Leden 2016

Květ života - animace

31. ledna 2016 v 22:54 | video |  Videa

Ateliér Irisia - 15 zastavení

31. ledna 2016 v 22:47 | Kami a Eva |  Hosté
Otevřela jsem Fb stránku Ateliéru Irisia. Dýchlo na mě něco tak neuvěřitelně silného, když jsem si přečetla následující řádky.
...
Jeskyňka druhá...z hlubin Země do výšin Nebe...splétáme dvě síly v nás...rovnováhu v sobě hledajíc zas a zas...

A jeden inspiro článek...hadi...kvantové pole...DNA...atd:-)
http://www.novebohatstvi.cz/…/o-tanecnici-ktera-se-prestala…

Díky Kami můžete zhlédnout proces tvoření. Zdokumentovala fotografiemi , ale předává mnohem víc.Tak citlivý přístup k hlíně, tak nádherně sladěné glazurovací barvy. Na nic si nehrají, jen podtrhují krásu přírodního. Spojení Nebe se zemí. Tak přiléhavé! Něha, ženství, zrod, proměna, cesta do hlubin duše ... Ale proč slova? Z fotografií vnímáme mnohem více . A co teprve živě? Díky, Kami.
Tak to zřejmě začalo. Fota jsem neuspořádala stejně jako autorka.Tento způsob se mi zdá zajímavější pro dokonalý prožitek.

Medvědí láska

31. ledna 2016 v 21:22 | video |  Videa

Intuitivní vnímání

31. ledna 2016 v 0:28 | video |  Meditace
Úvodní skladba zapojuje pravou hemisféru,potenciál kreativity
a intuice.Základem je stará šamanská silová píseň na
vyrovnání tohoto neprávem opomíjeného ženského principu. Převzato zde: https://www.youtube.com/watch?v=PykJ-MUY81c&app=desktop


Pozoruhodný příběh klinické smrti

27. ledna 2016 v 16:10 | Thomas Mellen / z e-mailu |  Záhady a tajemno

Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r. 1982. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk.
Významný výzkumník zážitků blízké smrti dr. Kenneth Ring řekl: "Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterými jsem se setkal při svém rozsáhlém výzkumu zkušeností blízké smrti."

Příběh zážitku blízké smrti Mellen-Thomase Benedicta
V r. 1982 jsem zemřel na rakovinu. Můj stav nebyl operovatelný. Zvolil jsem si neprojít chemoterapií. Bylo mi dáno šest až osm měsíců života. Předtím jsem byl stále zoufalejší kvůli jaderné krizi, ekologické krizi a tak dále. Dospěl jsem k víře, že příroda udělala chybu ,- že jsme pravděpodobně rakovinným organismem na planetě. A to mne nakonec zabilo. Před mým zážitkem blízké smrti jsem vyzkoušel všechny možné alternativní léčebné metody. Nepomohla žádná. Takže jsem se rozhodl, že je to mezi mnou a Bohem. Nikdy jsem opravdu Boha neuznával. Ani jsem se nezabýval nějakou spiritualitou. Ale má blížící se smrt mne poslala na cestu hledání více informací o spiritualitě a alternativní léčbě. Přečetl jsem různá náboženství a filosofie. Daly mi naději, že na druhé straně něco existuje. Neměl jsem žádné zdravotní pojištění, takže úspory mé ženy zmizely přes noc na testy. Nechtěl jsem svoji rodinu do toho zatáhnout a tak jsem se rozhodl vypořádat se s tím sám. Skončil jsem v hospicu a byl jsem požehnán andělem pro svoji pečovatelku, které budu říkat "Anne". Stála při mně ve všem, co následovalo.
Do Světla
Vzbudil jsem se ve 4:30 ráno a věděl jsem, že je to ono. Umíral jsem. Zavolal jsem pár přátelům a řekl jim sbohem. Probudil jsem Anne
a přiměl ji slíbit, že mé mrtvé tělo zůstane nedotčeno po šest hodin, protože jsem četl, že když zemřete, dějí se různé zajímavé věci.
Opět jsem usnul.
Další věcí, kterou si pamatuji, bylo, že jsem byl zcela při vědomí
a vstával. Přesto mé tělo leželo v posteli. Zdálo se, že jsem obklopen temnotou, přesto jsem mohl vidět místnost v domě a střechu a dokonce i pod dům.
Svítilo Světlo. Obrátil jsem se k němu a byl jsem si vědom jeho podobnosti tomu, co další popsali v zážitcích blízké smrti. Bylo to nádherné a reálné, lákavé. Chtěl jsem jít ke Světlu, jak bych asi chtěl jít do ideální náruče mé matky nebo otce. Jak jsem se vydal ke světlu, věděl jsem, že když do Světla půjdu, budu mrtev.
Takže jsem řekl - cítil:
"Počkejte prosím. Rád bych si předtím, než půjdu, s vámi promluvil." Celý zážitek se zastavil. Objevil jsem, že tento zážitek řídím. Má žádost byla splněna, rozmlouval jsem se Světlem. To je nejlepší způsob, jakým to mohu popsat. Světlo se změnilo na různé postavy, jako Ježíš, Buddha, Krišna, archetypální obrazy a znamení. Zeptal jsem se jakousi telepatií: "Co se tu děje?" Byly mi přeneseny informace, že naše víra utváří jakousi zpětnou vazbu, které se nám dostává. Pokud jste buddhista nebo katolík nebo fundamentalista, dostanete zpětnou vazbu vašich vlastních obrazů. Začal jsem si být vědom matice vyššího já, kanálu ke zdroji. Všichni máme vyšší já, nebo část nad-duše naší bytosti, kanál. Všechna vyšší já jsou spojena jako jedna bytost. Všichni lidé jsou spojeni jako jedna bytost. Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Bylo to jako všechna láska, kterou jste kdy chtěli, byl to ten druh lásky, která léčí, uzdravuje, regeneruje. Byl jsem připraven v tu chvíli jít. Řekl jsem: "Jsem připraven, vezměte si mne." Pak se Světlo změnilo na nejnádhernější věc, kterou jsem kdy viděl: mandalu lidských duší na této planetě. Viděl jsem, že jsme nejnádhernější stvoření -- elegantní, exotická... vše. Nedokážu prostě říct dostatečně, jak to změnilo můj názor na lidské bytosti, během okamžiku. Řekl jsem- pomyslel si -cítil: "Ach bože, nevěděl jsem." S údivem jsem zjistil, že v žádné duši neexistuje žádné zlo. Lidé mohou dělat strašlivé věci kvůli nevědomosti a nedostatku, ale žádná duše není zlá. "Co všichni lidé hledají -- co je vyživuje -- je láska," řeklo mi Světlo. "Co lidi deformuje je nedostatek lásky." Odhalení pokračovala a pokračovala. Zeptal jsem se: "Znamená to, že lidstvo bude spaseno?" Jako zvuk trumpety se sprškou rotujících světel Světlo "promluvilo" a řeklo: "Zachraňujete se, vykupujete a léčíte se sami. Vždy jste tak dělali a dělat budete. Byli jste stvořeni s mocí tak činit před počátkem světa." V tom okamžiku jsem pochopil, že jsme již byli spaseni.
Poděkoval jsem Světlu Boha z celého srdce. Nejlepší věcí, která ze mne mohla vyjít, bylo: "Ach drahý bože, drahý vesmíre, drahé velké já, miluji svůj život." Zdálo se, že mne Světlo vdechlo ještě hlouběji, absorbovalo mne. Vstoupil jsem do další sféry, opravdovější než ta minulá, a byl jsem si vědom enormního proudu Světla, velkého a plného, hlubokého. Zeptal jsem se, co to bylo.
Světlo odpovědělo: "To je řeka života. Napij se této manové vody, aby naplnila tvé srdce." Pil jsem zhluboka, v extázi.
Náhle se zdálo, že na tomto proudu života rychle mizím od planety. Viděl jsem Zemi odlétat. Sluneční soustava prosvištěla kolem a zmizela. Letěl jsem středem galaxie, absorboval cestou více znalostí, dozvěděl jsem se, že tato galaxie -- a celý vesmír -- je plná mnoha různých druhů života. Viděl jsem mnoho světů. Nejsme ve vesmíru sami. Zdálo se, jako by všechna stvoření ve vesmíru proletěla kolem mne a zmizela ve světelné tečce. Pak se objevilo druhé Světlo. Jak jsem procházel do druhého světla, mohl jsem vnímat navždy, mimo nekonečno. Byl jsem v pustině, v přistvoření, počátku času, prvním slovu nebo vibraci. Odpočíval jsem v oku stvoření a zdálo se, že jsem se dotkl tváře Boha. Nebyl to náboženský pocit. Byl jsem prostě jedním s absolutním životem a vědomím. Jel jsem po proudu přímo do středu Světla. Cítil jsem se obklopen - pohlcen světlem, jak mne opět nabíralo svým nádechem. A zjevná byla pravda, že neexistuje žádná smrt; že nic se nerodí a nic neumírá; že jsme nesmrtelné bytosti, součást přirozeného živého systému, který se recykluje do nekonečna.
Trvalo by mi roky vstřebat zážitek pustiny. Bylo to méně než nic, přesto větší, než cokoliv.
Stvoření je Bůh zkoumající božské Já prostřednictvím všemožných představitelných způsobů. Prostřednictvím každého kousku vlasu na vaší hlavě, prostřednictvím každého listu na každém stromě prostřednictvím každého atomu. Bůh zkoumá božské Já.
Viděl jsem vše jako já všeho. Bůh je tu. O tom to celé je. Vše se skládá ze Světla; vše je živé. Světlo lásky .
Nikdy mi nebylo řečeno, že se musím vrátit. Prostě jsem věděl, že se vrátím. Bylo to pouze přirozené, podle toho, co jsem viděl. Jak jsem se začal vracet do životního cyklu, nikdy mi nepřišlo na mysl, ani mi nebylo řečeno, že bych se měl vrátit do stejného těla. Nezáleželo na tom. Měl jsem naprostou důvěru ve Světlo a životní proces. Jak se proud spojil s velkým Světlem, požádal jsem, abych nikdy nezapomněl odhalení a pocity toho, co jsem zjistil na druhé straně. Smýšlel jsem o sobě jako o lidské bytosti a byl jsem šťasten, že jí jsem. Podle toho, co jsem viděl, bych byl šťasten, kdybych byl
v tomto vesmíru atomem. Atomem. Takže být lidskou součástí Boha... to je nejfantastičtější požehnání. Je to požehnání mimo naše nejdivočejší představy o tom, co může požehnání být.Pro každičkého z nás je být lidskou součástí této zkušenosti nádherné, velkolepé. Každičký
z nás, nehledě na to, kde jsme, ždímáni či ne, je požehnáním pro planetu, přesně tam, kde jsme.

Takže jsem prošel procesem reinkarnace a očekával jsem, že budu někde dítětem. Ale reinkarnoval jsem se zpět do tohoto těla. Když jsem otevřel
oči, byl jsem velmi překvapen, že jsem zpět v tomto těle, zpět v místnosti s někým, kdo na mne dohlíží, se slzami v očích. Byla to Anne, má pečovatelka z hospicu. Našla mě mrtvého třicet minut předtím. Nevíme, jak dlouho jsem byl mrtev, pouze že mne našla před třiceti minutami. Ctila mé přání, aby mé nově mrtvé tělo nechala o samotě. Může dosvědčit, že jsem byl opravdu mrtev. Nebyl to zážitek blízké smrti. Věřím, že jsem pravděpodobně zažil smrt samotnou, nejméně hodinu a půl. Když jsem se probudil a viděl venku světlo, zmateně jsem se pokusil k němu jít, ale vypadl jsem z postele. Slyšela hlasité "žuchnutí", vběhla dovnitř a našla mne na podlaze. Když jsem se vzpamatoval, byl jsem překvapen a vyděšen tím, co se stalo. Zprvu jsem na zážitek neměl žádné vzpomínky. Neustále jsem vypadával z tohoto světa a neustále se ptal: "Žiju?" Tento svět se zdál být více snem, než to, co se stalo.
Během tří dnů jsem se opět cítil normálně, jasněji, přesto jinak, než předtím. Mé vzpomínky na cestu se vrátily později. Ale po svém návratu jsem nemohl najít u žádné lidské bytosti, kterou jsem kdy viděl, nic špatného. Před svoji smrtí jsem odsuzoval, věřil, že lidé jsou velmi podělaní. Všichni, až na mne.
Asi o tři měsíce později mi jeden přítel řekl, že bych se měl nechat otestovat na rakovinu. Takže jsem tam šel. Cítil jsem se zdravě. Stále si pamatuji, jak lékař na klinice vypadal "před" a "po" testech. Řekl: "Nemohu najít žádnou známku rakoviny." Vypadal nezaujatě. Ale na mne to dojem udělalo. Věděl jsem, že je to zázrak.
Poučení
Zeptal jsem se Boha: "Jaké je nejlepší náboženství na planetě? Které je správné?" Bůh řekl s velkou láskou: "Nezáleží na tom."
Jaká to neuvěřitelná slušnost. Nezáleží na tom, jakého jsme vyznání. Náboženství přicházejí a odcházejí. Mění se. Buddhismus zde nebyl vždy. Katolicismus tu nebyl vždy, a všechna jsou o tom stát se osvíceným. Do všech systémů nyní přichází více Světla. Mnozí budou vzdorovat a bojovat o to, jedno náboženství proti jinému, a budou věřit, že mají pravdu. Když bůh řekl: "Nezáleží na tom," pochopil jsem, že se musíme starat my, protože jsme starostlivé bytosti. Zdroj nezajímá, jestli jste protestant, buddhista nebo žid. Každý je odrazem, aspektem celku. Přeji si, aby to všechna náboženství pochopila a nechala se na pokoji. Není to konec jednotlivých náboženství, ale žijte a nechte žít. Každý má jiný pohled a vše se to přičítá k velkému obrazu.
Přešel jsem na druhou stranu se spoustou strachu ohledně toxických odpadů, jaderných raket, populační exploze, deštných pralesů. Vrátil jsem se a miloval každý problém. Milují jaderné odpady. Miluji hřibový oblak. Je to ta nejsvětější mandala, kterou jsme do dnešního dne
kdy manifestovali, jako archetyp. Více než jakékoliv náboženství nebo filosofie na Zemi, tento strašlivý, nádherný mrak nás všechny náhle svedl dohromady, na novou úroveň vědomí. Když víme, že možná můžeme vyhodit planetu do vzduchu padesátkrát, konečně pochopíme, že jsme nyní všichni spolu. Po jistou dobu museli nechat vybuchovat více bomb, aby se do nás dostaly. Pak jsme začali říkat: "Už to nepotřebujeme. Nyní jsme v podstatě v bezpečnějším světě, než jsme kdy byli, a bude ještě bezpečnější ."

Takže jsem se vrátil a miloval toxické odpady, protože nás svedly dohromady. Tyto věci jsou tak velké. Mýcení deštných pralesů se zpomalí, a za padesát let bude na planetě více stromů, než jak tomu bylo dlouhou dobu. Když se zabýváte ekologií, dělejte to; jste součástí systému, který se stává povědomým. Dělejte to vší silou, ale nebuďte deprimovaní nebo sklíčení. Země se nachází v procesu své domestikace, a my jsme buňkami těla. Nárůst populace se dostává velmi blízko optimálnímu množství energie, která způsobí posun ve vědomí. Tento posun ve vědomí změní politiku, peníze, energii. Velká záhada života má málo společného s inteligencí. Vesmír není intelektuálním procesem. Intelekt pomůže; ale naše srdce jsou naší moudřejší částí. Od svého návratu jsem zažíval světlo spontánně. Naučil jsem se, jak se do toho prostoru dostat ve své meditaci téměř kdykoliv. Můžete to dělat také. Nemusíte nejdříve zemřít. Jste na to již vybaveni. Tělo je "nejnádhernější světelnou bytostí", která existuje. Tělo je vesmír neskutečného světla.
Nepotřebujeme rozmlouvat s Bohem; Bůh již komunikuje s námi v každém okamžiku!

Prastarý recept na sirup proti kašli

27. ledna 2016 v 0:23 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Hlavními ingrediencemi tohoto domácího sirupu je super zdravá mrkev. Mrkev je napěchovaná zdravými živinami a obsahuje vysoké množství antioxidantů. Tato kořenová zelenina je skvělým jídlem pro diabetiky a lidi s vysokým krevním tlakem. Je lepší pít čerstvou mrkvovou šťávu, než jíst syrovou mrkev, protože ve šťávě je vyšší koncentrace živin.
Zdravotní přínosy mrkve
 • posílení imunity a kardiovaskulárního systému
 • snížení hladiny cholesterolu
 • prevence rakoviny
 • pleť bez akné
 • vysoký obsah vitamínů (jsou to vitamíny skvělé pro vaši pokožku)
 • spousta vápníku
 • zlepšení zažívání
 • detoxikace
Domácí sirup proti kašli - recept
Ingredience
 • 0,5 kg mrkve
 • 3-4 lžíce medu
 • voda
Nejdříve mrkev ostrouhejte a nakrájejte na špalíčky. Potom ji uvařte doměkka a vypněte plamen.
Mrkev sceďte, ale vývar si ponechejte. Mrkev rozmačkejte nebo umixujte. Do vody, v níž se mrkev vařila, přidejte 3-4 lžíce medu a poté i rozmačkanou nebo umixovanou mrkev. Dobře promíchejte a váš domácí mrkvový sirup je hotový. Poznámka: skladujte jej na chladném místě nebo v lednici.
Jak se užívá
Každý den užívejte 3 - 4 lžíce této medicíny. Už za dva dny byste se měli cítit lépe. Tento domácí sirup vám pomůže zbavit se odolného hlenu na plicích a uleví vám od kašle. Tento sirup je mnohem zdravější a lepší volbou než léky na předpis. Díky za pozornost a nezapomeňte se o recept podělit s přáteli a rodinou


Jak se uvolnit a zbavit napětí

26. ledna 2016 v 20:33 | Václav Vocásek |  CVIČENÍ

Umění pro radost i léčení

25. ledna 2016 v 15:24 | Eva |  Hosté
Mandaly Edit Blažek. Nepřestávají mě okouzlovat a ta dnešní, s tou se musím s vámi podělit. Jmenuje se "Naplnění tady a teď ".


Další z galérie . Možná vám bude povědomá , protože paní Edit zde není hostem poprvé a když nahlédnete zpátky do rubriky HostéPolštář ke snění, rozjímání, k meditaci zde - http://www.belabel.cz/shop/edib-art/polstar...byt-ve-svem-stredu


Krása detailu ...


A když otevřete stránky s e-shopem - http://www.orestaart.cz/ , tak se vám možná zatjí dech jako mně.
Malba na hedvábí, malba acrylem, dnes už přenášení tisku na plátno...Láskyplnost, něha, vesmírné propojení, ztišení...
Děkuji, Edit , za všechno to nádherné tvoření.


Učení

19. ledna 2016 v 15:57 | Učení Ježíše Nazaretského, které v bibli nenajdete |  Citáty

Uvádí se, že bylo nalezeno okolo roku 1950 v Palestýně. Mohlo to být jakkoliv, ale jedná se moudrá slova, která jsem převzala zde.
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?

,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :
"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."

Mandalkodávání

18. ledna 2016 v 19:10 | Eva |  Mandaly
Před devíti dny mi věnovala na FB Blanka Sýkorová předlohu mandaly.
A dnes je zase den " 9 ", proto jsem se rozhodla ji vybarvit. Dopadla následovně, ale těch barevných možností je tolik...


Ještě jednou, Blani ,dík a nejen Tobě, ale i ostatním.DĚKUJI MOC.ZEMĚ MÍR, SÍLA

15. ledna 2016 v 20:13 | Kateřina KARAIMI Motyčková |  Videa

Obrazy v paspartách - zasklené

15. ledna 2016 v 15:57 | Eva |  Úvod pozpátku
Kopie obrazů - fotoobrazy - velikost se odvíjí od formátu A4 plus pasparta.
Ukázka zapaspartovaných obrázkůNyní jsou k prodeji tyto obrazy:
133 - Píseń borovice
129 - Sluneční anděl
123 - Léto ( pasparta má oranžovou linku )
128 - Píseň šamana
105 - Čtení z moudrých knih
103 - Setkání s Láskou

94 - Strom života
78 - Zahrada harmonie
58 - Dubnové jitro v lese
46- Láska
39 - V hlubinách ( obrázek je zrcadlově oproti této ukázce )
3 - Pod staro jabloní

Všechny obrazy z Galerie 2 je možno získat jako autorský tisk na plátně napnutém v dřevěném rámu, dá se zavěsit na zeď bez okrasné lišty. Obrazy mohou mít velikost zhruba 43 x 60 cm. Mohou být i větší.Všechny jsou signovány.
Ceny sdělím e-mailem.
Můžete mí také volný list - fotokopii na formátu A4, pro který je pak vhodné pořídit paspartu a rámeček
Kontakt: eva.lipinova(zavináč)seznam.cz , tel. číslo : 734478687
Děkuji za nahlédnutí do všech galerií, přeji vám správné rozhodnutí a hodně radosti


Inspirující příběh

13. ledna 2016 v 22:27 | z e-mailu


Máte výsledky jako nebožtík …

trup

Vezli mě na křesle chodbami okresní nemocnice.

Kam? - ptala se jedna sestra druhé. - Snad ne na
jednolůžák, spíš na tu pětku, ne?

Zneklidněla jsem. Proč mám být na pokoji s pěti lůžky,
když mohu být na samostatném? Sestry na mě pohlédly s
tak neskrývaným soucitem, že mě to udivilo. Až později
jsem zjistila, že na samostatný pokoj dávali umírající,
aby ostatní ušetřili pohledu na ně.

- Doktor řekl na jednolůžák, opakovala jedna ze sester.

To mě uklidnilo. A když jsem pak ležela v posteli, byla
jsem se vším zcela smířená. Už jenom proto, že jsem
nikam nemusela jít, nikomu jsem nic nedlužila a veškerá
moje odpovědnost klesla na nulu. Cítila jsem podivnou
odtažitost od světa kolem sebe a bylo mi naprosto jedno,
co se v něm děje. Nikdo a nic mě nezajímalo. Získala
jsem právo na odpočinek. A to bylo dobré. Zůstala jsem
sama se sebou, se svou duší, se svým životem. Já a jenom
já. Problémy, spěch a důležité otázky se ocitly stranou.
Všechen ten shon za něčím okamžitým se zdál být tak
nevýznamný ve srovnání s Věčností, Životem a Smrtí, s
tím neznámým, co čeká tam, za nebytím…

Jenomže najednou se kolem začal vzdouvat skutečný život.
Bylo to tak krásné: zpěv ptáků po ránu, sluneční paprsky
šplhající po zdi nad postelí, zlaté listí na stromě před
oknem, tmavě modré podzimní nebe, vzdálený šum
probouzejícího se města, troubení aut, uspěchané klapání
podpatků na asfaltu, šustot padajícího listí… Panebože,
jak úžasný je život! A já jsem to pochopila až teď…

Tak ať, - řekla jsem si, - ale pochopila jsem to. Mám
ještě pár dnů, abych si života užila a měla ho ráda.

Pocity svobody a štěstí si žádaly průchod, a tak jsem se
obrátila k Bohu - vždyť ten už mi teď byl nejblíž ze všech.

Bože, - radovala jsem se. - Děkuju ti, žes mi dal
možnost pochopit, jak krásný je život a zamilovat si ho.
I když až před smrtí, ale poznala jsem, jak krásné je žít!

Naplňoval mě pocit tichého štěstí, svobody a jakési
vyzvánějící výšky. Svět zvonil a zářil zlatým světlem
boží lásky. Cítila jsem mohutné vlny její energie. Zdálo
se mi, že ta láska je pevná a zároveň měkká a průzračná,
jako vlna v oceánu. Zaplnila veškerý prostor kolem
dokola, i vzduch byl najednou těžší a dostával se hůř do
plic. Vtékal do nich jako pomalá pulsující energie.
Zdálo se mi, že všechno, co vidím, se vyplňuje tím
zlatým světlem a energií. Milovala jsem! Bylo to jako
spojení mohutné varhanní Bachovy hudby se vzhůru
stoupajícím tónem houslí.

Samostatný pokoj, diagnóza akutní leukémie a lékařem
konstatovaná nevratnost stavu měly své výhody. K
umírajícím pustili kdykoli každého. Přicházely zástupy
truchlících příbuzných. Chápala jsem jejich situaci: o
čem se dá mluvit s umírajícím? Který navíc svůj stav
zná. Jejich zkormoucené obličeje byly až k smíchu.

Radovala jsem se: kdybych je tak mohla ještě všechny
vidět! Ze všeho nejvíc na světě se mi chtělo podělit se
s nimi o lásku k životu. Copak člověk může nebýt z toho
poznání šťastný? Rozveselovala jsem příbuzné i přátele
jak jen jsem mohla. Vyprávěla jsem jim anekdoty a
historky ze života. Všichni se sláva bohu chichotali a
loučení probíhalo v atmosféře radosti a spokojenosti.

Zhruba tak třetí den mě ležení omrzelo a začala jsem
pocházet po pokoji a vysedávat u okna. Jednou mě takhle
zastihla lékařka a rozzlobila se, že nesmím vstávat.

Upřímně jsem se tomu podivila:

- Změní se tím snad něco?

- Ne, - zrozpačitěla lékařka. - Ale chodit prostě nesmíte.

- Ale proč?

- Vždyť máte výsledky jako nebožtík… Podle nich byste už
neměla ani žít a vy tady vstáváte!


Uběhlo maximum, které mi bylo stanoveno - čtyři dny. Ale
já jsem neumírala a s chutí jsem jedla šunku a banány.
Bylo mi dobře. Zato lékařce ne. Nic nechápala. Výsledky
se nijak neměnily, krev jsem měla sotva růžovou, ale já
jsem začala chodit do haly na televizi. Lékařky mi bylo
líto. Má láska k životu si ale žádala radost lidí kolem.

- Paní doktorko, a jaké výsledky bych tedy měla podle
vás mít?

- … aspoň takovéhle. Rychle na jakýsi lístek načmárala
nějaká písmena a čísla. Ničemu z toho jsem nerozuměla,
ale pozorně jsem si to přečetla.

Lékařka si něco brumlala pod nos a odešla.

V devět ráno vrazila do mého pokoje:

- Jak to děláte?

- Prosím? Co jak dělám?

- Ty výsledky! Jsou přesně takové, jaké jsem vám napsala!

- Jak to mám vědět? Je v tom snad nějaký rozdíl?

Pré mi skončilo. Přestěhovali mě na pětilůžák. Příbuzní
se všichni už rozloučili a nechodili za mnou. Ostatní
ženské v pokoji ležely a koukaly do zdi, podmračeně a
mlčky a aktivně umíraly. Vydržela jsem to tři hodiny. Má
láska k životu začala popadat dech. Bylo třeba okamžitě
něco udělat. Vytáhla jsem zpod postele meloun,
rozkrájela ho a hlasitě jsem sdělila přítomným:

- Meloun potlačuje nevolnost po chemoterapiích.

Pokojem se nesla vůně čerstvého sněhu. Ke stolu se
nejistě vydaly moje sousedky.

- To je pravda? Fakt potlačuje nevolnost?

- Jasně, potvrdila jsem s převahou znalce. - V melounech
se jeden nevyzná, pomyslela jsem si při tom.

Meloun šťavnatě chrupal.

- Nojo, přešlo to, - potvrdila ta, co ležela u okna a
chodila o berlích.

- A mě… mě taky, - radostně potvrdily ostatní.

- Bodejť, - kývala jsem spokojeně v odpověď. - Bodejť
ne, už jsem to zažila.

- A znáte tenhle vtip?

Ve dvě v noci do našeho pokoje nahlédla rozzlobená sestra:

- Tak už toho chechtání nechte! Celé patro kvůli vám nespí!

Za tři dny mě lékařka nerozhodně požádala:

- Nemohli bychom vás přesunout do jiného pokoje?

A proč?

- No, víte, u vás se stav všech zlepšil. Ale vedle je to
samý těžký případ.

- Ne! - křičely mé spolupacientky. - My ji nepustíme!

A nepustily. Zato do našeho pokoje začali chodit
pacienti z těch sousedních. Posedět, popovídat, zasmát
se. Věděla jsem, proč. V našem pokoji totiž žila Láska k
životu. Obklopila každého zlatavou vlnou a všichni se
rázem cítili v klidu a v pohodě. Zvlášť se mi líbila
dívka asi šestnáctiletá, s bílým šátkem na hlavě. Tuhé
nemocniční plátno šátku trčelo na všechny strany a ona
se trochu podobala zajíčkovi. Měla nádor lymfatických
uzlin. Nejdřív to vypadalo, že se snad neumí usmívat.
Ale za týden jsem viděla, jak kouzelný je její nesmělý
úsměv. Když nám řekla, že léky konečně zabraly a doktor
mluví o uzdravení, oslavili jsme to. Na stole stály
lahve s kefírem. To nás rychle rozparádilo a začali jsme
tančit. Hluk přilákal lékaře, který měl službu:

- Teda, sloužím tu třicet let, ale něco podobného jsem
ještě neviděl! - prohlásil užasle. Smáli jsme se ještě
dlouho šokovanému výrazu jeho obličeje. Bylo nám dobře.


Četla jsem knížky, dívala se z okna, povídala si se
sousedkami, procházela se po chodbě a všechno, co jsem
viděla, jsem tak milovala! Knihu, kompot, pacientku na
sousední posteli, auto na dvoře, starý strom.

Píchali mi vitamíny. Něco mi píchat museli. Lékařka se
mnou skoro nemluvila, jenom se nějak divně dívala
stranou, když mě potkala na chodbě. A za tři týdny mi
tiše sdělila:

- Hemoglobin máte dvacet jednotek nad normou zdravého
člověka. Už není třeba ho zvyšovat.

Zdálo se, že se na mě pro cosi zlobí.Vypadalo to, že si
spletla diagnózu, jenomže to nebylo možné a ona to
věděla. Jednou mi řekla:

- Nedokážu přijít na vaši diagnózu. Uzdravujete se,
ačkoli vás nikdo neléčí. To prostě není možné.

- No a co to tedy je? -ptala jsem se.

- To pořád nevím, - odpověděla potichu a odešla.

Když mě propouštěli, řekla mi upřímně:

- Je mi opravdu líto, že nás opouštíte. Je tu tolik
těžkých případů…

Z našeho pokoje propustili všechny. A celkově se na
oddělení v tomto měsíci úmrtnost snížila o třicet procent.

Život šel dál. Jenom můj pohled na něj se změnil. Zdálo
se mi, že jsem se na svět začala dívat víc zeshora.
Proto se mi změnila měřítka toho, co se děje. A smysl
života byl najednou tak prostý a tak dostupný! Je třeba
zkrátka se naučit milovat a tvoje možnosti jsou pak
naprosto neomezené. Všechna přání se splní, když je
dokážeš vyslovit s láskou. Přestaneš lhát a závidět,
přestaneš se cítit ukřivděným a přestaneš lidem přát
něco špatného. Tak jednoduché a tak složité to je. Je
pravda, že Bůh je Láska. Jenom je třeba včas si to
uvědomit…

Ludmila Lamonová

Kořeny

12. ledna 2016 v 23:14 | Eva

Duše s člověkem hovoří, jen ona dobře ví,
kde místo jeho je.
Srdce se spojí se Zemí a on zapustí kořeny...

E.L.

Slunce je mandala, mandala je slunce

12. ledna 2016 v 22:32 | Eva |  Mandaly
Zakládám novou složku pro "sluníčka ".
Dokreslete tvář, vybarvujte, přetvořte a vytvářejte slunce. Zářivá, laskavá a plná naděje.
Slunce je život a potřebuje mír.
10.ledna t.r. jsem na FB napsala:
Pojďme si hrát se sluncem. Nakresleme si sluníčka, jejichž paprsky se propojí a znásobí sílu přátelského objetí. Sluníčko pro sebe, sluníčko pro tebe, slunce pro nás, pro všechny.
Budu velmi ráda, když mi své sluníčkové mandaly zašlete e-mailem na moji adresu ( viz .Kontakt) a já je pak zveřejním s vaším jménem.


Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2016

11. ledna 2016 v 22:08 | z e-mailu |  Slova a obrázky

Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2016Ahoj, tady je Doreen a toto je váš roční karetní výklad pro rok 2016. Tento rok bych chtěla pracovat s kartami Poselství archandělů, protože kdo jiný než archandělé by na nás mohl lépe dohlédnout během tohoto silného roku? Karty tedy vezmu, pomodlím se nad nimi a žádám Boha a anděly o poselství ohledně toho, co můžeme v tomto roce očekávat. Zatímco karty míchám, dostávám ještě další informace, a to i vy. Věnujte tedy pozornost poselstvím, která dostáváte vy sami, když vytáhnu kartu pro daný měsíc. Vyberu celkem 12 karet, jednu pro každý měsíc, ohledně toho, co během něj můžeme čekat a jak se na to nejlépe připravit.


LEDEN

Pro leden je tu karta Mír. To krásně koresponduje s tím, co jsem sama přijala. Andělé mi ukázali, že rok 2016 bude velmi silný a mír bude naším hlavním záměrem. Nám, kteří si přejeme mír a nechceme těžit z válek nebo korporací, dávají andělé pro tento rok slovo AKCE. Je to rok jednání. Andělé mi říkají, že se věci v tomto ohledu budou dít všude. Nebudu nikomu mazat med kolem pusy a tvrdit, že to bude dokonalý rok, protože v tomto pozemském světě duality není nic dokonalé. V tomto roce bude váš vnitřní mír podrobován zkouškám. Nikoli ve smyslu úspěch-selhání, ale zkrátka u vás vyvstanou věci, které pro vás budou závěrečnou zkouškou, jakousi maturitou. Rok 2016 dává po součtu číslic číslo 9, které vypovídá o dokončování a uzavření kruhu. V tomto roce potřebujeme neustále pamatovat na to, že bez ohledu na to, co se děje, naší úmluvou je udržovat si vnitřní mír a zůstat neotřesitelní. V předchozích letech jsme dávali moc nad svým vnitřním mírem vnějším okolnostem: "Kdyby nebylo tamtoho politika, tamté společnosti, tamtoho člověka, tamté války, tamtoho zážitku nebo těch a těch podmínek, PAK bych mohl/a být v míru." Pokud nad svým vnitřním mírem dáváme moc vnějším okolnostem, zajišťujeme si tak, že v míru nebudeme nikdy. Bůh nás stvořil jako míruplné jedince, protože Bůh sám je mír. Mír je tedy uvnitř vás a je krásné, že nám tímto začíná náš rok, protože je to opravdu bod našeho soustředění pro rok 2016.

Přála bych si, abych mohla říct, že se v tomto roce budeme mít jako v pohádce, vílím království nebo jako v nebi, kde bude všechno v dokonalém míru, avšak vidím, že přijdou problémy s počasím, že se stanou další útoky, a je mi to moc líto. Věřím tomu, že je můžeme zmírnit našimi modlitbami a jasným vědomím. Existují bohužel lidé, kteří jsou zaměřeni pouze na peníze a kteří skrze toto všechno peníze získávají. V jejich myslích takto dosahují míru, ale takový mír není skutečný. Žijeme na této planetě s hrubými lidmi, kteří mají hodně velké ego a staví se do pozice fyzické síly, nikoli té duchovní. S těmito lidmi je to obdobné, jako když žijeme s někým, kdo je hodně hlučný. Existuje mnoho způsobů, jak se s tím vypořádat. Všechno nás to ale vrací k k tomu, že je to pro nás příležitost, jak se naučit být v míru bez ohledu na cokoli. A když to dokážete, budete na sebe velmi hrdí! Udržte si tedy mír, udržte si víru! A to všechno začíná v pozitivitě, kdy dokážete spatřit požehnání ve všem. Neznamená to jen sedět, musíme i jednat a promlouvat!

Můžeme mnohé ovlivnit, když si dáme pozor na to, za co utrácíme peníze. Pro mě je třeba důležité, abychom měli organickou stravu, takže si pěstujeme vlastní, investujeme peníze do organických jídel, volíme politiky, kterým na tom také záleží. To jsou některé ze způsobů, jimiž můžeme v našem světě učinit rozdíl a přitom zůstat v míru. Vy sami víte, která problematika se týká vás. Popřemýšlejte o tom tedy. Leden je celý o tom být v míru.


ÚNOR

Pro únor tady máme kartu Překonání překážek. Opět je to to stejné téma. Je to karta archanděla Jeremiela, který je z historického hlediska pomocníkem při odpouštění a pomáhá nám také rekapitulovat naše životy. Znamená to, že to nejhorší je za vámi a že ať už vám život přinese cokoli, jste již připraveni. Někdy si neuvědomujeme, jak silní opravdu jsme, dokud nás život nedotlačí k tomu, abychom byli silní. Sama jsem si v tomto životě mnohé prožila a podívejte - jsem pořád tady! Nic mě nedokáže vystrnadit z cesty pozitivity a víry. A totéž platí pro vás, mí drazí. Toto je o překonání překážek a těžkostí.

Tento rok bude zastíněn volbami amerického prezidenta, které budou ve zprávách po celém světě. Vězte prosím, že máte na výběr z více možností, než jsou pouzí dva kandidáti, kteří vám nevyhovují. Vyhledat si další kandidáty je vaše plné právo. Můžete si myslet, že to je promarněný hlas, ale není. V médiích nejsou všechny informace, a tak je dobré udělat si vlastní průzkum, při kterém můžete zjistit, že jsou další kandidáti, kteří vám vyhovují. Když energii věnujeme podpoře kandidátů, kteří mají stejnou víru jako my, nikdy to není promarněné! Udělejte si tedy průzkum a vystupte. Únor nám o tomto přinese mnoho informací. Prosím, nevolte někoho jen proto, že se to zdá být nejjednodušší! Prosím! Vězte, že vaše hlasy mohou učinit velký rozdíl ve vývoji této planety. Omlouvám se těm, které politika nezajímá, ale andělé mi o těchto volbách ukazují neustále nějaké věci a já se cítím být povinna říci svou pravdu.


BŘEZEN

Zde máme kartu Dýchejte. Vydechněte si. Vypadá to, že v březnu dostaneme přestávku. Archanděl Rafael je andělem léčení a pro ty z vás, kteří budou mít nějaké zdravotní potíže, nebo jejich blízcí či klienti ve vaší léčitelské praxi, říká, že je třeba vrátit se k základům. Znamená to dobře pečovat o své tělo, a to v holistickém smyslu. Péče o sebe tedy pro březen vychází velmi silně. Stejně tak i léčení. Říkají také, že když se zahalíte do ochranného štítu ze světla a budete se energeticky chránit, velmi vám to pomůže se zdravím. Když zavoláte Boha, archanděla Michaela a archanděla Rafaela, aby vás zaštítili, ochráníte tak svou vysokou citlivost, což je velmi dobré, neboť když jste citliví, zůstáváte uvědomělí a to vám pomáhá zůstat v souladu se svou pravdou a cestou.


DUBEN

Duben je měsíc mých narozenin a vyšla nám pro něj karta Vzpomeňte si, kým jste. Je to karta archanděla Michaela, což znamená, že jsme chráněni. Andělé říkají, že bez ohledu na to, co se bude během dubna dít ve světě, jste v bezpečí. Neplýtvejte svou silou na přemýšlení, co máte udělat, abyste se ochránili. Říkají, že pro některé z vás, kdo sledujete tento výklad, to také znamená, že vaše práce není vaším zdrojem. Je to poselství pro ty, kdo setrvávají v zaměstnání, které se jim nelíbí, jen proto, že mají pocit, že musejí. Karta vám připomíná, že jste mocní! Že jste Božími dětmi stvořenými k jeho obrazu. Udržte si tedy svou sílu - a to znamená i vystoupit a promlouvat v oblastech, ve kterých se vám něco nelíbí a kde byste chtěli napomoci ke změně. Nenechte se prosím chytit do iluzí. Mnohé iluze jsou velmi uvěřitelné a hodně z nich tvoří iluze založené na strachu, včetně těch, které jsou ve zprávách. Omezte tedy jejich sledování. Pokud zjistíte, že vás rozčilují, buď je úplně vypněte, najděte si jiný zdroj a nebo také nechoďte na sociální média. I mnohé alternativní zdroje obsahují zprávy založené na strachu, dávejte si tedy pozor na to, co sledujete, a také na své myšlenky, protože tento rok je o akci a míru. Takže co vám pomůže být v míru? To bude otázka pro duben - a také pro celý tento rok.


KVĚTEN

Pro květen nám vyšla zajímavá karta - Bilancování života. Je to karta archanděla Jeremiela, v tomto roce již podruhé. V této sadě má tři karty a pokud vyjde i potřetí, bude to znamenat něco opravdu zásadního. Archanděl Jeremiel nám pomáhá rekapitulovat naše životy, a tak v květnu bude vhodný čas na to se zastavit a zeptat se sebe samých: Jak to jde? Jaké změny chci učinit? Kterou cestou se chci vydat?

Obraťte se do svého nitra. Nedívejte se jen na to vnější, jako třeba kde bydlíte apod., ale podívejte se dovnitř. Zeptejte se: Jaký mám ze sebe pocit? Miluji se? Přijímám se? Mám ze sebe dobrý pocit? Jsem sám/sama se sebou v harmonii? Opravdu si udělejte tuto bilanci a pamatujte, že Bůh a archanděl Jeremiel vám s tím pomohou, abyste se dostali do kontaktu se svou vnitřní pravdou.


ČERVEN

Dostáváme se do půlky roku a pro červen vychází karta Vítězství! To se mi pro vás moc líbí! Tato karta říká, že jste opravdu jeli na plný plyn a šli si za svým. Toto je rok, kterého se máte sami chopit a učinit ho mistrovským dílem. Tento rok máte žít tak, jako by to měl být váš poslední. Tím nemyslím nic špatného prosím, je jen třeba opravdu žít v přítomném okamžiku a uvědomit si, jak můžeme vzít svůj život do vlastních rukou, abychom ho žili tak, jak jsme vedeni. Žít ho naplno, jako bychom měli neomezený čas, neomezené množství peněz, neomezenou podporu. Žít ho naplno, beze strachu o to, co si pomyslí druzí lidé. Mít odvahu být svým celým já. A když toto uděláte, říkají, že se věci velmi rychle vyvinou ve váš prospěch. Ego vám bude namlouvat, že to bude trvat dlouho, ale andělé říkají, že ne, že v tomto roce jsou věci velmi urychleny. A tak očekávejte zázraky. Jsou tu pro nás všechny.


ČERVENEC

Na červenec nám vychází karta Tvořivé psaní, karta archanděla Gabriela, anděla poslů, jehož jméno znamená "Bůh je má síla". Gabriel říká, že v sobě máte knihu, nebo alespoň článek či blog. Toto je o vyjadřování sebe samých, o vyjadřování své pravdy. Červenec je tedy plný vašeho duchovního vyučování a předávání vašich vědomostí a moudrosti. Říkají také, že to znamená, že budete mít konečně dost sebedůvěry to udělat. Je to něco, k čemu jste byli dlouho vedeni, ale hledali jste si výmluvy a odkládali to, protože jste byli perfekcionističtí a necítili jste se připraveni. Tohoto démona však porazíte a necháte Boha, aby skrze vás promlouval, a to psaným slovem. Andělé říkají, že pro některé z nás to znamená i jiné formy tvoření, jako třeba umění. Není to jen o psaní, ale obecně o tvořivosti.

Co ještě bychom měli vědět? Andělé říkají, že se máme zahalit do zlatého světla, a všechno bude v pořádku. Ani moc nevím, co to přesně znamená, ale tak mi to řekli. V červenci se zahalme do ochranného štítu ze světla. Je to čas, kdy se možná něco bude dít, a my máme odejít od ústraní a nechat danou informaci vyjít ven. Přichází vám mnoho informací a když je držíte uvnitř, cítíte se zablokovaní. Nechte je tedy proudit, mí drazí, a udělejte si na to čas. Jste super-zaneprázdnění lidé, ale nikdy ne natolik, abyste nemohli tvořit, protože to potřebujete dělat. Podívejte se na svůj rozvrh, jestli je tam něco, co pro vás není tolik důležité, něco, co není prioritní - a nahraďte to tím, co prioritní je.


SRPEN

Podívejte, jak nám to krásně pasuje! Pro srpen tady máme kartu archanděla Ariela s názvem Roztáhněte svá křídla! Ariel je andělem pozemského zhmotňování a přírody, a hlavně vody - oceánů, řek, jezer, moří atd. Může to být vhodný čas na dovolenou někde u vody nebo přestěhování se na takové místo. Nebo s vodou pracovat nebo se věnovat uzdravování zemských vodních zdrojů. Také to znamená pít hodně vody.

Karta Roztáhněte křídla je velmi posilující. Je to čas, kdy si řeknete: "Už se nebudu vzdávat své síly! Nebudu se zavděčovat, abych byl/a dokonalý/á. Nebudu za každou cenu plnit všechny úkoly, abych byl/a dokonalý/á. Protože všechno je to ve mně. Vytvářím si vlastní dokonalost, své vlastní vnitřní prostředí. Je to pro mě čas, kdy roztáhnu křídla a vzlétnu!" Podívejme, jak překonáváte svůj strach i svět! To je nádherné! Sám Ježíš nám slíbil, že můžeme překonat svět a že nám v tom pomůže.


ZÁŘÍ

Pro září nám vychází karta Péče. Září bude o mnoho klidnější a tišší, protože jste vydali mnoho energie. Také je to téma dítěte, vnitřního dítěte. Je to karta archanděla Gabriela, který je také v této sadě třikrát, a zde je podruhé. Máme tu tedy dvakrát archanděla Jeremiela, který nám pomáhá bilancovat naše životy, a dvakrát Gabriela, který nám pomáhá v tvoření, v předávání poselství, vyučování a také v neposlední řadě s rodičovstvím. Je to tedy spojeno také se zrozením a porody. Možná někdo z vás bude děťátko očekávat, nebo ho v tomto období porodí, může to znamenat i úspěšnou adopci nebo mi tu velmi silně vychází i práce s dětmi. Hlavní význam této karty pro nás však spočívá v péči o své vnitřní dítě. Andělé mi říkají, abych se vás zeptala: Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Tyto sny v sobě totiž skrývají mnoho o vašem životním poslání. V září tedy popřemýšlejte nad tím, co jste jako malí rádi dělali, třeba zpívali, tancovali nebo něco vyráběli či malovali. A nejen jako malí, ale také jako teenageři. Je třeba tuto část v sobě oživit a pečovat o ni. I když jste nyní dospělí, vaše vnitřní dítě stále potřebuje vaši pozornost.


ŘÍJEN

Říjen je měsícem, kdy povoluje hranice mezi světy. Je to také měsíc Michaelových narozenin (Doreenin manžel - pozn.překl.), takže to oslavíme. Pro říjen nám vyšla karta Citlivost. Jak příhodná pro říjen, citlivý měsíc Štíra! Můžete se v tomto období cítit více emocionální, ale andělé říkají, že to souvisí s vaší kreativitou. Soustředíte svou citlivost do své tvořivé činnosti a vyučování. Říkají: Nebojte se svých zdánlivě velmi křehkých pocitů. Můžete se cítit velmi křehcí, ale tyto pocity slouží jako múza vašemu tvoření a vyučování. Na kartě je anděl hrající na harfu. Máme tu tedy velmi silně také hudbu, pobyt v přírodě, procházky, také pobyt o samotě tu znovu vychází obdobně jako předtím v dubnu, kdy jsme si rekapitulovali svůj život, a budeme mít úctu ke své citlivosti. Také ještě říkají, že říjen bude čas reorganizace vašeho života, tak aby se mohl stát bezpečným přístavem pro vaši citlivost. Můžete změnit bydliště, lidi, s nimiž pobýváte, vztahy.... je to všechno o úctě k sobě samým, svým citům a svému nitru.


O tom je celý tento rok - o nitru namísto vnějšku, namísto snahy na někoho zapůsobit nebo se někomu zavděčovat. Je pouze o vztahu mezi vámi a Bohem, o zesílení pouta a spojení s Bohem, skutečným Zdrojem, který je uvnitř vás. O naslouchání a řízení se svým vnitřním vedením namísto podřizování se názorům druhých a dovolení, aby určovali, kým máte být.


LISTOPAD

Dostáváme se k listopadu. Celý rok zatím vypadá velmi silný! Listopad je 11.měsíc v roce a číslo 11 rovněž znamená tvořivost. A je tu karta Vášeň, karta archanděla Haniela, jemuž náleží i karta pro říjen. Znovu se vracíme k tomu, že vaše citlivost stále trvá ve zvýšené míře, ale nyní ji soustřeďujete do svých vášní. Je to karta priorit a životního poslání, která vám říká, že máte být autentičtí. Co vás zajímá? Na čem vám záleží? Co vás baví? Z čeho jste nadšení? Přestaňte dávat svůj čas a energii druhým a jejich zájmům. Máte věřit své nově probuzené vášni a následovat ji v milostném životě i v kariéře. Listopad je čas zasvěcený vaší srdeční čakře.

Tato karta byla přilepená k druhé kartě, obě jsou tedy pro listopad, a tou druhou je karta Měsíční cykly. Opět je to karta archanděla Haniela, už ho tady máme potřetí. Jméno Haniel znamená "Boží milost". Tento archanděl nám pomáhá s našimi duchovními dary, tedy s citlivostí, psychickou vnímavostí a vědomím. Říkají, že máte věřit tomu, co cítíte, a že si také máte dát pozor na to, abyste se nenechali ovlivnit falešným strašením ze zpráv, které se snaží manipulovat s veřejností. Nevěřte všemu, co je ve zprávách. Samozřejmě, nevystavujte se žádnému nebezpečí, ale zůstaňte věrni své vnitřní pravdě a setrvejte v míru. Dobře?


Vypadá to, že říjen a listopad budou obdobím vašeho vnitřního života i osobního života, kdy řeknete: "Víte co? Bez ohledu na cokoli, prostě zablokuji tento hluk a zůstanu na své cestě s důvěrou a nadšením." Také však pro vás jako citlivé osoby může být okolí velmi rušivé. To si vyžádá každou špetku vaší síly. Naštěstí vám dal Bůh veškerou sílu, kterou potřebujete, stejně jako všem ostatním, neboť nás stvořil ke svému obrazu. Neexistuje tedy v duchovní pravdě žádná vaše část, která by byla plná strachu, protože ani Bůh nemá strach. To, co se ve vás bojí, je ego. My to uznáváme, nepotlačujeme ho, ale ani se jím nenecháme vystrnadit ze své cesty.


PROSINEC

S prosincem uzavíráme kruh a máme tady kartu Božský řád. Ach, úplně mi naskočila husí kůže. Archanděl Raguel je andělem harmonie a míru a jeho jméno znamená "Boží přítel". Ukazuje nám, že všechno, co se děje, je skutečně v Božském a dokonalém pořádku. Tomu můžeme naprosto věřit, protože všechno se děje z nějakého důvodu. Ukazují mi, že je to cyklus života, cyklus Země, cyklus světla a temnoty, který byl na Zemi již dříve, který se zopakuje. A neupadejte kvůli tomu do starostí ani katastrofických scénářů, není to žádný konec světa, to je nemožné. Tato planeta je nekonečnou školou, věčným místem učení pro duše jako jste vy, které jsou dost statečné na to, aby sem přišly. Všichni vás za to obdivují, že jste sem přišli a přijali lidské tělo a svůj životní úkol, a proto máte kolem sebe mnoho andělů! Je to v Božím pořádku.


Byla jsem také vedena k tomu, abych vytáhla jednu kartu ze sady, která vyjde na Velikonoce, "Ježíšova laskavá slova". Nejsou to vůbec vykládací karty, slouží k meditaci a obsahují pouze pozitivní slova. Je to úplně poprvé, co s nimi pracuji, a zatímco je míchám, žádám Ježíše, aby nám dal své poselství pro tento rok, abychom si udrželi víru. Říkají, že mám vzít kartu z vrchu balíčku.
A je to karta.... Ach.. .Děkuji! Je na ní psáno: "Nebojte se, neboť Vašemu Otci je potěšením přenechat Vám své království." NEBOJTE SE. To jsou milující slova našeho Stvořitele. Moc se mi tato karta líbí. Je to z mé oblíbené části Bible. Nebojme se. Tento rok bude silný. Už jsem to říkala. Ale pojďme se k tomu postavit jako k závěrečné zkoušce! Není to žádný konec světa nebo konec života ani nic podobného. Je to pro nás velký test, abychom se nebáli a zůstali v míru. Dokážete to! Pamatujte, že máte stejný přístup k Nebesům jako mám já nebo kdokoli jiný. Nejsem nijak výjimečná, jen hodně naslouchám. My všichni máme rovnocenný přístup. Učiňte tedy tento rok skvělým! Učiňte ho mistrovským dílem! Už žádné nacvičování, už žádné odkládání, žádné zdržování věci, které můžete udělat už dnes. Každého velkého cíle bylo dosaženo postupně, malými krůčky. A to dokážete!


Mé modlitby jsou s vámi. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, i Bůh nám žehná - žehná celému světu a chrání ho, a chrání i vás a vaše milované.

Řekněte prosím se mnou: Aloooooooooooooooooha!


* * *překlad: Magda TechetováKvětinová ispirace - doodle

5. ledna 2016 v 20:36 | video |  Pro inspiraci
A zase jedno krásné " doodlování " . Snad vás také potěší. Všimněte si prosím, jak autorka neulpívá na jednou detailu, opustí ho a vrací se pak zpátky , aby plocha byla stále vyvážená. V každém okamžiku může skončit. Dokonce se už podepsala a potom pokračovala dál. Už jste zkoušeli?


Velice trefné přání pana faráře Czendlíka

5. ledna 2016 v 19:54 | z e-mailu |  Slova a obrázky


"Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám zBetléma:

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a
Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí."

Zbigniew Czendlik,farář


Moudro

2. ledna 2016 v 23:03 | James Redfield |  Citáty
"Dovol svému vnímání krásy a duhové zářivosti, aby tě na tvé cestě vedlo. Místa a lidé, kteří mají pro tebe odpovědi, se ti budou zdát zářivější a přitažlivější."
James Redfield, Celestinské proroctví