Březen 2017

Světelná koupel

27. března 2017 v 23:36 | Eva |  Slova a obrázky

Světelná koupel


Ve světle zrozena,
světlem tvořena,
lásku posílující,
ženu obdivující,
hranice neznaje,
tajemství odhalující,
stále se tvořící
pro Tebe,
kdo přijmeš její dar...

23:33 , 27.3.2017

Od hlavy až k patám

27. března 2017 v 12:10 | M. Hrabica |  Zdraví, bylinky...

Pascalův trojůhelník

26. března 2017 v 17:29 | převzato |  Zajímavé knihy, odkazy

A opět něco zajémavého z matematiky. Bohužel ne s dobrým překladem.
Pascal je petal

Tady je trochu úžasné číslo teorie založená na pascalův trojúhelník.
Trojúhelník samotné bylo objeveno před tisíci lety,
Mnoho předchozích kultury v Indii, Číně a v Egyptě.
Počínaje 1 na vrcholu, a (1,1) v druhé řadě,
Přidáváš součet 2 čísel nad dát 3 RD ŘÁDKU (1,3,3,1)
A 4-tého řádku (1,4,6,4,1) atd.
Všimli jste si, že ty první 5 ŘÁDKY PO 1, 11, 121, 1,331 a 14,641
Jsou také pravomoci 11 (např. 11 x11x11 nebo 11 na třetí = 1,331).

Existuje mnoho matematických drahokamy skryté uvnitř tohoto slavného trojúhelník.
Přezkoumejme Pascal je petal (nebo květina), kde je petal je opravdu 6 šestiúhelníky.
Nebo čísla kolem Centrálního 7 TH).
Dodržovat jakékoli číslo, které má 6 hexagonech kolem ní,
Jako číslo 10, jak je znázorněno na obrázku.
Pokud jde o ten prsten z 6 čísel,
Vyberte si z 3 6 cirkulující čísla, které jsou rovnoměrně rozloženy,
IE - KAŽDÝCH 2 ND nebo jiný číslo.
Zvýrazněný číslo 10 je obklopen
6 čísla nebo hexagonech počínaje 4.
Vyberte každý jiný číslo (4, 10, 15)
Což je 3 z 6.
Vynásobte tyto 3 čísla dávají výrobku, 4 x 10 x 15 = 600.
Co si myslíš, že se stane, když si zvolte jiné 3 zbývající čísla
V ringu 6, které jsou (6, 20, 5)
A ty se množí těchto 3 čísla?
Odpověď 6 x 20 x 5 = 600, který je stejný jako 3 čísla jen násobí!
Tohle dělá parádní majetek existují pro všechny ostatní okvětní lístky?
Ano.

Jitka 108

(image a příklad z "úžasný algebra" Od Michaela Willerse)


Jaj nechat věci jít ...

26. března 2017 v 17:15 | převzato

10 silných afirmací, které vám pomohou nechávat věci jít"Když si dovolíte žít teď a tady, dovolíte životu, aby se děl, namísto abyste věci nutili k pohybu násilím."
- Melody Beattie

Každý den můžeme požádat Boha a Vesmír o léčivou energii a přijmout ji. Otevřete svá srdce a dovolte této energii, aby k vám a skrze vás proudila a šířila se i k druhým. Když žijete svůj život teď a tady, nemusíte si od života vynucovat výsledky a kontrolovat je. Když se vzdáte své lítostí nad minulostí a svých strachů z budoucnosti, můžete ze svého přítomného dne získat maximum.


Zde je 10 afirmací, které vám pomohou nechat všechno potřebné odejít a začít žít svůj život teď!


1. Přijetí změny:

Dnes se otevírám procesu změny. Budu důvěřovat své Vyšší Moci a věřit, že místo, kam se posunu, bude mnohem lepší, než místo, kde jsem dosud byl/a. Vím, že tato změna je nutná k tomu, abych se dostal/a tam, kam potřebuji.


2. Bezpodmínečná láska k sobě samé/mu:

Dnes pracuji na tom, abych sám/sama sebe bezpodmínečně miloval/a. Bože, prosím, pomoz mi propustit sebepohrdání a jiné neužitečné návyky v chování. Dnes, Bože, chci sám/sama sebe udržovat ve stavu vysokého sebevědomí. Vím, že s tvou pomocí to dokážu.


3. Propouštění strachu:

Dnes žádám Boha, aby mi pomohl propustit svou potřebu se bát. Vítám mír, důvěru, přijetí a bezpečí do svého života. Budu brát vážně pouze své zdravé a racionální obavy a všech ostatních se zříkám.


4. Odvaha riskovat:

Dnes žádám Boha, aby mi pomohl začít zdravě riskovat. Žádám o pomoc při propouštění mých obav ze selhání... a z úspěchu. Žádám o pomoc s plnohodnotným prožíváním života, tak abych mohl/a začít zažívat všechny úžasné součásti mé cesty.


5. Čas pro meditaci a modlitby:

Dnes si dopřávám chvíli pro meditaci a modlitby. Vím, že jsem stvořením Boha, který mě velmi miluje. Bože, skrze meditaci a modlitby, projevuji víru v to, že tě uslyším, když ke mně promluvíš, a že ty mě vždy vyslyšíš, když budu hovořit já k tobě.


6. Omluva:

Dnes se snažím vyjadřovat jasné a prospěšné omluvy a přebírám zodpovědnost pouze za mé vlastní činy, a nikoli za činy jiných lidí. S Boží pomocí zjistím, za co přesně se potřebuji omluvit, a učiním tak bez otálení.


7. Soustředění se na mír:

Dnes se zaměřuji na mírné tempo, namísto toho uspěchaného. Pohybuji se kupředu s jemností, nikam se neženu. Vzdávám se své potřeby být úzkostný/á a znepokojený/á a nahrazuji tyto pocity klidem a harmonií.


8. Dovolit věcem, aby se děly:

Dnes nechávám věci plynout, aniž bych se strachoval/a o význam každé z nich. Věřím, že toto mi pomůže v mém růstu mnohem více, než kdybych pobíhal/a okolo s mikroskopem a všechno do detailů zkoumal/a. Věřím, že mé lekce se odhalí samy v pravý čas.


9. Praktikování vděčnosti:

Dnes se zaměřuji na praktikování vděčnosti. Zvykám si říkat: "Děkuji", a to i problémům ve svém životě, neboť těžkosti jsou cennými lekcemi, z nichž se mohu učit. Vděčnost je klíčem, který mění problémy v požehnání, a nežádoucí okolnosti v dary.


10. Důvěra v Boha:

Dnes žádám svou Vyšší Moc, aby mi poslala to nejlepší, a věřím, že všechno dobré ke mně přichází. Nezapomínám na to, že někdy nedostaneme to, co jsme chtěli, protože Bůh má pro nás ve svých zásobách něco nekonečně lepšího.
Bledule vítají jaro

19. března 2017 v 20:45 | Eva a Vlaďka |  Hosté
Vítám zítřejší jarní den. Tentokrát pozdravem od Vlaďky Taušové, fotografky s něžnou duší, jejíž dnešní josefofské zastavení u bledulí a sněženek je tak nádherné, že jej posílám dál.Děkuji za poetické fotografie, Vlaďko.

Silný příběh

19. března 2017 v 11:07 | video |  Videa

Dítě, které vlastní matka odvrhla

Bukurešť 13.3.2017
Jako jasná vítězkyně nechala za sebou 14letá zpěvačka všechny konkurentky. Lorelai Moşneguţuová přesvědčila všechny svým krásným hlasem. K prvnímu místu patří i to, že toto dítě se bude moci dále hudebně vzdělávat.
Dítě při narození nemělo paže a nožičky byly velmi krátké. Lékaři jí dávali málo naděje na přežití. Její biologická matka ji po porodu odmítla. Hledali adoptivní rodiče prostřednictvím televize, ale dlouho se nikdo nehlásil. Vioria Parvanová ji v nemocnici navštívila. Našla zde plačící dítě plné červených skvrn a dlouho se nemohla rozhodnout.
V noci měla sen: "Viděla jsem scénu ve velké hale, kde Lorelai něco právě dokončila. Nastal velký potlesk, diváci vstávali a jásali. Lorelai se nesměle usmívala a její oči byly upřeny na mne. Byla jsem scénou nadšena." Prvním činem adoptivní matky bylo, že udělila dítěti nouzový křest. Poskytla jí všechny možnosti výchovy. Už v šesti měsících dala dcerušce mezi prsty nohou pastelku. Dnes kreslí ; Lorelai detailní obrazy, krasopisně píše, obsluhuje klávesnici a myš a napsala několik příběhů. Jejím povoláním bude pravděpodobně zpěv. Má jasně znějící hlas a může nastoupit proti každému konkurentu. (viz)
Je třeba si položit jednu otázku: Vlastní matka dítě opustila. Při dnešních diagnostických možnostech bylo by její postižení zjištěno už před narozením a byla by usouzena k potratu i se všemi svými talenty a velkým intelektem. Dnes se děti "vyřazují" kvůli mnohem menším defektům a s nimi se "smaže" celý život i všechny možné talenty.Jak se tvoří hudba v lese

17. března 2017 v 20:59 | Tomáš Prokopič |  Videa
Někdo chodí do lesa s flintou lovit zvěř, já tam chodím s klávesami lovit hudbu... Na sklonku prázdnin jsem pro vás natočil takový mini-dokument - nahlédnutí do zákulisí mé hudební tvorby. Ovšem až po novém roce jsem se dostal k tomu, že jsem to sestříhal a dnes (16.3.2017), v den mých 36. narozenin jsem se rozhodl tohle dílko vypustit do světa. Tak jsem zvědavý na vaše ohlasyJarní rovnodennost a účinnost cvičení v tento den

17. března 2017 v 20:31 | Václav Vocásek |  CVIČENÍ
Proč si 20.3. 2017 posílíte tělesné a duševní zdraví mnohem více než v jiné dny?

Náš organismus je nerozlučně spojen s cykly v přírodě. Jednou významnou změnou je střídání ročních období, které na nás mocně působí.

20.3. 2017 proběhne jarní rovnodennost a začíná jaro. V tento den mají veškerá tělesná a duševní cvičení mnohonásobně vyšší účinek. Využijte také této šance a věnujte sami sobě více času.

Přeji vám přínosné cvičení. Václav Vocásek.

Doporučené cviky jsou zaměřené na cvičení na březen:

Cvik 1.
Cvik 2.


Vy jste placebo

9. března 2017 v 21:52 | Joe Dispenza |  Zajímavé knihy, odkazy
Děkuji Lidušce z Vysočiny za následující řádky.

Jakmile si myslíte novou myšlenku, změníte se - neurologicky, chemicky a geneticky.
Ve skutečnosti můžete získat tisíce nových spojení během několika sekund
díky novým informacím, novému způsobu myšlení a čerstvým zážitkům.
To znamená, že pouhou myšlenkou můžete okamžitě aktivovat nové geny.
Děje se to jen změnou vašeho myšlení,
mysl převládá nad hmotou.


Dr. Joe Dispenza
Vy jste placebo, Na stavu mysli záleží, Nakladatelství ANAG, 2016

Anotace

Je možné vyléčit se jen prostřednictvím myšlenek - bez léků a operací? Pravda je taková, že se to stává mnohem častěji, než byste očekávali.
Víra mysli skutečně uzdravuje.
V knize Jste placebo doktor Joe Dispenza předkládá několik doložených případů těch, kteří překonali rakovinu, srdeční choroby, depresi, artritidu nebo třesy spojené s Parkinsonovou chorobou pouze díky tomu, že věřili v placebo efekt. Doktor Dispenza však popisuje i odvrácenou stranu placebo efektu - jak například onemocněli nebo dokonce zemřeli lidé, kteří byli svědky čarodějnických nebo voodoo praktik, nebo poté, co jim byla stanovena chybná diagnóza a oni si mysleli, že trpí vážnou chorobou. Víra může být tak silná, že farmaceutické firmy používají dvojité a trojité náhodné slepé studie, které se snaží vyloučit moc mysli nad tělem při posuzování nových léků.
Využijte efektivně placebo efekt.
Doktor Dispenza dělá mnohem více, než jen zkoumá historii a fyziologii placebo efektu. Pokládá si otázku, zda je možné se naučit principy placebo efektu, aniž byste se spoléhali na jakékoliv vnější látky, a dosáhnout stejných vnitřních změn v oblasti zdraví člověka a nakonec i celého jeho života. Dále předkládá vědecké důkazy (například rentgenové snímky mozku) neuvěřitelných případů uzdravení, jichž byl svědkem na svých workshopech, na kterých se jeho účastníci naučili osobnostní transformaci založené na praktickém využití tzv. placebo efektu. V závěru knihy je vysvětleno, jak může meditace změnit naši víru a očekávání, které nás drží zpátky - což je první krok k vyléčení.
Nic není nemožné… stačí uvěřit.
Kniha propojuje nejnovější výzkumy na poli neurovědy, biologie, psychologie, hypnózy, životních podmínek a kvantové fyziky, aby potvrdila účinky placebo efektu… a rovněž ukázala, jak může být zdánlivě nemožné v konečném důsledku skutečně možné.

Země vstává

4. března 2017 v 19:41 | převzato |  Videa

Země vstává (2016) - textNení každé ráno

jen sluncem zalité

a nikde není psáno

že se záhy vzdálí déšť

Přesto stojí za to vstávat

a s odvahou jít ven

pokusit se brát i dávat

tak svět je nastavenSvízel, co tě trápí

není napořád

slzy tvář tvou nyní zkrápí

zítra úsměv můžeš dát

Stíny potkáš na své pouti

na chvíli prchavou

tak se, prosím, přestaň hroutit

a zpívej píseň svouZemě vstává, voní tráva, stoupá jemně puls

Vyšší síla již vysílá, čekám na impuls

bez otázky příliv lásky mnou teď prochází

A mír v duši mě ránem provázíKdyž se dolů stáčí

kroužek se štěstím

asi vím už o co kráčí

netrápím se tím

Přece není nic bez konce

ten žal otupí

v duši rozezní se koncert

až to jednou pochopíZemě vstává, voní tráva, stoupá jemně puls

Vyšší síla již vysílá, čekám na impuls

bez otázky příliv lásky mnou teď prochází

A mír v duši mě ránem provázíNajdi v sobě sílu

sílu ukrytou

Najdi v sobě klíče k ní

a probuď sílu svou

sílu svou

Koniklec

1. března 2017 v 20:58 | Foto : Helena Louženská |  Fotografie a jiné
První březnový den pomalu končí. Začalo prý meteorologické jaro. Jaro, buď vítáno.
Dnes jsem si vypůjčila fotografie Helenky Louženské, Ta totiž stejně jako já tyto chlupáčky miluje. Ale u ní se jim daří mnohem více. Moc si přeji, aby mi po letošní mrazivé zimě nějaký zůstal.


Koniklec má zvláštní kouzlo. Sněženka je čisfá, chladivá, koniklec zvláštně hřeje a hladí a hlaváček, ten vyloudí radostný úsměv. Možná to vnímáte jinak, to není důležité. Podstatné je, že existují lidé, kteří krásu květin posílají dále pro radost všem.Děkuji, Helenko.