Červenec 2015

Louka

29. července 2015 v 1:15 | Eva |  Slova a obrázky

Bosýma nohama dotýkat se země,
taková touha je ve mně
brouzdat se rosou ve vońavé trávě,
vlčí máky smějí se zas,
kopretin nadešel čas,
já sním...
Taková touha je ve mně pohladit celý svět,
taková touha je ve mně ležet na letní louce a snít...
Děkuji lučnímu kvítí, děkuji lukám ,horám v dáli,
tolik mi toho ukázaly...
Byl červenec.
Já sním...

E.l.

Indiáni, šamani, synchronocita ...

28. července 2015 v 19:48 | Eva |  Slova a obrázky
Dnes mi moje známá poslala odkaz, zřejmě jako reakci na včerejší obraz. Zajímavý článek najdete zde :

Pro jistotu jsem ho zkopírovala pro vás.

Indiání Kogi uchránili své tajemství, aby probudili naši paměť

Napsal Svět kolem nás dne 16. červenec 2015. Kategorie Zajímavosti Počet zobrazení:: 11423
"My už nemůžeme dál opravovat svět. Musíte to udělat vy," říkají domorodci, kteří se ukryli před civilizací v horách severní Kolumbie. Primitivní indiáni dávají vzdělanému Západu mravní a ekologickou lekci.
Zajímavosti ze světa "Já mamo, zastupuji všechny živé bytosti, zasvěcuji se ochraně Přírody. Jsem z velmi silného dřeva, takže mohu dávat podporu všem živým bytostem v Sieře i mimo ni. Pečuji o miliony." Šaman indiánského kmene Aruaků.

Kdo jsou Kogiové?
Proč se zabývat indiány ze severní Kolumbie? Protože představují naši zapomenutou minulost, ukazují nám nás samé v době před civilizací - jací jsme byli a co jsme ztratili. Jsou mostem přes propast času. Ukazují nám, že oddělenost od přírody a spirituality je destruktivní.
Kogi (jaguáři) jsou vlastně živoucím skanzenem pradávných časů, kdy se lidé obešli bez bot, bez hodinek, telefonů, aut a letadel. Dokázali přežít v jakkoliv těžkých podmínkách a dokonce tam s minimem prostředků budovat dodnes těžko pochopitelné stavby. Ve skutečnosti na těchto lidech není nic romantického - nejsou tak impozantní jako třeba hrdinové filmu "Apocalypto" nebo jako severoameričtí lovci bizonů. Jejich malé postavy v bílých oblecích, s taškami mochillas na popruzích, s legračními klobouky na volně rozpuštěných vlasech, připomínají spíše hobity než hrdého náčelníka Apačů. Neustále žvýkají koku a dělají i jiné legrační věci. Většinou vypadají ustaraně. Když mezi ně zavítají běloši, moc si jich nevšímají. Jsou si svou cestou. Na nic se nehrají, jsou sami sebou.
Jsou přímými potomky staré taironské civilizace, kterou zničili Španělé, a jejíž úžasná, ekologická města přežila stovky let uprostřed bujné vegetace džungle. Jsou stavitelským zázrakem svého druhu. Taironé na sebe svými krásnými zlatými artefakty neblaze připoutali pozornost hamižných dobyvatelů.
Některé jejich umělecké skvosty dnes zdobí muzea, ale historici nevědí, k čemu vlastně sloužili. To je uloženo v paměti dnešních Kogiů. A tak je to s moderní archeologií obecně: sbírá hmotné předměty, ale most přes propast času přejít neumí. Historie většinou nic netuší o duši přírodních lidí, o životním stylu, filosofii a víře starodávných kultur, které zmizely pod nánosem času. A právě to by pro nás bylo největším přínosem - poznat moudrost a spiritualitu Kogiů.
Kogiové jsou nositelé tohoto poznání a moudrosti. Jsou jedním ze čtyř kmenů, které tu přežily od dob taironské civilizace, patří k nim ještě indiáni Arhuako (Aruaco), Kakuamo (Aritama) a Wiwa. Jejich šamani - mamos, mamas - na nás mohou působit spíše somnambulně než mysticky. A přece tito nenápadní lidé, kteří se zachránili před civilizací, skrývají záhadné poselství z hlubin věků, vzdálených tisíce let.
Zlaté šperky používali indiáni z vyšších tříd jako ozdoby těla a jako masky, ale také je věšeli na stromy, zřejmě jako obětiny posvátným místům. Taironští indiáni se skrývali v horách dávno před španělskou invazí, utíkali do džungle například kolem roku 1000 n. l. Potom přišli Španělé a postupně okrajovali jejich svobody. V roce 1599 vypuklo indiánské povstání, indiáni prohráli a boj skončil jejich masakrem. Španělé zabíjeli šamany, unášeli a znásilňovali ženy, dětem vnucovali svou výchovu. Část indiánů se zachránila před násilnou kolonizací a zotročením únikem do hor, do džungle, kde přežili pravděpodobně díky radám svých šamanů. A díky tomuto štěstí i obratnosti přežili netknuti křesťanskou kulturou a evropskou civilizací do dneška. Šťastná izolace, mohli bychom říci.
Díky ní se můžeme dnes setkat s duší indiána, jaký tu kdysi spokojeně žil, pochopit jeho myšlení, poznat pohled na svět. Potkat minulost vzdálenou 500 i více let. Potkat v nich přírodní filosofii, která před dvěma tisíci roky žila například i na území Čech a Moravy a ve velké části Evropy v tehdejších Keltech a Germánech.
Z posvátných hor mizí sníh
Kogiové vystoupili ze svého azylu a zaskočili nás. Nenabídli jen to, co čekáme od "divochů" a s čím se ještě můžeme setkat v Amazonii, na Nové Guiney i jinde - odlišný, přírodní způsob života, ale přinesli nám svůj pohled na problém velmi aktuální - na ekologii, na ochranu životního prostředí, které naše civilizace ničí. A zahanbují nás.
Indiáni ze Sierra Nevady de Santa Marta již více než 20 let upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Kogiové žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem.
Zemi pokládají za živou bytost, za Matku a lidi za její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají. Příčinu vidí v okolním světě, v civilizovaných lidech, kteří ničí přirozený svět. Kogiové se pokládají za naše starší bratry a rozhodli se svému mladšímu bratru vysvětlit, co má dělat. Bude je někdo poslouchat? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou?
Ti, kteří se od nás odřízli
Indiáni národa Kogi, žijící v horách na severu Kolumbie, jsou poslední příslušníci předkolumbovského světa Inků a Aztéků. Hora, kterou obývají, je izolovaná trojúhelníková pyramida, která se tyčí do výše přes 6000 metrů. Vyskytují se zde unikátní mikroklimata z celého světa, oblast je jakýmsi mikrokosmem, zrcadlem celé planety. Kogiové svůj domov nazývají "Srdce světa" a přikládají mu nesmírný význam. Od současného světa jejich azyl odděluje džungle, které místní říkají "peklo".
Filmy jako varování
Mamos - spirituální vůdci místních indiánských kmenů - jsou od narození až do 18 let drženi v temnotě, aby se naučili komunikovat se spirituálním světem. Mamas znamená "slunce", "osvícení". Mamové tvrdí, že jsou tu proto, aby podporovali celý svět. Střeží svou izolaci a tajemství, aby mohli pokračovat ve svém poslání. Jenomže došli k přesvědčení, že jejich práce už není možná tváří v tvář lidské zkázonosné chtivosti. Proto přicházejí a kontaktují nás, aby nám předali poselství, která pokládají za životně důležité.
"Kogi jsou hluboce otřeseni tím, jak civilizace ničí přírodu. Chápou to tak, že my moderní lidé nerozumíme silám, které uvolňujeme. Věří, že jediná naděje přežití pro lidstvo spočívá v tom, jestliže se pochopíme, proč jsou tak zděšení." Proto se podíleli na natočení dvou dokumentárních filmů, ve kterých se to snaží vysvětlit. Kogi říkají, že bez myšlenky nemůže nic existovat. Ale současné lidstvo nejen, že drancuje svět, ničí jak materiální strukturu, ale ničí i samotné myšlenkové základy světa. Kogi chtějí pečovat o tento svět a udržovat jeho přírodní řád, ale rozpoznali před několika roky, že už to nedokáží - kvůli dolování a odlesňování planety. Jsou přesvědčeni, že právě těžba nerostů, uhlí a ropy Zemi nejvíce oslabuje, což bude mít za následek přírodní katastrofy. Chtějí nám tuto jednoduchou pravdu sdělit. "Už to sami nedokážeme, musíte svět zachránit vy," říkají.
Nejprve v roce 1990 vznikl dokument The Heart of The World: Elder Brother´s Warning. (Poselství ze srdce světa - Varování Staršího bratra). Film měl velký dopad na veřejné mínění a je považován za nejdůležitější dokument, který byl natočen o domorodých lidech. Ale nezměnil chování civilizace k lepšímu. Kogiové usoudili, že je bílí lidé špatně poslouchali, a proto po 20 letech zavolali režiséra a spisovatele Alana Ereiru zpátky, aby učinili druhý pokus oslovit svět kolem sebe. Znovu vystoupili z izolace. Věří, že věc jenom nedostatečně vysvětlili, a proto dali souhlas k natočení dalšího filmu. Proto vznikl dokument Aluna. Jde o druhé varování: film pojednává o jejich posvátných místech a ceremoniích. Začátkem roku 2013 byl prezentován například na festivalu ve Finsku.
Poselství ze srdce světa:
Šamani Mamové jsou cvičeni, aby se dokázali spojit s duchovním světem - "Alunou". Aluna je "spirituální síla, ve které existují všechny věci a ze které všechny věci berou svůj život", a nejen to, je to myslící a aktivní životní síla. (Zdá se, že jde o jiné označení pro mýtickou energii pránu (hinduismus) neboli čchi (čínsky), možná je to sám Duch svatý, řečeno křesťansky. Jde o jemnohmotnou substanci, vesmírnou inteligenci, kterou naše civilizace řadí, pokud ji nepopírá, do sféry náboženství, do oblasti víry? Vypadá to tak.)
Mamové vidí do spirituálního světa Aluny a díky tomu dokáží předvídat, co se bude dít v našem hmotném světě, proto nejprve se to děje Tam! Právě přes tento nehmotný svět vědí o ničení přírody na planetě a jeho dopadech. Odtud mají informace o hrozící zkáze světa. To je přimělo, aby vystoupili na veřejnost a vystavili se kulturnímu šoku z naší civilizace a možné odvety Mladších bratrů.
Na svou práci se šamani připravují pomocí půstů, abstinence a meditací. Komunikují s Vesmírem, jsou léčitelé a spirituální vůdci. Svými meditacemi a obětinami udržují náš svět v rovnováze. Jejich výuka je velmi dlouhá (jako tomu bylo u druidů); odehrává se od narození ve tmě. Děti vybrané za budoucí mamy žijí v temných jeskyních nebo se pomocí pokrývky hlavy udržují v úplně tmě až do jejich 18 let, kdy jsou poprvé vystaveni světlu, pohledu na tento svět a jsou vysláni mezi svůj lid, aby ho šamansky a spirituálně vedli. Taková je tisíciletá tradice.
Mezi jejich povinnosti také patří harmonizovat body na zemi s body ve Vesmíru. Připomíná to činnost evropských druidů i novopohanů. Energetické krajinné body, posvátná místa, tzv. ley lines se vyskytují na celém světě ve všech starých kulturách. Uvažování Kogiů, izolovaných od Evropy či současné Severní Ameriky, dokazuje, že vnímání energetických bodů na planetě bylo kdysi univerzální.
Kogiové věří, že "lidé přicházejí do hmotného těla, aby dávali". Věří, že jsme existovali jako myšlenka předtím, než jsme se projevili ve stvoření. Každodenní komunikace se zemí na posvátných místech dává všemu lidstvu šanci, že ještě bude vyrovnána nerovnováha. Kogi mají pocit odpovědnosti, považují se za "Strážce Země". Nemají potřebu něco vlastnit a žijí tak jako jejich předkové už po staletí. Moderní člověk podle nich žije ve stínovém světě a nevidí realitu. Lidstvo má podle Kogiů pozorně naslouchat jejich poznání a žít podle něj, probudit se a začít respektovat Matku Zemi.
Energetické linie
V roce 2010 cestovalo 13 stařešinů, šamani a vůdci kmenů Kogi, Arhuako a Wiwa, s oběťmi k posvátným místům podél tzv. Černá linie. Cesta je nafilmována a k dispozici na internetu. Energetická linie tvoří trojúhelník, který spojuje 54 posvátných míst. Starší na těchto místech dělají oběti v souladu se svým Zákonem počátku, a činí tak prý už tisíce let. Jsou přesvědčeni, že takto pečují o svou zemi - Srdce světa. Pocit odpovědnosti za své okolí byl kdysi něco přirozeného. Ale moderní člověk je již oddělen, je příliš specializovaný a vychovávaný tak, že mnoho věcí nemůže ovlivnit, že to má udělat někdo jiný - odborníci, politici.
Paranormální svět
Lidé, kteří prožili tak dlouhou dobu a ještě dětství v temnotách, jsou pro nás opravdu zajímaví. Musí být daleko vnímavějším vůči jevům, kterým říkáme paranormální. Informací o těchto jejich schopnostech je ovšem velmi málo. Nicméně některé zdroje uvádějí, že Kogiové ovládají velmi dobře telepatii, k čemuž je snad přimělo skrývání se před nebezpečnými bělochy. Podle amerického šamana Drunvala Melchizedeka tito indiáni ovládají astrální cestování a vnímají jemnohmotnou energii lidí. Vidí také jasně budoucnost. Kdysi prý neměli normální jazyk a domlouvali se jen telepatií a zvláštními zvuky "ze srdce".
Drunvalo píše, že v 90. letech Kogiové hledali někoho, kdo by jako oni byl energeticky "živý" - ale nenašli nikoho pouze jeden mayský indiánský kmen v Guatemale. Všichni ostatní lidé na planetě byli energeticky mrtví. Prý nemáme "dost životní energie a vědomí, abychom mohli být zařazeni mezi skutečné lidi". Nicméně mezi energeticky živé a vědomé Kogiové zařadili také některé jedince, kteří měli silné energetické tělo, tzv. merkabu, tvrdí Drunvalo. Zda to odpovídá pravdě nebo si to jen vyfabuloval, je otázka.
Potopa světa
Pozoruhodná je pověst Kogiů o potopě světa. Kogiové mají svou verzi: lidstvo postihla strašlivá povodeň. Jeden kněz postavil kouzelnou loď, která pojala všechny druhy zvířat. Po povodni přistála loď na horském hřebenu Sierra Negra. Když všechno zlo zahynulo, sestoupili z nebe knězi a s nimi Starší bratři. Ve všech chrámech se udržuje památka na tyto kontakty z vesmíru. Pověst o velké potopě se vyskytuje u mnoha indiánských kultur i v Severní Americe. Hodně Evropanů se proto dříve domnívalo, že indiáni jsou tzv. ztracené izraelské kmeny. Nedovedli si totiž vysvětlit, jak by mohli indiáni vědět o Potopě, kterou přežil Noe. Nevěděli, že starozákonní příběh není původní. Autoři židovské bible převzali příběh od Sumerů. Mytologickou potopu přežil podle Sumerů Ziusudra (Utnapištim), který postavil archu s párem zvířat od každého druhu. Nicméně legendy o potopě jsou rozšířené po celém světě a etnografové jich zaznamenali asi 270. Nejvíce se jich nachází v Asii a v Severní Americe. Etnografové jsou přesvědčeni, že pověsti nevznikly z kontaktu s křesťanskými misionáři.
Ztracené město
Osídlení v severní Kolumbii existovalo již před 6000 lety, ale k rychlému rozkvětu došlo před 2600 lety s rozvojem zemědělství. Největší kulturní rozvoj se odehrál v Incké říši v centrálních Andách, ale historici považují kulturu Čibča (obývající kolumbijská údolí) za druhou nejpokročilejší domorodou kulturou Jižní Ameriky. V době dobývání Mezoameriky zde žilo asi půl milionu obyvatel.
Taironská civilizace zanechala v džungli na hoře Cerro Corea pusté město, které by mělo být zařazeno mezi divy světa. Rozkládá se na ploše asi 13 hektarů. Dnes se mu říká Ciudad Perdida - Ztracené město - Buritaca dos cientos. Vykradači hrobů ho našli až v roce 1975. Jiné, ještě větší sídliště Pueblito, je poblíž pobřeží. Nachází se na něm téměř 300 kamenných teras a obývalo ho asi 3000 lidí.


Historici tuší, že město podle stavěné podle plánu, ale nikdo ho zatím nenašel. Stavitelé města jsou neznámí. Tairona prý znamená "kovolitci", ale v domorodé řeči slovo označuje "muže", "syny jaguára". Jedno je jisté, indiáni kmene Kogi, jsou potomci těchto dávných, úžasných stavitelů, kteří postavili město v džungli tak rafinovaným způsobem, že ho džungle nedokázala zničit ani po 400 letech, kdy ho opustili. Před příchodem Evropanů obývalo oblast Sierra Nevady 200 000 až 300 000 indiánů, v současnosti je jich asi 10 000.
Antropologové zjistili, že všechny místní stavby se dají pochopit pouze v souvislostech s vesmírem. Když vybudovali terasu nebo když postavili dům nebo chrám, mělo to vždy nějaký vztah k vesmírným skutečnostem. Vesnice a vesničky na Sierra Nevadě byly kdysi propojené do jedné velké výměnné sítě, jednotlivé komunity byly různě specializované, některé vyráběly sůl, jiné rybařily, chovaly dobytek, pěstovaly různé plodiny, vyráběly keramiku apod. Byl to dokonalý systém, který bez velkých změn trval mnoho staletí.
Filosofie a víra
Kogiové považují vesmír za vejce, které je určeno sedmi prvky (sever, jih, západ, východ, zenit, nadir a středobod všeho). Uvnitř vesmíru je podle nich devět vrstev (sfér), devět světů, z nichž prostřední vrstva, pátá, představuje náš svět. Jejich svět je plný mytologických postav, symbolů, strážců a duchů. Velká Matka Gaulcováng se objevuje v mnoha formách.
Indiáni uctívají některé balvany a pokládají je za "otce všeho". Mezi každodenní povinnosti mamů patří přinášet "platby" modliteb a záměrů na posvátná místa, která napomáhají energetické rovnováze na zemi. Musíme se uvádět do harmonie individuálně a být zodpovědní, tvrdí. Je nutné, aby lidé spolupracovali. Kogi údajně znají medicínu (spirituální léčbu), která je preventivní a pomáhá předcházet přírodním neštěstím. Komunikují s přírodními bytostmi (elementály) a dovídají se od nich, co má být uděláno s oběťmi ("platbami").
Posmrtný život
Smrt pokládají Kogiové za naplnění života, okamžik, kdy se individuální já vrací k Velké Matce. Život chápou jako úkol, jako krátké období zkoušek, jakési mezidobí. Jeho konec nepokládají za nic tragického. Duše po smrti odcházejí do Země Smrti, která se nachází na zasněžených vrcholech posvátných hor. Cesta je dlouhá a strastiplná, duše je při ní zkoumána, jak splnila během života svůj úkol. Mluví se o cestách duší a cestách k dokonalosti. Kogiové věří ve znovuzrození. Aby k němu mohlo dojít, musí se stará duše vrátit do stavu naprosté dětské nevinnosti. Musí také zapomenout všechno, co se naučila v předchozím životě. A musí také zcela ovládnout své emoce, ztratit sexuální touhy i svou individualitu.
Jak zachránit svět
Kogiové věří, že našemu světu musí být navrácena rovnováha. Lidé jsou utvořeni z hmoty a Ducha, ale vzdálili se příliš od Přírody. Technika nedokáže vyvážit svět, musíme se obrátit k prastaré moudrosti, aby došlo k opětovnému spojení. Dnešní lidé hledají nové cesty jak najít mír a vyléčit se, ale původní lidé to nikdy nezapomněli a je možné se od nich hodně naučit. Nabízejí nám to, zadarmo. Takové je jejich poselství.
Řešení je prosté. Život je jen "pozorování", učení se od přírody. Mravenci nám ukazují, jak žít: všichni pilně spolupracují a jdou jedním směrem. Odpovědi přijdou, když si znovu začneme pomáhat, budeme žít jednoduše, v míru a v soudržnosti.
"Naděje na přežití lidstva stále trvá. Když budeme jednat správně, svět bude pokračovat," říkají Kogiové.
Mamo Seukukwi, náčelník Arhuaků: "Naše myšlenka je univerzální, proto zahrnuje vše existující, viditelné i neviditelné. Ve všem včetně rostlin a kamenů je duch. Toto vše utváří myšlenka, která prostupuje Vesmír. Vše je spojené jako dech. Tato myšlenka je stará tisíce let."
Zdroj: [1][2][3][4]

Šamanské léčení

27. července 2015 v 21:24 | Eva |  Slova a obrázky

Léčíme Zemi já a Ty,
Léčíme Zemi Ty a já,
v materiálnu zakletí
právě se probouzíme včas.
Na nic se neptáme, jak provést změnu v sobě,
na nic se neptáme, jak provést úkol nesnadný,
víme jen, že v každé době je třeba mít nohy na zemi
a hlavu v oblacích...
Tak pravil starý indiánský náčelník
a kmen následoval jeho rady.
V písni šamana modlitba pro Zemi vesmírem zní,
srdce otevřená vnímají její sílu
a pokračují v ní, zpívají píseň čitoty a smíru.
Bublinky lásky probouzí k životu, uzdravují nemocná místa.
Chci si být jistá, že tomu tak je ...
Hledám obláček s duhovým vzkazem,
právě padá na Zem.
Proč nevěřit šamanské písni,
když lidstvo je v tísni?
Jak pošetilé nevěřit,
jak moudré o síle myšlenky snít a konat.
Píseń pro Zemi zpívám,
vzývám mír srdcí všech,
kloním se stromům ,kamenům,
vděčností objímám vše živé,
píseň pro Tebe, modrá planeto,
vděčností zahaluji celý svět...
Pamatuj , človíčku,
těch několik indiánských slov,
zformuluj je do svých moudrých vět a po větru pošli dál
přes oceán a ještě dále.
Pak uvidíš, že nová zem se rodí právě,
bez obav a strachu ve tvé hlavě, bez obav, co zítra bude...
Krása a pohoda, radost a láska,
taková je dohoda.
Léčíme Zemi Ty a já...

E.l.


Zázračná soda

26. července 2015 v 21:09 | z e -mailu |  Pro inspiraci
Chemie pro šílence aneb Soda nad zlato
Neustálým evergreenem mého blogu je věta "lidi mají málo informací o chemii". Pokud už se stane ta nehoda, že se díváte na TV Nova, kde dlouhé úseky reklam jsou střídány krátkými úseky filmu - někdy vám z drzosti inzerentů prostě stéká pot po čele.
Tedy už jsem to tu uváděl, že magický preparát jménem VANISH není v práškové formě nic jiného než SODA a pak nepatrné příměsi nějakého parfému (aby to nesmrdělo jako soda) a nepatrné příměsi nějakého tenzidu (abyste nemohli firmu žalovat, že vám prodává předraženou sodu). No, a když už tak sledujete ty reklamní spoty - je dobré se zmínit o podstatě věci - kilo SODY stojí kolem 20 Kč. 1,5 kg práškového Vanishe - jako "rodinné balení" stojí kolem 190 Kč.
Bylo by pěkné se jako klasický nerudný dědek rozčilovat nad tímto jedním příkladem okrádání veřejnosti, ale pak přijdou další - SOMAT - tablety do myčky - složení identické jako Vanish - to jest 99 % soda a 1 % nějaké zbytečnosti, které nádobí nemyjí. Cena za balení 60 tablet - taky kolem 200 Kč.
Prací prášky - je jasné, že prádlo je po nich "ultra bílé" nebo naopak "barvy jsou obnoveny" (někdy obojí se stejným práškem) a že obsahují "magické enzymy", které fungují už od 30 stupňů, ale základem je SODA, fosfáty a tenzid.
Alkalizační tablety do bazénu - cena 90 Kč/kg - složení 100 % SODA bez jakýchkoliv příměsí.....


Zbývají dvě otázky:
1. Co to je SODA, že ji máme téměř v každé pixle, co doma máme?
2. Jak se bránit podvodníkům?
Tedy
Ad 1. Soda je uhličitan sodný Na2CO3 - sůl extrémně slabé kyseliny s extrémně silnou zásadou jestli čtete "chemiky", tak víte, že ač z teorie roztoky solí jsou neutrální - v praxi soli slabých kyselin se silnými hydroxidy jsou zásadité. Uhličitan sodný má přesně ty vlastnosti, že je silně alkalický, ale ne tak alkalický aby byl nebezpečný jako hydroxid sodný. Proto se používá všude tam, kde bychom mohli s rizikem použít i hydroxid a to je v domácnosti zejména rozpouštění organických nečistot. Soda bílkovinnou složku nečistot hydrolyzuje a tukovou složku zmýdelňuje. Dalo by se říci, že soda je základní surovina moderních chemických výrob a není divu, že třeba fabrika BASF - se plným jménem jmenuje Bayerische Anilin und SODA Fabrik.
Ad 2. Máme vzácnou příležitost využít moderního EU blbismu proti korporacím, které jej jinak hojně podporují. Každý výrobek v EU musí mít "bezpečnostní list", anglicky MSDS neboli "material safety datasheet". Pokud chcete ušetřit v domácnosti - při sebemenších pochybnostech zadávejte do BINGA heslo XXXXXXXXX MSDS kde XXXXXXXXX je název patřičného reklamou opěvovaného "zázračného produktu". Výrobci, ač neradi, musí v "MSDS" složení svých "zázraků" zveřejňovat.
Dělejte to tedy jako vaše (pra)babičky. Kupte si sodu a dávkovací lopatičku. Obojí dohromady se dá koupit do 30 Kč
- a na podvodníky s "čistým nádobím" a s "odolnými skvrnami" se vykašlete….
Poznámka při druhém čtení - pokud koupíte "výhodné" 9-kg balení pracího prášku - nemyslete si, že máte 9 kg sody - tak vysoká koncentrace by prádlo při opakovaném praní poškodila. Výrobci proto sodu "ředí" dalšími sypkými, ve vodě rozpustnými bílými prášky - nejoblíbenější je křemičitan sodný známý v tekuté formě jako "vodní sklo" a rozpustné zeolity - obojí fungují jako slabé povrchově aktivní látky, které praní neškodí, ale prášku je díky nim "véééliká bedna".

Kruhy v obilí dnes v Anglii

25. července 2015 v 21:10 | odkaz |  Záhady a tajemno
Ten dnešní kruh je mi hodně blízký, fascinující. Najdete ho na http://cropcirclesdatabase.com/20150725UKwb
Když na každý obrázek kliknete, uvidíte ho velký a je to něco nádherného.


Ranní rosa a fotopříběhy mateřídoušky

21. července 2015 v 22:55 | Eva |  Fotografie a jiné

Rána jsou plná čistoty.Všechno živé se při zemi koupe v rose . Sice se zlobím, když vidím, že přesličce stačily dva dny, aby se opět prodrala k životu, ale kapky vynahradí vše nepříjemné.


Mateřídouška ve vedrech rychle odkvétá, ale vytahovat plevel v její blízkosti = voňavá terapie.


A protože ji miluji, podělila se se mnou o příběhy ukryté v jejich květech.


Jestlipak si povšimnete drobných bytůstek?
Přeslička se nikdy nevzdá. Vyrazí i po pěti letech z veliké hloubky. Podívejte na parádnici. Korálky se ozdobila, abych se na ni nezlobila.


A aby v tom boji o život nebyla sama, pozvala si další nezbedný plevel.


Všechno je krásné, i ten stále se množící pryšec. Ale otravuje.Všechny ostatní záběry najdete ve složkách detaily a červenec rubriky - Foto přírody.

A na závěr si ponechám jeden duhový " orb" dole vpravo.
Tyto jevy jsou často diskutované , ale už několik let jsem přesvědčená, že se jedná pouze o vzdušnou vlhkost, která se někde záměrně nakupila. Není to případ dnešního duhového orbíka. To si jen slunce pohrálo s kapkou rosy.
Ale když se objevují někde na fotografiích, kde je zdánlivě sucho,třeba nám posílá voda - nositelka energie myšlenky nějaký vzkaz. Je příjemné tomu věřit.


Síla přítomného okamžiku . audiokniha

20. července 2015 v 12:09 | Eckhart Tolle |  Zajímavé knihy, odkazy
Délka 7 hodin, určeno k poslechu

Melounová semínka

18. července 2015 v 22:28 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Pochutnáváte si na chutném melounu? A co děláte se semínky? Většinou končí v koši...
Věděli jste, že melounové semínka mohou pomoci s řešením různých zdravotních potíží? Abyste ze semínek získali jejich léčivou sílu, je potřeba je před konzumací uvařit, rozdrtit anebo opražit.
Melounová semínka obsahují vlákninu potřebnou pro trávení, zároveň pomohou zbavit střeva parazitů, pomohou s léčbou žloutenky a různých zánětů, obsahují antioxidanty, rozšiřují cévy - podporují léčbu aterosklerózy, vysokého tlaku, léčí ledviny i močové cesty, dokonce podle výzkumů pomáhají zbavit se ledvinových kamenů.
Jak připravit "melounový lék"? Dávka na jeden den: rozemelte 2 polévkové lžíce melounových semínek a vařte je v 1 litru vody asi 15 minut. Odvar si rozdělte na celý den na stejné dávky. Pijte dva dny po sobě, pak si udělejte pauzu a kúru opět několikrát zopakujte.


Tisíc kuliček

15. července 2015 v 21:01 | z e - mailu |  Slova a obrázky
PŘIŠLO MI MEJLEM A STOJÍ ZA PŘEČTENÍ I ZAMYŠLENÍ SE Emotikona smile
Před několika týdny jsem si k ranním novinám uvařil kávu a posadil se, že si poslechnu rádio. Jak jsem ladil různé stanice, upoutal náhle mou pozornost sametový hlas nějakého staršího muže. Vyprávěl něco o tisíci kuliček. To mě zaujalo, zesílil jsem zvuk a opřel se v křesle.
Dobře, říkal ten stařík, - klidně se vsadím, že jste v práci hodně vytíženi. Včera, dneska, zítra. A třeba vám za to i dost platí. Jenže za ty peníze si kupují váš život. Jen se zamyslete, je to čas, který netrávíte s těmi, které máte rádi, se svými blízkými. Za nic vám neuvěřím, že opravdu musíte pracovat celou tu dobu, abyste se uživili. Pracujete, abyste uspokojili svá přání. Musíte ale vědět, že je to uzavřený kruh - čím více peněz, tím více toho budete chtít a tím více budete pracovat, abyste měli ještě víc.
Je třeba dokázat se sám sebe v jisté chvíli zeptat: "Opravdu potřebují tu či onu věc - například nové auto - tak nutně?" A říci si, zda jste kvůli tomu ochotni promeškat první taneční vystoupení své dcery nebo synův sportovní závod. Dovolte mi povyprávět vám o něčem, co mi reálně pomohlo pamatovat si a zachovat to hlavní v mém životě.
A začal vysvětlovat svou "teorii tisíce kuliček".
- Podívejte, já jsem si jednoho krásného dne sedl a trochu jsem počítal. Člověk žije v průměru 75 let. Vím, někdo žije méně, jiný delší dobu. Ale průměr je 75 let. Když 75 násobím 52 (to je počet nedělí v roce), dostanu 3900 - tolik nedělí v životě máme. Když jsem se nad tím zamyslel, bylo mi pětapadesát. Znamenalo to, že už jsem prožil přibližně 2900 nedělí. A zbylo mi jich jen 1000.
Šel jsem kvůli tomu do hračkářství a koupil jsem 1000 malých plastových kuliček. Nasypal jsem je všechny do průhledné nádoby. A pak jsem každou neděli vytahoval a zahazoval jednu kuličku. Všiml jsem si, že když jsem to dělal, když jsem viděl, jak se počet kuliček zmenšuje, začal jsem věnovat víc pozornosti skutečným hodnotám v životě.
Není silnějšího prostředku, než vidět, jak se zmenšuje počet dní, které ti byly souzeny! A teď mi dovolte ještě poslední myšlenku, o kterou bych se dnes s vámi rád podělil, než půjdu obejmout svou milovanou ženu a půjdu s ní na procházku.
Dneska ráno jsem z té nádoby vyndal poslední kuličku…
A proto každý následující den je pro mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým blízkým a milovaným lidem dávám teplo a radost. Víte, myslím si, že to je jediný možný způsob prožití života...


Moudro

15. července 2015 v 10:06 Citáty
V tom však je nejvyšší moudrost,
že se stanete moudrými nejživější láskou.
Všechno vědění bez lásky je k ničemu!
Proto se tolik nestarejte o mnohé vědění,
nýbrž o to, abyste mnoho milovali,
pak vám dá láska, co vám nemůže dát žádné vědění.


Velké Evangelium Janovo sv
Jak dosáhnout čehokoliv na světě

14. července 2015 v 21:44 | Dr. Wayn W. Dyer |  Zajímavé knihy, odkazy

4 pravidla pro dosažení čehokoliv na světě

Dívejte se na proces myšlení jako na vnitřní vizualizaci neomezenou materiálním světem. V myšlenkách se můžete pohybovat dopředu i dozadu. K tomu, abyste vstoupili do světa myšlení, nepotřebujete svých pět smyslů. Totéž děláte, když spíte. Příčina a následek nejsou nutným předpokladem.

V myšlenkách si můžete vytvořit jakýkoli obraz a z takových obrazů se skládá váš život. Čtyři základní principy vám umožní využít této nehmotné sféry v materiální i duševní rovině:

1. Vaše činnost vychází z vašich představ

Veškeré naše chování je důsledkem našich myšlenek. Představujete-li si sami sebe jako neschopné a neustále tuto představu posilujete, nakonec se neschopnými stanete. Představte si, že chcete dát do auta šest kufrů a zjistíte, že máte místo jen na pět. Představa ve vaší mysli určí, kolik zavazadel si na cestu vezmete. Myslíte-li si, "budu se muset omezit na pět kufrů - víc se jich do auta nevejde", pak to také uděláte. Když si však představíte, že si vezmete všech šest kufrů, budete vycházet z myšlenky: "Určitě je tam všechny dostanu. Jen se budu muset snažit pořádně je uložit." Považuji myšlenky za předměty, protože ovlivňují vaše chování stejně jako ostatní předměty - jako vaše auto, vaše zavazadla, mapy, množství benzinu nebo peněz, jako všechno ostatní v materiálním světě.

"Uvědomit si, že myšlenka je prvním krokem, vám pomůže pochopit pozitivní význam vizualizace."

Představíte-li si, že získáte bohatství, soustředíte-li se na tuto představu ve své mysli, budete se ji snažit realizovat. Dovolíte jí, aby se stala převládající představou ve vašem duševním světě. Místo tří nebo čtyř telefonních hovorů denně jich uděláte patnáct. Budete šetřit část svého příjmu, což je důležitým krokem na cestě k bohatství. Budete přemýšlet o bohatství a obklopíte se lidmi, kteří posilují vaši představu. Budete studovat předměty, které se týkají vašeho životního poslání. Budete se neustále zdokonalovat. Budete vyhledávat lidi, kteří dosáhli úspěchů ve vašem oboru. Budete číst o lidech, kteří dosáhli úspěchu i přesto, že pocházeli z chudých poměrů. Celý váš život se bude točit kolem představy bohatství.
Je třeba se zamyslet také nad opačnou představou. Budete-li si představovat, že jste chudí, budete v každodenním životě vycházet z této představy. Obklopíte se chudými lidmi, budete číst o neúspěšných lidech, nebudete se pokoušet o nové věci a nebudete věřit v sebezdokonalení. Vaše chování bude vycházet z této představy. Budete věřit, že úspěšní lidé měli štěstí nebo že se dobře narodili. Budete přistupovat s nedůvěrou ke všemu, co by vám mohlo přinést bohatství.
Prakticky všechno, co děláte, je důsledkem vašich představ. Představte si, že nejste schopni postavit se před publikum, a schopni toho nebudete. Prostě se tomu budete vyhýbat a budete se považovat za ostýchavého člověka. Nesmělí lidé si neustále dělají nesmělé představy, a dokud
se nezačnou považovat za odvážné, budou z takových představ vycházet.

"Bez ohledu na okolnosti svého života jste autory svých představ."

Své představy se vždycky budete snažit realizovat. Okolnosti vašeho života neurčují váš život; pouze ukazují, jaký druh představ jste si doposud vybírali. Ve všem, co v životě děláte, vycházíte ze svých představ. Zachováváte si v mysli určité představy, které jste si vybrali, a pak se jimi řídíte.
Nemůžete nic cítit, aniž nejdříve myslíte. Vaše chování je založeno na vašich pocitech, které jsou založeny na vašich myšlenkách. Takže chcete-li změnit své chování, musíte se snažit změnit své myšlení. Jakmile vaše myšlenky odpovídají tomu, čím opravdu chcete být, vhodné chování a pocity přicházejí automaticky. Věřte tomu, a uvidíte to!

2. Říkejte si, že všechno, co si představujete, již existuje

Vzpomeňte si na to, co Einstein říkal o čase! V lineárním světě čas neexistuje - čas je výmyslem člověka, který má omezenou představu a potřebu všechno škatulkovat. Nic takového jako čas opravdu neexistuje. Snažte se tomu uvěřit. Ve vesmíru, kde není žádný čas, všechno myslitelné již existuje. Kde jinde by to mohlo být? Myšlenky, které máte v hlavě, jsou již v materiálním světě. Nejsou v jiné sluneční soustavě ani v jiném vesmíru. Existují tady. Ale nestačí si něco představovat a pak jen čekat, že se to stane. Musíte si uvědomit, že realizace myšlenky závisí na vás. Vaším úkolem je převést myšlenku ze světa astrálního myšlení do světa materiálního.
Představte si, jak prodáváte pět milionů nějakých vynálezů, které jste vymyslili. Mohli byste si říci: "Jak tady ta představa již může být, když ty vynálezy ještě nebyly ani vyrobeny?" Protože všechno, co si představujete, už existuje. Ale kdo bude vaše vynálezy kupovat? Kde je těch pět milionů lidí? Na jiné planetě? V jiné sluneční soustavě? Ovšemže ne. Ti lidé už žijí tady. Samozřejmě že je mnoho způsobů, jak myšlenky realizovat. Musíte vědět, jak svůj produkt vyrábět, distribuovat a dělat mu reklamu. Všechno ostatní už existuje v myšlení. Musíte jen spojit své myšlenky s myšlenkou druhých koupit si nějaký vynález; a to, co jste si představovali, se začne realizovat v materiálním světě.
Představte si, že uběhnete čtyřicetikilometrový maraton. Kde to uděláte? Právě tady! Ne v jiném světě, ale tady a teď. Když si bratři Wrightové představovali letadlo, jeho realita tu již byla. Nebylo třeba vymyslit jiný systém reality jen proto, abychom vytvořili možnost létat. Museli jsme jen spojit své myšlenky s existující realitou. Jakmile byly tyto myšlenky naladěny na frekvenci létání jako lidské možnosti, létání se stalo naší realitou. Zdravý člověk, kterým byste chtěli být, již existuje, třebaže je obklopen dřívějšími nezdravými myšlenkami. Uvědomíte-li si, že všechno, co si umíte představit, již existuje, pomůže vám to vzít na sebe zodpovědnost za svůj život.
Všechno je energie. Nic není pevná a neměnná hmota. Všechno vibruje na určité úrovni reality; a zatímco se zdá, že materiální formy jsou neměnné, pohled mikroskopem nám odhalí, že všechny věci jsou plné molekul vibrujících rychlostí jen o něco nižší, než je rychlost světla, a proto se zdá, že jsou neměnné.

"Energie je stavebním materiálem vesmíru a myšlenky jsou součástí tohoto materiálu."

Takže když vás napadne nějaká myšlenka, kterou chcete realizovat, pamatujte si, že její realizace je jen otázkou spojení dvou frekvencí. Pamatujte si, že jste-li schopni vytvořit si v hlavě představu něčeho, co byste chtěli, aby se stalo, pak to již existuje. A začnete-li o tom pochybovat, zeptejte se sami sebe: "Kde jinde by to mohlo existovat, ne-li v našem systému reality?" Uvědomíte-li si, že vaše představy již existují, protože jste schopni je myslit, pak přestanete čekat a začnete je realizovat ve svém materiálním i duševním světě. Když začnete pochybovat o svých představách, ptejte se sami sebe: "Kde jinde by mohly existovat?"

3. Buďte ochotní

Zapomeňte na "odhodlání"! Zapomeňte na "vytrvalost"! Tyto pojmy vám nepřiblíží proces vizualizace. Znovu a znovu slyším: "Udělal jsem, co jsem mohl". "Opravdu jsem se snažil a přesto to nevyšlo."
"Měsíce jsem se o to pokoušel, a přesto jsem nedosáhl toho, co jsem chtěl." Nejdůležitější slovo, které v těchto prohlášeních schází, je ochota. Chcete-li učinit z představy realitu v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba k její realizaci. To je nejdůležitější aspekt vizualizace. Všechno, co si představíte, na vás již čeká, abyste se s tím spojili. Musíte být jen ochotní.
Když jsem odešel z univerzity, byl jsem ochoten udělat cokoli. Byl jsem ochoten odstěhovat se na druhou stranu Spojených států. Byl jsem ochoten vypůjčit si peníze. Byl jsem ochoten opustit na čas rodinu, neboť jsem věděl, že mě rodina podporuje. Byl jsem ochoten pracovat osmnáct hodin denně.
Když přednáším o tvůrčí vizualizaci, obvykle mi někdo z posluchačů řekne: "Dlouho jsem se snažil dosáhnout svého snu a přece se mi to nepodařilo. Jak je to možné?" Mou odpovědí je otázka: "Co jste nebyl ochoten udělat?" Obvykle dostanu následující odpověď: "Nejsem schopen vykořenit svou rodinu a přestěhovat se někam jen proto, abych šel za svým snem."
"Pravděpodobně byste se měl zeptat sám sebe, zda jste ochoten udělat všechno, co je nutné k realizaci vašeho snu." Jsem přesvědčen, že ochota udělat všechno, co je nutné, je nejdůležitějším činitelem.
Ochota je vlastně stav mysli. Je to vnitřní prohlášení: "Budu spokojený a tím naplním svou činnost. Učiním další krok na cestě k uskutečnění svého snu." Tato zásada nepředpokládá mnoho cílů. Právě naopak. Znamená to jen, že ochotné udělám všechno, co je třeba, protože to považuji za správné.
Věřím, že ochota je úměrná správnosti vaší cesty. Jste-li stále neochotní, měli byste svůj sen přezkoumat. Vaše neochota může být vnitřním signálem, že o splnění svého snu vlastně nestojíte. Jinak byste postupovali s důvěrou a bez ohledu na to, co říkají druzí; jaké překážky se vám stavějí do cesty; a co mluví proti uskutečnění vaší vize.
Ve své kanceláři mám dva zarámované plakáty. Na jednom je fotografie Alberta Einsteina a pod ní tato slova:

"Velcí duchové vždycky naráželi na odpor průměrných mozků."

Na druhém jsou jen tato myšlenka:

"Jsem vděčný lidem, kteří řekli ne. Díky těm jsem to udělal sám."

Neodmyslitelnou součástí tohoto třetího principu je otevřenost. Jste-li ochotni udělat všechno, co je nutné, abyste formalizovali své představy, otevřete své srdce všem možnostem dostupným člověku. Nic se vám nebude zdát nesmyslné. Žádná překážka vás neodradí. Budete všemu otevření. "Odborníci" mně mnohokrát říkali, jak zbytečné je, abych vyprávěl světu o svých myšlenkách z knihy Your Erroneous Zones, ale v hloubi duše jsem byl přesvědčen, že i když může být jejich rada pravdivá, přesto jsem tím ochotnější udělat to, co musím. Miloval jsem každý okamžik svého života a nikdy jsem nepovažoval své úsilí za bolestnou cestu, kterou musím projít, abych se dostal k cíli. Vždycky jsem oslavoval, když jsem překonal nějakou překážku. Také jsem zjistil, že budoucí cíl je iluze, neboť budoucnost neexistuje; existuje jen přítomný život.
Jste-li bez ohledu na překážky skutečně ochotni udělat všechno, co je nutné, vaše otevřenost povede k vnitřní rovnováze, která vám nedovolí vzdát se. Být ochotný neznamená, že musím trpět nebo že musím udělat všechno. Ochota sama často stačí, a ochota je myšlenka.

4. Uvědomte si, že neexistuje neúspěch

Zapamatujte si to a dosáhnete všeho, čeho dosáhnout chcete. Nikdy nemáte neúspěch, vždycky produkujete výsledky. Vždycky jen výsledky. Pokusíte-li se odpálit golfový míček do vzdálenosti sta metrů a míček se odchýlí ze své dráhy, neznamená to, že jste neuspěli. Dosáhli jste jistého výsledku. Váš pocit neúspěchu pochází z toho, že věříte cizímu názoru na to, jak jste měli míček odpálit. Ale v našem světě jste míček nemohli odpálit žádným jiným způsobem než tím, jakým jste to udělali. Vyprodukovali jste určitý výsledek. Můžete si buď nadávat, nebo pokračovat tam, kde jste skončili. I když to uděláte stokrát, stejně nebudete neúspěšní, prostě vyprodukujete sto různých výsledků. Proto chcete-li podle principu vizualizace odpálit golfový míček správně, musíte být ochotni udělat všechno, co je nutné. Je to velmi jednoduché. Neděláte to, co by musela udělat vaše žena, ani to, co by musel udělat Arnold Palmer, děláte to, co musíte udělat vy. Stokrát, dvěstěkrát, šesttisíckrát. Chcete-li učinit svou vizi realitou v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba, a nesmíte zapomínat, že nemůžete být někým jiným. Můžete produkovat jen výsledky.
Řekněme, že vážíte sto kilogramů a chtěli byste vážit jen padesát. Nemáte neúspěch, jen jste vyprodukovali masivní výsledek. Nyní užijte těchto čtyř principů jako předmětů. Představte si, že vážíte padesát kilo. Zafixujte si takovou představu do své mysli a nikdy ji neopouštějte. Pak se tou představou budete řídit a začnete zdravě jíst a cvičit. Za druhé si představte sami sebe jako člověka, který už váží padesát kilogramů, i když je obalen dalšími padesáti kilogramy. Za třetí buďte ochotni udělat všechno, co je třeba, aby se vaše představa uskutečnila. Všechno, co musíte udělat vy, nikoli to, co pomohlo například vaší sestře. A nakonec nezapomínejte na to, že v tomto procesu nemůžete mít neúspěch, neboť produkujete pouze výsledky.
Jestliže váhu stále neztrácíte, přezkoumejte svůj názorový systém, který vás udržuje tlustými, neboř právě vaše myšlenky produkují tyto nechtěné výsledky. Nejúčinnější metody nabízejí takové programy, které zdůrazňují vaše vlastní odpovědi. Vyberte si přístup, který vám vyhovuje, přístup, který vyžaduje zodpovědnost a pochopení, že člověk vidí to, v co věří. Na odpovědi se můžete ptát také svého vnitřního vědomí prostřednictvím svých snů a meditací.
Úryvek z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte od skvělého Dr. Wayna W. Dyera

Moudrá rada a zajímavý odkaz

13. července 2015 v 12:05 | z e -mailu |  Zajímavé knihy, odkazy

Dám vám ještě jednu předpověď.
Po světě se šíří mnoho virálních videí.
Příklady neuvěřitelné odvahy, kdy lidé nedbají vlastního nepohodlí či dokonce bezpečí a neváhají zachránit jiné lidi či zvířata.
Děti, které projevují neuvěřitelnou sílu a soucit.
Jsou to věci, které vás chytí a zahřejí u srdce. A šíří se virálně.
Něco vám povím - ten, kdo první najde odvahu a začne tato videa podporovat a dále šířit (a netvrdím, že to bude nutně další TV stanice), ten bude stejně známý a ceněný jako zakladatelé internetu, Googlu a Facebooku.
Mnoha lidem to bude připadat nereálné a budou se tomu vysmívat.
První, kdo pochopí, že to může fungovat, budou inzerenti. Uvidíte, kolik lidí začne sledovat tyto pozitivní zprávy ! Známky toho, že se mění povaha a vědomí lidí.
Uvidíte, jak mnohé televizní stanice (a jiná média) přicházejí o své diváky.
Namítnete :
"Kryone, tohle je ale hodně naivní. Podívej se na krutost, která vládne ve světě. Podívej na všechna ta dramata v televizi. Chceš snad říct, že to bude přemoženo videi s roztomilými zvířátky?" :-D

ANO.
Chcete-li někoho přemoci - nepřítele, který se vás snaží zničit, nebuďte jako on - nebuďte zlostní, násilní, nezabíjejte...
... buďte moudří - přestaňte ho podporovat. Obraťte se k němu zády.
Nevěnujte mu pozornost, energii ani peníze.
Někteří namítají:
"Je stále mnoho těch, kteří budou financovat násilí a agresi."
Není to tak, drazí.
V momentě, kdy přestanete sledovat média, která šíří takto negativní věci, klesne jim sledovanost.
A díky ní oni fungují. Když klesne sledovanost, nebudou mít ani inzerenty. A pak velmi jednoduše zaniknou...
Možná to v tuto chvíli vypadá nevěrohodně, ale je to tak. A vy to uvidíte.

Pamatujte - věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být...

Kryon
, Lee Carroll,
(volně přeložila Marie Kuchařová po poslechu MP3)

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/veci-nejsou-vzdy-takove-jake-se-zdaji-byt/


A ještě na podívanou - zajímavá a neuvěřitelná místa na planetě.Ořechové víno

10. července 2015 v 20:27 | převzato |  Zdraví, bylinky...

A ještě jednou ořechy pro labužníky - OŘECHOVÉ VÍNO
20ks zelených ořechů a 10 ořechových listů nakrájet na menší kousky, přilít 400g medu, 10podrcených hřebíčků, 3 celé skořice, pomerančovou kůru, vanilku a zalijte1,5lt červeného vína /kvalitního/.
Láhev naplnit až po okraj, aby v ní nebyl vzduch a uzavřít.
Uložit do chladu a nechat 6 měsíců. /Občas lahev otočit a obsah promíchat/.
Po 6 měsících přeceit a pečlivě uzavřít, víno je dobré, když ho necháte v klidu další rok zrát.
Lenka
recepty najdete na www.bylinky.branasvetla.cz