Leden 2012

K zamýšlení

30. ledna 2012 v 20:42 | převzato |  Slova a obrázky

Věříte tomu, co vidíte

Jennifer Hoffmann


Jedním ze tří ústředních témat roku je uvedení se do souladu, jak jsem napsala v předpovědích na rok 2012. Ačkoliv jsme neustále s něčím v souladu, neboť právě to nám zrcadlí naši realitu, začneme uvažovat, zda to, s čím jsme v souladu, odráží to nejlepší možné využití našich energetických zdrojů. Soulad vyplývá z našich přesvědčení a toho, co vidíme kolem sebe, a existuje neustálý přítok a odtok energie, jež přijímá či odmítá, potvrzuje nebo popírá naši realitu a to, s čím ladíme.

Naše realita nám jednoduše zrcadlí naše myšlenky - a my jí přitom přisuzujeme mnohem větší moc. Věříme, že když je to naše realita, musí být opravdová, a připadá nám neuvěřitelná myšlenka, že by mohlo jít o iluzi, již libovolně měníme, jako bychom namočili ruku do jezírka a vytvořili nespočet vlnek. Přesto není pravdivé to, co vidíme - právě naše přesvědčení týkající se takové věci jí vytvářejí prostor v naší iluzi. Věříme tomu, co vidíme, a přece to, v co věříme, vytváří to, co vidíme…

Například: vědomí chudoby se odráží v naší finanční situaci. Skutečnost je taková, že možná nemáme žádné peníze, ale je to realita, jež je odrazem našich vnitřních poselství o hojnosti, o lásce k sobě samotnému, o tom, zda si to zasloužíme, zda že jsme toho hodni. Takže chudoba, kterou v kterémkoliv okamžiku zakoušíme, je tím, co vidíme, ale je to jen tím, že věříme, že bychom právě to měli vidět. Pak je čas takovou iluzi změnit tím, že se sladíme s novými přesvědčeními a myšlenkami, jež jsou zaměřeny na prosperitu, a to vytvoří nový druh souladu. Dokud to neprovedeme, jsme spojeni s oním vědomím chudoby, a právě to si stvoříme.

Proto je záměr klíčem k dokonalému ovládnutí energií roku 2012, což vyžaduje naše plné odevzdání se naší životní stezce a spolutvoření.Ačkoliv žádáme o sílu a moc, a chceme být silní, zaváháme, jakmile si uvědomíme plný dopad toho, co to znamená. Vyžaduje to odpovědnost, integritu, a samozřejmě musíme být v souladu se svou vlastní ,,velikostí".

Jsme ochotni zakoušet život z pohledu maxima svých nejvyšších energií, schopností a síly? Říkáme, že ano… a poté zvážíme možné výsledky a začneme couvat. Jsme-li ponořeni do této úrovně energie, musíme být zcela oddáni své cestě a plně si uvědomovat sílu oné iluze, ale též si uvědomovat fakt, že ještě větší je naše síla to v kterékoliv chvíli změnit.

Copyright ©2011-12 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 25. 1.2012

A co si o tom myslíte vy, jaké jsou vaše zkušenosti?

Číslo harmonie

29. ledna 2012 v 17:53 | Eva |  Slova a obrázky
Jsem " číslo", které pro lásku žije...jsem Láska, jsem Harmonie...Hádání čísel můžeme přijmout jako hru. To minulé "číslo", které jste tak hezky komentovali, bylo číslo " 8 ". ( 22.1.)
Ale mohu se mýlit.
Nechť všechna čísla jsou zásobou nesmírnou - zásobou energie pro tyto dny, pro dny krásné, nevšední.
Tak co myslíte, jaké já jsem "číslo " dnes ? Hádej, zkus to, odpověz...

Představuji Tomáše Pavelka 2

28. ledna 2012 v 21:43 | Eva a Tomáš |  Hosté
O vymoženostech dnešního sdílení jsem psala 11.ledna, kdy jsem s radostí se s vámi podělila o pohledy na zimní krajinu Beskyd, kterou zachytil Tomík. Dnes jsem měla výběr mnohem těžší, projít 129 fotografií a vybírat.... bílá...zima....stromoví...odrazy.... a všechny záběry krásné.
Pro ty z vás, kteří jako já sedíte za pecí z různých důvodů, otevřu rubriku "procházek " .
Původní záměr byl jiný, ale po přečtení e-mailu hnutí Arnika, jsem fotografie roztřídila jinak.


V korunách stromů slyšíš hlas. Brána se otevírá a stromy prosí: " Zachraň nás, vždyt v nás je i tvá síla. "


Vykouzlit úsměv chtěl asi les, když chlapec s foťákem do ohrady vlez..
Možná viděl smrků krajkoví, kdo ví, co obloha napoví...


Tady mě napadlo ihned slůvko "tři - malé " . Tak tady je prý golfové hřiště.A tři větší - dospěláci - strážci lesní školky mají krásný výhled na Lysou horu.


Ráj ticha...stromy spí, určitě o jaru už sní jako já .

Miluji stromy podél cest. Nechat se jimi někdy vést a naslouchat jejich písním.
Tudy se vracíme domů...


Děkuji, Tomíku, za procházku...
Děkuji aspoň za takové doteky stromů. A společně pojmenujeme další procházky krajinou našich krásných Beskyd.

Zachraňme stromy

28. ledna 2012 v 20:37 | z e-mailu

Zachraňme stromy!
Za lepší ochranu stromů a alejí
012 ■ leden 2012

akce ■ procházka poslední alejí

Jak to bude vypadat, až si vykácíme všechna stromořadí? Přijďte se v pondělí 30
ledna mezi 10. a 15. hodinou projít symbolickou poslední
alejí ( http://arnika.org/prochazka-posledni-aleji ). Pomůžete nám apelovat na
poslance, aby nedovolili silničářům opět kácet bez povolení.
Parlament bude hlasovat už příští týden. "Poslední alej" připomínající 100 tisíc
stromů, které zmizely z české krajiny za
posledních 8 let, vyroste na Palackého náměstí v Praze 2. Na místě můžete
připojit podpis pod petici Zachraňme stromy (
http://arnika.org/stromy ) a pověsit na některý ze stromů vzkaz pro poslance.

novinky ■ zase hrozí kácení alejí

Vinou otálení ministerstva životního prostředí již dva roky chybí vyhláška (
http://arnika.org/ministerstvo-zivotniho-prostredi-nechava-jiz-dva-roky-volnost-kaceni
), která by zamezila nekontrolovanému úbytku zeleně ve
městech i volné krajině. Ministerstvo dopravy navíc připravilo návrh novely
zákona, která má silničářům opět umožnit kácet aleje bez
povolení ( http://arnika.org/silnicni-zakon-ma-opet-umoznit-kaceni-stromu ).
Předali jsme poslancům výzvu (
http://arnika.org/co-dostanou-stromy-u-silnic-pod-stromecek-snazsi-kaceni ) a
naše požadavky už podpořil výbor pro životní prostředí (
http://arnika.org/vybor-pro-zivotni-prostredi-poslanecke-snemovny-se-postavil-za-ochranu-stromu-musi-se-k-nim-ale-pridat-i-ostatni-poslanci
), takže
http://arnika.org/zastavi-snemovna-navrh-na-dalsi-kaceni-stromu-u-silnic )

# vítěz ■ alej roku 2011 je z Moravského krasu
#
# Po napínavém souboji vyhrála internetové hlasování Novodvorská alej u obce
# Vavřinec ( http://arnika.org/nominovane-aleje )v Moravském krasu.
# O tuto alej se příkladně starají místní občané včetně financování její obnovy a
# péče o ni. Na druhém místě skončila
# uherskohradišťská alej u řeky Moravy ( http://arnika.org/alej-podel-reky-moravy
# ), kterou naopak místní občané musí bránit proti pokácení.
# Za jejich úsilí jim byla udělena v této soutěžní anketě cena Arniky. Celkem bylo
# nominováno 53 alejí ( http://arnika.org/nominovane-aleje ).
# Více ve zprávě ( http://arnika.org/alej-roku-2011-je-z%C2%A0moravskeho-krasu ).
#
# úspěch ■ v Olomouci mají databázi alejí
#
# Unikátní databáze alejí ( http://www.aleje.upol.cz/ ) vznikla v Olomouckém
# kraji. Starostům, úředníkům i silničářům pomůže plánovat
# péči o cenná stromořadí. Databáze vytvořená Arnikou a Univerzitou Palackého v
# Olomouci obsahuje fotodokumentaci (
# http://arnika.org/fotogalerie/zajimavosti-z-databaze-aleji ), informace o
# způsobu výsadby, vlastnících pozemků, zdravotním stavu stromů, jejich
# počtu a velikosti a další údaje o téměř stovce stromořadí čítající dohromady víc
# než 70 kilometrů. Databáze má i podobu webové mapy
# ( http://arnika.org/soubory/mapy/olomoucke-aleje/map.html ).
#
# podpořte ■ bez vás stromy neochráníme
#
# ( http://arnika.org/noste-svuj-strom-stale-na-srdci )Arnika se věnuje ochraně
# stromů dlouhodobě. Abychom v tom mohli pokračovat, potřebujeme i
# Vaši podporu ( http://arnika.org/podporte-nas ). Můžete nás podpořit finančním
# darem ( http://arnika.org/podporte-nas ), nákupem v e-shopu (
# http://arnika.org/e-shop ) nebo podpisem petice (
# http://arnika.org/petice-zachranme-stromy ). Pokud hledáte netradiční dárek,
# můžete si
# zakoupit originální stromový šperk (
# http://www.obcan.arnika.org/novinky/noste-svuj-strom-stale-na-srdci ). Vaše
# podpora nám dává
# nezávislost. Můžeme se pak věnovat kontroverzním kauzám, kritizovat politiky a
# prosazovat obtížná řešení.
#
# kauzy ■ kde Arnika pomáhá
#
# Občanská sdružení (
# http://arnika.org/obcanska-sdruzeni-zadaji-o-zachranu-parku-v-thakurove-ulici-soud
# ) žádají o záchranu parku v Thákurově
# ulici v Praze soud. Magistrát totiž zamítnul odvolání a potvrdil povolení k
# vykácení poloviny vzrostlých stříbrných lip.
# Zastupitelé Lysé uvažují o zrušení parku. (
# http://arnika.org/zastupitele-lyse-uvazuji-o-zruseni-parku-ma-se-na-nem-stavet )
# Má se na něm
# stavět. V rámci příprav nového územního plánu má vyrůst v centru Lysé domov
# důchodců. Jeho parkoviště by mělo zahranit tamní park.
#
# Arnika - kampaň Zachraňme stromy » arnika.org/stromy ( http://arnika.org/stromy
# )
# Arnika - Centrum pro podporu občanů / Chlumova 17, 130 00 Praha 3 »
# arnika.org/cepo ( http://arnika.org/cepo )
# Objednat a zrušit zasílání tohoto zpravodaje můžete na adrese » cepo@arnika.org
# ( mailto:cepo@arnika.org )

Přátelé, pokud posíláte e-maily, jejichž obsah je důležitý, a máte zájem, aby se dále šířil, je dobré tato sdělení psát ve Wordu a posílat v příloze. Mnozí je máme možnost dát na blogy a přispět tak k větší informovanosti. Ale mazat na každém řádku křížek, to je docela nezábavná práce.

Příběhy svíček

27. ledna 2012 v 21:53 | Eva |  Fotografie a jiné
Když svíce pohádku vypráví .... článek z 18.prosince 2011. Tenkrát jsem netušila, že přibudou další snímky , s nimiž se budu chtít s vámi podělit.


Jedna ze zelených vytvářela krásné krajkoví, aby se v závěru proměnila v takovou zvláštní skulpturu.


Modrá koule střední velikosti hladila nejen něžnou barvou, ale vytvářela krajkoví lesa.
A zase začíná jeden pohádkový příběh...


Může mít tolik hrdinů, kolik se jich objevíi.


Každý z nás jim dá jiná jména, každý si vytvoří ten svůj příběh podle toho, o čem právě rozjímá.


Krása palmového vosku nezná hranic, možná proto se někdy rozteče, přesto všechno v průběhu hoření vytváří kouzelné příběhy,


Oranžová mě docela překvapila, Stále jen okénka, taková síť... co bude dál?


A když jsem tak přemítala, kde jsou moje lesy... (věděla jsem, že je z jiného druhu vosku), trošku se v závěru svíčka vzpamatovala a začala si hrát s odrazy.

Děkuji, Pavlínko, za krásu, kterou vytváříš v malebném Zubří s takovou láskou, že plamínek ji pak rozdává všude, kde hoří.

Ostropestřec a zelený čaj

26. ledna 2012 v 17:16 | převzato |  Zdraví, bylinky...

Bodlák a zelený čaj proti rakovině


Autor: Velena MazochováTým prof. Jitky Ulrichové se podílí na vývoji nových látek s nadějnou biologickou aktivitou


Příslibem pro nový směr v léčbě nádorových onemocnění se v těchto dnech staly výsledky spolupráce českých a španělských vědců, kteří dovršili první etapu výzkumu antiangiogenních účinků látek vzniklých kombinací složek bodláku ostropestřce mariánského a zeleného čaje. Úspěšnou vědeckou skupinu tvoří týmy prof. Vladimíra Křena z Mikrobiologického ústavu AV a prof. Jitky Ulrichové z Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty UP spolu s vědci ze španělské Universidad de Málaga. Výsledky výzkumu byly publikovány koncem roku 2011 v prestižním americkém časopise Journal of Medicinal Chemistry.

Stejně jako zdravé buňky jsou i ty nádorové závislé na zásobování kyslíkem a živinami, které dodává krev kolující v systému tepen, vlásečnic a žil. Tvorba cév, proces angiogeneze, je tak nepostradatelnou složkou růstu a vývoje organismu. Tento přirozený mechanismus je využíván při tzv. antiangiogenní léčbě zhoubných onemocnění, při níž se uplatňují látky schopné zabránit cévnímu zásobení nádorových buněk. Často se v této souvislosti hovoří o "vyhladovění" nádorů, při němž dochází k přerušení přísunu jejich "výživy" a odumření.

Nové deriváty s antiangiogenní aktivitou, které nyní vznikají v laboratořích českých vědců, jsou založeny na kombinaci struktur silybinu - látky získávané z bodláku ostropestřce mariánského (Silybum marianum) - a struktur protinádorových látek ze zeleného čaje.

"Účinky obou látek, jak silybinu, tak některých složek zeleného čaje, jsou známy již z dřívějších studií. Týmu prof. Křena se podařila chemická modifikace jejich vybraných molekul, čímž vznikla účinná látka nazvaná 7-O-galloysilybin B," uvedla prof. Jitka Ulrichová, přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF. "Náš podíl na tomto výzkumu se týkal zkoumání biologické aktivity této modifikované sloučeniny a jejího komplexního popisu. Testováním jsme prokázali její schopnost inhibovat vytváření nových cév v podmínkách in vitro, " vysvětila.

Biologické testy, které tým Ústavu lékařské chemie a biochemie úspěšně dokončil, byly prováděny na buněčných kulturách získaných z cévních stěn pupečních šňůr.

"Tyto buňky jsou schopny v laboratorních podmínkách za přítomnosti komplexní matrix z myších nádorů vytvářet jakousi zjednodušenou kapilární síť. V přítomnosti testovaných látek jsme sledovali, že schopnost tvořit kapilární sítě je výrazně potlačena," objasnila Ing. Kateřina Valentová, členka olomouckého týmu. "Testy probíhaly zatím pouze na buněčných kulturách in vitro, tedy v laboratorních podmínkách, což je standardní postup, aby nebylo nutné stovky látek testovat na zvířatech," doplnila.

Cesta od objevu účinných látek k vývoji léku je však běh na dlouhou trať. Platí to i pro 7-O-galloysilybin B, u kterého dosud nebyly provedeny ani testy na experimentálních zvířatech, natož klinické zkoušky. Prof. Ulrichová v této souvislosti varuje před předčasnými nadějemi na brzkou dostupnost nového léku. "Není to lék proti rakovině, spíše jedna z možností podpůrné terapie. Jde v podstatě o pokračování našich předchozích studií, na řadě z nich jsme dlouhodobě spolupracovali právě s týmem prof. Křena. Dosažené výsledky jsou především krásnou ukázkou úspěšného základního výzkumu," uvedla.
Studium chemických a biologických vlastností přírodních látek patří k dlouholetým vědeckovýzkumným tradicím Ústavu lékařské chemie a biochemie LF. Vedle zkoumání účinků látek z ostropestřce mariánského jsou předmětem studia např. také alkaloidy z ocúnu jesenního (Colchicum autumnale), účinky extraktů z černohlávku obecného (Prunella vulgaris), bobulí brusnice klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), brusnice borůvky (V. myrtillus), zimolezu kamčatského (Lonicera caerulea) a dalších. Řada dosavadních studií má praktické výstupy ve formě doplňků stravy.

Obrázek: Výtažky ze semen bodláku ostropestřce mariánského jsou známy již od starověku. Pro své ochranné (chemoprotektivní) účinky jsou využívány např. při ochraně jater, cévního systému či prostaty.V čemeřici

24. ledna 2012 v 23:35 | Eva |  Slova a obrázky

Číslo...

22. ledna 2012 v 20:58 Slova a obrázky
Jsem číslo, poznáte jaké? Možná jsem docela něco jiného a autorka se mýlila. Ale jedno vím, že obsahuji hodně a kdo si mě prohlédne, usedne do kočáru a směle vstříc... čemu? No hádej přece, vždyť jsem "číslo", to zavede tě k řece, kde voda klidně proudí, kde zrcadlí se proudy, kde uvidíš, že dvě oči máš a jimi na svět se díváš, jsem číslo dělitelné dvěma a k Tobě se vrací ozvěna.
Tak to byla promluva obrázku, můžete položit jemu otázku.


Pro zasmání

22. ledna 2012 v 20:21 | z e-mailu |  Zdraví, bylinky...

Vývoj léčebných metod

2000 př.n.l. - Je ti zle? Sněz kořínek!
1000 - Kořínky jsou pohanství. Modli se!
1850 - Modlitba je pověra. Vypij lektvar!
1920 - Lektvar je šarlatánství. Spolkni prášek!
1945 - Staré prášky nezabírají. Spolkni penicilin!
1955 - Bakterie zmutovaly. Spolkni tetracyklin!
1960-1999 - Bakterie mutují dál. Spolkni silnější antibiotikum!
2000 - Bakterie vyhrály. Je ti zle? Sněz kořínek!

Strach - jak ho zpracovat

22. ledna 2012 v 18:38 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Inelia Benz: Cvičení na zpracování strachu

Toto je cvičení, které osobně užívám při své vlastní práci na vzestupu, a pokládám ho za klíčové. Je to velmi účinný, základní a postupný krok pro rychlou cestu vzestupu. Je to nejen, základ vzestupu, ale i klíčová složka manifestace našich snů v tomto světě 3D.
Rovněž zmírňuje stres a úzkost.
(Možno si ho namluvit jako nahrávku a cvičit dle ní.)
Toto cvičení můžete dělat kdykoli, když cítíte strach.
Pro nejlepší výsledky je nejlepší dělat ho na klidném nerušeném místě a předem si napsat seznam svých strachů.
Posaďte se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.
Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte, co nejrychleji můžete.
Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech.
A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte.
Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.
Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli energii strachu.
Podívejte se na něj. Pokud ho nemůžete najít, přečtěte si jednu položku na seznamu svých strachů a projděte si opět své tělo.
Jakmile ve svém těle najdete strach, prostě se na něj podívejte.
Neanalyzujte ho, jen se na něj podívejte.
Dovolte mu být zde.
Dovolte mu existovat.
Dovolte mu růst a být.
Může to být fyzické nepohodlí, jako sevření, bolest, umístění energie, anebo skrze myšlenku či emoci to může být jenom emoce strachu.
Jenom se na to dívejte.
Pozorujte to.
Prociťte to.
Dovolte tomu být zde.
A řekněte: "Strachu, vítej zde."
Vítej zde.
Přivítejte strach a dovolte mu růst.
Nechte ho, aby byl stále větší a větší.
Dovolte mu vyrůst co možná nejvíce.
Dovolte mu, aby se vám projevil.
Ale neanalyzujte.
Prostě nechte přijít cokoliv.
Ať jsou to slova, - myšlenky,- vzpomínky.
Sledujte, zda se to mění v jinou emoci,nebo mění umístění ve vašem těle.
Ať se projeví cokoliv, přivítejte to znovu slovy "jsi zde vítána, myšlenko ...jsi zde vítána, emoce ... slova ... vzpomínky, jsi zde vítán, strachu."
Jsi zde vítán.
Sledujte to. Pozorujte to.
Nyní si dovolte přijít blíž a přijměte strach, ať se projevil jakkoli.
Dejte mu světlo a lásku a dovolte mu existovat.
Poděkujte mu za jakoukoli práci, kterou pro vás dělal, a že byl s vámi tak dlouho.
Nyní ho propusťte do Jednoty. Dovolte mu, aby šel volně zpět do Zdroje.
Nyní se zhluboka nadechněte.
Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu naplňte tímto světlem a láskou prostor, kde býval strach.
Nyní prostě dýchejte pomalu a zhluboka.
Vdechujte světlo a lásku, a při výdechu nechejte toto světlo a lásku, aby se šířily do vašeho těla a do vašeho okolí.
Nyní prociťte své tělo od prstů na nohou k hlavě a sledujte, zda tam zbylo něco z toho strachu. Pokud ano, hned zopakujte cvičení. Pokud ne, můžete se podívat na seznam a opakovat cvičení, anebo ukončit tím, že otevřete oči a důkladně se protáhnete.
Opakujte toto cvičení každý den, tak dlouho, až ve vašem životě nebude žádný strach.
……………………………………………………………
Zdroj
originálu:http://ascension101.com/en/ascension-tools/33-ascension-tools/105-
fear-processing-exercise.html
Překlad Orgonet:
První, o co se chci podělit, je cvičení na zpracování strachu. Je to taková snadná meditace, která má okamžitý konkrétní výsledek ... Komentáře k tomuto cvičení na jejím webu jsou nadšené. I já už mám vyzkoušeno, funguje to skvěle - na jakýkoli strach. Možno použít i na své bližní/děti.
(Abyste se nedivili, k čemu potřebuje Inelia odstraňovat strach, když pochází z Jednoty: jelikož je v pozemském těle, tak její tělesné obaly podléhají pozemským potížím, má třeba fobii z pavouků ...)
Její web je ascension101.com . Myslím, že jsou tam informace o další stupeň výš než ty, kterými jsme se zde až dosud zabývali. Určitě z toho něco ještě přeložím, jelikož mě to naprosto nadchlo...Orgonet


Procestuješ celý svět

22. ledna 2012 v 17:17 | odkaz
Můžete vidět nejen jeskyně, hrady, rozhledny , dívat se nahoru, dolů - virtuální cestování zde.
Trvalý odkaz v rubrice - vlevo.
Děkuji, Jani, za zaslání.

Poselství delfínů

21. ledna 2012 v 21:15 | Eva |  Slova a obrázky
Delfíny jsem viděla jedině na videu, ale vím, že je možné se k nim přiblížit i jinak. V meditaci, kreslením. I když nemáme moře, můžeme se s nimi setkávat a nechat na sebe působit jejich láskyplnou léčivou energii. O tom všem by vám asi nejlépe pověděly paní Valpi Hozáková a Dana Hegerová , které pracují také s projektem pro mateřské a základní školy, jehož jsou autorkami. Více se dočtete na stránkách Delfino.
Léčivé energie k nám proudí nejem shora, ale také matka Země nám dává nutnou dávku energie. Objímat stromy není dnes už nic neobvyklého, pracovat s minerály, či se jich jen tak prostě dotýkat, stalo se dnes oblíbenou činností mnoha žen, možná i mužů. Ale oceán? Ten je přece daleko, namítnou někteří.
Vzdálenosti neexistují, myšlenkou můžeme byt okamžitě tam, kde si usmyslíme.
Před několika dny ke mně přišlo několik videí s delfíny. Po zkušenostech, kdy se nějaký motiv, slovo, situace opakuje za sebou, vždy zpozorním. Co mám pochopit, co je mi sdělováno, ptám se. A nečekám, že uslyším odpověď. Ona přijde sama.
Za podívanou na delfíní mládě, na delfína s nastávající maminkou a na delfína s kočkou jsem mnohokrát děkovala a snažila jsem se večer na ně myslet, ve vzduchu udělat křivku jejich těla a představovala jsem si, jak kolem mě plují, jak se jich dotýkám a povídám si s nimi. Takto se dobřer usíná, i když patříte mezi ty, kterým se usíná težko.
Včera jsem se divila, že jsem vytáhla všechny odstíny modré a vůbec jsem netušila, co se bude dít.
I stalo se. Připlouvali na papír a vytvářeli se mnou křivky. Dál už psát nebudu, protože obrázky jsou, jak říkám, o pocitech a vy se nechejte unášet svými pocity. Můžete vidět docela něco jiného, ono tam totiž ještě něco je Mrkající.
Poselství delfínů...


Andromeda 2

20. ledna 2012 v 14:19 | Eva |  Slova a obrázky

Tanec s Andromedou

Létavice radost mají,
lidem lásku posílají...
Ve světle se vlní těla,
by duše se rozvzpomněla,
že tančit mezi hvězdami je tak snadné,
to tehdy, když radost neuvadne.
A tak každá létavice při tanci sní převelice,
že tam dole na Zemi začalo nové zrození.
Propojení s hvězdami,
právě začalo svítání.
Androméda rady dává,
celý sbor teď volá:
"Sláva, lidé všechno pochopili,
v lásce se pak propojili, tančí celý svět...! "
A na noční obloze mrká na tě hvězdička,
to se k Tobě vkrádá její písnička.
O jasu teď zpívá,
příběh vypráví ,
až se ráno probudíš,
svět bude zas zdravý.

E.L. / z cyklu Uspávánky/


Ohlédnutí

19. ledna 2012 v 19:20 | Eva a kol. |  Kursy a semináře

Každý kurz je jiný. Každý mě osobně hodně obohatí a pro každý vzniknou nové předlohy pro počáteční tvoření, pro dokreslování .Také před Vánocemi přišla na svět předloha, snad trošku vánoční. Jak se jí zhostily účastnice našich setkání? Tak jen několik, které se ke mně dostaly e-mailem zpět.
Irena Mišková Marcela Mandová dotvářela doma se svou dcerkou, tak následují dvě další varianty.

Anička Kazická chodí do kurzu relaxovat už po několkáté. Je zvláštní , že vybarvování ji stále baví a nikdy nevynechá ani jedinou dokreslovánku.


A také Zuzka Muchová , i když sama tvoří, vrací se mezi nás.


Tak to byly proměny jedné mandalky. A to je na mandalách krásné, že mohou dostat tolik podob, kolik lidí se jich dotkne.
A podobně je to s jinými předlohami.
Pojetí Irenky.

Jemné doteky předlohy od Marcely.
Luna s Mankou od Aničky.
Luna s Láskou od Zuzky.

A Zučina Letní pohoda.

Každý má volný výběr, vybere si předlohu podle nálady. Některé se liší od sebe máýlo - viz výše, jiné jsou hodně rozdílné.
Podle pocitů si volíme barvy, podle vnitřní potřeby vybíráme linie a tvary. Máme ale také možnost nevybrat si vůbec nic a tvořit zcela sami.
Minimandalka - pojetí paní Ireny.

Na celém tom procesu proměn předloh je pak nejkrásnější vlastní tvorba. Vždy mě potěší jakákoliv zpětná vazba a zvláště pak psaní, ve kterém se dovím, jak se pastelky staly součástí života a dostanu naskenovaný obrázek.

Ještě z kurzu.

A ještě jeden od paní Irenky, který vznikl nedávno.


Za všechny zaslané obrázky moc děkuji. Ještě mám ve složce pérovky, ty někdy příště.
Všem vám přeji hodně tvůrčích nápadů , skvělé pastelky a krásné chvíle s nimi.

Argumenty pro existenci Boha

18. ledna 2012 v 15:52
Převzato ze stránek Agape Brno. - video

Argumenty pro existenci Boha - Transkript textů

 1. Buňka je složitější než velkoměsto! Má závody produkující energii , továrny na bílkoviny , přepravní systémy roznášející základní materiály, až po dekodéry interpretující DNA, a komunikační systémy . Má také tzv."bičík", který je dokonalým systémem jejich pohybu. " Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit." Biochemik Ernst Kahane Buňka Bičík
 2. Nejsložitějším orgánem je však mozek
  • Tvoří ho asi 100 miliard nervových buněk, které spolu komunikují. V každém neuronu je 10 000 synapsí (nervových spojení), takže jeden neuron může komunikovat s 10 000 dalšími neurony současně. Počet synapsí v lidském mozku je odhadován na 1 kvadrilion - umožňující 1 000 000 000 000 000 komunikací najednou.
  " Neexistuje žádná podrobná darwinistická představa ohledně evoluce jakéhokoli základního biochemického či buněčného systému - jen množství přání a spekulací." Prof. James Shapiro
 3. DNA je nositelka genetické informace " Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně." Prof. Conklin Obsahuje nepředstavitelné množství složitě poskládaných sekvencí, kterou lze připodobnit k popsané knize. Kdyby se jen začátečními písmeny měla popsat jejich struktura, vznikla by kniha s více než 500 000 stranami.
 4. EVOLUCÍ? S výčtem příkladů nepředstavitelně složitých a zároveň jemných mechanismů bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jak ale takto úžasný život mohl vzniknout? A jak vzniklo vědomí člověka, láska a svědomí? Jen tak, bez informace či konstrukční dovednosti?
 5. Posuďte sami
  • Evoluční teorie říká ve zkratce toto :
  • " Když necháme kamení a horninu ležet na nějaké planetě dostatečně dlouho, může se proměnit na lidi a přírodu. A právě tohle se stalo na naší Zemi.
  • Život zde "vybublal" úplně náhodou ze směsi chemikálií."
  Ale co to povídáš za náboženské nesmysly? Žádné inteligentní bytosti nás nevymyslely a nevyrobily, vyvinuly jsme se postupně z plastů, drátů, kusů plechu a šroubků.
 6. Aby toho nebylo málo…
  • Od bakterií pokračovala evoluce přes mnohobuněčné organizmy až k suchozemcům. Rybám se měnilo prostředí a potřebovaly chodit a dýchat vzdušný kyslík - a tak se jim vyvinuly z ploutví nohy a místo žáber plíce.
  • Plazi pak běhali a mávali "nožkama" a skákali ze stromů - a tak jim za miliony let vznikla křídla. Není to úžasné:)?
  " Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nebyla přijata." Dr. Michael Denton, molekulární biolog, USA " To je fantazie, ne věda" , prof. Rudolf Virchow o Darwinově knize "O původu druhů"
 7. A nakonec se některá zvířata začala snažit chodit po dvou. A povedlo se! Jejich mozek "expandoval" a stala se lidmi. " Všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. " Mary Leakey, přední světová paleoantropoložka (zemřela 1996) Falšovaná embrya člověka, dlouho přetiskovaná i v učebnicích. Darwin, neznalý embryologie, použil tento falešný argument jako jeden ze základů své evoluční teorie. Z jedné a té samé lebky (červená barva) lze zcela svévolně vytvořit "opočlověka". Se skutečností, komu lebka opravdu patřila, tyto nákresy nemají nic společného!
 8. Tisíce odborníků po celém světě odmítají evoluční teorii, protože odporuje mnoha vědeckým poznatkům.
  • Podívejme se nyní v přehledu na ty nejpodstatnější námitky:
  1. námitka Myšlenka evoluce, jak ji před 150 lety představil Charles Darwin, byla založena na samých přírodovědeckých omylech ! (z hlediska současné vědy) Charles Darwin (1809-1882) " Mé pokusy demonstrovat evoluci experimentálně prováděné více než 40 let zcela selhaly. Alespoň mě sotvakdo obviní, že jsem vycházel z předpojatého antievolučního stanoviska." Dr. H. Nilsson
 9. Omyly Charlese Darwina (mnohé byly rozpoznány až dlouho po jeho smrti) "Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory." Dr. Michael Denton Bylo by v některé jiné oblasti vědy možné, aby základy teorie spočívaly na samých omylech, a přece tato teorie zůstala i nadále v platnosti? Darwin se chybně domníval, že: 1. buňka je jen jednoduchá sloučenina - není jednoduchá, je extrémně složitá 2. růst zárodku opakuje evoluční historii - pouze v obrazotvornosti evolucionistů 3. v lidském těle je mnoho zbytečných orgánů - šlo o omyl biologie 19./20. století 4. nová plemena jsou složitější a vývojově výš - právě naopak, jsou geneticky chudší 5. somatické změny dědí další generace - tento omyl Lamarcka vyznával i Darwin 6. chybějící mezičlánky se jednou najdou - nenašly se, protože nic nechybí, neexistovaly 7. neredukovatelně složité orgány neexistují - je jich mnoho (např. srážlivost krve ) 8. budoucí výzkumy potvrdí vysoké stáří Země - leda svévolným výběrem některých (vyhovujících) dat
 10. 2. námitka Samovolný vznik života z neživé hmoty je zcela v rozporu s veškerým poznáním současné vědy Hádanka: Kde kdo tomu věří, učí se to na školách jako jasný fakt, ale veškerá pozorování, pokusy i výpočty jsou s tím v naprostém rozporu! Co je to? >Chemická evoluce buňky< Vlevo na obrázku vidíme pokus, který měl (r. 1953) samovolný vznik buňky prokázat. Prokázán byl však pravý opak: živé je jen ze živého! Od doby Louise Pasteura (1822-1895) má věda bezpečně zjištěno, že ve sterilním prostředí život nemůže vzniknout. " Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění." Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik
 11. Informace
  • - Evoluční teorie říká, že živý organizmus vznikl samovolně z neživé hmoty. Poté se náhodnými mutacemi a přírodním výběrem sám od sebe dopracoval až k člověku…
  • - Tato teorie je mnoha vědci i širokou veřejností v řadě zemí přijímána jako jediné správné (vědecké) vysvětlení našeho původu.
  • - Ve skutečnosti však vůči testům přírodní (experimentální) vědy nikdy neobstála a s dalším pokrokem vědy má stále větší problémy.
  - V roce 1953 bylo definitivně zjištěno, že vše živé nevzniká evolucí (vývojem), ale předáváním (kopírováním) už hotové , existující informace, která diktuje, jaký orgán a organizmus má vzniknout. - Od travičky po kravičku, od houby až po houbaře, vše je předem už dopředu zakódováno v DNA - programu života. Tento geniální program počítá i se změnami prostředí a pomáhá organizmu, aby se na ně adaptoval (chybně se to někdy nazývá "mikroevoluce", ve skutečnosti jde jen o mendelovskou variabilitu, která s tzv. "makroevolucí" nemá nic společného - nejde o vývoj, ale o výběr!) Stala se naprosto nepotřebnou, přesněji směšnou. Jeden vědec prohlásil: Po objevení genetického kódu v roce 1953 se měli všichni evolucionisté zvednout, omluvit a potichu zmizet z vědy. Tak by to kázala vědecká čest. Oni však tolik slušnosti nemají dodnes! Kde je tedy po tomto zjištění místo pro evoluční teorii?
  • Evoluce se odehrává během miliónů let, proto ji nemůžeme pozorovat, vymlouvají se evolucionisté. To však neplatí pro rychle se množící organizmy, třeba hlodavce, hmyz či bakterie. U nich se čas potřebný pro evoluci zkracuje.
  3. námitka V laboratoři nepozorujeme žádnou evoluci! Na mušce octomilce pozorujeme zápornou evoluci: zničení genů a poškození tkání a orgánů. To samé platí u bakterií, které se množí ještě rychleji. Laboratoř evoluční procesy popírá " Proces v opačném směru než evoluce je prokazatelný, pro evoluci však nemáme žádné vědecké důkazy! " Prof. Joseph Mastropaolo
 12. Rychle se množící organismy:
  • proč na nich nepozorujeme žádnou evoluci?
  &quot;Pokus o vysvětlení vzniku všech životních forem z jediného pramene je sice odvážný a pochopitelný, je však bohužel ukvapený a nedá se ospravedlnit evidencí současných vědeckých poznatků...Vývojová teorie nebyla nikdy dokázána bez rozumných výhrad." (Prof. G. A. Kerkut, biolog) &quot;Ani jedna změna druhu v jiný není zaznamenána...nemůžeme dokázat ani jedinou změnu druhu.&quot; (Charles Darwin: Darwin Francis, Ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 210) Bakterie " Escherichia coli" byla množena v laboratoři až do více jak 30 000 generací . 7x za den zdvojnásobí svůj počet. Mnoho let jí vědci měnili prostředí víc, než by to dokázala příroda, v mnoha laboratořích světa. A přece zůstává tato bakterie nezměněna, jen poškozena. Nikam se nevyvinula ! Příklad E. coli a jiných bakterií ukazuje, že evoluce nefunguje . Neumí tvořit, jen bořit. (Michael Behe, The Edge of Evolution, str. 16)
 13. 4. námitka Také ve zkamenělinách nepozorujeme žádnou evoluci Zkameněliny jsou už od doby Darwina stálou noční můrou evolucionistů ! Za údajných 60 miliónů let se žralok šotek úspěšně vyhnul jakékoliv evoluci - zůstal stejný do dnešní doby. Evoluční vysvětlení : neměnilo se prostředí, žralok se nepotřeboval vyvíjet. Takových organizmů je mnoho. Kreační vysvětlení : evoluce nefunguje…Bůh stvořil všechny tvory již "hotové". Latimerie na obrázku vlevo byla chycena živá: údajných 75 miliónů let se úspěšně bránila evoluci... I proto nám nedávno český evolucionista prof. Jaroslav Flegr představil svou novou hypotézu v knize " Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin" " Darwinismus není teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem." Francouzský botanik A. Wigand
 14. Je to tak: ta evoluce nám nějak "zamrzla"!
  • Zde je několik dalších příkladů orgánů a organizmů "bez vývoje", přestože prý žily na tomto světě milióny let až do současnosti - mnozí z nich jsou však dnes stejní, jako jejich "dávné" zkameněliny. Říká se jim proto "živé zkameněliny". Evoluce se jich ani nedotkla...
  Nejstarší dosud nalezené ptačí pero (Německo, evoluční řazení: křída). Je k nerozeznání od současných per a nepodporuje teorii, že peří vznikalo roztřepením plazí šupiny; podobně ze šupin měla vzniknout i srst a chlupy savců. O této víře jsou ve zkamenělinách nulové důkazy - přitom peří i chlupy se velmi dobře zachovávají, často lépe než kosti. " 95 miliónů let" stará zkamenělina chobotnice (nález z Libanonu) je k nerozeznání od těch dnešních, moderních chobotnic! Těm se nějak podařilo ukrýt před všemocnou evolucí a zachovat si původní formát, ten "zkamenělý". Evoluční vědci byli opět v šoku - milióny let a žádná evoluce? Pomalu si ale už zvykají ("je toho na ně holt už moc"). Mravenec v jantaru. Je stejný jako ti současní mravenci, kteří "40 miliónů let" prchali před evolucí. Velká naleziště jantaru s hmyzem uvnitř jsou v Dominikánské republice. Dokonce se podařilo oživit bakterie uvězněné ve včelách v jantaru! "Milióny let" si vegetovaly v horku bez jakéhokoliv metabolizmu. " Brzy mi bylo jasné, že existuje mnoho vědeckých námitek vůči této teorii (evoluce) a že si tyto námitky zaslouží větší publicitu." Prof. Maciej Giertych, obor zájmu: populační genetika
 15. A kde jsou miliardy mezičlánků, které tu měl zanechat vývoj trvající miliony let?
  • Z více jak 200 milionů dosud evidovaných fosilií se nenalezl ANI JEDEN prokazatelný přechodný článek. Nalézáme jen "hotové" konečné formy. Chybí tedy ne tisíce, ale miliardy "mezičlánků", které bychom očekávali, kdyby byla tato teorie pravdivá. S tímto faktem si evolucionisté dodnes nevědí rady , ač vydávají mnohé fosílie za mezičlánky. Při podrobnějším zkoumání se každý takový mezičlánek ukáže přinejmenším jako sporný - není-li to přímo falzifikát či omyl.
  Darwin sám přiznal: " Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu." (C. R. Darwin, Origin of Species , 6th edition, 1872 /London: John Murray, 1902/, str. 413) " Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování...Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer." Neville, George T. Tento problém evolucionisté řeší vytvářením příběhů a hypotéz, které však nelze experimentálním způsobem dokázat!
  • Po celém světě jsou nalézány doslova hřbitovy zkamenělin, kde jsou i miliony zvířat a rostlin "pohřbeny" evidentně zcela naráz. Promíchány bahnem, větvemi a rostlinami jsou zde pohřbená zkamenělá zvířata, která spolu běžně nežijí. To může vysvětlit jen potopa planetárního rozměru.
  5. námitka V geologických vrstvách pozorujeme jasná svědectví celosvětové potopy Zkamenělý lidský prst ve vápenci, který evolucionisté řadí do druhohor. Zde je porovnán s dnešním lidským prstem. Vykopávky ve stejné hornině odhalily i dětské zuby a lidský vlas. Tyto nálezy z Glen Rose, USA, nelze vysvětlit v souladu s evolucí, ale zapadají přirozeně do obrazu celosvětové potopy. O ní máme také nesčetné literární doklady národů celého světa, včetně Bible. Kmeny zkamenělých stromů nazývané polystráty. Jak by mohly vrstvy kolem nich sedimentovat milióny let? Na obrázku vpravo je ryba, která zkameněla, když požírala jinou rybu. Byl to rychlý proces. Formace Karoo v Jižní Africe obsahuje asi 800 miliard obratlovců, většinou plazů. Zkamenělé kosti hrochů najdeme na Sicilii, miliardu sleďů v Kalifornii, hmyzí fosílie v Belmont-Warner´s Bay, Australie. Na Sibiři až k Aljašce je pohřbeno asi 5 milionů mamutů, v žaludcích a tlamách mají nestrávenou rostlinnou potravu - smrt přišla naráz. Jsou tam též ovce, velbloudi, nosorožci, bizoni, koně, tygři, lvi a další zvířata. Jedno mají společné: všichni utonuli. Asfaltové jámy v Los Angeles, USA. Jsou zde pohřbeny tisíce savců, ptáků, hmyzu i lidské kosti, to vše promícháno větvemi, rostlinami a bahnem.
 16. A co uhlí? Kamenné uhlí Evoluční stáří: prvohory, 340-280 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,27% PMC) ~ 4200 let Hnědé uhlí Evoluční stáří: druhohory, 145-65 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,21 % PMC) ~ 4200 let Méně kvalitní hnědé uhlí Evoluční stáří: třetihory, 55-33 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,26 % PMC) ~ 4200 let Evolucionisté nás ve škole učí, že uhlí vznikalo miliony let odumíráním a prouhelňováním rostlinných zbytků -avšak laboratorně lze uhlí vyrobit za několik hodin či dnů ! Ke vzniku uhlí je nutná určitá teplota. Celosvětová potopa, která masy rostlin zasypala bahnem a usazeninami za vzniku vysoké teploty je reálnějším vysvětlením původu uhlí než víra, že se miliony let rašeliniště prouhelňovala na hnědé a dále kamenné uhlí. Tento proces nikde nepozorujeme! Navíc naměřená množství 14C ukazují na nízké a stejné stáří světových uhelných pánví. &quot;Je geologie jediná věda, kde nezáleží na faktech?&quot; Dr. Clifford Burdick
 17. Milióny let? Nálezy však mluví jinak! Horniny ani zkameněliny nemohou vznikat miliony let, vykazují totiž jednoznačně rychlý, katastrofický původ. Kladivo v tvrdé pískovcové hornině z "druhohor", proto se mu říká dinosauří. Zde je též jeho rentgenový snímek . Železo má netypické složení a topůrko je mírně zuhelnatělé. Kdopak asi ve druhohorách vyráběl kladívka? Je vystaveno v Muzeu stvoření , Texas, USA. Klíče od auta nalezené v pískovcové skále u pobřeží Tichého oceánu ve státě Oregon. Patřily zřejmě k autu z roku 1960. Kurátorka muzea Stvoření, kde klíče nyní jsou, John Rajca, vysvětluje, že představa, jak skály musely tuhnout velmi pomalu, je mylná. " To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie". Prof. Emil Paleček, molekulární biolog
 18. Kuriozity, nebo jen nepohodlná realita ?
  • Jsou nepříjemné a jsou všude! O čem vypovídají? O Realitě světa, který měl docela jinou minulost, než nás učili ve škole a než opakují do omrzení všechna média.
  Jedna z lidských stop v řečišti Poluxy river v Texasu, USA. Evolučně řazeno do druhohor. Rýhované koule z Jižní Afriky, staré údajně /dle vrstvy, kde byly nalezeny/ 2,3 miliardy let! Poté, co byl tento nález odvysílán v televizi NBC (USA), vypukla v akademických kruzích zuřivá debata. Kdo by mohl v době před prvohorami odlévat koule? Trilobit rozšlápnutý obutou nohou v hornině řazené evolucionisty do kambria, do počátku prvohor, kdy neměli žít ještě ani savci, natož lidé. Nález učinil sběratel zkamenělin dr. William Meister v roce 1968 v Utahu, USA. Když rozumný člověk zjistí fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Ostatní popřou fakta. Není nic snazšího než označit tyto nálezy za kuriozity - a tím se jich zbavit !
 19. 6. námitka : Dinosauři i lidé žili společně Měkké tkáně T-rexe - jak se mohly zachovat do dnešních dnů? Zpravidla je jakákoliv měkká tkáň zničena během jen několika stovek či maximálně tisíců let! Tyto a všechny další nálezy ukazují, že evoluční představa o dinosaurech žijících před desítkami miliónů let, je zcela mylná. Stopy dinosaurů a člověka v jedné vrstvě koryta řeky Poluxy, USA. Vrstva je evolucionisty řazena do druhohor. Podobných nálezů je mnoho z celého světa. Podobných nálezů je v mnohých kulturách velké množství. Někteří dinosauři, jejichž figurky se našly, byly ještě donedávna vědě neznámí! Tyto nálezy jsou ignorovány a často zesměšňovány proto, že nezapadají do evoluční představy historie naší země. Jedná se o desítky tisíc figurek a rytin z celého světa! (Toto je jen část nalezených figurek, viz dále) Existuje mnoho "evolučně nepohodlných" nálezů, které jasně ukazují, že dinosauři, kteří měli vymřít dle evoluční chronologie před asi 60 miliony lety, žili spolu s člověkem!
  • Angkor, Kambodža . Chrám z 8. století n. l. Na jeho stěnách, vedle
  • reliéfů ještěrek, opic, papoušků a labutí, najdeme též stegosaura!
  • Jak je to možné, ptalo se již mnoho vědců? Bez odpovědi .
  ICA, Peru. Jedná se o nádoby, vázy z hrobek či sochy v celkovém počtu 16 000 ks (11 tisíc je vystaveno) o stáří až do 8. stol. p. n. l. Dále jsou zde kameny s vyrytými kresbami (velikost 3-60 cm); kresby byly prováděny technikou leptání. Vědecké zkoumání rozhodně vyloučilo padělky. Svědčí o vyspělé starověké civilizaci (jsou zde též vyobrazené lékařské operace). Mezi kresbami se však nacházejí také stovky různých skupin dinosaurů ( triceratopsů , stegosaurů ) a pterodactylové. ( Některé údaje použity z přednášky Ing. M. R. ) Acambaro, Mexiko . Přes 30 tisíc dinosauřích figurek zde bylo postupně nalezeno v první a druhé polovině 20. století, i pod základy domu. Další nálezy: Piktové, Skotsko; Anasazi, Grand Canyon; Glen Rose, Texas atd.
 20. D le evoluční teorie se dinosauři objevili před asi 235 mil. let y a vyhynuli před asi 65 (70) mil. lety (tzv. druhohory) . Veškeré informace o dinosaurech máme pouze z fosilních nálezů . Č lověk se podle evoluční víry vyvinul až asi 55 milionů let po vyhynutí dinosaurů, a nem ěl tedy žádné tyto živé tvory spatřit . Jak potom ale mohli lidé dinosaury kreslit a modelovat? Jak je možné, že máme tisíce dinosauřích figurek, rytin, reliéfů, kde jsou mnozí dinosauři detailně vyobrazeni, často spolu s lidmi, kteří na nich někdy sedí jako na koních, nebo s nimi bojují, a dokonce i takové dinosaury, kteří byli moderní vědě neznámí až do 20. století? Tady něco nehraje! Navíc všechny dosud měřené dinosauří kosti vykazují stáří jen několika málo tisíců let, naprosto žádné milióny. (Pozn.: Jistěže existují padělky a "kuriozity", kterými si domorodci chtěli přivydělat. Většina nálezů je však autentických a nelze je jako padělky vysvětlovat - evolucionisté je přesto přehlížejí a za padělky označují.) 7. námitka : Datování je často v rozporu s evolucí " Nemám dost víry na to, abych byl ateistou." N. Geisler a F. Turek
 21. Jaké stáří očekáváte?
  • Zcela fatální pro evoluční teorii je potřeba dlouhého času. Každé měření, které by to zpochybnilo, je okamžitě odmítnuto a prohlášeno za chybu.
  • Přesto bývají výsledky tak různé, že k měřenému vzorku, posílanému do laboratoří, je nutné vyplnit dotaz: Jaké stáří očekáváte ?
  • Naměří-li se pro evoluci "nevhodné datum", hledá se usilovně možnost nahradit jej jiným měřením! Je mnoho způsobů, jak docílit "správné evoluční stáří".
  Nejstarší mumie dosvědčují nízký věk lidstva, jen několik tisíc let Také nejstarší stromy prokazují, že vegetace na zemi je velmi mladá Poloniové kroužky ve skalách ukazují na jejich nízký věk Obsah zadrženého helia v zirkonech dává věk Země 6000 let Vzdalování Měsíce od Země a jeho teplota ukazují na jeho nízký věk Jupiterův měsíc Io chrlí lávu, je tedy velmi mladý Za 4 mlrd. let bychom neměli už ani jednu kometu! Měření ukazují, že naše Slunce je velmi mladé Výpočty ukazují, že i spirální galaxie jsou nízkého stáří " Nikdo pomocí dnešních vědeckých metod nemůže znát ani věk ani rozměr vesmíru." Astronom Grybben Přes 100 měření a výpočtů z různých oblastí na zemi i ve vesmíru dává pro evoluci zcela nepřijatelně nízké stáří. Protože to však potvrzuje Bibli a ne evoluci, je to vše odmítáno. Zde je několik příkladů:
 22. Vyvození závěrů
  • Evoluční teorie je zcela nereálný, vědecky neobhajitelný
  • pohled na naši minulost a původ světa. (přesto se však doufá,
  • že "jednou-někdy" věda vše objasní…)
  • Vznik života a jeho další, samovolný vývoj k přírodě a
  • člověku, není žádnou vědeckou alternativou stvoření, ale
  • vědě odporující spekulací s cílem nahradit náboženství a
  • vyhnout se mravním požadavkům stvořitele.
  • Tisíce vědců po celém světě dnes považuje evoluční teorii za
  • pohádku .
  • Mnoho z nich však čelí výsměchu a šikaně, ztrácejí
  • zaměstnání , možnost publikovat ve vědeckých periodikách či
  • nárok na granty - protože otevřeně zpochybňují evoluční
  • dogma.
  • Z celé 150ti leté historie propagace evoluční teorie plyne
  • jasně: nejde o vědu , ale o velmi silnou a citlivou filozofii ,
  • která ovládla myšlení mnoha společností.
  • Evoluce je lež a nedává člověku žádnou naději. Je však někdo, kdo ji dává :
  Bible zná východisko Ježíš řekl: " Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci (Bohu) než skrze mne." ( Bible, Nový zákon ) Evoluční ideologie, která dala základ masovému rozšíření ateismu a genocidám 20. století, zapadá jen do dlouhého seznamu znamení , která Ježíš Kristus předpovídá pro naši dobu: přijde mnoho falešných učitelů a mnoho lidí jim naletí na zemi bude bezbožnost a řada válečných konfliktů lidé se budou nenávidět a děti se vzepřou rodičům nastanou četná zemětřesení na různých místech světa na mnoha místech bude hlad
 23. www.kreacionismus.cz Obsahově trochu odlišné jsou pak stránky, které se zabývají smyslem života a ostatními jevy www.zivot-nazory.blog.cz Děkujeme za váš čas Je nám jasné , že se Vám mohou předchozí skutečnosti zdát až "bláznivé" a nemusíte s nimi souhlasit. Důvodem této odmítavé reakce však nemusí být jejich nepravdivost, ale dlouhodobá cenzura, což potom působí jako šok a podezření, zda je možné, aby "skoro všechno bylo jinak"! Je to příliš nezvyklé. Argumenty , které jsou v prezentaci uvedeny, jsou samozřejmě velmi neúplné. Proto si každý, kdo má upřímný zájem hledat pravdu, případně východisko z neuspokojivého života, může dohledat mnoho dalších materiálů i odborné literatury kdekoliv na internetu a dnes už i v mnoha českých publikacích (např. vydaných nakladatelstvím Návrat domů : www.navrat.cz) Webové stránky , na kterých můžete získat mnoho článků zabývajících se problematikou vědy a evoluce, uvádíme níže. Je zde také možnost výměny názorů na diskuzním fóru. Najdete tam také dost dlouhý seznam odborné (české i zahraniční) literatury, která popisuje detailně omyly evolučního myšlení a vědecké poznatky, ukazující nutnost inteligence (stvořitele) na počátku našeho světa.
 24. Na závěr
  • Profesor Richard Dawkins , který patří do plejády útočných ateistických vědců, kteří ostře obhajují evoluční teorii, řekl: "Je naprosto jisté, že když potkáte někoho, kdo nevěří v evoluci, je tato osoba neznalá, stupidní nebo je to blázen (nebo zlý člověk, ale o tom nechci raději uvažovat).&quot;
  Domníváte se, že tisíce vědců (i z nejprestižnějších světových univerzit), jsou osoby "neznalé", "stupidní" nebo "blázni"? Je pravdou, že více vědců zastává evoluční názor, což je pochopitelné, když je jim tato skutečnost opakována od ZŠ až po univerzitu, včetně všech médií - nehledě na to, že uvažovat (a prezentovat) opačný názor vede k posměchu a znevážení. Vaše komentáře a dotazy můžete psát na adresu: [email_address] Na adrese http://www.dissentfromdarwin.org/ je seznam stovek vědců, kteří vyslovili nesouhlas s evoluční teorií (toto gesto je však pouze špičkou ledovce).

Doporučuji...

18. ledna 2012 v 15:28 | video

Spřátelené stránky

17. ledna 2012 v 15:58 | kol. |  Slova a obrázky
Dnes otevřeme blog Jany Dvořákové ( ukázka její tvorby je zde v rubrice Hosté ) Krůčky duhy.
Moc pěkné pojmenování blogu. Je v něm pokora , je v něm hledání, je v něm cesta i cíl. A moje oblíbená duha. Usmívající se
Včera mě totiž na Fb učarovalo Andělské tvoření.


I mně se v poslední době vykreslují houslové klíče, struny, symboly vesmírné hudby, jako kdyby nás upozorňovaly - poslouchej ticho, hodně uslyšíš. Zpívej a hrej.
A pak vám přijde video, kde si můžete poslechnout, jak někde v Tibetu začala jeskyně zpívat. Vydává zvláštní zvuky. Zvláštní synchronicity nás potkávají.
Překlikávám na stránky Edith Holé Cesty ke kořenům, abych si přečetla povídání o nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené a hned vlevo na mě koukne upoutávka na knížku Pohádky pro kulíšky.
Přemýšlím, jestli jsem udělala dost pro to, aby se knížka rozlétla do světa , přemýšlím nad fenoménem FB ,
těší mě , že radio Impuls hraje "Pošli to dál " a denně hovoří o dobrém roce, že se ke mně vrátí obrázek absolventky kurzu s milými slovy, jak ji těší kreslení.
Zdá se mi, i když uplynulo jen 16 dní roku nového, že konečně "duchovno " ( nerada používám ten výraz ) dostává se do běžného života těmi docela prostými aktivitami jako je třeba tanec nebo vhodnými slůvky moderátorů.
Spřátelené stránky.... tolik nápadů, tolik inspirací....jen čas ukrajuje rychleji a člověk někdy neví, kam kliknout.
Ale věřte, klikáme vždy tam ,kde potřebujeme dotknout se energie barev, slov, hudby.
Zvuky a barvy vibrují našimi těly a pomáhají nám .Jak se maluje obraz

15. ledna 2012 v 22:18 Pro inspiraci
Jedno z mnoha instruktážních videí. Stránky autora zde.


Bílé pozdravy

15. ledna 2012 v 21:06 | Eva, Ali, Tomík |  Fotografie a jiné
Určitě se vám také stává, že na něco nyní pomyslíte, násleuje pak řešení.
Napadlo mě, že poslední dny nemám žádné fotografie - co mě těší. Ve složce ano, ale do zmenšování se mi nechtělo.
A hned přijdou pozdravy. Bílý jako sníh od mé švagrové - Aleny Hrdé ( určitě jich máš mnohem více,tak prosím pošli) a od mého vnuka Tomáše.
Pozdravy přicházejí se slovy i beze slov a vždy s sebou přinášejí ještě něco víc. Už to, že si na vás někdo vzpomene , je krásné, ale my už také víme, že náhody neexistují a to nejen v případech setkání, ale také v podobě textů, obrázků , fotografií. Podívejte se na následující snímek .


Zvláště na pozadí.... jaká krásná symbolika . Vlevo závora - otevřená - vstup povolen a v pozadí dopad krásného světla do kruhu.


Procházky dále od domu - Čeladná
A procházka kolem domu . Dešťové kapky osvěžily a bílé jaro pozdravilo Václavovice.


Když jsme byli malí, podobné primulky se prodávaly v květinářstvích a my je kupovali našim babičkám a maminkám k svátku. Škoda, že i květiny podléhají módě a z nabídky vymizely. O to více potěší na fotografii.
Oběma moc děkuji.
Ještě mi přišel jeden pozdrav, patří ale do kategorie kreseb, je v něm také cítit čistota bílé , tak příště.

Příběhy z...

15. ledna 2012 v 0:58 | Eva |  Slova a obrázky
Příběhy jednoho..... Příběhy z..... Vypráví.....
Dnes neuvádím přesné jméno a budu ráda, když mi napíšete, co byste doplnili vy...
Kultivované vyjádření nesouhlasu s děním v zemi

12. ledna 2012 v 21:59 | z e-mailu |  Videa


Posílám výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených
Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 let před
naším letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti neoblíbeného Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk.
Italové, jak víte, milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery
nazpaměť a slavné árie zpívají často. Opera proběhla normálně až k
uvedenému sboru, jehož první slova v překladu jsou:
"Och , má země, tak krásná a ztracená" ...
V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus.
Dirigent slyšel výkřiky: "opakovat! "
A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu
opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent Mutti na Berlusconiho a řekl:
"Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to, co se
děje v mé zemi , a proto (- k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování !
Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov "Ó má krásná
ztracená země" myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena".
Potom řekl: "Já Mutti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem.
Navrhuji Vám, abyste se připojili a budeme zpívat všichni spolu".
Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv . Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti zpívali ve stoje. Když sbor skončil , bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

Předpovědi 2012

12. ledna 2012 v 21:20 | převzato |  Slova a obrázky

PŘEDPOVĚDI 2012

Jennifer Hoffman/AA Uriel
Tak jako posledních několik let, vytvořila jsem předpovědi na rok 2012. Ačkoliv předpovědi nedělám ráda, vím, že pokud vám poskytnu vhledy do toho, co vidím jako nadcházející změny, výzvy a příležitosti, můžete se na ně připravit. Některé z výzev minulých několika let u nás občas vedly k zamyšlení, zda cíl na konci naší cesty za to stojí. Jako lidé rádi vidíme onen koncový bod, abychom věděli, proč něco děláme, chceme vědět, že někde existuje odměna za naše úsilí. Odměna existuje, avšak není toho druhu, na jaký jsme zvyklí. Žijeme v nových časech, jsou nová pravidla a hrajeme novou hru.
2012 nám nabídne rozličné úrovně a typy výzev, a jednou z věcí, které tento rok poznáme, je aspekt života nutící nás ke střízlivému úhlu pohledu, kdy si začneme uvědomovat, že musíme mít vládu nad realitou, kterou sami pro sebe tvoříme, individuálně i na úrovni kolektivu. Jak jsme viděli při zpětném úderu proti hnutí ,,Obsaďte Walll Street" a jiným, které zpochybňovaly zavedené řídící struktury, nejsou těmi u moci změny vždy oceňovány. V našich vlastních životech zažijeme určitý odpor vůči změnám, jež chceme provést, a to od nás samotných i od ostatních. Otázka však je, zda dovolíme, aby nás tento odpor zastavil v tom, co děláme, nebo se přes něj překleneme?
V roce 2012 si budeme stále více uvědomovat přítomnost temných energií, ale je to tím, že si mnohem více uvědomujeme světlo. Ústředním bodem naší cesty je právě teď to, jak naložíme se svou silou a jak přejdeme do vyšších dimenzí. Můžeme být pro svět mučedníky anebo můžeme být vítězi a postoupit mimo vědomí oběti, abychom svět učili a léčili prostřednictvím naplněného života žitého tak, aniž bychom čemukoliv či komukoliv předávali svou sílu. Je to pro nás velký krok, krok, na který jsme se dosud připravovali, na který jsme připraveni a který je nyní třeba zahájit. Jakým způsobem můžeme zakoušet život na úrovni stále větší radosti, hojnosti, klidu a míru, a lásky… Utrpení je vždy volbou, avšak takovou, již můžeme vždy odmítnout ve prospěch radostnějšího, více naplňujícího výsledku.
Jestliže si každý z nás udrží ten nejvyšší stupeň sebeuvědomění a bude žít plně v přítomnosti, stáváme se tím, co svět potřebuje, když se rozhlíží po nových řešeních celých věků nadvlády a bezmoci. Stvořili jsme novou Zemi, jež nyní potřebuje tvůrčí, účinné myšlení, neboť tato nová Země není stvořena pro nás, tvoříme si ji sami. Jak chceme, aby vypadala, jak ji chceme zažívat, co bychom si přáli, aby obsahovala? To jsou některé z otázek, na něž si budeme muset odpovědět při průchodu rokem 2012. Doufám tedy, že pro vás předpovědi budou užitečné a posílám vám přání roku radostného života, překypující hojnosti a naplnění všech přání vašich srdcí.
Mnoho požehnání,
Jennifer

Předpovědi na rok 2012

Příchod roku 2012 očekáváme již mnoho let, takže je těžké uvěřit, že tam konečně jsme. Mnozí z nás mají pocit, že jsme ušli předlouhou cestu, abychom se sem dostali, a je to pravda. Tato dekáda nebyla snadná - a i před ní, od roku 1990, se mnoho z nás potýkalo s celou škálou témat a záležitostí, které pro nás byly tak náročné, že jsme někdy přemýšleli, zda cíl bude takový, aby se nám vyplatila cesta, kterou jsme k němu museli ujít.
Nicméně tento boj je pryč a nyní můžeme začít žít životy s plnou účinností, uvědoměním a záměrem. Na tyto časy jsme čekali a vstupujeme na novou Zemi, při jejímž stvoření jsme každý hráli svou roli.
2012 bude zajímavý rok - nebudu ho nazývat náročným, protože si myslím, že výzvy jsme již překonali. Zažili jsme jich už dost k tomu, abychom věděli, jaké jsou… jsou příležitostmi k přijetí naší síly a moci a k opětovnému zvážení iluze reality, kterou si tvoříme.

Ačkoliv my možná budeme - počínaje rokem 2012 - žít život v milosti a lehkosti, jiní nebudou mít takové štěstí. Oddělení mezi dimenzemi bude s pokračujícím rokem stále více zjevné a my poznáme, podle toho, co kdo zažívá, kdo odvedl svou práci na léčení a transformaci, a kdo nikoliv. Budeme-li si pamatovat, že každý svůj život řídí sám se vší účinností a svrchovaností, může nám to pomoci odolat pokušení druhé napravovat, léčit nebo se jinak vměšovat do jejich životů. Neznamená to, že lidem nemůžeme pomáhat, znamená to, že nejúčinněji léčíme a pomáháme, pokud jsme sami sebou na té nejvyšší úrovni.
2011 byl definován jako rok, kdy jsme mohli zakoušet svou velikost. V průběhu roku jsme zažívali svou velikost prostřednictvím své ,,malosti", když jsme museli poznat, co omezuje proudění naší energie a jakým způsobem máme přijmout odpovědnost za stvoření života, jenž chceme. Obzvláště bolestivým aspektem roku 2011 bylo uvědomění, že naše spřátelené duše často nemají zájem postoupit s námi do další fáze vztahu. Naší jedinou možností, častokrát, bylo ponechat je jejich vlastnímu poznávání a léčebné cestě. Toto detailně rozebírá má kniha ,,Vzestup do světa zázraků - stezka duchovního mistrovství" a bude to nadále tématem roku 2012.
2012 bude mít tři ústřední témata:
Pravda - bude to rok, kdy bude odhalena pravda, ať již jde o pravdu o chamtivosti, korupci, nečistých obchodech, podvodech a manipulaci, které obohatily několik málo lidí na účet všech ostatních, nebo o pravdu o našich vztazích obecně a o partnerských vztazích, o tom, kdo jsme a co doopravdy chceme a co jsme ochotni sami sobě dovolit mít. Jaká je vaše pravda, co poznáváte jako pravdu o sobě coby božské, duchovní bytosti, a jak moc ochotni jste tento fakt přijmout, to je otázka, jíž všichni budeme muset tento rok čelit. Bude nám odhalena pravda o světě, jenž jsme stvořili, individuálně i jako kolektiv, spolu s pozváním a příležitostí jej změnit.
Uvedení do souladu - Jakmile známe pravdu, jsme schopni spatřit stezku, kterou jsme ušli, abychom tuto pravdu stvořili. S tou jsme v souladu a je to jeden z nejdůležitějších aspektů roku 2012. S čím jsme byli v souladu, abychom mohli v každém okamžiku tvořit svou realitu? Jak moc je v souladu naše realita s pravdou o tom, kým jsme? Jak to, co děláme, myslíme, v co věříme a co známe, podporuje naši pravdu? Jakákoliv oblast, v níž nejsme v souladu s touhou své duše po celistvosti, což zahrnuje radost, lásku a hojnost, nám bude odhalena způsobem umožňujícím, aby došlo k transformaci. Máme dost odvahy ke změně? Rok 2012 bude plný příležitostí, abychom se setkali tváří v tvář s tím, s čím jsme v souladu, a pokusili se provést změnu.
Integrita, celistvost - Úroveň naší celistvosti se projevuje v naší energetické frekvenci, protože ta - více než cokoliv jiného - ukazuje, kde na své stezce jsme. Druh lidí, situací a zkušeností, které přitahujeme, lekcí, jimž čelíme, to vše nám ukazuje naprosto přesně, kde se nacházíme. Oblast, kde jsme dosud nebyli v jednotě se svou vlastní silou, ať již jsme ji předali druhým, nepřijímali jsme sami sebe nebo jsme se viděli jako bezmocní, nám bude odhalena, abychom se mohli sjednotit s oním mocným člověkem, jímž jsme. Abychom mohli žít život, jenž chceme, jenž pro sebe zamýšlíme, musíme s ním být v souladu na všech úrovních, duchovně, energeticky, fyzicky, intelektuálně, a musíme být vyrovnáni na úrovni těla, mysli, emocí a ducha.
Zde je několik obecných pozorování ohledně toho, co pro nás má rok 2012 v zásobě:
Změny na Zemi - máme tendenci pohlížet na potenciál zemských změn s určitými obavami, protože víme, že jsme nebyli dobrými správci Země, víme, že jsme její zdroje špatně používali, že jsme ji zneužívali mnoha způsoby, a doufáme, že konečná odplata nebude příliš strašlivá. Ačkoliv toto vše mnozí z nás mění, jiní tak nečiní.

Zemské změny roku 2012 budou zaměřeny na určité oblasti a budou zahrnovat (v tomto pořadí) sopky, zemětřesení, záplavy a posuny v zemské kůře jako sesuvy půdy nebo propady. Soustředěny budou v částech světa, která nejsou energeticky v rovnováze, jako je např. Střední východ (hlavně Saudská Arábie), Filipíny, a v oblasti ostrovů Indonésie, východní poloviny Indie a Pákistánu a východní části Afriky. Rušivé zemské změny nás nutí věnovat pozornost Zemi, a pokud uděláme preventivní opatření, Země na nás nebude muset ,,křičet", aby naši pozornost získala.

Víry a energetické portály

Víry na Zemi jsou koncentrovanou energií a portály jsou otvory v zemské elektromagnetické mřížce, které umožňují energii proudit do Země. V r. 2011 jsme stvořili mnoho nových portálů, nyní je musíme posílit. Existují stále pradávné víry, zvláště v oblasti Středního východu a Afriky, které umožní plynutí ,,staré" energii oddělenosti, avšak zmenšují se a budou se v r. 2012 dále zmenšovat. Slunce toto podporuje a rok 2012 se dočká historických solárních erupcí, koronálních výtrysků hmoty a změn v typu a stupních záření, jež slunce vysílá k Zemi.
Mnozí pracovníci světla budou v r. 2012 přesunuti do nových oblastí, do míst, která by nečekali, avšak tyto oblasti potřebují jejich energii a půjde také o společenství, kde budou podporováni a ctěni. Čas zimního spánku je pryč, potřebujeme být venku ve světě, v místech, která podporují nás a naši energii, a kde je naší energie zapotřebí k posílení vírů nové Země, a abychom též byli ukotvujícími prvky pro nové energie přicházející na Zemi.

Návrat ke vztahům

Mnoho klientů se mne ptá: ,,Kdy se dočkám nějakého vztahu?", protože se celé roky nacházíme na ,,vztahové poušti". Nyní, když jsme vyřešili mnoho svých záležitostí týkajících se lásky k nám samotným, našeho významu, hodnoty, zasloužení si a vděčnosti, můžeme ke vztahu přistupovat z pozice celistvosti namísto z pozice potřeby a nalezneme vztahy, které budou na všech úrovních a doopravdy vztahy partnerskými. 2012 požehná mnoho z nás láskyplnými, důvěrnými vztahy s partnery, kteří si nás cení, ctí nás a respektují. Dejte si záměr ohledně vztahu, jenž chcete, a takový si v tomto roce stvoříte.
Zrození nové Země
Přivedli jsme k životu novou Zemi, což znamená nové vědomí, větší porozumění nám samotným jako lidské rodině, většího uvědomění si našeho spojení ke Zdroji a mnohem silnější poznání nás samotných jako božských lidí. Nová Země je v 5. dimenzi a dále, existuje vedle 3. dimenze a můžeme kdykoliv vstoupit anebo odejít. Na této nové Zemi budeme zažívat větší radost, klid a mír, lásku a hojnost, budeme součástí podporujících, láskyplných společenství duší s podobným smýšlením. Nová Země je tady, byla již přítomna několik let a během r. 2012 si ji zvolí stále více lidí, kteří jsou ochotni podstoupit transformaci nezbytnou k tomu, aby se mohli stát její součástí.
Rok potěšení, světla, radosti a míru
Archanděl Uriel řekl, že 2012 bude rokem světla a radosti a bude na nás, abychom nalezli potěšení v našich životech, v sobě samotných, v tom, co děláme, kde a s kým žijeme. Naše pozornost by se letos měla soustředit na vytváření radosti, na ,,sobectví" v tom smyslu, že odmítneme všechno, co neslouží naší cestě. Byli jsme již dlouho bojovníky a mučedníky pro Zemi, lidstvo a vesmír, je čas, abychom odložili své meče a nechali novou generaci, která potřebuje nalézt svou pravdu a své nadšení, aby to převzala.
Naším posláním na nové Zemi je naučit druhé, jak žít podle záměru a se záměrem, jak se radovat, propouštět karmu a chápat transformaci, aby i oni mohli dosáhnout úrovně frekvencí nezbytné pro přístup k nové Zemi, jež má být nebem na zemi Taková je naše role učitelů a léčitelů na nové Zemi, a abychom toto mohli učit, musíme to znát a zažít. Ano, můžeme stále bojovat, ale to už jsme dělali. Ve frekvencích nové Země není místo pro nic menšího než radost, mír a hojnost, a pokud jsme ochotni vpustit tyto energie do svých životů, zažijeme ono nebe na Zemi, tedy příchod našeho konečného domova.
Silná období
V průběhu roku se vyskytují silná období, kdy se mění energetická rovnováha Země, dochází k novým energetickým vyrovnáním, otevírají se nové víry nebo se staré zavírají. Často jsou v rozporu s naší vlastní energetickou frekvencí a mohou způsobit, že se cítíme nepohodlně a dokonce můžeme fyzicky onemocnět. Říkáme tomu ,,symptomy vzestupu" a jsou součástí naší vzestupné cesty, neboť potřebujeme v rámci své mise stvoření ,,nebe na zemi" vnášet na Zemi novou energii. V těchto silových obdobích můžeme vidět zemské změny, silné bouře, záplavy, zemětřesení nebo neobvyklé počasí. Ve svém životě můžeme zažívat náhlé konce, narušení, změny na úrovni pocitů či mysli anebo dokonce fyzická onemocnění.
V r. 2012 bude 6 takovýchto silných období:
1. - 25. ledna: To je ,,klid před bouří", období, kdy je nám poskytnut čas na relaxaci, osvěžení, obnovu naší energie a nastavení záměru pro nový rok. To, co budeme v této době dělat, bude mít výrazný dopad na vývoj zbytku roku. Pokud tohoto času využijeme k dokončení propouštění, k tomu, abychom porozuměli svému životu a vytvořili účinný záměr pro směrování své energie, budeme připraveni zažívat požehnání a potěšení tohoto nového roku způsobem výkonným a požehnaným.
Březen: Jarní rovnodennost přinese nové energie, jejich účinek se projeví v široké škále od jemných projevů k dramatickým, v závislosti na energii příjemce, jeho soustředění pozornosti a úrovni léčení. Může docházet k silným bouřím se spoustou deště a větru. Též by se mohlo ve zprávách objevit více slunečních erupcí.
Červen až červenec: Červen obsahuje méně rozruchů než červenec a bude docházet k větší solární aktivitě než obvykle, k velkým energetickým přílivům, které nám budou velice nepříjemné. Během těchto dvou měsíců se mnoho lidí probudí, budou pociťovat silnou potřebu nějak změnit svůj život a jiní si uvědomí, že jejich čas skončil a je čas odejít. Ač se může objevit mnoho zpráv o úmrtích a též možná vzroste počet sebevražd, poukazuje to pouze na volby učiněné těmi, kteří se již nechtějí účastnit života na zemské pláni.
Září: Další informace o obchodech vlád či korporací, které spoustu lidí rozzlobí. Mohlo by dojít k povstáním a nepokojům, neboť si lidé budou připadat využiti a zbaveni moci a vlivu. V této době nemusí být bezpečné cestovat, hlavně do zemí Středního východu, Číny, do částí Asie a do těch nejvýchodnějších částí východní Evropy a Pákistánu.
Pozdní říjen až konec listopadu: Toto silné období by mohlo být v r. 2013 označováno jako doba, kdy se svět změnil. Je to čas pro zveřejnění informací dříve skrývaných, lidé ztratí důvěru ve společnost jako celek a někteří budou velmi deprimováni. To, co se děje, má další celosvětový dopad, takže dění ovlivní velký počet lidí. Zvýší se zájem o duchovní učení, jež nás posilují, a vynoří se nové informace. V této době bychom dokonce mohli mít důkaz o mimozemských bytostech a energiích.
Konec prosince 2012: Rok končí ve vážném tónu, není příliš co oslavovat, ale bude mnohem větší pocit celosvětové odpovědnosti a nebude existovat žádná tolerance pro cokoliv, co není pravdivé. Též jde o čas, kdy má dle předpovědi skončit Mayský kalendář (pro ty, co tomu věří: jde o 21. 12. 2012), takže si mnozí budou dělat starosti.
Jedná se o intenzivní rok, v němž se dostáváme k tomu, abychom získali zpět svou sílu, jako jednotlivci a také jako kolektiv. Stupeň pravdy, jenž budeme zažívat, bude chvílemi těžko stravitelný, protože odhalí masovou manipulaci, dokonce technologie jako ovládání mysli, jež byly proti lidstvu používány celá století. Avšak je to též rok vykoupení, kdy můžeme vznést nárok na svou sílu, uctít své božství a můžeme též mnohem efektivněji manifestovat. Naopak nám rok 2012 spíše připomene, že pokud si nestvoříme život, jenž chceme žít, budeme jednoduše žít život, jenž nám někdo tvoří.
Přeji vám hojnost požehnání, klidu a míru, radosti a lásky, na jejichž spolutvoření s vámi již čeká laskavý, láskyplný a podporující vesmír.
Mnoho požehnání,
Jennifer Hoffman
Copyright ©2011-12 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 11. 01. 2012

Moje poznámka.
Chvíli jsem přemýšlela, zda mám vkládat předpovědi, když se to jimi všude hemží, jedny jsou milostivé, jiné varující... Objeví se jich mnoho na konci kalendářního roku a my obvykle sleduje ty nové, aniž bychom provedli kontrolu těch minulých. Nakolik se naplnily? Máme možnost pak ověřit onen "zdroj ".
Předpovědi pročítám ráda, je to jakási zvědavost Evy, kterou mám v sobě znásobenou. Učím se ale na nich příliš neulpívat a vybírám si jen to dobré...To varující nosím v pohotovosti - být připraven, ale neposilovat myšlenkou žádnou hrozbu.
Víra, že vytvářím realitu myšlenkou mě často vede k představám nádherných lesů, sídliště dostávají podobu rozkvetlých parků a potkávám usměvavé lidi. Mohla bych dál pokračovat výčtem, ale to nechci, protože každý máme svoje sny o čistých vodách , o hojnosti, o radosti...
Vezměte tužku, pastelku, barvu a vytvořte s dětmi obrazy té "nové Země" .
Když píší tyto řádky, venku vítr ukazuje svoji sílu a předpověď počasí upozorňuje na zítřejší prudký skok teplot. Odpolední zpravodajství na webu - v nějakém městě rozkvetly macešky. Žluté jako slunce, posilující energie.
Příroda nám jasně ukazuje, že nejsme jejími pány a my bychom si měli uvědomit, možná více než dříve, že pro matku Zemi musíme udělat mnohem více, abychom nastolili rovnováhu. Znechuceni vším současným děním nejen v naši zemi můžeme upadat do jakési beznaděje, utlumeni chemií z mračen, s příznaky, které se nazývají transformační, můžeme si klást otázku, jestli je to opravdu tak, jak čteme na mnohých stránkách, v e-mailech.
Vlastní zkušenosti mě přesvědčily, že člověk nesmí přestávat věřit a snít, i když ho ostatní považují za pošetilého snílka.
Čtěme si předpovědi, vězme, jaké máme volby, ale žijme přítomností a podporujme ty nejkrásnější sny.
A nestrkejme hlavu do písku, ale dívejme se vzhůru, stůjme vzpřímeně a hledejme nové hvězdy- zářivější, jasnější a blízké proto, že vzdálenosti nehrají roli vůbec nikde.
E.L.

Představuji Tomáše Pavelka

11. ledna 2012 v 21:25 | Eva a Tomáš |  Fotografie a jiné
Taková podivná zima bez sněhu mi vlastně vůbec nevadí. Těší mě, že nikdo neuklouzne, nevymrznou skalničky, pokud nepřijdou holomrazy... ale přece jen idylka s bílou pokrývkou, musím být k sobě upřímná, mi přece jen trošku chybí.
Dnešní doba má velikou výhodu v dokumentování čehokoliv , kdykoliv a okamžitý přenos dál - třeba pro radost.
Babi, přeješ si sníh? Máš ho mít. A je tady, i když ve městě je jaro, Beskydy v neděli kouzlily nejen v krajině, ale také mraky si dávaly záležet.


Obzory a zajímavá tvář v mracích. A na následující fotografii dva "smajlíci".Hřeben Ondřejníku.


Tato fotografie se mi líbí nejvíce. A hop, časový posun zpátky -pohled na kousek lesa.


A když jsem se ocitli v podzimním čase, tak ještě přídavek ...


Rozcestí.


Tak kudy, pane, do hospody nebo...
No přece do zimy.


V pozadí Lysá hora.
Děkuji Tomíkovi, že jsem mohla nahlédnout, jak vypadají hory právě teď, ale uvědomit si také výše uvedené.