Červen 2014

Příběh o naplnění: Co ti chybí ?

30. června 2014 v 19:45 | z e-mailu |  Slova a obrázky
Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla , jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně. Farinlaskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj čaj. Po dlouhých minutách se poutník trochu uvolnil a v místnosti se konečně rozhostil dostatečný klid pro Farinův dotaz "Co ti chybí bratře?".
Poutníka zarazila přímost otázky, ani se nad tím nemusel dlouze rozmýšlet a vyhrkl : "Všechno mistře! Nic nemám, nic se mi nedaří. Jsem asi prokletý, tak jsem přišel sem do kláštera světla, abyste ze mě to prokletí sejmuli." Mistr se na poutníka laskavě usmál a mírně zavrtěl hlavou. "Ne, nikdo tě neproklel, jediný kdo je tak mocný, aby tě proklel, jsi ty sám. Každý z nás si tvoří svou vlastní realitu." Když mistr uviděl na obličeji muže nechápavý výraz, tak jej vyzval, aby se šli projít do klášterních zahrad. Našli si lavičku pod rozkvetlým stromem, usadili se a Farin se zeptal znovu:
"Co ti chybí?"
Hledáš krásu?Tu najdeš všude okolo. Pohleď na zlaté sluneční paprsky, jak jemně hladí čehokoliv se dotknou, pohleď na rozkvetlou zahradu plnou vonících květin, zvedni hlavu a vnímej let ptáku na obloze. Zři lesknoucí se hladiny jezer, peřeje rozbouřených řek valících se k vysokým vodopádům nebo rybníky plné ryb. Stůj v úctě před prastarými horami, jejichž vrcholky se tyčí do nebes. Kochej se pohledem na stáda koní na nekonečných pláních, nebo na chvíli postůj v hlubokém lese a vnímej všechen ten život a krásu okolo. Vůbec přeci nepotřebuješ honosné domy, luxusní šperky nebo nejmodernější oblečení. Všechna ta krása tu je, odpradávna, jen ji konečně uvidět.
Hledáš lásku?Tu najdeš v sobě. Nevěř tomu, že láska je něco, co nemáš, dokud to do tebe někdo jiný nevloží. Láska je v tobě, ve mně, všude okolo. Je to stále ta jedna láska a my jí můžeme zakoušet kdykoliv budeme chtít, když přijmeme sebe, když přijmeme Boha v sobě. My jsme Bůh, jsme tvořeni láskou. Tvoje duše, stejně jako moje, je původem z téhož zdroje. Pochop, jsme jedno!
Hledáš jistotu?Zkus na chvíli přijmout, že se věci dějí přesně tak - jak se mají dít a že nikdy nebudeš vystaven takové zkoušce, kterou bys nezvládl. V tom měj jistotu a také v sobě, ujisti se, že vždy myslíš, říkáš a konáš v souladu se svou duší. Nejen z popudu zareagovat, říci to, co říkáváš vždy nebo opakovat to ,co říkají jiní. Jednoduše buď sám sebou, bratře, rozumíš? To bude tvá nová jistota. Vždyť když konáš v souladu se sebou samým, pak svých činů nelituješ, udělal jsi to, co jsi považoval za správné.
Nebo hledáš radost a štěstí?Dovol si být šťastný a raduj se z toho krásného pocitu být naživu, dýchat, cítit a vidět všechnu tu krásu okolo. Raduj se z té možnosti, že můžeš někomu pomoci, v někom probudit lásku, nebo třeba jen vidět ranní slunce. Pochop, nešťastným tě nečiní okolnosti ale to, jak je přijímáš.
Chybí ti partner?Myslíš, že by jsi byl s někým šťastný, když to nedokážeš ani sám se sebou? Nehledej si nikoho ze strachu ze samoty, byla by to jen iluze lásky a vytvořil by sis na něm závislost. Lépe řečeno závislost na tom, že jej máš, takže by jsi v onom vztahu jen trpěl. Až nalezneš harmonii ve své duši a bude ti dobře i o samotě, zjistíš ,zda někoho opravdu chceš.
Třeba ti chybí bohatství, koupit si všechno to, co chceš. Myslíš, že když si to všechno koupíš, budeš uspokojen? Na jak dlouho? Co pak? Pak přijde strach, abys o to nepřišel a ten tě bude pronásledovat do smrti, nebo do té doby, než o své bohatství přijdeš. Často se to rovná.
Je možné, že ti chybí dobré jméno a uznání společnosti.Vím, od mala ti říkali ,jak je to důležité někým být, někam to přece dotáhnout. Jenže tahle společnost, u které hledáš uznání, je přesně ta společnost, která uvěřila tomu, že někdo může být víc než někdo jiný. Je to jenom hra, hra nato, že třeba já jsem velmistr a ty poutník. Požadavek, abys něčím byl, v sobě nese hořkou pachuť nevědomí, říká ti vlastně, že teď ničím nejsi a máš život strávit honbou za přidělením nějaké falešné identity. Až přijdeš na,to, že už chceš být jen sám sebou, tak už tě vůbec nebude zajímat, co si kdokoliv jiný o tobě myslí, věř mi. Budeš svobodný. To je ta pozice, ze které se teprve začnou sny stávat skutečností.
Hledáš bezpečí?Bojíš se zlých lidí, že ti ublíží? Kde jsou ti zlí lidé? V tvé hlavě. Až pochopíš, že neexistuje nic jako souboj dobra a zla, nebudeš se bát. Je jen jeden zdroj, zdroj světla a lásky a stejně tak jako z něj každý z nás původně pochází, tak je každý z nás od něj různě vzdálen. Když budeš plně vědomý, budeš i pozorný a vyvaruješ se situacím, kdy by ses setkal s hluboce nevědomým člověkem. Vždy ale měj na paměti, ten člověk není zlý, je nevědomý. Podstatou nikoho z nás není agrese nebo jiná forma konfliktu. Jsou to rány z minulosti, které si lidé nosí v sobě klidně i celý život a ona agrese či konflikt je jen jejich obranou, aby zase nezažili tu bolest. Jednoduše nic jiného než tuto reakci zatím neznají. Můj mistr mi jednou řekl, lidé se dělí na zralé a ještě ne zralé.
Hledáš únik před stresem?Řekni mi bratře, co ten stres vyvolává? Ta osoba? Událost? Ta věta? Ne, ten stres vyvoláváš ty! To je tvoje práce, tvá mysl se rozhodla na daný podnět zareagovat stresem. Něco se prostě stane a ty se rozhodneš jak to přijmeš. Stejně jako mysl, tak i tělo někdy automaticky reaguje. Lidé krčí rameny, když neznají odpověď, založí ruce, když jsou nejistí, nebo přimhouří oči, když přemýšlejí. Stejně tak mysl reaguje na situace, reaguje tak ,jak se naučila nebo tak, jak to odkoukala u jiných. Je jen na tobě, jestli to přijmeš, když dokážeš odstoupit od své mysli a přestat se s ní ztotožňovat, pak pochopíš, že jediným pánem tvého vnitřního prostoru jsi ty a jen ty rozhoduješ o tom, jak se budeš cítit. Dokud svou mysl neovládneš, nech ji tedy brebentit a reagovat na cokoliv, ale zaujmi od ní odstup. Mysl se bude snažit, aby ses cítil špatně a bude tě stále s někým a něčím srovnávat, bude vyvolávat stres. Pokud pochopíš, že nejsi svou myslí, dokážeš od ní odstoupit do role posluchače a pak je jen na tobě, jestli se ti tohle přestavení líbí nebo ne. Největším nepřítelem člověka je on sám.
Trápí tě nějaký problém a budí tě v noci ze snu?Zkus někdy rozevřít okenice a pohledět do nočního nebe plného milionů hvězd a na nic nemysli, prostě jen vnímej tu nekonečnost a krásu vesmíru, jehož jsi součástí. Až pak se znovu zamysli nad tím malicherným pozemským problémem.
 • Poutník: Tvá slova jsou krásná mistře, konečně se cítím lépe. Jen nevím, jak toho dosáhnout, víš cítit to opravdu tak. Nejsem tak moudrý a sečtělý jako ty.
 • Farin: Pravdu máme každý v sobě, od samého narození. Jen ji v sobě zatím mnozí neobjevili a stále žijí ve snu.
 • Poutník: Proč si ji neuvědomuje každý? Co lidem brání v poznání?
 • Farin: Možná jsi právě vyřkl jednu z nejdůležitějších otázek lidstva -aniž by si lidé uvědomili, že si ji mají položit. Odpovědí je naše mysl. Od dětství se učíme v prvé řadě vše posuzovat myslí, až v dospívání téměř ztratíme sami sebe a tak se snažíme napodobovat jiné lidi v jejich konání, abychom měli nějakou identitu. Naše mysl násovládne a my nevíme, kým jsme. Kdykoliv se pak naše duše ozve z té veliké dálky, z hlubin člověka, mysl ji okamžitě překřičí. Jednoduše protože nás stále ovládá. Naučili jsme se to tak.
 • Poutník: A jak tedy docílit toho, aby to tak nebylo, čím mysl ovládnout? Vždyť to nejde, jak mám sám sebe ovládnout?
 • Farin: Ty jsi tvoje mysl? Ta která se stále identifikuje s něčím jiným a mění se?
 • Poutník: … no … to nejsem.
 • Farin: Dobře, jsi svoje tělo?
 • Poutník: No, necítím se být kostí, orgánem nebo tkání… ale…
 • Farin: Čím myslíš?
 • Poutník: Myslí
 • Farin: Jakou?
 • Poutník: Mojí myslí
 • Farin: Aha a co je toto?
 • Poutník: Tělo, moje tělo.
 • Farin: Čí?
 • Poutník:
 • Farin: Bratře, ty jsi vědomím. Ty jsi život, bytí, díky kterému tvé tělo žije. To je to ,čím musíš ovládnout svou mysl. Je to něco ,co se dá pouze cítit, uvědomit si to. Uvědom si sám sebe. Na nic nemysli, jen se soustřeď na svůj dech a pozoruj vše okolo bez toho, aniž bys to soudil.
Den pomalu přešel v noc a ti dva tam seděli na lavičce pod starým stromem. Ani jeden z nich na nic nemyslel, oba vnímali své bytí a všechnu tu nádheru okolo a nad nimi jen tiše zářil oceán hvězd.
Ráno vyšlo zlatavé slunce a ozářilo zahradu plnou života. Něco se v ní ale změnilo, už v ní neseděl mistr a poutník, ale dvě krásné bytosti, které věděly, že pochází z jednoho zdroje a jsou si bratry.
Navzájem se objali a poděkovali si. Poutník měl oči plné slz, jak najednou viděl všechnu tu nádheru okolo, svět už vůbec nebyl tím škaredým místem jako předtím. Byl plný života a lásky, stejně jako on.
Vydal se tedy na svou cestu, napsat další kapitolu života. Zbytek svého pozemského života prožil tak ,jak mu tenkrát poradil velmistr Farin: Vždy měj na paměti, že pozitivní přitahuje pozitivní a negativní zase negativní. To co vysíláš, to se ti vrací. Dávej lásku a dostaneš ji. Buď šťastný bratře….


Kruhy v obilí u Boskovic

30. června 2014 v 16:36 | odkaz |  Záhady a tajemno
V sobotu 28. června 2014 se objevil zajímavý "kruh v obilí " u Boskovic. Tentokrát je zmínka na Prima Zoom. Odkaz na video zde.
Dle některých zdrojů se můžeme těšit na další v oblasti Čech.Žampiónová satba

24. června 2014 v 21:36 | Eva |  Fotografie a jiné
V květnu jsme sbírali úrodu. Na dvě houby jsme zapomněli a vyrostly do obrovských rozměrů. Zvlněné klobouky lákaly ke zvěčnění, ale aparát si ostřil tak trochu sám.Pokud jsem vás zaujal, další snímky najdete ve složce " všednosti " zde.
Váš žampion - šampión.

Slunovrat

22. června 2014 v 19:20 | Eva |  Slova a obrázky

Slunovrat - letnice
ze všech dnů nejvíce
promlouvá k člověku
neslyšnou řečí.
Když léto počíná
nastává zrání,
myšlenky koření
do větší hloubky,
nastává zrození,
co dříve jsi zaséval ...
Žehnej plodům všem,
buď spokojen
a věz, že všechno je správné,
i když se to nezdá.
Podívej, jak září tvoje hvězda.

E.L.


Meduňka

16. června 2014 v 20:54 | převzato |  Zdraví, bylinky...
(Vybráno z knihy S. Procházkové Léčivá síla čerstvého koření, vyšlo v edici Knihovnička Meduňky).
Meduňka
(Melissa officinalis) je neodolatelná pro včely, milují jí děti a imponuje téměř všem lidem. Její nádherná vůně přináší radost, svěží mysl a potěší snad každé srdce. Svou jemnou silou zklidňuje a ochlazuje horké stavy srdce, mysli i jater. Meduňka má čerstvě teple citrónovou vůni.

Tato bylinka byla před staletími přivezena z Orientu do Středozemí. U nás taky velmi rychle zdomácněla.


Kde pěstovat meduňku?
Meduňka roste především na výslunních místech, ale snese i polostín. Měla by být ale dobře chráněna před větrem. Půda musí být humózní a dobře propustná, může se i vylehčit přidáním hrubého písku. Meduňka se často pěstuje kolem včelínů a sadů k přilákání včel. Dává se k úlům před usazením nového roje.


Léčivé účinky meduňky

Vůně této bylinky uklidňuje "pocuchané nervy", snižuje krevní tlak, tiší migrény. Dále posiluje a povzbuzuje srdce, odstraňuje jeho nepravidelný tep. Velmi kladně působí při poruchách spánku, melancholii, zhoršené paměti a celkové labilitě.Ústní voda z meduňky a máty
Obě tyto bylinky osvěžují dech a mají i stahují, antiseptické vlastnosti.
Potřebujeme: 5 ml čerstvých meduňkových listů, 5 ml mátových listů, 5 ml anýzových plodů, 550 ml vody, 1 lžíci šedesáti procentního lihu
Postup: Bylinky přelijeme vroucí vodou a necháme je dvacet minut louhovat. Poté scedíme, přilijeme líh a můžeme používat jako kloktadlo.


Meduňkový likér na uvolnění organismu
Potřebujeme: 250 g čerstvých meduňkových lístků, 1 l 60% lihu nebo pálenky
Postup: Listy zalijeme alkoholem a necháme po dobu čtrnácti dnů odležet. Nesmíme zapomenout dvakrát denně řádně protřepat. Po uplynutí této doby přecedíme, nalijeme do sklenice. Tento likér je výborný na uklidnění organismu, snížení krevního tlaku a při poruchách spánku.
Čerstvé pomačkané listy můžeme přikládat na místa po štípnutím hmyzu a na různé kožní neduhy a ranky. Pokožka se vydezinfikuje a zklidní.
Listy se používají k výrobě směsí potpourri a do bylinných polštářků.


Meduňka a aromaterapie
Vůně této bylinky uklidňuje "pocuchané nervy", snižuje krevní tlak, tiší migrény. Dále posiluje a povzbuzuje srdce, odstraňuje jeho nepravidelný tep. Velmi kladně působí při poruchách spánku, melancholii, zhoršené paměti a celkové labilitě.

Meduňka v kuchyni:
Meduňka zjemňuje všechny pokrmy, kterým vyhovuje citrónové aroma. Je vhodná například do buchet, dezertů, pohárů, salátů, polévek a k rybám.


Meduňkový sirup
Potřebujeme: 350 g cukru (může být i ovocný či hroznový), 1 litr meduňkových listů, 600 ml vody
Postup: Meduňkové listy zalijeme vodou a na mírném ohni vaříme třicet minut. Pak dobře přecedíme a necháme hodinu a půl odkapávat. Do meduňkové vody přimícháme cukr a na mírném plameni za stálého míchání zahříváme, dokud se cukr úplně nerozpustí. Hotový sirup nalíváme do čistých skleněných lahví a zazátkujeme. Můžeme ho i zamrazit.

Jogurtový nápoj s meduňkou a jahodami
Potřebujeme: 80 g jahod, 1 čajovou lžičku silného meduňkové čaje a 3 lžičky cukru nebo 1 lžičku meduňkové sirupu, 230 ml bílého jogurtu, na ozdobu listy meduňky
Postup: Všechny přísady řádně rozmixujeme. Nápoj rozdělíme do dvou pohárů a ozdobíme meduňkovými listy. Podáváme vychlazené. Místo jahod můžeme použít i jiné sezónní ovoce, borůvky, rybíz, meruňky, broskve, ostružiny, maliny.


Další recept jsem našla na FB - Kuchařka ze Svatojánu

MEDUŇKOVÝ SIRUP
Všechny bylinkové sirupy dělám stejně, ale recept sem napíšu, ať to nemusíte hledat.
Velký (6 l) hrnec naplníme natí meduňky, zalijeme 3 l studené vody a svaříme. Odstavíme z plotny a necháme 24 hodin louhovat.
Druhý den přecedíme a vrátíme zpět do velkého hrnce. Vsypeme 5 kg cukru, 100 g kyseliny citrónové, dobře promícháme a necháme projít varem. Občas zamícháme a ke konci sbíráme pěnu. Horké plníme do čistých lahví. Z tohoto množství je 6 litrů sirupu.

A do třetice přikládám .... Meduňkovou.Jaroslav Dušek - planeta dělá naprosto výjimečný manévr a čeká na nás

16. června 2014 v 20:23 | převzato

Země před 114 milióny let. Právě vyšlo slunce a první květina, která kdy na Zemi vyrostla, rozvíjí svůj květ vstříc slunečním paprskům. Zemský povrch byl pokrytý vegetací už miliony let před tímto významným okamžikem, jenž předznamenal vývojový skok v rostlinné říši. První květina pravděpodobně přežila jen krátce, a ještě dlouho potom se kvetoucí rostliny objevovaly jen sporadicky, protože zatím nebyly příznivé podmínky pro jejich rozšíření. Až jednoho dne zaplavilo planetu obrovské množství vůní a barev tak by to bylo, kdyby existoval nějaký svědek, který by to všechno pozoroval.

Bytosti přírody - Margot Ruis

15. června 2014 v 19:55 | recenze ke knize |  Zajímavé knihy, odkazy
Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá "moderní" společnost zavrhla všechny tyto příběhy a odkazy jako pohádky pro děti a přestala jim zcela věnovat pozornost. Když se ale rozhlédneme kolem, tak to podle toho taky tak vypadá...

Lidé se asi tolik brání věřit na tyto přírodní "nadpřirozené" bytosti, protože si možná neuvědomují, že i když se v pohádkách zjevují tyto bytosti vždy fyzicky, ve skutečnosti žijí v astrálním světě, tedy v tom neviditelném. Ve starých dobách, kdy lidé žili v úzkém spojení s přírodou, bylo poměrně časté, že byl někdo jasnovidný, měl tedy otevřené třetí oko a viděl i svět, který je fyzickému oku skryt. Lidé obecně uznávali existenci přírodních bytostí, prosili je o pomoc, uctívali je a žili s nimi v míru a v harmonii. Věděli, že tyto bytosti jsou stejně jako andělé stvořeni Bohem a čerpají z nekonečné moudrosti univerza, a proto lidem mohou v lecčem pomoci a poradit. V mystice a magii bylo vždy známo, že existují různé astrální bytosti. Těm, o nichž tu mluvím, se říká elementálové, protože podléhají vždy jednomu živlu. Ale v rámci každého živlu existuje ještě mnoho různých skupin a druhů daných bytostí. Všichni známe rusalky a vodníky, kteří patří vodě, skřítky a víly, kteří patří zemi, existují ohniví duchové, jimž se říká salamandři, kteří se objevují, kdekoliv se objeví oheň, primárně žijí kolem sopek a v té části Země, kde je vroucí láva. Vzdušné bytosti jsou prý ze všech nejplašší, proto se vždy lidem spíše vyhýbaly a není o nich tolik zmínek. Klasickým mytologickým příkladem v našich krajinách je meluzína. Všechny tyto bytosti mají své specifické úkoly, které od dob, kdy vznikla Země, plní. Jenže za poslední desetiletí došlo díky nám k tak drastickým změnám na planetě, že ty tyto bytosti trpí a úpěnlivě volají o pomoc s varováním, že pokud něco urychleně nezměníme, zničíme je i sebe.

Margot Ruis je vzdělaná a chytrá žena z Rakouska, která se vždy věnovala spiritualitě. V mládí se jí po jednom šamanském kurzu nečekaně otevřel duchovní zrak a začaly se jí zjevovat přírodní bytosti, začaly s ní komunikovat. Na jednom z takových kurzů poznala svého muže, který dostal stejný dar a tak jako ona začal bytosti vidět. Margot ve své knize popisuje, jak se ze začátku s Gerhardem ujišťovali, že oba vidí to samé a že nemají halucinace. Společně začali trávit čím dál více času v přírodě a fascinováni poznávali tento tajemný svět a jeho obyvatele. Postupně začali pořádat v Rakousku malé kurzy, na kterých lidi učili, jak fungují přírodní bytosti, jak se k nim máme chovat a jak se můžeme pokusit je začít vnímat. Po několika letech napsala Margot na žádost svých neviditelných přátel knihu, ve které popisuje své zážitky a to, co ji přírodní bytosti naučily a prozradily. Tato kniha se jmenuje Bytosti přírody (v předchozím vydání a v německém originále má ještě podtitulek: Setkání s přáteli člověka) Kniha je velmi sympatická tím, že autorka mluví výhradně o svých zážitcích. Neteoretizuje, nepředává znalosti, které vyčetla z knih, ale vypráví své vlastní zažité příběhy. Kniha je psaná prostě a jednoduše, a přesto je její obsah tak fascinující. V dnešní záplavě rádoby ezoterických knih je tato kniha tichou nenápadnou perlou, která schovaná ve své mušli čeká na to, až bude objevena těmi, kteří opravdu hledají a chtějí poznat naši matku Zemi, a tím také sami sebe. Autorka je očividně skromná a žije to, o čem káže. Proto možná její dvě knihy zatím nezískaly takový věhlas, jaký by si zasloužily, protože za ní nestojí tým marketingových specialistů, kteří by její knihy tlačili na knižní pulty a snažili se z nich s vidinou vysokých čísel udělat bestsellery. Přesto si její knihy zcela zaslouží, aby se bestsellery staly!

Relaxuj ...

7. června 2014 v 18:25 | odkazy |  Relaxace
Opravdu snad nejkvalitnější e-mail.
Každý obrázek otevírejte zvlášť.Klikla jsem na Maledives a nestačila jsem se divit nádherou zpracování. Pro ty, co dovolenou tráví doma ... Pro ty, co rádi poznávají svět ...


http://www.airpano.ru/files/Millennium-UN-Plaza-Hotel-New-York-Night/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Sankt-Moritz-Switzerland/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Nepal-Airlines/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/San-Francisco-Golden-Gate-USA/start_e.htm
http://www.airpano.ru/files/Around-Kremlin/start_e.htm
http://www.airpano.ru/files/Cape-Good-Hope-RSA/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Victoria-Falls-Zambia-Zimbabwe/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Horseshoe-Bend-Arizona-USA/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Angel/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Maldives-at-Night/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Las-Vegas-USA/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Miami/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Bangkok/start_e.htm
http://www.airpano.ru/files/UAE-Dubai-Islands-Virtual-Tour/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Ay-Petri/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Kuala-Lumpur-Malaysia/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/bukhara/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Goosenecks-Utah-USA/start_e.html
http://www.airpano.ru/files/Mono-Lake-California-USA/start_e.html

K Tobě letím

5. června 2014 v 22:12 | Eva |  Předlohy

K Tobě letím,
s vůní kvítí,
světlo slunce jasně svítí,
spojuje právě , co je třeba,
na vlně letních dní,
kéž radost se rozezní.
A v květu růžovém
v odstínu zelené
dojde k tvé proměně.
S lehkostí přináším
poselství vděčnosti ,
břemena snímám,
už neměj starosti.
Jak pestrý balónek
povznes se výše,
z nadhledu uvidíš,
jak dýchá Zem,
jen pro Tebe tady jsem.

E.L.

Království clematisu

3. června 2014 v 17:24 | Eva |  Slova a obrázky

Tentokrát tiše přicházím k vám,
království clematisu dobře znám.
Ukrývá v sobě posvátnost geometrie,
v blízkosti jeho se nádherně žije
bytostem křehkým, bytostem síly...
Božství vás obejme,
přidá vám víry,
touha a naděje staví právě chrám,
kéž probouzí se každý sám
podle svého "času",
světlo má více jasu,
království clematisu
otevřelo brány,
královna Klematis
píše vám vzkazy...
Pozorně čti v knize Přírody,
ať nové a zdravé se zase obrodí.
V posvátném řádu procházej pomalu,
dívej se dopředu a věz,
že je jen na Tobě,
jak přepluješ jez.

E.L.Cestou Lásky

3. června 2014 v 16:35 | Eva |  Mandaly
Mandala může zůstat černobílá, ale také ji můžeme doplnit barvami, které jsou pro nás důležité, které právě potřebujeme.
I když dospějeme, stále v nás zůstane kousek dítěte. Je to ona čistá část, neposkvrněná zkřivenými teoriemi, konzumním životem, zklamáním jakéhokoliv druhu. Ta čistá část našeho bytí je občas umlčena každodenním přívalem všeho kolem, vždyť rozum nám říká - jsi dospělý. V okamžiku, kdy se na chvíli podíváme na vše kolem dětskýma očima, svět je krásnější, pestřejší, barevnější. Jsme hraví a hravěji pak zvládáme úkoly vyvolávající obavy, strachy, jsme přece dospělí a nemůžeme zklamat. Dítě neznající záludnosti a nečisté praktiky neví, co všechno nás ovlivňuje, proto si žije svůj den v radosti .
Cestou lásky s jiskrou dítěte potkáme svůj strom, svoji květinu či kámen, , společníci nás provázejí na každém kroku a mohou mít mnoho podob a barev. A všechny ty rozmanitosti vnímané dětskýma očima umocníme, když se zbavíme pochybností " dospěláka " a začneme si hrát. Se slovy, barvami, s překážkami. Když té čisté části naší bytosti dáme možnost , aby se znovu probudila a naplnila nás největší měrou, budou se dít zázraky.
Kéž nás provází na cestě bytůstky, které se v mandale vykreslily a budou mít tolik podob, kolik nás je.