Červen 2013

Po dešti

30. června 2013 v 21:36 | Eva |  Fotografie a jiné


V kapkách na okrasném česneku se odrážejí právě rozkvétající lilie.


Začíná kvést levandule.A také zablekla.


A jak svázat levanduli do úhledných paliček, najdete v rubrice Pro inspiraci / 21.6.2012 / .

Léčebný kód

30. června 2013 v 17:29 | převzato |  Zdraví, bylinky...

Léčebný kód - Revoluční léčebná metoda, která nemá v dějinách obdoby - vyléčení všech nemocí na buněčné úrovni

Tento systém léčení je založen na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí - a tím je fyziologický stres. Fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze. Léčebné kódy odstraňují z organizmu fyziologický stres způsobem, který nemá v dějinách lékařství obdoby. Terapii tzv. léčebného kódu objevili a rozpracovali dva lékaři - Dr. Alexander Loyd a Dr. Ben Johnson.

Jádra z meruněk ničí rakovinné buňky

30. června 2013 v 17:01 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Jsou jádra z meruněk zdrojem přírodní látky, která zabíjí rakovinové buňky, aniž by při tom ruinovala také pacientovo zdraví a peněženku? Tato látka byla pojmenovaná laetril neboli vitamín B17. Pokud je na tom něco pravdy, proč je tato informace potlačována? Proč jsou lidé, kteří se díky ní vyléčili nebo léčí ostatní, nejen kritizováni, a někteří z nich dokonce uvězněni? Třeba na tom opravdu něco bude.
Nezapomínejte, že "rakovinový průmysl" má podle odhadů celosvětově obrat na 200 bilionů dolarů ročně. Mnoho lidí, kteří se nacházejí na různých přidružených pozicích v tomto průmyslu, by přišlo o práci, kdyby se příliv financí zastavil kvůli informaci o existenci levnějších, méně škodlivých a efektivnějších léčebných prostředků.
Co vlastně je vitamin B17, neboli Laetril?
V roce 1952 došel biochemik Dr. Ernst Krebb, Jr. působící v San Francisku k závěru, že rakovina je metabolická reakce na špatnou stravu a že živina chybějící v jídelníčku moderního člověka může být klíčovou k jejímu překonání. Jeho výzkum vedl k objevení sloučeniny, která je obsažena ve více než 1200 jedlých rostlinách vyskytující se ve volné přírodě. Tato sloučenina se nazývá amygdalin.
Amygdalin v nejvyšší koncentraci a s nezbytnými enzymy se nachází v jádrech meruněk. Primitivní národ Hunzasů byl známý pro konzumaci meruňkových jader ve velkém množství. Aby se dostali k měkkému jádru, rozbíjeli tvrdé pecky. Nikdy v historii u nich nebyl zaznamenán výskyt rakoviny.
Amygdalin je nitrolosid. Nitrolosidy není snadné zařadit, ale protože amygdalin připomínal strukturou vitaminy B, tak ho Dr. Krebb nazval B17, protože v té době již bylo popsáno 16 typů vitaminů B.
Dr. Krebb zkoušel injekce s laetrilem sám na sobě aby se přesvědčil, že se neobjeví toxické vedlejší účinky. Po provedení dalších laboratorních experimentů se zvířaty a danou substancí došel k závěru, že laetril by byl efektivní při léčbě rakoviny. Mimochodem, norma FDA pro bezpečnost léků je známá jako LD 50, přičemž LD znamená smrtelná dávka (lethal dose), a 50 znamená procentuální hranici úmrtnosti z celkového množství zvířat podstupující testování daným lékem. Dokud je množství otrávených zvířat pod 50%, FDA lék schvaluje.
Jelikož se laetril získává přímo z přírodního plodu a není chemicky vytvořený v laboratoři, je nemožné ho patentovat. A samozřejmě není jedovatý. Jinak řečeno, tak jako u všech přírodních léčivých látek, farmaceutický průmysl a AMA (Americká lékařská komora) na něm nemůžou vydělat balík, stejně jako na prostředcích určených k léčení vedlejších účinků při dlouhodobém užívání. Můžeme najít několik výpovědí lidí, kteří rakovinu vyléčili pouze žvýkáním velkého množství meruňkových jader.
Jádra jsou pro spotřebitele dostupnější, protože FDA v roce 1971 prodej laetrilu zakázala. Koupit ho je možné, ale není to snadné. Jádra nacházející se v peckách jsou jemná, nahořkle chutnající semena ve tvaru mandlí. Někteří lidé je získávají tak, že pecky rozbíjejí sami, jinak jsou jádra snadno k sehnání a nejde o drahou záležitost.

Jak to funguje?
Amygdalin obsahuje čtyři složky: dvě jsou glukózy, jedna benzaldehyd a jedna kyanid. Správně, kyanid a benzaldehyd jsou jedy, když jsou uvolněny nebo vypuštěny jako čisté molekuly nenavázané na další molekulární formace. Mnoho potravin obsahujících kyanid je bezpečných, protože kyanid zůstává navázán a uzavřen jako část jiné molekuly a tudíž nemůže ublížit.
V normálních buňkách se nachází enzym, který volné molekuly kyanidu chytá a činí je neškodnými tím, že je spojuje se sírou. Tento enzym, který podněcuje reakci a volné molekuly kyanidu váže na síru, se nazývá rhodanáza. Spojením kyanidu a síry vzniká kyanatan, který je neutrální látkou. Snadno poté vychází ven s močí a normální buňky nepoškodí.
Jenže nádorové buňky nejsou normální. Obsahují enzym, který ostatním buňkám schází, beta-glukosidázu. Tento enzym, prakticky výlučně se objevující v rakovinových buňkách, je molekulami amagdylinu považován za "odblokující enzym". Ten vypouští oba benzaldehyd a kyanid, vytvářející jedovatou směs spolupracující nad možnosti jednotlivých složek. Takhle beta-glukosidáza rakovinové buňky donutí k autodestrukci.
Amygdalin nebo laetril ve spojení s ochrannými enzymy ve zdravých buňkách a s odblokujícími enzymy z rakovinových buněk je tudíž schopnen zničit rakovinové buňky bez ohrožení zdravých buněk. Naproti tomu stojí chemoterapie, která zabíjí mnoho dalších buněk a snižuje schopnost imunitního systému, zatímco ničí neurčité množství rakovinových buněk.
Tyto rakovinové buňky mají tendenci znovu se vracet a objevují se na jiných místech, protože pacientovo celkové zdraví bylo zničeno vše prostupujícími chemo toxiny. Rakovinový průmysl prohlásil pevným bodem charakterizujícím vyléčení z rakoviny období 5 let bez jejího výskytu. Podle odhadů se z těch, kteří podstoupí AMA trojitou léčbu pro léčení rakoviny - operaci, ozařování a chemoterapii, nedočká pětiletého období bez rakoviny více než pouhá 3%. Mimo oslabující vedlejší efekty těchto postupů jsou také znatelně dražší.
Pro člověka s rakovinou je ovšem třeba značného množství denní dávky B17, aby mohl amygdalin proniknout do buněk s beta-glukosidázou. Důvodem je fakt, že některé molekuly amygdalinu budou neutralizovány normálními buňkami obsahujícími rhodanázu.
Mnoho z lékařů, kteří používají laetril, má 85% úspěšnost léčby u těch pacientů s rakovinou, kteří neabsolvovali větší množství klasického řezání, pálení a otrávení, což je standardní postup - přičemž u těch, kteří se k laetrilové léčbě uchýlí až jako k poslední možnosti, po tom co jim už konveční medicína nemá co nabídnout, dosahuje úspěšnost léčby pouze 15%. V Mexiku se nachází jedna klinika, která tvrdí dokonce 100% úspěšnost.

Potlačování lékařskou mafií
Od doby kolem roku 1920, odborníci zkoumající a praktikující alternativní léčebné postupy a léky na rakovinu a šiřitelé jejich těchto zpráv byli nejen opomíjeni, zastrašováni, nebo vězněni, ale dokonce i zabíjeni. Státní úřady byly využívány ke vznesení falešných obvinění nebo daňového zástavního práva Finančním úřadem pod dohledem úřadu Šerifů US Marshals, stejně jako v případě Dr. Garyho Gluma, kerý se dostal do sporu kvůli pouhému napsání knihy Essiac Tea.
Mladý muž z Brooklynu, Jaxon Vale, byl uvězněn za to, že neuposlechl zákaz šířit v televizi a na přednáškách, jak se vyléčil z rakoviny díky "nebezpečným" meruňkovým peckám. Jason je jedním z případů nedávných příkladů toho, jak Lékařská Mafie ovládá právní systém, když přijde na B 17. Laetril, který není jedovatý, FDA zakázala již v roce 1971.
Krátce po zákazu prodeje laetrilu z roku 1971 praktikující lékař ze San Francisca, Dr. John Richardson, který laetril úspěšně používal na pacientech s rakovinou, navštívil svého přítele, G. Edwarda Griffina, vydávajícího investigativního novináře, a poprosil ho o sepsání zprávy, která by jemu a ostatním pomohla při snaze používat laetril na jejich pacientech s rakovinou.
Výzkum G. Edwarda Griffina se rozvinul ve vznik jeho zlomové knihy, Svět Bez Rakoviny (World Without Cancer). Tato kniha nejenže vysvětlila účinkování laetrilu a zachytila několik případů vyléčení rakoviny, ale investigativní čich vedl Griffina ještě hlouběji králičí norou, až do jádra snah rakovinového průmyslu o to, aby alternativní prostředky pro léčbu rakoviny nespatřily světlo světa. Toto ho vedlo k nálezu, že Sloane-Kettering Cancer Institute (Sloane-Ketteringův Institut Výzkumu Rakoviny) zatajoval dokumentaci k výzkumu vědců, který prokázal, že laetril byl při léčbě rakoviny "vysoce účinný".
Griffin obdržel tyto dokumenty osobně od Dr. Ralpha Mosse, který dostal příkaz ututlat důkazy a tvrdit, že laetril je k ničemu. To odmítl a opustil pozici manažera pro styk s veřejností v institutu Sloane-Kettering. Od té chvíle z roku 1977 Dr. Ralph Moss napsal a upravil několik knih o možnostech léčby rakoviny. Vždycky je povzbudivé, když zasvěcený člen podobné organizace vyjde s pravdou na světlo. Na jeho místo ve firmě přišel někdo jiný a pokračoval ve lžích o laetrilu, které zaplnily stránky lékařských časopisů.
A jak to s lékařskými časopisy vypadá? Nedávno se nejprestižnější New England Journal of Medicine rozhodl zrušit normu pro zákaz možnosti přidávat články do žurnálu pro kohokoli, kdo dostával z farmaceutického průmyslu méně než 10 tisíc dolarů ročně. Samozřejmě je ale většina lékařských plátků jen naleštěnou reklamní plochou pro farmaceutický průmysl.
Jak G. Edward Griffin v knize Word Without Cancer (Svět Bez Rakoviny) a Phillip Day ve své knize Cancer: Why We're Still Dying to Know the Truth (Rakovina: Proč Stále Umíráme S Touhou Zjistili Pravdu), zcela jasně ukazují, že rakovinový průmysl ve skutečnosti nechce žádný lék. Dokonce i neziskové organizace dostávají miliony v příspěvcích od nemyslících, tápajících mas společně s financováním od farmaceutického průmyslu. Mimochodem, nezisková organizace může mít a má lidi na důležitých postech pracující za více než šestimístné částky v dolarech ročně.
Doktoři většinou dělají k čemu jsou vycvičení a co je jim řečeno; lékařské časopisy obsahují nepravdivá oznámení a lži. Organizace zabývající se rozšiřováním povědomí o rakovině používají "měsíce boje proti rakovině prsu" a podobné akce jako způsoby, jak dostat lidi do mlýnku výnosného průmyslu na výrobu nemocí co nejdříve je možné, a na úplném vrcholu stojí sám velký farmaceutický průmysl. Všechno je to o penězích a kariérách. Ne o veřejném zdraví a "Válce proti rakovině".
Klasická medicína zatím bitvu s rakovinou prohrává, přičemž se její výskyt zvyšuje. V této době je zhruba 1 ze 3 lidí předurčený k tomu, že se u něj rakovina rozvine a stále více lidí umírá po zásahu konvenčních postupů. Je to epidemie! Toto všechno dohromady s obrovskou spoustou peněz směřujících jejich směrem dovoluje některým žít prosperující život a dalším zůstávat ve svých pohodlných, jistých zaměstnáních. Obojí na úkor našeho zdraví.
Mezitím se až příliš mnoho doktorů, bylinářů a autorů, kterým ještě lidství není cizí a kteří se zajímají o pravdu, setkává s tím, že je s nimi zacházeno jako se zločinci nebo blázny, což jim mnohdy zničí jejich život. Je to tragické. Stejně jako fakt, že miliony trpí a umírají zatímco jsou odrazování od efektivních a méně bolestivých postupů.

Léčba laetrilem
Existuje mnoho příběhů o úspěších od lidí, kteří užívali jen laetril nebo jádra z meruněk. Obvykle doporučovaná preventivní dávka se uvádí mezi 5 - 7 jadérky během dne. Při léčbě rakoviny je třeba užít 2 až 3x tolik. Někteří doporučují vzít si jedno jádro na 4,5 váhy. Pro udržení stavu po vyléčení se lze vrátit zpátky na 5 - 7 jader denně.
Někteří lidé léčící laetrilem nechali své pacienty požívat tablety s vitaminem B15 a trávící enzymy jako papain z papáje nebo bromelain z ananasů. Při požití většího množství meruňkových jader může dojít k nevolnosti od žaludku a závratím. Nicméně nebyla zaznamenána žádná smrt důsledkem požití jader nebo laetrilu. Přestože určitého úspěchu s laetrilem dosáhli i pacienti podstupující zároveň konvenční léčbu, nedoporučuje se to. Nakonec většina lidí kombinujících tyto dvě léčby buď vysadí chemoterapii, nebo zemře.
Je mnoho léčitelů a autorů, kteří doporučují kombinaci s dalšími alternativními postupy zatímco léčba laterilem či jádry stále pokračuje - především pokud se o to pokoušíte soukromě. Čtenářům NaturalNews (i NaturalMagic) by mělo být jasné, že základem bude zdravá strava a omezení stresu. Zásadní změny v životním stylu musí být součástí trvalého vyléčení z rakoviny. K tomu se zdá jako dobrý nápad vybíravě namíchat a společně sladit další alternativní postupy.
Příkladem budiž Gersonova terapie na léčbu rakoviny - postup s odšťavňováním správným přístrojem a prováděním kávových klystýrů k pročištění jater může být přidán k léčbě laetrilem. S takto zdravou kombinací je těžké šlápnout vedle. Pro více informací o Gersonově Terapii navštivte:
Začněte pátrat sami tím, že si přečtete odkazy pod článkem. Nejsou tu uvedeny z toho důvodu, aby bylo vidět, že autor textu splnil svou povinnost. Jeho úmyslem je, abyste informace z těchto odkazů použili jako odrazový můstek při svém vlastním výzkumu. Proč plýtvat penězi a ničit si zdraví jedovatými postupy, když je k dispozici tolik alternativ za zlomek financí s menším množstvím vedlejších účinků?
Odkazy:
Překlad: naturalmagic.cz

Giovanni Marradi - Zahrada

29. června 2013 v 22:58 | video |  Videa
Děkuji, Liduško , za tip.

Homeopatická léčba

27. června 2013 v 20:54 | Eva |  Zdraví, bylinky...
Zjistila jsem, že je ještě nyní hodně lidí, kteří homeopatickou léčbu vůbec neznají. Nechci zde psát nějaké odborné povídání o tom, jak mnoho mi tento způsob léčení pomohl. A nejen mně. A protože jsem dnes hledala pomoc pro jiného člověka, zjistila jsem, že můj homeopat Mudr. A. Fesik má nové stránky, na nichž se můžete o homeopati něco více dovědět. Dokonce je na nich poradna.
Určitě podobných stránek je více, tento způsob léčby si je určitě zaslouží. Už fakt, že se tak mnoho let léčí nejen anglická královna, je důkazem toho, že léčba funguje, pomáhá , stačí se na rodinu podívat.
Jen bohužel je odpíráno proplácení pojišťovnami a dnes už snad každý ví, proč. Farmaceutický průmysl je je velký byznys, jeho projení se světem těch, kdo se ho se snaží ovládat,to už dnes také není žádné tajemství.
Záleží na nás, kterou cestu si zvolíme, zda léčení příčin nebo jen zmírnění příznaků nemoci.
Zde je odkaz na stránky buďtezdrávi a my sami hledejme cesty, jak dosáhnout pevného zdraví, vitality.Dvě

25. června 2013 v 21:50 | Eva |  Fotografie a jiné

Voskovky a teplo

25. června 2013 v 20:37 | odkaz |  Pro inspiraci
Když děti přinesou domů ze školy zbylé voskovky, můžete si s nimi pohrát trochu netradičně. V podstatě se jedná o enkaustickou techniku.
Žehličkou nanesené voskovky můžete rozfoukávat fénem nebo zvolit níže uvedenou metodu. Obrázek s nahodilostmi pak můžete dotvářet a fantazii uvolnit.


A v záři krásně voňavá nová krabička skvělého média.

K pramenům síly

25. června 2013 v 17:12 | Eva |  Slova a obrázky

Prameny síly hledáš,
když nevíš kudy kam,
když připadáš si sám,
prameny síly hledáš,
když dotkne se tě strach...
Prameny síly hledají víly,
aby vše pošlapané rozkvétalo zas.
Nekonečná síla je v probouzení,
nekonečná síla je v každém z nás.
Dotkni se lehce stébla trávy,
dotkni se lehce kapky vody,
to samo nebe tě zdraví,
posílá sílu do nepohody.
Svět růžových vil
se možná na chvíli pro tebe skryl.
Byl tady, je a věčně bude .
Otevři oči, je kolem všude...

E.L.

Mandalienka

24. června 2013 v 19:19 | Eva |  Slova a obrázky

Mandalienka pro zdraví , radost a harmonii...

Variace 3

24. června 2013 v 19:17 | P. a E. |  Mandaly
Třetí variace na mandalu z 6. června.


Princezny plané růže

23. června 2013 v 23:38 | Eva |  Fotografie a jiné

V jednom z nejkrásnějších měsíců v roce přicházejí na svět princezny.V růžové kolébce kulí očka.I sudička moucha se přijde podívat a urychlí jejich dospívání.


Z malých něžných miminek jsou slečny na vdávání.


Hlavičky jako kameje.


A když slunce více zahřeje, roztančí se .


Dokola se točí...krásně jemně voníÚnavou z tance hlavu skloní.


A najednou je z nich moudrá paní


a jen tak přemýšlí, co bude za čas v době zrání.


Sukničku růžovou odložila, už není princezna, ani víla, už korunka její hlavu zdobí.


V budoucí šípek se preměnila.

Vlčí mák

22. června 2013 v 0:33 | Eva |  Fotografie a jiné
Na okraji minizeleninového záhonku zjara vyrůstal mák. Odhodil pichlavou vestičku


a ukázal rudou sukničku.


JEJDA, TY UŽ JSI PŘEVLEČENÁ?


Ve větru tančí srdíčkový tanec.


O čem si ti dva povídají?


A další vestička je odložena.

Po jednou, po dvou rozkvétají a pokaždé vítr fouká. Špatně se fotí a máček v květu jen do druhého dne.


Nejkrásnější je zrána, když slunce přes korunu stromů vrhá stín.
Sukničky všude kolem.


Jen jediné ráno byl velký bál.


A vítr foukal dál a dál, jako by nepřál modelkám.
Zkuste si zvětšit a vlevo se podívejte na zajímavý stín.


A pak jen dozrávání a koloběh může začít znovu.


Kapky

20. června 2013 v 22:19 | Eva |  Fotografie a jiné


Tyto kapky vznikly v době, kdy v Čechách voda ukazovala svoji sílu. Kéž vás v tyto dny pěkně ochladí a ukáži odrazy.Letní slunovrat

20. června 2013 v 22:00 | Zuzana Kaiser |  Zdraví, bylinky...

LETNÍ SLUNOVRAT 21.6.
Dnešní půlnocí vstoupíme do magického dne letního slunovratu.
Z astronomického hlediska nastane letní část roku. Slunce stojí nad obratníkem raka.
Z energetického jde o zesílení energie dnů, kterými procházíme. Týká se to zejména dočišťování našeho nitra od strachů, předsudků. Stále jsme v kontaktu se situacemi, které nám mají připomenout to, co ještě není v souladu s námi, s naší, duší, nebo naopak se jedná o situace, které jsou odrazem našeho postupu a zvládnutí lekcí našeho vnitřního růstu. Neustále mějme na paměti, že to, co se děje kolem nás, by nás nemělo stáhnout vibračně dolů. Pamatujme, že realit a pravd je mnoho a každý vidí a slyší to, co vidět a slyšet chce v závislosti na svém duchovním vývoji. Tedy, neposuzovat, nehodnotit…. Sdílejte své radosti i bolest, ale nepřebírejte problémy jiných. Vnímejte sebe v kontextu celého kosmického prostoru. K tomu vám pomůže váš dech. Vnímejte přírodu, běžte a setrvejte v její náruči, jak jen to dlouho půjde. A věřte, že vše se děje v souladu s naší myslí, našim vnitřním růstem. Veškeré bolesti, ať fyzického či duchovního rázu, jsou odrazem nejen naší vnitřní transformace, ale jsou v souladu s transformací celé planety. Důvěřujte své intuici a buďte v klidu.
Letní slunovrat v odkaze našich předků, Slovanů nás přivádí tak, jako mnoho jiného, k našim kořenům. Naši předkové vnímali slunovrat jako vyvrcholení zápasu Světla a tepla nad zimou a temnotou. Věřili, že v tom čase se uvolňují magické síly země. Slunce lidé spojovali s prvkem ohně. Také proto se rozdělávají k poctě slunečního božstva ohně. Ohně byly chápány jako ochrana před temnými silami. Hořely nejen na kopcích, ale také v blízkosti řek a jezů. Skákání přes oheň mělo nejen symbolicky očistit a ochránit od zlých sil, ale mělo přinést očištění a sílu. V neposlední řadě bylo projevem odvahy.
Obřady, které byly s tímto dnem spojovány, byly chápány nejen jako oslava začátku léta, ale též jako obřad hojnosti. Tak jako i jiné obřady spojené s významnými dny, i slunovratový obřad byl úzce spojen se soužitím lidí v jednotě, v pospolitosti mezi sebou i s přírodou. Uctívání přírody bylo součástí života našich předků.
Obřad byl tradičně prováděn v kruhu, uvnitř kterého mohl být vztyčen symbol příslušného boha či božstva. K jeho nohám byly pokládány obětiny - květiny, byliny, které mělysymbolizovat hojnost očekávané úrody. Obřad řídil žrec a lidé za zpěvu písní přinášely dary - plody, rostliny… Následovaly kolové tance, zpěvy, obcházení kruhu. Vše bylo prodchnuto úctou k přírodě a uvědoměním si sounáležitosti s celým kosmem.
Jak víme, křesťanství se snažilo o vymazání prastarých tradic z povědomí lidí. Přesto církev nedokázala vše zničit, a tak mnohé významné dny překryla svými obřady, uctívání přírody nahradila oslavou "svých" světců. (Kteří mnohdy byly na její příkaz mučeni a zabiti, aby pak byly lidem podsunuti jako trpitelé a světci). A nejinak je tomu i s dnem slunovratu. Tradice nebyly zcela vymýceny ani zapomenuty, jen se začaly konat pod rouškou svatojánských oslav. Svatojánská noc (z 23.6 na 24.6.), (narození Jana Křtitele bylo stanoveno na 24.6.) převzala tajemné poselství noci letního slunovratu - pálení ohňů (ochrana), kutálení zapálených kol ze svahů (symbolika slunečního kotouče).
Ke svatojánské noci se pojí také sběr bylin. Síla bylin nasbíraných právě o této noci byla nejsilnější. Bylinářky, ranhojičky, vědmy i tzv. bohyně znaly účinky bylin a měly své osvědčené směsi, kdy ty nejsilnější byly z bylin nasbíraných v den či noc sv. Jana z devatera luk v počtu devíti různých druhů bylin. V takových směsích nikdy nesměl chybět květ černého bezu, který byl považován za všelék. Zvláštní postavení má o svatojánské noci kapradí. Kapradina symbolizuje mystický žebřík, po kterém stoupáme ve svém duchovním vývoji. Rozkvetlé kapradí o svatojánské noci nabízí tomu, kdo je najde, bohatství a splnění přání. Zlatý proud kapradiny propojuje nebe a zemi.
Mnohdy se devatero kvítí používalo k milostnému čarování. To bylo kvítí spleteno do věnečku a ten se ukládal pod polštář.
Přeji vám všem, ať již budete kdekoli, krásné chvíle vědomého propojení se sebou, s druhými i s odkazem našich předků.
S láskou a požehnáním Zuzana Kaiser


Výroba tinktury na boreliózu

17. června 2013 v 22:22 | video |  Zdraví, bylinky...

Protože moje praxe léčitele, stále častěji ukazuje, četnost nákazy v případech chronických problémů a přímých infekcí boreliózy po kousnutí klíštěte, rozhodl jsem se udělat tinkturu, která tyto problémy v jejich příčině skutečně vyřeší. Bylina, která jako jediná má silnou schopnost působit proti infekci borélií, se jmenuje Štětka soukenická (dipsacus sativus). Bylina se sbírá na podzim v prvním roce života, ještě než jde do květu. Sbírá se kořen, který se po rozdrcení maceruje ve vysoce procentním lihu. S úspěchem léčí právě boreliózu a její následky jako: kloubní a ledvinové problémy, lupénka, revmatizmus. Také chrání životní energii a čistí lymfatický systém. Více viz www.sebeleceni.cz

Aktuální moudra

17. června 2013 v 16:10 Citáty

Píseň o srdci

"Na zdejším světě na prodej je všechno
i čest a sláva, všichni tohle ví,
jen čisté srdce, krásné čisté srdce
na žádném rinku není ke koupi."

-O čínské princezně Čau -
- J. Skácel -
Na Fb jsem dnes našla aktuální citát...

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.....)) Julian Tuwim...
Paměťové metody Jany Boučkové

17. června 2013 v 15:57 | odkaz na videa |  Pro inspiraci
Najdete první zajímavé video s paměťovými metodami.
Kdo z nás by nechtěl mít lepší pamě ?
Pokud se zaregistrujete na výše uvedeném odkazu, budou vám přicházet informace o nových videích, jejichž tématiucký okruh začíná být docela široký. Na web jsem upozorňovala v souvislosti s enkaustikou Jany Školaudyové.
První videa jsou zdarma, pokud vás téma zaujme, můžete si další předplatit.


Variace na předlohu

14. června 2013 v 17:20 | Eva a Pavla |  Mandaly
Variace černobílá na mandalu z 6. června.

Docela by se mi líbilo barevné zvýraznění třeba žlutou, nebo červenou. Zkrátka jedinou barvou oživit.

Moudra

14. června 2013 v 16:45 Citáty

"Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky. Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš."

Antoine de Saint-Exupéry

Co mě těší 6

13. června 2013 v 22:20 | Eva

Konečně u nás rozketla planá růže. Vůbec jsem netušila, že kvete tak krátce.


V šalvěji nasávají včely a v odkvetlém česneku se objevilo srdíčko do sbírky Jáji.


Ale ani žlutý česnek se nenechal zahanbit a posílá symbol lásky.


Jak asi dopadne milovaný javor? Mírně mu usychají některé větvičky po nánosem stříbřitého povlaku a leos rozketl, i když je mladý. A takové krásně barevné vrtulky ho nyní zdobí.


Po čase kopretin přichází období campanuly a clematisu. Ani se neptejte, kolik snímků mám.Když někde vyrůstá mák, ponechávám ho.Tento si vybral místo na okraji zeleninového záhonku a v děšti se převrátil do trávníku.Sukénku si ponechává dvy dny.Krásné letní dny.
Včely

11. června 2013 v 22:30 | Eva |  Fotografie a jiné
Od dětství mě fascinují včely. Dokonce jsem ve čtvrté třídě začala chodit do přírodovědného kroužku, který se pak změnil na kroužek včelařský, protože paní vedoucí šla na mateřskou dovolenou. Přišel stařičký pán a vyprávěl o léčivém účinku propolisu. Tenkrát se o něm moc nepsalo. Povídal o holčičce, které odpadaly nehty, lékaři si s ní nevěděli rady a on ji namazal prsty propolisem, zavázal elektrikářskou páskou a stal se zázrak. Měla pak růžové nehty, že by je mohla závidět modelka. Také jsem se dověděla, jak se mohou uměle chovat čmeláci. Dědoušek se asi líbil jenom mně, protože na třetí schůzce s ním jsem už byla jenom já. Kroužek se rozpadl .
V pátek minulý týden se děly před bouřkou věci...


Rozkvetlý clematis měl sněm. Každý květ obsazen, jen chování včelek bylo trochu jiné.


Bylo jich tam tolik! Doma jsem zjistila, že mám celkem 127 snímků, ale všechny rozmazané. Po poledni se pokouším o nové.Nedaří se. Za plotem to pořádně hučí. Jen tahle bobuška asi usla.


Přestože jsou snímky málo kvalitní, musím vám ale ukázat ty dvě nezbednice,O čem asi spolu špitají? To jsem si pomyslela kolem 13. hodiny. Ale před druhou už byl roj na naší jabloni.
Domluva na tom, která mi nedá pokoj ? Pozdě odpoledne totiž na mě jedna včela útočila, ohnala jsem se pravou rukou a levé ucho dostalo pěknou akupunkturu. Hmmm. Copak to asi znamená mít ucho jako Hurvínek ?
Nepřišla jsem na to,jakou chybu jsem v životě udělala. Jen vím, jaké homeopatikum použít, když Apis Melifica nezabral a ucho začalo druhý den fialovět a docela bolet.
Na homeopatii nedám dopustit a včely mám stále ráda, i když jeden okamžik jsem o svém vztahu k nim začala pochybovat.

Celer

8. června 2013 v 21:10 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Celer
Léčivo dostupné všem.
Potravina nabitá vitamíny a minerály
Přečtěte si deset důvodů, proč pravidelně konzumovat celer. Celer může být konzumován syrový, může
být přidáván do salátů, ale také může být součástí vařených jídel. Velkou výh
odou této zeleniny je, že na
rozdíl od ostatních druhů zeleniny, velice dobře snáší vysoké teploty, proto se tolik neničí vitální látky.
Listy celeru jsou bohaté na vitamín A, zatímco kořeny jsou bohatým zdrojem vitamínů B1, B2, B6 a C,
dále draslíku, kyseliny listové, hořčíku, vápníku, železa, fosforu, sodíku a mnoha aminokyselin.
Jaké jsou léčivé účinky celeru?
1. Snižuje hladinu cholesterolu
Nedávná 8 týdenní studie, provedená na zvířatech, dokázala rapidní pokles hladiny cholesterolu a
zvýšené vylučov
ání žluče u zvířat, která jedla celer. Pokud máte zvýšený cholesterol a doktor vám
doporučí vyloučit z jídelníčku mastná jídla, proces uzdravení můžete urychlit tím, že budete pít celerový
džus. Po dobu 3 týdnů vypijte každé ráno na lačno sklenku celerovéh
o džusu.
2. Ulevuje od zácpy.
Celer funguje jako účinné projímadlo. Jestliže trpíte zácpou, pijte celerový džus, nebo jezte celer v
syrovém stavu.
Pokud tímto problémem trpíte často, je nejlepší jíst celer pravidelně, aby k zácpě nedocházelo.
3. Snižuje riziko rakoviny žaludku a tračníku
Celer obsahuje složky, které mají protirakovinný účinek, proto vás > konzumace celeru může ochránit
před rakovinou žaludku. Z toho důvodu doktoři doporučují denní konzumaci celeru, pokud možno ve
velkých dávkách.
4.Snižuje krevní tlak
Nedávná studie odhalila, že u lidí, kteří pijí celerový džus po dobu minimálně jednoho týdne, dochází k
výraznému snížení krevního tlaku. Celer obsahuje složku, která napomáhá k uvolnění svalů kolem tepen
a rozšiřuje cévy, čímž dochází
k lepší cirkulaci krve.
5. Zlepšuje funkci ledvin.
Konzumace celeru vede k lepší činnosti ledvin tím, že napomáhá tělu urychlit proces odstraňování toxinů.
Navíc, tento proces zabraňuje vzniku ledvinových kamenů. Abyste se vyhnuli tomuto problému,je
doporučeno pít celerový džus ve velkých množstvích; nicméně, konzumace čerstvého celeru je také
velice prospěšná.
6. Pomáhá zhubnout.
Celer je výživné jídlo, kterého úkolem je, kromě jiného, snížit apetit a chuť na sladká a mastná jídla.
Umyjte celer, nakrájejte ho na plátky a jezte ho v průběhu celého dne.
Na konci dne uvidíte, že jste snědli podstatně méně jídla.
7. Pomáhá k detoxikaci těla
Jestliže se cítíte být unaveni, nebo jestliže jste v poslední době konzumovali jídla obsahující hodně
chemických látek, či chcete-li své tělo pročistit, jezte celer a pijte celerový džus denně.
8. Urychlí odstranění ledvinových kamenů
Celerový džus pomáhá rozložit a odstranit ledvinové kameny.
Evidentně, abyste dosáhli žádoucích výsledků, musíte celerový džus pít přibližně jeden měsíc. Zároveň
se tím chráníte před vznikem dalších ledvinových kamenů.
9. Zklidňuje nervový systém
Alkalické minerály obsažené v celerovém džusu mají zklidňující účinek na nervový systém; jeho pití je
proto skvělým řešením pro lidi, kteří trpí nespavosti.
Jestliže máte tento problém, pijte sklenku celerového džusu každý večer hodinu před spaním.
10. Regulátor hormonů
Vědci zjistili, že celer obsahuje látku, která reguluje hormony u žen i u mužů. Navíc, celerový džus
zvyšuje plodnost, odstraňuje frigiditu a dokonce bojuje proti impotenci.

Přeji pěkný zbytek dne. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. poradenské a dietologické centrum
www.nemoc
info.cz
www.detoxikace.organismu.cz

Výrobu domácího celerového džusu najdete na internetu.Nejlepší je rozmixovaný třený celer s okrájeným
citronem bez pecek,doplněným vodou popř.cukrem podle
potřeby.

Vybarvování jako relax

6. června 2013 v 21:16 | Eva |  Mandaly
Dnes jsem si užívala pastelek trošku jinak. Použila jsem předlohu mé dcery . Je jiná než mandaly určené dětem. Vřele doporučuji knížku ( už jsem na ni upozorňovala, jen připomínám , protože se blíží konec roku ) vhodnou pro MŠ a prvňáčky, ale nejen pro ně. Odkaz na nakladatelství Bhakit, tam si můžete knihu Hrajeme si s pastelkami objednat.
A teď předloha, s níž si budu určitě ještě jinak hrát. Musím využít té přesnosti, těch možností, které tato mandalka poskytuje. Dnes jsem se snažila přinést aspoň malinko sluníčka.

Díky, Pavli. Je to úžasný relax.
A pak hra s podklady.


Jaký se líbí vám?

Které asociace ...

5. června 2013 v 17:11 | Eva |  Slova a obrázky

Hodně by mě zajímalo, které asociace ve vás obrázek vyvolá. Pokud neradi píšete do komentářů, uvítám třeba zprávu na blogu nebo osobní e-mail ( adresa je v rubrice Kontakt ) . Těším se na vaše pocity, představy, pojmenování a už nyní vám za sdílení moc děkuji.

Jak pomáhat svou myslí

4. června 2013 v 14:26 | z e-mailu |  Slova a obrázky
JAK NEJLÉPE POMOCI PŘI POVODNÍCH SVOU MYSLÍ - dokáže každý a moc to pomůže.

Milí přátelé,při tom když posloucháme a sledujeme nepříjemnou situaci či zprávy z povodní, můžeme a měli bychom udělat dobrou věc tím, že udržíme svou náladu a myšlení co nejvýše.
Představujme si co nejlepší výsledek, že voda klesá a mraky odchází tam, kde déšť vítají a čekají na něj.
Přejme všem postiženým, ať to výborně zvládnou, ať co nejdříve obnoví svůj život -
často po takové zkušenosti se mnohé opraví, obnoví a vyčistí a život poté nabere novou kvalitu- mluvím z vlastní zkušenosti, vodu a hodně jsme měli v domě 2krát.
Vím, že tehdy všichni postižení vodou pracovali a dělali, co měli, práce nás držela ve vnitřním klidu a mnoho lidí nám pomáhalo.
Paniku a děs naopak šířili lidé nepostižení, kteří se dívali na děsné obrázky v TV a byli plni strachu a vizí a očekávání horšího.
Kdyby ty davy sledujících místo toho přály a viděly ten nejlepší vývoj situace a pracovaly na udržení co největších vibrací svých představ, velmi by pomohly vývoji k tomu nejlepšímu vývoji situace. :-)
Proto až budete zprávy sledovat, sledujte, jak se cítíte.
Nelitujte, ale pošlete přání k dobrému, klidně peníze či pomoc. Zůstaňte v dobré náladě, čím víc štastných lidí, tím štastnější svět. Děkujte, že jste v suchu a přejte všem stabilní a pohodové počasí a AŤ JSOU PROSTĚ Š'TASTNY VŠECHNY BYTOSTI.
Zahrňte do představ i štastná zvířata, která to zvládla. Sledujte prostě, jak se cítíte a držte se v co nepěknějších představách do budoucna. Opravdu i toto bude k lecčemu dobré. A strach změnte na přání všeho dobrého.

Ať se nám to krásně daří a ať je všem co nejdříve zase vesele a lidé se co nejvíce smějí. V našich přestavách a myslích je obrovská síla.

Jana van Coppenolle


www.levitas.estranky.cz

Veselá mandala

4. června 2013 v 11:11 | A.V. a E. |  Mandaly
Když jsem dnes otevřela FB, kukla na mě jako první optimistická mandala Aničky Vajčnerové.


Ukázky z jejích prací najdete v rubrice Hosté a také na FB.

Je finanční kolaps nevyhnutelný

3. června 2013 v 20:34 | video |  Videa
Děkuji za zaslání odkazu.


V azalkovém keři

3. června 2013 v 18:17 | Eva |  Dětem

V azalkovém království za devatero mosty duhy žily dvě spanilé princezny.
Azalén, tak se jmenovala trošku rozmarná a zvídavá dívka, ta stále sledovala svoji starší sestru Azalku. Každou minutu se jí vyptávala, proč nosí jen růžové šaty
" Taková nenápadná barva, podívej se na mě, jak mi rudá sluší, podívej na moji čelenku, koukni, kolik mám korálků.Všímáš si vůbec mých hedvábných šatů ? Sluší mi sukně? Jsem dost krásná ? A ty jen mlčíš ", neustále mluvila a přemlouvala Azalku, aby se změnila. Azalea neustále přemýšlela, čím to je, že Azalku navštěvuje více motýlů než ji, je kolem ní ticho a přece je slyšet nádherné tóny píšťal, které tak nějak povznášejí. Zatímco Azalka mlčela a snila o lásce, v životě skromná byla, malinká drobná víla se vedle ní zabydlila.
Azalea pozorovala krásný svět a stále chtěla o něm s někým vyprávět. Po změnách toužila, aby se více rozvila, vylepšit chtěla barvy, šat, nic jí nebylo akorát.
Jednoho deštivého rána, když nad hlavou se duha objevila, modrá panenka přispěchala k ní.
" Je to už tolik dlouhých dní, dívám se na Tebe, proč neustále něco měnit chceš, proč spokojená nejsi s tím , co máš ? Jednu radu ti dám, protože ráda tě mám. "
" A co to bude, k čemu rada, když nemám tady kamaráda ? Cítím se sama, tolik sama, podívej na mě, jsem přece krásná dáma ", zpočátku zhurta a pak smutně panence modré pověděla, co všechno by ona sama chtěla.
" Měj sny, to ano, jen si přej, však na splnění nečekej. Ztiš se a více naslouchej a spokojená buď se vším, co už máš, jen tak ti bude dobře . Pak poznáš, proč u Azalky tolik klidu, tam harmonie vládne, všimla sis, že nikdy ji nenapadne hodnotit Tebe, hodnotit okolí ? Nikoho neraní, nikoho nic nebolí. Všechno jen s láskou přijímá, s úsměvem nový den počíná."
Pak ozvaly se královské flétny, motýli vzhůru vzlétli a duha ztrácela barevný jas. Modrá panenka zmizela.
A Azalea? Pocítila ohromnou sílu, takové zvláštní propojení... Se sestrou se objala a vůbec na nic se jí už neptala. Jen naslouchala, co motýli si šeptají, dívala se, jak srdíčka nad nimi létají. A když se ráno probudila, malinká víla se vedle ní posadila a zpívala něžnou hudbu sfér.
A od té doby v království azalek léčivé ticho všude vládne. Když květ odkvétá, neuvadne, jen k zemi se snáší jako akrobat. Na světě žil přece velmi rád a na pestíkovém lanu slaňuje na druhou stranu. V azalkovém království dobrá nálada se rozhostí, protože Azalea ví, že vše záleží jenom na ní. Už poznala chvíle ticha, chvíle rozjímání.