Červenec 2012

Kytice Naděje

31. července 2012 v 23:51 | Eva |  Slova a obrázky

Naděje přichází po špičkách a tiše.
V uzlíčku slůvka svázaná,
v náručí kytici modrých květů,
v ústech pak jedinou větu:
"Věř..."
Když uzlíček rozvážeš,
písmenka letí do všech stran.
L Á S K A

E.L.

Recyklace - atlas

30. července 2012 v 22:36 | převzato |  Pro inspiraci
Recyklace čehokoliv je velmi inspirativní. terntokarát atlas.

Pěkný nápad nejen do učebny zeměpisu.
Na motýlích křídlech obletím svět.
Převzato z těchto stránek.
http://cafenohut.blogspot.com.br/2011/06/sevgili-atlas-benim-gozumde-sen-bir.html

K zamýšlení

30. července 2012 v 21:44 | Wayne Dyer |  Slova a obrázky

WAYNE DYER - SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.


1. Přestaňte se urážet

Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.

Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.


2. Vzdejte se potřeby vyhrávat

Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.

Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.


3. Vzdejte se potřeby mít pravdu

Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu : "nejsem Tvým otrokem. Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě."

Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit Vaše spojení se silou záměru. Ale nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji na Vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe - Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.


4. Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé : V očích Boha jsme si všichni rovni.

Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. Tyto pocity se stanou vozidlem, které Vás zaveze dále od záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může vnímat.


5. Vzdejte se své potřeby mít více

Mantrou ega je "více". Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní.

Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více. Z vděčnosti za všechno, co k Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : "…. dostáváme dáváním." Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.


6. Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.

Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.


7. Vzdejte se Vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých. To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený

s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Nebo jak zní název knihy: Co si o mě myslíte není moje věc!

© Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com)

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Děkuji Lidušce za zaslání.

Psáno v oblacích

27. července 2012 v 1:53 | Eva |  Slova a obrázky

Mistr v oblacích mlčí a jen se dívá.
Pak s pomocníky proměňuje šedivé mraky
v duhové oblaky a bílým perem na listy nebe
píše vzkazy pro Tebe.
A každý den, denně a znovu.
Zas a zas.
Neexistuje čas
a on trpělivě čeká
na každého z nás,
než zvedneme hlavu vzhůru
a pochopíme, že všechno je v nás...
Když smutno je ti, jak občas bývá člověku,
podívej se na nebe
a bude-li tam oblak bílý,
promění se pro Tebe
v motýly nebo víly,
možná tam uvidíš srdce veliká
nebo jen malá,
uvidíš anděla s perutěmi...
To Mistr píše vzkazy, abys věděl,
že nejsi sám.
A bude-li v tu dobu smuténky tvé
obloha bez mraků
blankytně čistá ,
to vzácné je v této době,
pak věz, že všichni andělé
stojí při Tobě
a šeptají neslyšně:
" Věř ve svoji sílu
a se srdcem otevřeným
posílej Zemi,
co Mistr posílá Tobě.
Lásku. "

E.L.
Co mě těší 15

26. července 2012 v 22:59 | Eva |  Fotografie a jiné
Miluji KRÁSENKY pro jemnost květů a olístění, pro něžné barvy, pro křehkost. První letošní kvítek.


Miluji letní podvečer, kdy slunce jemně kreslí stíny.


Miluji vůni floxů, které u nás rostou od mého dětství .V podvečer pohádkově voní.


Miluji jiřinky pro jejich rozmanitost. Zcela nová červánová- kéž naroste hlíza.Miluji vábničku motýlů. I ona bylinkově voní, i ona je u nás teprve týden.


Miluji žebříčky a zcela nový mě tak očaroval, že jsem si ani nevšimla jeho ceny. Až u pokladny.
Kéž přežije budoucí zimu.


Miluji lilie, přesto mám jen tři - letošní. Jedna z nich měla být růžová, není.
Je čistě bílá se třemi květy.
Je to jako s bílým tulipánem nebo bílými peříčky...
Vzpomínám na Tebe , Aduško, nikdy nezapomenu.


MILUJI A DĚKUJI.

Dekódování delfíní řeči

26. července 2012 v 15:40 | převzato |  Záhady a tajemno
Delfini
Při svém pokusu "mluvit delfínsky" Jack Kassewitz ze SpeakDolphin.com, sídlící v Miami na Floridě, navrhl experiment, v jehož rámci nahrál delfíní echolokační zvuky odražené od potopených předmětů, včetně plastové krychle, kačera a květináče.
Řeč vyspělých civilizací má skutečně schopnost vytvářet v mozku určité velmi přesně definované obrazy a obrazce. Původně měla tuto schopnost i řeč lidská, viz odkazy na zelený jazyk, nebo ptačí řeč.. postupně se z lidského jazyka tato schopnost vytrácela, i ruku v ruce s tím, jak zakrňoval lidský mozek...
Objev delfíního jazyka
Výzkumníci ve Spojených státech a Británii učinili významný průlom v rozluštění delfíního jazyka, v jehož rámci byly zvukově delfíny identifikovány řady osmi předmětů. Vedoucí týmu, Jack Kassewitz ze SpeakDolphin.com "mluvil" s delfíny pomocí slov delfínů tvořených zvukovými obrázky. Delfíni ve dvou oddělených výzkumných střediscích slovům rozuměli, a předkládali přesvědčivé důkazy, že delfíni používají ke komunikaci univerzální "zvukově-obrazový" jazyk.
Tým byl schopen naučit delfíny jednoduché a komplexní věty, obsahující podstatná jména a slovesa, a odhalili, že delfíni chápou prvky lidského jazyka, jakož mají i vlastní komplexní vizuální jazyk. Kassewitz to okomentoval: "Začínáme chápat vizuální aspekty jejich jazyka, například při identifikaci osmi delfíních vizuálních zvuků pro podstatná jména, zaznamenané pomocí hydrofonu, když delfíni prováděli echolokaci řady potopených plastových předmětů."
Britský člen výzkumného týmu John Stuart Reid použil nástroj CymaScope, zařízení činící zvuk viditelným, aby lépe pochopil, jak delfíni vidí pomocí zvuku. Zvukovo-obrazově zobrazil řady zkušebních předmětů vytvořených jedním ze zkoumaných delfínů.
Při svém pokusu "mluvit delfínsky" Jack Kassewitz ze SpeakDolphin.com, sídlící v Miami na Floridě, navrhl experiment, v jehož rámci nahrál delfíní echolokační zvuky odražené od potopených předmětů, včetně plastové krychle, kačera a květináče. Objevil, že odražené zvuky skutečně obsahují zvukové obrazy, a když jsou přehrány delfínům ve formě hry, jsou delfíni schopní identifikovat předměty s 86% přesností, což poskytlo důkazy, že delfíní rozumí echolokačním zvukům jako obrázkům. Kassewitz pak odjel na jiné zařízení a přehrál tam zvukové obrazy delfínovi, který s nimi neměl dřívější zkušenost. Druhý delfín identifikoval předměty s podobně vysokou měrou úspěšnosti a potvrdil tak, že delfíni používají zvukově-obrazovou formu komunikace. Někteří výzkumníci měli podezření, že delfíni používají sono-vizuální smysl k "fotografování" (zvukovému) predátora blížícího se k jejich rodině, aby odeslali obrázek ostatním členům hejna a uvědomili je o nebezpečí. V tomto scénáři se předpokládá, že obrázek predátora vnímají ostatní delfíni okem mysli.
Když Reid zobrazil odražené echolokační zvuky na CymaScope, bylo možné poprvé vidět zvukově-obrazové obrazy, které delfín vytvořil. Výsledné obrázky připomínají typické ultrazvukové obrázky vídané v nemocnících. Reid vysvětlil: "Když delfín skenuje předmět svým vysokofrekvenčním zvukovým paprskem, vysílaným ve formě krátkých kliků, každý klik zachycuje nehybný snímek, podobně, jako když pořizuje fotografie foťák. Každý delfíní klik je pulzem čistého zvuku, který se stane modulovaným tvarem předmětu. Jinými slovy, pulz odražené zvuku obsahuje polo-holografické znázornění předmětu. Část odraženého zvuku je snímána dolní čelistí delfína, ve které putuje dvojitými tukem naplněnými "akustickými trubkami" do jeho vnitřního ucha, kde vytváří sono-obrazový obraz."
Přesný mechanismus toho, jak je zvukový obrázek "čten" kochleou stále znám není, ale tým přišel s hypotézou, že každý pulz-klik způsobuje, že se obrázek okamžitě objevuje na bazilární a tektoriální membráně, tenkých blanách nacházejících se v centru každé kochley. Mikroskopické řasy se spojují s tektoriální membránou a "čtou" tvar otisku, vytváří složený elektrický signál představující tvar předmětu. Tento elektrický signál putuje do mozku přes kochleární nerv a je interpretován jako obrázek.
(Příklad na obrázku ukazuje květináč.) tým tvrdí, že delfíni jsou schopni vnímat stereoskopicky svými zvukovými zobrazovacími smysly. Protože delfíni vydávají dlouhé sady krátkých pulzů-kliků, věří se, že mají trvalé zvukově-obrazové vnímání, ¨podobné přehrávání videa, kde je řada nehybných obrázků viděna jako pohybující se obrázky.
Reid řekl: "Zobrazovací technika CymaScope nahrazuje kruhovou vodní membránu delfíni tektoriální, gelu podobné membrány, a kamera delfíni mozek. Zobrazujeme zvukový obrázek jako otisk na povrchovém napětí vody, kdy této technice říkáme "bio-kymatické zobrazování", zachycující obrázek dříve, než přesáhne její hranice. Myslíme si, že něco podobného se děje v delfíní kochlei, kde zvukový obrázek, obsažený v odraženém klikovém pulzu, putuje jako povrchová akustická vlna po bazilární a tektoriální membráně a otiskuje se v oblasti, která souvisí s nosnou frekvencí klikového pulzu. Věříme, že pomocí této zobrazovací techniky vidíme podobný obraz, jaký vidí delfín, když skenuje předmět zvukem. Na obrázku květináče lze vidět dokonce i ruku člověka, který ho drží. Obrázky jsou zatím poněkud neurčité, ale doufáme, že v budoucnosti techniku zdokonalíme."
Dr. Horace Dobbs je ředitelem International Dolphin Watch a přední autoritou v terapii pomocí delfínů. "Považuji delfíní mechanismus zvukového zobrazování, navržený Jackem Kassewitzem a Johnem Stuartem Reidem z vědeckého hlediska za možný. Dlouhou jsem tvrdil, že delfíni mají zvukově-vizuální jazyk, takže jsem přirozeně potěšen, že tento výzkum přinesl racionální vysvětlení a experimentální údaje, potvrzujících mé dohady. Již v r. 1994, v knize, kterou jsem napsal pro děti, Dilo a volání hlubin, jsem uváděl Dilův "magický zvuk" jako metodu, kterou si Dilo a jeho matka předávají informace pomocí zvukového zobrazování, nejen vnější vizuální tvary, ale také vnitřní struktury orgánů."
Díky Reidově technice bio-kymatického zobrazování Kassewitz, ve spolupráci s výzkumníkem Christopherem Brownem z univerzity centrální Florida, začíná vyvíjet nový model delfíního jazyka, který nazývají zvukově-obrazový exo-holografický jazyk (SPEL). Kassewitz vysvětlil: ""Exo-holografická" část zkratky je odvozena od faktu, že delfíní obrazový jazyk je v podstatě šířen všude kolem delfína, kdykoliv jeden nebo více delfínů z hejna vyšle nebo přijme zvukové obrazy. John Stuart Reid zjistil, že všechny malé části odraženého paprsku delfíní echolokace obsahují všechny údaje potřebné k opětovnému vytvoření obrazu kymaticky v laboratoři, nebo, jako tvrdí, v delfíním mozku. Náš nový model delfíního jazyka říká, že delfíni mohou nejen posílat a přijímat obrázky předmětů kolem sebe, ale mohou také vytvářet zcela nové zvukově-obrazové obrázky prostě tak, že si představí, co chtějí sdělit. Pro nás jako lidi je možná znepokojivé vystoupit mimo náš symbolický myšlenkový proces a skutečně ocenit delfíní svět, ve kterém, jak věříme, kralují spíše obrazové, než symbolické myšlenky. Naše osobní podjatost, víra, ideologie a vzpomínky prostupují a obklopují veškerou naši komunikaci, včetně popisu a chápání něčeho bez symbolů, jako SPEL. Zdá se, že delfíni lidský symbolický jazyk překonali a místo něj si vyvinuli formu komunikace mimo lidskou vývojovou cestu. V jistém smyslu máme nyní "Rosettskou desku", která nám umožní napojit se na jejich svět způsobem, který jsme si před rokem neuměli ani představit. Stará průpovídka "jeden obrázek řekne víc, než tisíc slov" náhle nabývá zcela nového významu."
David M. Cole, zakladatel nadace AquaThought, výzkumné organizace, která studuje interakci mezi lidmi a delfíny po více než deset let, řekl: "Kassewitz a Reid přispěli novým modelem delfíního zvukového vnímání, které se téměř jistě vyvinuli z potřeby tohoto stvoření vnímat svůj podvodní svět, když není možné vidět. Několik konvenčních lingvistických přístupů k pochopení delfíní komunikace v posledních 20 letech skončilo, takže je osvěžující vidět, že je zkoumáno toto nové a vysoce odlišné paradigma."
K lidské schopnosti jazyk patří získávání a používání komplexního systému vokálních zvuků, kterým přisuzujeme specifický význam. Jazyk, vztah mezi zvuky a významy, se vyvíjel u každého kmene a národa jinak. Obecně se věří, že schopnost lidského jazyka je zásadně jiná, než u ostatních druhů, a že je mnohem komplexnější. Vývoj vokálního jazyka měl údajně začít po zvýšení objemu mozku. Mnoho výzkumníků se divilo, proč mají delfíni mozek srovnatelný velikostí s lidským, protože příroda vytváří orgány podle potřeby. Nálezy Kassewitzova týmu naznačují, že delfín potřebuje velký mozek, protože je to nezbytné pro získávání a používání zvukově-obrazového jazyka, který si vyžaduje výraznou mozkovou hmotu.
Delfíni mají po celý život neustálou zvukovou a vizuální stimulaci, což je fakt, který může přispívat k jejich koordinaci mozkových hemisfér. Delfíní sluchová nekortikální pole sahají daleko do středního mozku a ovlivňují motorické oblasti takovým způsobem, že umožňují jemnou regulaci zvukem vyvolané motorické aktivity, jako i komplexní fonaci potřebnou k vytváření podpisového pískotu a zvukových obrazů. Tyto výhody jsou napájeny nejen mozkem, který je velikostí srovnatelný s lidským, ale také přenosovým časem mozkového kmene, který je výrazně kratší, než u lidského mozku.
Kassewitz řekl: "Náš výzkum poskytl odpověď na starou otázku, na kterou poukázal dr. Jill Tarter z Institutu SETI - "Jsme sami?". Nyní můžeme jednoznačně odpovědět "ne". Ne-lidská inteligence, kterou hledá SETI ve vesmíru, byla nalezena přímo zde na Zemi v elegantní formě delfínů."
překlad Osud 2012 (osud.cz)


Relaxace

24. července 2012 v 0:08 Videa

Karetní výklad

23. července 2012 v 22:09 | převzato |  Slova a obrázky
Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 23. do 29.7. 2012

od uživatele Svět zázraků dne 22. červenec 2012 v 21:25 ·

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden
od 23. do 29. července. Po stěhování nyní můžeme znovu vykládat se staršími
sadami a ráda bych začala vykládacími kartami Archanděla Michaela, protože
právě on nám nyní dává potřebnou sílu, odvahu, podporu a ochranu, stejně
jako velmi jasné vedení. Zeptáme se na poselství pro tento týden. Tak jako
vždy vezmu tyto karty, zamíchám je a jak budu vedena, vyberu tři karty,
které reprezentují začátek, střed a konec týdne.

Doufám, že se vám všem daří dobře, vím, že je nyní kolem nás velmi
intenzivní energie a já se modlím, abyste na sebe dávali pozor. To zahrnuje
také práci s archandělem Michaelem, který vás může očistit a zaštítit, tak
abyste mohli nechat své srdce otevřené soucitu, aniž by vás něco táhlo dolů.
Neboť právě otevřené srdce je klíčem k tomu, abychom si byli plně vědomi
toho, co se děje ve světě, byli soucitní vůči bolesti druhých lidí, a
zároveň ji nebrali na sebe, neboť to jim nepomůže a ani to nepomůže ničemu v
tomto světě.

Tak, vybrala jsem tři karty a teď je jako vždy budu postupně otáčet, ke
každé si řekneme jednotlivý význam a poté i celkový náhled na všechny
dohromady.

První kartou je "Zapoj svou fantazii… a uvidíš odpověď". Tato karta pro
nás znamená, že věci, které se vám teď dějí, potřebují, abyste o nich začali
přemýšlet za hranicemi omezení - abyste o nich přemýšleli novým způsobem.
Zkuste něco nového, rozbijte rutinu a podívejte se na VŠECHNY vaše možnosti,
namísto abyste si říkali "toto je logické" nebo "toto není logické". Toto je
skutečně o zkoušení něčeho nového.

Mám pocit, že pro vás se to týká především otázky vaší kariéry. Cítím, že
zkusíte něco nového, co vás vytlačí z vaší zóny pohodlnosti, třeba nějakou
kariéru, na kterou se ani necítíte připraveni nebo si myslíte, že na ni
nestačíte. Ovšem, vy jste připraveni a jste dostatečně kvalifikování pro
tuto činnost. Je to pouze za hranicemi toho, co jste prozatím dělali.

Modlitba na této kartě je nádherná. Zní:

"Drahý Bože, děkuji ti, že mi poskytuješ moudrost a tvůrčí schopnosti
vidět tvé zázraky jiným a nečekaným způsobem. S vděčností a laskavostí
přijímám tvoji pomoc při [popište situaci] a vážím si jí."

Jdeme dál. Zde máme kartu s názvem "Je načase opustit nezdravou situaci".
Která nezdravá situace vám vyvstává v mysli jako první? Která situace vás
znepokojuje? Která situace je pro vás nyní nezdravá a vaše srdce v ní není
šťastné? Je třeba tuto situaci opustit.

Modlitba na kartě zní:

"Archanděli Michaeli, na jaké věci ve svém životě se mám nyní více zaměřit?
Děkuji ti, že mi pomáháš slyšet tvé odpovědi a že mi dodáváš odvahu provést
zdravé změny v mém životě."

Toto souvisí také s opuštěním nezdravého životního stylu, takže pokud
jste dosud užívali nějaké látky, na nichž jste byli závislí, a o kterých
víte, že pro vás nejsou dobré, toto je čas pro detoxikaci a vyléčení
závislostí. Je to čas, kdy můžete zavolat celé Nebe, aby vám pomohlo zbavit
se těchto závislostí, stejně jako pomohlo i mně a milionům lidí na celém
světě. Tisíce lidí se dokázalo zbavit závislostí skrze používání modliteb.

Pojďme se podívat na víkend, tedy pátek, sobotu a neděli. Tato karta je
nádherná. Říká "Vy i vaši milovaní jste v bezpečí". Na obrázku je archanděl
Michael, který vás ochraňuje svým mečem světla, a na tomto obrázku přímo
vypadá, že dohlíží na nižší energie a zahání je. Můžete vidět světlo ochrany
přímo za ním.

Modlitba na této kartě zní:

"Drahý Bože a archanděli Michaeli, děkuji vám, že dohlížíte na mě a na ty,
které miluji [jmenujte konkrétní osoby]. Prosím, pomozte mi pociťovat mír a
bezpečí. Naplň mě důvěrou, abych se mohl/a soustředit na své priority a
užíval/a si zdravý, šťastný život."

Podívejme se teď na celý týden a na souhru energií všech karet. Na
začátku týdne začnete přemýšlet na hranicemi omezení. Začnete se na věci
dívat z nové perspektivy, z nového úhlu a jiným způsobem, obzvláště co se
týká vaší kariéry. Ve středu týdne pak opustíte nějakou nezdravou situaci. V
této souvislosti to pravděpodobně může znamenat opuštění zaměstnání, které
pro vás bylo nezdravé. Také to může znamenat, že opustíte jedovaté vztahy. A
pamatujte prosím na to, že kdykoli cokoli opouštíte, je důležité, abyste
měli ve svém srdci odpuštění, protože jinak si tytéž jedovaté situace
přitáhnete i v novém zaměstnání nebo nových vztazích, neboť jste dosud
nevyléčili to, co jste nechali za sebou.

Po opouštění nezdravých situací zde navazuje karta, která nás ujišťuje,
že všechny tyto změny jsou bezpečné. Vy i vaši milovaní budete zajištěni
během těchto změn. Budete mít např. finance, které potřebujete, všechno
pracuje pro vás, i když se to zdá děsivé jít do velkého neznáma. Toto je
čas, abychom tak učinili. S modlitbami a s nebem jste pod ochranou. Pro vás
je důležité udržet si čistou, jasnou, střízlivou a soustředěnou mysl během
těchto dní. Tak budete moci přijímat jasné vedení, například když ráno
pocítíte, že někam nemáte chodit, protože to pro vás není dobré.

Toto je pro nás čas, kdy máme mít svou mysl jasnou, střízlivou,
soustředěnou a naše srdce mít stejně tak otevřené. To je důvod, proč jsme
tady! Můžete to dokázat! Já vím, že ano, protože Bůh vás sem poslal právě
proto, abyste zde vykonali svou posvátnou misi.

Posílám vám mnoho lásky, modliteb a požehnání. Budu živě na
hayhouseradio.com ve středu na mé show Andělské terapie, stejně tak i příští
týden na youtube kanálu. V mezičase také na mé oficiální facebookové
stránce.

Zatím tedy mnoho andělských požehnání a Aloha!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lWdXWJEa9S4&

přeložila: Magda

Sváteční čas

20. července 2012 v 21:51 | Zbyněk Eller - Zibby
Mí drazí,
s pozdravem krásného léta vám posílám info o následujících 5 dnech.
mějte nádherné léto,

Jestli máte strach a pochybnosti - pak to není vaše intuice.
Intuice je vědění.
Není strach, jen jistota.
Člověk ví, co udělat bez přemýšlení.


--
Zbynek "Zibby" Eller
If you cannot be a poet, be the Poem


Mayský rokMy nyní uzavíráme rok Bílého Mága, který se rozprostírá od 26.7. 2011 - 25.7. 2012.

Mnozí z nás o tom neví, mnozí podle tohoto Přírodního kalendáře žijí. Nový rok vždy začíná 26. 7. podle učení Yucatec Mayan Chilam Balam počítání.Jak se blížíme ke konci letošního roku a jsme připraveni začít nový, vstupujeme do velmi důležitého období. Období, neboli časového prostoru k uctění všech našich prožitků naší poslední cesty kolem Slunce.Posledních pět dnů roku kalendáře je období známé jako "Vayeb" 21. 7. - 25. 7..

Čas očisty na všech úrovních - fyzické, emoční, mentální i duchovní - při dokončení roku v této zrychlené době. Období, které nám dává prostor k individuálnímu, intuitivnímu hledání jak se každý osobně sladit s největšími možnostmi tohoto krátkého, leč důležitého "okna času." Je to čas jít do sebe a zeptat se sebe sama jak se nejlépe očistit (oprostit) a jak se posílit do dalšího žití.Vyvrcholením periody Vayeb je vždy "Den Mimo Čas" (25. 7.). nejdůležitější svátek v Mayském kalendáři. Ať již se člověk zúčastní nějakých oslav, nebo jen si sám vytvoří prostor v srdci k naladění se do sváteční chvíle, je to vždy mocný moment globální synchronizace s lidmi z 90 zemí světa.

Od roku 1996 se po celém světě setkávají lidé v den mimo čas a vizualizují "Duhový Most" kolem Země

"Duhový Most = Celosvětový Mír."

To je vize většiny lidí celého světa.
Nyní, když jsme na pokraji ´Otočky Věků´ v prosinci 21., jsme vyzýváni k aktívní pomoci stabilizovat tento přechod.

Jsme zváni k sjednocení soustředění se na nové energie, k posilování telepatického spojení s planetou a lidmi žijícími na ní. Je monumentální doba sladění srdce a mysli v tomto nadějném planetárním momentu, kdy dokončujeme Velký Cyklus Historie a brzy se posouvaje do Noo-sférické
Existuje hodně vědecké a duchovní teorie za vytvářením ´Duhového Mostu.´

Vizualizace Duhového mostu obklopujícího celou planetu a následně vloženého do našich srdcí je tím nejjednodušším způsobem.

Co mě těší 14

17. července 2012 v 21:54 | Eva |  Fotografie a jiné
Letos mi juka vykvetla na osmi stvolech.


Večer květy rostliny staré 25 let zářily do tmy.


Lilie rozkvétá.Její krásy se nemohu nabaži. Škoda, že květy mají tak krátký život.Rudbeckie jsou nejvděčnější. Kvetou po celé léto.


A ještě jednou lilie. Dnes už jen vzpomínka .


Těší mě, když se mi v hledáčku objeví hmyzík.


Takhle se kroutí zadečkem, předváděla vosička.
A velikonoční trávńák přežívá dodnes.


Bdělé vnímání

17. července 2012 v 0:02 | převzato |  Slova a obrázky
Uvědomování si, všímavost, pozornost, bdělost, pozice pozorovatele ... to jsou pojmy označující stejnou věc. Být bdělý znamená vědomě žít, celý den, týden, rok, nebo i celý život. Je to neustálé uvědomování si své situace, vjemů, myšlenek a řízení. Například když jdu po ulici, vnímám vzduch okolo sebe, zpěv ptáků, přibližování se k ostatním lidem, své myšlenky, dech, své tělo, jak jedna noha předbíhá tu druhou. Když jím, tak vím, že koušu a polykám, když běžím, uvědomuji si svůj dech, i kudy běžím a kam dopadají moje chodidla ...
Teď si možná někdo řekne, vždyť já také vím, že jdu nakupovat, že jdu do práce a vím, co dělám. Není to ale tak jednoduché. Kolikrát se vám už stalo, že jste zamkli dveře a vzápětí jste se vrátili o tom přesvědčit? V tu chvíli jste mysleli na něco úplně jiného a vůbec jste nevěděli, co právě děláte. Kolikrát jste něco hledali? To se v bdělosti stát nemůže, protože bdělý člověk ví, že otáčí klíčem a potom ten klíč ani nemusí hledat, protože si je vědom toho, kam ho dává. Bdělost je nepřetržitá pozornost. Při bdělosti nelpíme na věcech, jsme v pozici nezúčastněného pozorovatele.Air - J. S. Bach

12. července 2012 v 21:55 Videa

Brána změn

11. července 2012 v 1:45 | Igor Chaun

LÉTO 2012 - BRÁNA ZMĚNY JE OTEVŘENA! (8. 7. 2012)

od uživatele Igor Chaun dne 8. červenec 2012 v 14:36 ·
Přátelé, moc vás zdravím, přeju krásnou neděli, a chtěl bych se s vámi podělit o několik věcí. Za prvé bych chtěl připomenout všem nám, kteří na to slyší, abychom duchovně usilovali. Byl jsem na třech meditacích, o některých dojmech jsem tady už psal, ale při té třetí se mi velmi jasně znovu vyjevilo, jak je důležité VĚDOMĚ STÁT NA STRANĚ DOBRA. Jak je důležité si to připomínat a opakovat, i často v v průběhu dne. Proč? - Má to několik významů. Jedním z nich je OBOUSMĚRNÝ TOK PROSPĚŠNOSTI… Když posilujeme Dobro, vychylujeme rovnováhu v rámci celého vesmíru ve prospěch Lásky a Dobra. A to je - kromě lidského bytí a učení se - také hlavní úloha našich vědomí zde na Zemi, totiž být v myšlence na Dobro a na Boha. Protože je i mnoho bytostí, a nejen vtělených v lidských tělech, které z neznalosti či dočasné nemohoucnosti posilují svými postoji a činy tu "druhou stranu". Vědomé přihlášení se ke straně Dobra léčí lidskou bytost a z podstaty uzdravuje. Očišťuje, prosvětluje - vibračně, energeticky, karmicky, zdravotně, duševně. Lidově řečeno, lépe se hned dýchá… A i úsměv po tváři se snáze objeví… :-) A za další, vytváří se TOK DOBRA. Dobro přichází z vyšších sfér k nám "sem do světského rozměru", a my posíláme Dobro "nahoru", a těmito "tunely a kanály Lásky" tak komunikujeme s vyššími sférami, stáváme se účastníky vyšších dějů, pomáháme toku kosmického Dobra, příchodu další a další zavlažující a životodárné energii Dobra "sem k nám". Proč je to důležité? Zdraví je průtok, zatímco stagnace je nemoc. Jako i v lesní studánce je stav vody zurčivý a čistý, když je proléván přítokem, tak i my ozdravujeme myšlenkami na Dobro, Boha a Lásku temné vody našich vlastních možných těžkých stavů, ke kterým má naše mysl také tendenci se někdy utíkat… MYSLET NA DOBRO! … Dokonce jsem se jednou při pralesních meditacích v Amazonii vědomě přihlásil ke straně Světla a nazval si to pro sebe: "Chci být RYTÍŘEM SVĚTLA!" … Milost Boží spočívá i v tom, že nás nadala svobodnou vůlí. Genialita toho systému spočívá v tom, že v každém jednom okamžiku se můžeme rozhodovat - činem, myšlenkou, postojem, řečí -, kterou možnost a co si VYBEREME. Nedokážeme to pořád, a nijak se za to nehanběme. Jsem jeden Z NÁS - chybující a občas i klopýtající, ale už se snažím co nejčastěji myslet na ono Světlo Naděje a Boží Lásky tam na horizontu svého života. Které jsem několikrát v slzách a silném pohnutí, jakož i úžasu nad jeho krásou, zahlédl… A o to se teď s vámi dělím. Jsem stále učeň. A chybující. Ale o tomhle s láskou a vždy se zatajeným dechem hovořím, když nastane správná chvíle, když to ucítím, když jsem někam pozván. Velmi bojuju se sebou i se životem, ale přesto zraju. Jsem nadán bolestnou citlivostí a vnímavostí, která mě při nesprávném používání stále ještě umí i svrhnout do smutku a chvilkového zdání beznaděje. Tuším, že to mnozí máte taky. Není to složitá dedukce: JSME TOTIŽ VŠICHNI NAVZÁJEM LIDSKÝMI BRATRY A SESTŘIČKAMI… A jsme si podobní. Proto opakuju: Pevnou vírou v Boha, opakováním si už známého a pochopeného, připomínám si zářivých chvil štěstí a už zavnímané Boží Lásky MŮŽEME A MUSÍME SVÉ SMUTKY A POCHYBNOSTI ZMOCI. Není jiná cesta. Protože k Bohu stejně dojdeme. Dojde tam i Hitler, i spartakiádní vrah Straka. Akorát tihle to vzali velkou oklikou. Která taky měla v karmickém systému lidstva své zdůvodnění. Ale to by bylo jiné povídání. Nám jde teď o to, abychom nedělali okliky větší, než je nezbytně nutné. Protože každé zdržení na Cestě k Bohu je v důsledku bolestivé. Jde o to, abychom si připomínali, že jsme na Cestě, a abychom se neztráceli v jejích zákrutách, abychom se s nimi neidentifikovali, namísto s Cílem. Jímž je Cesta k Bohu. A duchovní Poznání. A Láska. A možnost postoupit do vyšších sfér bytí, s veškerým ovocem, jež to nese…
Myslíme si, že jsme dobří, a že už teď momentálně nemůžeme usilovat o mnoho víc. MŮŽEME, přátelé. A duchovní systém funguje tak, že čím více do něj DÁME, tím více DOSTANEME. Čím více v sobě najdeme síly k obdarovávání a k práci pro druhé, tím více síly nám přijde zpět! Tím mocnější a krásnější budeme, protože Bohu blíž… Mistři nás učí, že už teď jsme blízko, protože z Jeho Lásky zrozeni… Ano, ale ještě to nevidíme. … Často na povídáních a přednáškách zdůrazňuju, že vyšší bytosti, naši ochránci a průvodci a andělé, a snad i mimozemští bratři z jiných sfér a civilizací, s námi mají mnohem větší soucit a pochopení, než máme my sami se sebou. S našimi poklesky a pochybeními. Z jejich pohledu, z jejich perspektivy, je totiž mnohem lépe vidět, jak obtížné je pro ČLOVĚKA prohlédnout závoj iluze, onu máju, která ho dělí od poznání vlastní Božské podstaty a od uvědomění si vlastních kosmických souvislostí. Proto vyšší bytosti oceňují mnohem více každý jeden lidský krok směrem k Dobru, k Bohu, NEŽ MY SAMI. Vyšší bytosti spatřují totiž ten krok v celé jeho souvislosti. Nevidí jen jeden schůdek pokroku, jako my, když ho učiníme, ale vidí celé schody, vedoucí do vyšších pater Stvoření, která my i v řeči hovorové nazýváme "sedmero nebi", do Rajských zahrad utvořených pro pobývání vyšších forem vědomých existencí, ba vidí i konečný cíl Cesty, totiž navrácení se k Bohu. Měl jsem v pralese při rituálech a meditacích často pocit, že až v nejzazších koutech Vesmíru je slaven každý jeden lidský pokrok, každé jedno lidské popostoupení. Že trouby nebeské dují v nejodlehlejších částech kosmu, aby zvěstovaly tu krásu, tu nádheru všem stvořeným bytostem - ŽE JEDNA LIDSKÁ BYTOST NA ZEMI NA TO ZASE PŘIŠLA! Že jedna bytost ve vesmíru popostoupila! Na cestě k Bohu!!! Je to až dojemné, je to až k slzám mohutného dojetí, když člověk spatří Lásku, jež hýbe kosmem, jako jeho hlavní stavební část, jako jeho míza, krev i oběživo… Protože dvořanstvo Božího dvora vítá s Láskou každého nováčka, který pochopí, že tuhle hru nehraje sám za sebe, ale za celý Vesmír, a za všechny stvořené bytosti v něm…
… Chtěl bych vám popřát, přátelé milí, hodně krásných letních dnů. Odpočívejme a radujme se z téhle krásné Země, kterou nám Stvořitel dal k obývání. Nestrachujme se o naši komunikaci, o Gošárnu, pokud tok výměny a našich vstupů třeba na chvíli zdánlivě letně utichá. Jsme stále zde a víme o sobě. Jsme na stráži, a bude-li třeba, bubínky pomoci tiše rozezníme, však natolik silně, že ke každému potřebnému srdci jejich tlukot zalétne. Mám vás rád. Tuším a cítím ta vaše mnohá otevřená srdce, která sem přicházejí. Věřím, že jsme krásnějšími a lepšími bytostmi, než jak sami sebe často vnímáme. Ale s nesmírnou potřebou kladu důraz na vědomé rozhodování mezi Dobrem a Zlem - právě v těchto dnech. Já osobně vnímám toto léto jako možný "klid před bouří". Není vyloučeno, že v devátém, desátém a jedenáctém měsíci tohoto roku se bude lámat chléb ohledně podoby příštího světa a nás v něm. Načerpejme proto sílu a odpočívejme. A mysleme na Boha, přátelé, upevňujme víru. Je to nejlepší způsob, jak zaměstnat lidskou mysl. A jak pomoci dobrému průběhu nadcházejících možných dějů. Možná pak někteří řeknou: "Vidíte, strašili jste zbytečně. Nic se nestalo!" Ale my budeme vědět, ŽE SE STALO. :-) Že dobré myšlenky a síla naší pozitivity a dobra upravily průběh pozemského dění tak, že Veškerenstvu stačilo zůstat u našich vnitřních dějů a procesů (neméně bouřlivých!). A nebylo už třeba uvést v chod ony předpovídané změny všesvětové. Moc bych si přál, aby se to stalo. Aby dobré myšlenky každého jednoho z nás, naše osobní vykonaná práce na sobě a společně vytvářené pole dobra a pozitivity, byly tím jazýčkem na vahách, který odvrátí nutnost vnějších dramatických VŠESVĚTOVÝCH DĚJŮ, alespoň v této naší realitě, ve které se společným usilováním nalézáme, spojeni podobným duchovním vývojem … To dodávám, protože se zároveň domnívám, že v jiné paralelní realitě - a že jich je mnoho - k prosáknutí konfliktů do vnějších světových dějů MŮŽE DOJÍT. Pokud my to v této naší momentální realitě udržíme "jen" na úrovni změn a očistných bouří vnitřních, možná se škarohlídové a posměváčci budou pak smát: "Tak vidíte, s tím vaším rokem 2012, to bylo řečí… Nic se NESTALO!" … Moc bych si přál, přátele, abychom jim tuto možnost dali, protože by to znamenalo, že se naopak STALO TOLIK na úrovních skrytých a duchovních, že to "zjevné i pro posměváčky - zatímní materialisty" se už stát nemuselo… :-))) Takže možná teď se láme chleba… A proto právě teď je velmi důležité posílit osobní spojení s duchovním světem a napojovat se vědomě a aktivně na síly a bytosti Lásky a Dobra. A tím aktivovat to lepší v nás. A tím i to Lepší a láskyplnější V TOMTO NAŠEM SVĚTĚ, v tomto jeho rozměru, VE KTERÉM SE TEĎ NALÉZÁME, v této jeho jedné a námi teď SPOLEČNĚ PROŽÍVANÉ realitě… (Stanislav Grof to nazývá ORCHESTRACE JEVŮ VE VĚDOMÍ.) Nejsou to prázdná slova, to mi věřte. Mysleme na Dobro - každý klidně po svém způsobu, jak nám vyhovuje, ale MYSLEME! Na Dobro, na Lásku, na Poznání, na Boha. … Na Ježíše, na Buddhu, na oblíbená hinduistická Božstva, mysleme na mudrce, světce a osvícence z minulosti i přítomnosti, kteří nám ukazovali a ukazují Cestu. Upínejme se vnitřně S CO NEJVĚTŠÍ SILOU k těmto hodnotám. Jako se při přechodu přes vysokohorskou skalní průrvu na pohupujícím se lanovém mostku pevně chopíme spleteného madla, tak se držme této Cesty. Nebojme se posměchu nebo znevažování těch, kteří nutnost takového chování ještě nechápou. Také k tomu dojdou. Ale my se nenechme zdržovat. A ještě jedna věc je důležitá - VŠE SE TEĎ ZJEDNODUŠUJE. Jsme teď Bohu blíž a je snazší teď Božské poznat a přijmout v sebe. A tím povyrůst, vyléčit se, popostoupit. Složité myšlenky a konstrukce, jimiž se bylo nutno k Poznání v minulých létech často propracovávat, nyní částečně odpadají, a rozhoduje především PRUDKOST A INTENZITA OSOBNÍ TOUHY PO BOHU!!! - Přátelé, Brána je otevřena. Brána k Bohu je otevřena!!! - Vaším klíčem je vaše srdce. Nic více a nic méně se po nás nechce… Použít správně tento klíč a odemknout tuto bránu. My, lidské bytosti, hovoříme o tajemství života. Ale toto tajemství spočívá, jak jsme zpívali v Amazonii v jedné krásné pralesní písni Santo Daime, v samotné podstatě lidství. Je v něm hluboce vnořeno, ale my lidské bytosti chodíme okolo, a "hledáme". Pojďme tedy méně "hledat" a už více NALÉZAT. Právě teď nastala ta správná doba! …
Přátelé. Děkuju, že věnujete pozornost těmto řádkům. Mám vás rád. Mám rád výměnu a vzájemnou posilu tady. Vážím si energie, moudrosti a Lásky, kterou se snažíte sem vkládat, každý dle svého naturelu, poznání a schopností. Ale co nás spojuje a co v jistém smyslu posvěcuje tento prostor, je náš SPOLEČNÝ DOBRÝ ÚMYSL A ČISTOTA ZÁMĚRU. A také vzájemná POSILA NA CESTĚ K BOHU. - Děkuju a přeju klidné a mírumilovné letní dny. Kdo chcete, pošlete dobrou myšlenku, kdo to ucítíte, napište krátce pozdrav, nebo své osobní vnímání Boha a Cesty k němu. Je mi ctí a radostí se tady s Vámi setkávat. Děkuju, Igor

Výživa pro člověka na Zemi

10. července 2012 v 10:39 | Christian Opitz |  Zajímavé knihy, odkazy
čím jsme...
**********
"... Jsme částí Země a ona je částí nás.
Voňavé květiny jsou našimi sestrami.
... Jelen, kůň, orel - to jsou naši bratři.
Skalnaté vrcholky hor, šťavnaté louky,
poníci a člověk, ti všichni patří do stejné rodiny.
Víme, že bílý muž nerozumí našemu způsobu života. Kterýkoliv díl naší Země je mu lhostejný, žije zde jako cizinec, který se objevuje v noci a bere Zemi to
co sám potřebuje.
Země není jeho sestrou, ale jeho nepřítelem..."
"Víme jediné: náš Bůh je stejný pro všechny.
Tato Země je pro něho cenná.
Tato Země nepatří člověku, člověk patří k Zemi.
Všechny věci jsou vzájemně propojeny.
Cokoliv se stane se Zemí,
stává se i se syny této Země.
Cokoliv člověk dělá zvířatům, činí i sám sobě.
Člověk neutkal síť života, je pouze jednou jeho nití.
Cokoliv způsobí této síti, způsobí také sám sobě."

Ukázka z knihy Výživa pro člověka na Zemi
- Christian Opitz

Jaké jméno vybrat?

9. července 2012 v 0:49 | Eva |  Slova a obrázky
Krásné dny , přátelé.


Jednoduchý způsob léčby

5. července 2012 v 23:16 | z e-mailu |  Zdraví, bylinky...
Na základě ověřených informací od svého kolegy sděluji všem zájemcům o alternativní způsoby léčby přírodními prostředky, že pokud používáte nějakou rostlinu - bylinu na řešení jakéhokoliv svého zdravot. problému, nezalévejte ji vařící vodou ( tak jak je na většině z nich napsané, pokud si ji koupíte někde v obchodě ), protože takto upravené čaje jsou velmi málo účinné ( můžete je používat pouze na pití ), ale dejte každou bylinku - rostlinku ( lhostejno zda se jedná o zelenou - živou a nebo už usušenou ) přes noc vyluhovat do studené vody, ráno zceďte a průběžně přes den popíjejte. Má mnohem větší účinnost ( proměřeno - vytestováno ). Zní to až neuvěřitelně, protože my máme zakódované v podvědomí, že pokud není něco složitého, drahého, tak to asi nejspíš neúčinkuje. Doporučuji vyzkoušet, já jsem nadšena, protože to odpovídá mému celoživotnímu nastavení JEDNODUCHOST - RYCHLOST - RADOST.
Ještě malý dodatek - znáte citrónovou trávu ? Pokud máte problémy s parazity, bakteriemi, viry atd...... začněte ji používat výše popisovaným způsobem, protože má opravdu zázračné účinky na vyčištění našeho organizmu, je to takový všelék.
Dávkování:
Do 1 litru vody dáme 1 polévkovou lžíci bylinky.
Nejkvalitnější - nejúčinnější citrónová tráva je dovážená z Thajska. Už se začíná pěstovat i v ČR, ale naše citrón. tráva nevykazuje takové kvality jako ta thajská.
Přeji krásné letní dny, prozářené sluníčkem - jak v realitě tak i na duši, všechny zdraví * M.H.*
Marie Hanková

Hmyz

4. července 2012 v 23:54 | Eva |  Fotografie a jiné
Když je jich hodně, tak si říkám, že by mohli jinam. Z dálky jsem si říkala, jaká oranžovočervená kytka tam vyrostla?
A ejhle...


Vím, že to není správné, ale nějak je nemám moc ráda.


Pak ale uvidím drobotinu. Pochodují jako vojáci do hmyzí školky.


Pak je nemějte rádi... Kolik jich ale bude příští rok.
Ani nevím, jaké mají přirozené nepřátelé, když jsou tak dokonale vybavení. Podívejte na krovky.


Dvojí kresba. Víte , jak se jmenují?

Hrajeme si s pastelkami

2. července 2012 v 15:45 | doporučení knihy
KONEČNĚ JE NA SVĚTĚ. Knížka pro děti - mandalky, které si mohou postupně vybarvovat, a mít tak svoji knihu plnou veselých obrázků, obrázků na celý rok. Dokážu si dobře představit, jak s knihou pracují v mateřských školkách i na základní škole a vedou tak děti k jejich vlastní tvořivosti. Dovedu si představit, jak za deštivých dnů vybarvují rodiče nebo prarodiče s dětmi. I to, jak se děti učí porovnávat proporce a kreslit podle obrázku.Takový pracovní sešit. Vždyť víme, že kruh dělá zázraky stejně jako barvy. Čím dříve se začne, tím lépe.
Půvabná knížka ma tu výhodu, že každý obrázek na na samostatné straně.
Zatím je kniha v nakladatelství, kde si ji můžete objednat, v průběhu prázdnim by se měla objevit v knihkupectvích.
Děkuji nakladatelství Bhakti a ilustrátorce Pavle Rusnokové, jejíž některé omalovánky jste mohli vidět v rubrice Dětem.


A kuk mezi stránky.Z obalu knihy :
Dětský průvodce rokem
Hravou formou děti poznávají, co přináší roční období, co provází den a noc, která zvířátka se rodí na jaře…

Tato kniha obrázků k vymalovávání přináší dětem možnost:
- Hrát si
- Rozvíjet tvořivost
- Vyjádřit, jakými barvami vidí svět
- Naučit se soustředění
Kruhové obrázky připomínají mandaly.
64 stran

Vzkaz mým známým - můžete nám napsat.