemství a naslouchání duše naší planety.
Hluboké ženy jsou manou z ráje.
Hluboké ženy jsou pradávné, voňavé tóny písně Země.
Hluboké ženy jsou povolány k vyzařování frekvencí svého bytí, bez výhrad nebo rozpaků zamíchat pohasnutými vzpomínkami oslepeného lidstva, které ztratilo svou cestu.
Vezměte hlubokou ženu za ruku a uzavíráte slib sami se sebou.
Připomínáte sami sobě, že toto je život, na který si vzpomínáte a je to ten, na kterém nyní nejvíce záleží. Až budete připraveni, vše se ve vašem životě spikne a budete přivedeni do její aury.
O intuitivním životě hluboké ženy se mluví jen zřídka, ale posvátné denní činy těchto žen udržují zemi otevřenou pro možnost nového života.
Hluboké Ženy drží budoucnost naší planety ve svých zemi pokrývajících, soucitných a světlem vyplněných rukou.

Autor: Sophie Bashford


Doodle

18. února 2018 v 22:26 | videio |  Pro inspiraci

Doodle - květinové

18. února 2018 v 22:20 | video |  Pro inspiraci

Moudrost Indiánů

13. února 2018 v 16:46 Citáty
INDIÁNSKÁ MOUDROST
1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.
2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.
3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.
4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní.
5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk.
6. Musíme jenom umřít.
7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni na stopy svých vlastních mokasín.
8. Vlast máš tam, kde je ti dobře.
9. V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým. Vyhrává ten, kterého krmíš.
10. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět.
11. Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel přítelem.
12. Kdo má jednu nohu v kánoi a druhou ve člunu, spadne do řeky.
13. Všechno na světě má svou píseň.
14. Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť.
15. S proudem dokáže plout i leklá ryba.
16. Život plyne zvnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem.
17. Dobře řečené slovo je účinnější než obratně hozený tomahavk.
18. Mluv s dětmi, když jedí, a řečené zůstane, i když ty odejdeš.
19. Člověk si má sám dělat své šípy.
20. Kůň přivázaný ke sloupu jen těžko získá na rychlosti.
21. Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své předurčení.
22. Žába si nevypije rybník, ve kterém žije.
23. Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a nesvedu si pamatovat, dovol mi se zúčastnit a pochopím.
24. Miluj zem. Nezdědils ji po rodičích, ale dlužíš ji svým dětem.
25. Vědění je skryto v každé z věcí. Celý svět byl kdysi knihovnou.
26. Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nikdy nevkradl do tvého srdce.
27. Když zabloudíš, vzpomeň si na to, co říkávali staří. Neztratil ses ty, ztratilo se tvoje týpí.
28. Každý by měl být sám sobě vůdcem.
29. Když přineseš do wigwamu hořící větev, nestěžuj si na kouř.
30. Tvá mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby čerstvý vzduch mohl dovnitř a odvál kouř zmatku.
31. Každý, jemuž se dobře daří nebo má úspěch, musel o něčem snít
32. Až bude poražen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka a uloven poslední pták, pak teprve pochopíte, že peníze se jíst nedají.Moje oblíbená

9. února 2018 v 21:01 | video |  Relaxace

Jak se učit trpělivosti

8. února 2018 v 1:30 | Eva |  Mandaly
Těším se na jaro a léto. Mám ráda vůni sena. Dnes jsem někde četla, že když se usadí v dutinách rýma, má se povařit seno ( třeba i ze Zverimexu ) a inhalovat. Já vám posílám kousek louky, nadechněte se a ...

Milí přátelé, " bublinky " je mandalka 554 v pořadí. Jsou to bublinky trpělivosti, ale také lehkosti, které by nás mohly povznést nad všechny ty žabomyší problémy , pěkně nás zklidnit, naučit právě trpělivosti. Dovedete si představit, kolik je zde možných barevných variací? Ani to nelze. Ale kdyby každý z nás vnesl do bublinky ty nejkrásnější pocity, přání a touhy, každá barva je nositelem energie, určitě se nám povede zase o trošku změnit svět k lepšímu a sobě udělat léčivou terapii , která nás ponese na vlnách harmonie a barevnosti a všeho dobrého, co vás jen napadne. Děkuji vám .
Kdo do toho půjde se mnou?
Solfeggio frekvence - video

7. února 2018 v 19:55 Zajímavé knihy, odkazy
Na níže uvedeném odkazu najdete nejen informace, ale také videa.