Prosinec 2011

PF - sdílím

31. prosince 2011 v 19:13 Slova a obrázky

Do celého roku pod místním označením 2012 přeji nám všem vznešené myšlenky, ušlechtilé činy, dostatek pohybu, jež prospívá tělu i duši; smysluplné využití času za počítačem, který je spíše jeho žroutem; dále procítěné vnímání přírody i působení vesmírných energií, jejímiž jsme celistvou a nedílnou součástí, uvědomění si, že jsme (mimo jiné) to, co jíme, a tím pádem i míti ohled na veškerou faunu a šetrné zacházení s flórou. Vyzývám k tvořivosti hraničící s hravostí, pečlivé zkrášlování prostředí, v němž žijeme.
Nechť úspěšné je uvedení do praxe pouček ze Čtyř (Pěti) Dohod ((Don Miguel Ruiz)): Miřte slovem přesně - používejme ho maximálně možně pozitivně oproti negativnímu vyjadřování / Neberte si nic osobně / Nevytvářejte si žádné domněnky / Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete / Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.
Žijme v Pravdě! Pravda nepřichází se slovy, pravda je tichá. Je daleko za všemi symboly, které používáme, nachází se za umělými hranicemi ega, v láskyplné říši harmonie, všeobjímajícího světla…
v.r. Dušík - 31. prosince L.P. 2011

A ještě jedno mandalkové od Jáji.


"Bublinky " radosti

29. prosince 2011 v 0:26 Slova a obrázky

Bublinky štěstí, bublinky radosti,
bublinky Lásky, bublinky Věčnosti...
Splň si svůj dávný sen.
Vyjdi ven, pohlédni vzhůru,
otevři dlaň
a čekej.
Možná spadne první vločka,
možná spatříš novou hvězdu,
možná ucítíš něco nového,
nečekaného, krásného.
Věř svým snům...
E.L.

Paralelní světy

28. prosince 2011 v 21:39 Videa
Velmi inspirující dokument...


Vesmírná energie

27. prosince 2011 v 20:05 | Eva |  Slova a obrázky
Léčivé proudění - Ladění 2


Ladění 2 ( z cyklu Vesmírné energie )

Když srdce v rytmu lásky bije,
svět jinou barvu m á...
Proudí k nám vesmírná energie,
ta sílu dodává.
Otevírá nám naše oči,
abychom lépe viděli,
kol dokola se všechno točí,
probíhá právě léčení.
Za zvuků neslyšných tónů,
z barevných nitek přeslice
poví ti nejvíce,
co dělat máš,
ať svoji sílu rozpoznáš.
Ve světě rostlin , ve světě stromů
hledej svůj vnitřní klid,
pak snaž se napravit, co je třeba,
pomůže ti každá déva,
jen ji věř a zatanči tanec pro Zemi.
Rozehraj struny srdce svého,
neboj se zdánlivě vzdáleného,
otevři náruč novému...
Vesmírná energie má velkou moc,
přichází právě na pomoc.

E.L.


Vločka

26. prosince 2011 v 20:28 | Karel Plíhal |  Vděčnost

Štěpán Rak - poselství

26. prosince 2011 v 19:51 Slova a obrázky
Drazí přátelé.
Teď se dějí a hlavně budou dít věci mezi nebem a zemí, které jsou dosti
mimořádné a zásadní. Smrt Václava Havla přišla ve chvíli, kdy zvolna končí
dlouhá retrogradita velkého ochránce Jupitera, ale kdy již začíná zvolna
fungovat síla velkého zemského trigonu. Blíží se veliká ale i dosti bolavá
očista světa, která započne 26.12. Ochránce Jupiter totiž do té doby
dostatečně dlouho "couval", ale toho dne se konečně zastaví. Pak se
rozhlédne a až spatří tu poušť, která se zde za dobu jeho retrogradity
nakumulovala, započne s nápravou věcí lidských dle Komenského obecné porady.
Ku pomoci mu bude Mars v Panně (mj. po dobu příštích 6 měsíců dost divoká
planeta ovlivňující všechny věci Panny od vnitřností, přes komunikaci včetně
tzv. veřejných komunikací, až k záležitostem zdraví a stravování), se stane
vykonavatelem jeho Vůle. Má totiž nejen silnou svobodou vůli, ale i popravčí
meč. A celý velký zemský trigon pak uzavře vládce temnot Pluto v Kozorohu,
který pošle do pekel vše co tam patří. Věci ostatní pak pomůže
přetransformovat. Bude se tvrdě oddělovat zrno od plev a pro mnohé tak
zřejmě započnou i přetěžké časy. Veškerý dosavadní balast a odbyté věci
budou tvrdě likvidovány. K tomu zvl. v době od 23.12.do 19.1.přistoupí ještě
navíc mocné Slunce v Kozorohu a uzavře na měsíc tento trigon vskutku
obzvláštní silou. Věci se dají do pohybu. Má to ale také jeden háček, tak
jako ostatně i jiné v zásadě dobré věci. Úkaz zvaný Černá Luna se totiž dnes
(20.12.2011) doslova " přisál" na již zmíněného ochránce a obra Jupitera a
coby pijavice či podobný parazit, se bude vší silou snažit zneužít nastalé
situace a vysát ji jak jen se dá. Ne snad proto, že Černá Luna by byla ze
své podstaty zlá, krutá či nenávistná. Nemá totiž žádnou povahu a nezná ani
pojem emoce tak jak je vnímáme my. Pouze našeptává, podobně jako onen
biblický had pramáti Evě, a snaží se nahlodat naše dobré úmysly a dát jim
chamtivost, lačnost a nestoudnost všeho druhu.To všechno dělá však jenom
proto, aby tvrdým pokušením nás vyzkoušela, jak si vlastně opravdu uvnitř
stojíme. Je to nakonec jen tvrdá zkouška naší morální a mravní síly.
Překonáme-li však tato pokušení, dostane se nám jako návdavkem všeho dobrého
a kvalitního. Je třeba bdělosti a ostražitosti. Pak teprve budeme silní.
Přeju nám všem v této práci na snad hodně sil a radosti. Krásné svátky a
přijměte oba Anděly (dne i noci) jako dar, který mi byl též darován jednoho
mrazivého rána přímo na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči u Králíků.
V úctě Štěpán Rak


Dévy stromů

26. prosince 2011 v 1:18 | Eva |  Slova a obrázky
Už od dětství mi bývalo líto vánočních stromků. Ani lesník by mi to nevymluvil, že je potřebné prožezání,Když se začay prodávat stromečky umělé, také jsme si takový pořídili. Nevoní, ale kouzlo Vánoc vykouzlí. Možná si řeknete, že to není ono.žívý je živý... Ale je skutečně ještě živý?
Samozřejmě že neschází čerstvě uříznutá větvička, ale přiznám se, letos ve váze nevoní ani ze smrčku. A to jsem se mu omluvila.
Dévy stromů... jako poděkování všem stromům, které kvůli nám musely zemřít.


Pro kolébku, pro nábytek, pro teplo krbu...
A tak jsem dnes dala do vyhledávače "dévy stromů.
Krásné povídání najdete na stránkách pana Kříže Stromy a život.
A co mě právě napadá?
Když vánoční je nálada,
když zima chladí kmeny stromů ,
dévy vracejí se domů.
Kolik je návratů, kolik je zrození...
Nikdo z nás nemá tušení,
že v hloubi lesa v suché trávě
dějí se právě zázraky,
aby napřesrok všechny stromy
zpívaly píseň jarního probuzení.
Když stromy spí,
dévy tančí a učí je,
jak v korunách píseň rozeznít,
jak statečným být,
jak k nebi vzhlížet,
jak růst a mlčet ,
jak pokorně snášet vše,
co přichází.

E.L.

Pozoruhodná fotografie

25. prosince 2011 v 0:36 | převzato |  Slova a obrázky

Lorna Byrne - Vánoce 2011

25. prosince 2011 v 0:28 | Lorna Byrne |  Slova a obrázky

Vánoční newsletter Lorny Byrne - Dar lásky, naděje a míru


Vánoce 2011


Vážení přátelé po celém světě.

Vánoce jsou pro mě velmi výjimečný čas a také pro všechny, nehledě na jejich náboženství. Jsem katolička, a tak slavím narození Ježíška. Ale andělé mi říkají, že toto roční období je velmi speciální pro všechny víry a ve všech tradicích a nejen pro křesťany. Andělé mi také říkají, že od listopadu až do Nového Roku je v nebi velká oslava a zde na zemi jsou posvátné oslavy ve všech náboženstvích.


Od dob, kdy jsem byla dítě, jsem viděla anděly proudící z nebe, kteří shazují koule světla na každý domov během toho období od listopadu až po začátek ledna. Je jedno, o jaký domov se jedná, ať už je velký nebo malý, i kdyby to byl jen vchod nebo ubytovna, a také je jedno, jestli mají lidé v něm nějaké náboženství nebo žádné. Andělé nám přináší dary od Boha na nebesích - dar lásky, naděje a míru.


Nedávno jsem zahlédla jednoho takového anděla, zrovna když jsem šla z oběda, který jsem měla se svou dcerou Ruth a svým vnukem. Ten anděl byl na obloze a letěl nad domem v takové malé uličce. Byl plný světla a jeho tělo plynulo, jako by ho nesl vánek, nevypadal mužsky, ani žensky. Vycházel z něj paprsek světla, který vedl do koule, která jako by problikávala zlatým světlem. Viděla a cítila jsem tolik lásky a pochopení a radosti, které z toho anděla vycházely, a i když pustil tu kouli světla, udělal to s takovou péčí. Koule jemně sklouzla a ještě než se dotkla střechy, vybuchla ve světelné jiskry, které rozzářily každý kout domu. Pak ten anděl jednoduše zmizel.


Tyto světelné koule jsou velmi vzácným darem od Boha, aby nás naplnili opravdovým duchem Vánoc, který není nic jiného než láska, naděje a mír, jak mi andělé říkají. Andělé nás všechny v tomto čase povzbuzují, abychom se k sobě chovali laskavě. Ukázali mi, že pro mnoho z nás se staly Vánoce příliš materialistické - příliš o věcech, a jelikož má hodně lidí strach a starosti o peníze, je pro ně těžké cítit opravdového ducha Vánoc. To se dál přenáší na děti, které si moc neužívají Vánoce, protože jsou si vědomy finančních obav svých rodičů.


Minulý víkend jsem byla nakupovat se svou patnáctiletou dcerou Megan. Na nákupech bylo mnoho rodin obklopených velkým množstvím andělů, kteří byli plni radosti z Vánoc, a mnoho z nich zpívalo. Zpívali společně a byl to vysoký a sladký zvuk plný radosti. Andělé oslavovali a snažili se naplnit každého tam radostí. Někdy mám v tento roční čas pocit, že andělé se promění v děti. Šla jsem do velkého obchodu s hračkami a andělé strhli mou pozornost na matku a otce s třemi dětmi, asi osmiletého chlapce a dvě malé holčičky. Byli obklopeni anděly. Ta malá šestiletá holčička se dívala na panenky se svým starším bratrem vedle sebe. Vzala si do ruky panenku, ale on jí zašeptal do ucha. Neslyšela jsem, co jí říká. Andělé kolem nich se na mě podívali s takovou láskou a porozuměním. Jeden anděl se na mě podíval a řekl mi beze slov, že ten chlapec říkal své sestřičce, že ta panenka, na kterou se dívá, je příliš drahá pro jejich rodiče.Jiný anděl pošeptal něco tomu malému chlapci a on vzal svou sestřičku za ruku a šli dál kolem regálů. Ukázal jí na jinou panenku. Její obličej se rozzářil a ona ji hned vzala do náručí. Andělé mi řekli, že tato panenka byla za poloviční cenu oproti té, na kterou se dívala před tím. Malá holčička natáhla panenku ke svému otci, když k ní přišel, a já viděla jeho úlevu na tváři, když spatřil cenovku na té panence. Andělé kolem nich se začali radovat a tleskat a jejich rodiče se trochu uvolnili a o něco víc v sobě pocítili ducha Vánoc.


Otec se pak otočil na syna a zeptal se ho, jestli viděl něco, co by se mu líbilo. Jeden z andělů, kteří je doprovázeli, mi řekl, že ten chlapec si přál kolo, ale jeho rodiče si ho nemohli k Vánocům dovolit. Viděla jsem, jak jeho strážný anděl mu šeptá do ucha, a chlapec zabočil k regálům s jinými hračkami a hry místo toho, aby šel tam, kde byla kola. Nedíval se jenom na hračky, ale také na ceny. Před ním u výlohy stál ohromný anděl. Vypadal, jako by byl oblečený ve vánočním obleku, který měl na sobě červené a zlaté čtverce a uvnitř každého čtverce byla stříbrná hvězda. Nepamatuji si, že bych někdy viděla anděla, který by byl takhle oblečený. Ten anděl zavolal na chlapce. Já jsem ho slyšela, ale ten chlapec ho neslyšel. Jeho strážný anděl se tedy nahnul a zašeptal mu do ucha. Najednou se ten chlapec podíval přímo na toho anděla, který stál před ním, díval se takovým způsobem, že jsem si na chvíli myslela, že ho opravdu vidí, ale andělé mi řekli, že ho nevidí. Šel přímo za tím andělem a podíval se do výlohy vedle něj. Jeho obličej se rozzářil, když viděl hry, které tam byly. Hned si jednu vybral, neviděla jsem jméno té hry na krabici, stejně bych to nedokázala přečíst, ale ten chlapec vypadal tak šťastný. Znovu jsem viděla úlevu jeho rodičů, když viděli, co chce koupit. Ještě chvíli jsem se dívala na tuhle rodinu, než odešli z obchodu. Nastal tam takovým rozdíl, rodiče vypadali mnohem lehčí a uvolněnější, než byli na začátku. Andělé, kteří je obklopovali, mi řekli, že se konečně uvolnili a přestali se tolik strachovat a teď cítí ducha Vánoc.


Děti chtějí, aby jejich rodiče cítili ducha Vánoc. Chtějí, aby se jejich rodiče smáli a radovali a to je pro ně mnohem důležitější než dárky. Mnoho dětí by mělo radši menší dárky, kdyby mohli se svými rodiči trávit více času děláním jednoduchých věcí jako pečení cukroví nebo zdobení vánočního stromečku.


Andělé mi říkají, abych vás všechny poprosila, abyste se méně strachovali o dárky nebo dokonalou vánoční večeři a více si užívali času se svou rodinou a přáteli. Vánoce jsou čas, kdy bychom měli zapomenout na všechny rozdíly a nesváry v našich komunitách. Pokusme se tyto Vánoce otevřít svá srdce i pro ty, s kterými máme nespory nebo s kterými jsme několik let nemluvili. Někdy se rodiny hádají kvůli věcem, které jsou ve zpětném pohledu tak malicherné, rodiny se hádají kvůli penězům nebo kvůli tomu, co kdo řekl nebo udělal. Někdy když se rozpadne manželství, mohou lidé skončit naprosto opuštěni, dokonce i bez domova. Nyní je čas otevřít svá srdce a dveře a vítat lidi dovnitř. Často slýchám lidi, jak říkají, že nesnáší Vánoce, protože jsou osamoceni. Znáte někoho, koho znáte, o kterém si myslíte, že se cítí sám, nemilován nebo opuštěn? Možná vy a vaše rodina můžete otevřít svá srdce a pozvat ho k sobě domu na vánoční večeři. Možná je budete muset přemluvit, aby souhlasili, nebo aby pro toho člověka třeba dojeli a přivezli ho. Pokud došlo k nějakému sváru, lidé často zapomínají, jak říct "ano" a potřebují trochu povzbudit. Tím, že někomu dáte najevo, že vám na něm záleží, a projevíte mu lásku, můžete darovat dar naděje tyto Vánoce - můžete se stát záchranným kruhem někomu, když se někomu s čistým srdcem nabídnete a nebudete za to nic očekávat.O těchto Vánocích jsou lidé, kteří potřebují pomoc, lidé, kteří mají nedostatek nebo jsou dokonce bez domova. Možná mají tento rok těžší než měli ten předchozí. Možná v sobě můžete najít laskavost, ať už se ve vašem životě děje cokoliv, a pomoct jim. Když sdílíme to, co máme, s ostatními, darujeme tím naději a naplníme jejich srdce radostí.

Andělé mi říkají, že musíme být všichni soucitnější a přestat soudit. Neříkejte, že si někdo nezaslouží pomoc. Pastýři a tři moudří králové si to také nikdy nemysleli o Marii a Josefovi a o malém Ježíškovi, i když byli bez domova a spali v jeskyni se zvířaty. Pastýři a moudří králové jim přinesli dárky s čistým srdcem a nic za to neočekávali a my bychom měli udělat to samé.


Všichni jsme součástí jednoho světa, možná nemůžeme pomoc každému materiálně, ale můžeme se za ně pomodlit. Modlitba je velmi mocná. V tento čas je velmi důležité, abychom se modlili, a to nejen za své rodiny a přátele, ale za celý svět.

Tento čas je výjimečný pro všechny a andělé mi říkají, že ho s námi v nebi slaví. V tento vzácný čas vidím anděly, jak shazují koule světla na naše domovy a přinásí nám, každému z nás, dar lásky, naděje a míru.


Všechny vás prosím, abyste přijali tento báječný dar od Boha o těchto Vánocích.

Požehnání vám, vašim rodinám a blízkým.

V tento požehnaný čas se modlím za vás a za celý svět.


Lorna

Lorna Byrne

25. prosince 2011 v 0:25 Videa
Drazí přátelé,

přeji Vám všem krásné a míruplné Vánoce.

V příloze dopis od Lorny Byrne na téma letošních Vánoc.

Dále Vám posílám video, které jsme vytvořili s mým přítelem jako vánočník dárek pro Lornu a její čtenáře.
Lorna si ho dokonce vysdílela na svých stránkách na Facebooku. Jsme v kontaktu s Lorninou agentkou
a doufáme, že se nám podaří zorganizovat její návštěvu Prahy v příštím roce.

Ještě jednou Veselé Vánoce a hodně štěstí v příštím roce, ať už bude jakýkoliv :-)

S láskou,

Honza

P. S. To video je v české, slovenské, anglické, německé, italské a španělské verzi, tak pokud znáte někoho, dál vesele přeposílejte! :-)Kouzelný Štědrý večer

23. prosince 2011 v 23:56 | Eva
Kouzelný Štědrý večer vám všem.


Zimní slunovrat

23. prosince 2011 v 23:08 | Zibby |  Slova a obrázky
Mí drazí,

je krásné období slunovratu a všude kolem nás se dějí úžasné věci.
Rád bych se s vámi podělil o několik informací, které mnozí prožíváte, znáte ...
nebo také né.
V prvé řadě chci poděkovat všem, co mě obdařili během roku i za přání k vánocům.

na svoji webovku jsem dal nové informace o Máyském roce od 21.12.2011 do 21.12. 2012 ... Rok 13

Zítra je Novolunní a zároveň začíná i nové úžasné období v Mayském kalendáří.


Ve středu jsme vykonali v Přerovské čajovně U Modrého Safíru obřad Slunovratu. Obřad byl skromnější a v mnohem více intimnějším prostředí, než bylo očekáváno.
Uvědomil jsem si opětovně pravdu o skutečnosti, že "není důležitý počet lidí, ale vzkaz. Vzkaz je to, oč tu běží."

Tentokrát jsem se snažil prolnout učení Původních Obyvatel Severní Ameriky s tradicemi a učením evropským.
Skupinka vytvořila výbornou atmosféru a my jsme vzdali Díky za tento den, za tento rok ... za toto období.
Tak to vidím já


Na své stránky jsem umístil i malou vzpomínku s modlitbou na pana prezidenta Havla.

... informaci pro inspiraci ...

http://bearlodge.webs.com/
http://bearlodge.webs.com/modlitby.htm


Vychutnávejte si šťastné chvíle.
Pamatujte si je. Prociťte si je znovu.
Být šťastní a v pokoji vám pomůže v prožíváni dalších momentů v životě.
Vychutnávejte si je dobře a nechejte odejít zbytek.
Mějte skvělé a radostí naplněné vánoční svátky.

Nechť všichni máte nádherný a velkolepý rok ! ! !


--
Zbynek "Zibby" Eller
If you cannot be a poet, be the Poem


Pohádk\y pro kulíšky jsou na světě

20. prosince 2011 v 14:26 | Eva |  Zajímavé knihy, odkazy
Před chlíli jsem se dotkla prvního výtisku knihy Pohádky pro kulíšky.Jedná se o sborník pohádek z internetového portálu blog.cz. Není to sborník ledajaký... Jedná se o velmi zajímavý projekt, kterému přeji zdařilé pokračování a k tomu je zapotřebí trošku podpory z řad čtenářů. A těmi nemusí být jen maminky nedonošených dětí.
Knížka obsahujepohádky nejen o zvířátkách, ale pohádky o skřítcích, vílách, také pohádky dopravní, hravé. duhové léčivé pohádky, pohádky pro rodiče s miminky, básničky pro kulíšky a vánoční pohádky a básničky a k tomu všemu spostu milých ilustrací, každá má svůj rukopis a jsou kresleny s láskou.
Jak kniha vůbec vznikala, se nejvíce dočtete na blogu Edith Holé - koordinátorky celého projektu " Pohádky pro kulíšky".
A o co usiluje sdružení Nedoklubko,o křtu knihy zde.
Informace z Fb:
Knihu Pohádky pro kulíšky si můžete objednat na info@nedoklubko.cz , cena Pohádek pro kulíšky je 290,- Kč plus poštovné a balné 60,- Kč. Někdy po Vánocích budu mít i nějaké výtisky na prodej u sebe, tj. pro Pražáky nebo pro ty, co Prahou projíždějí a zastaví se:-)
Edith Holá
Já se přidávám k těm, kdo knížku doporučují ne proto, že jsem tam vložila malé zrníčko, ale že celý projekt si zaslouží obdiv a pokud se bude dále rozvíjet, pomůže mnohým rodičům.
Jakmile budu mít chvilku čas, vyberu jako ukázku nějakou pohádku.
Kniha vyšla ve velmi nízkém nákladu a já si jen přeji, aby se rychle rozletěla mezi rodiče a jejich děti , protože výtěžek bude použit na další pokračování včetně omalovánek pro děti.

Nám všem

20. prosince 2011 v 1:15 Slova a obrázky

Vánoce plné kouzel,
úsměvy na tváři,
štěstí a radost ať nám všem neschází.
Zdraví a sílu, duhová objetí,
přátelská setkání -
to vše po celý další rok.
E.L.

Zdeňka Orlíková - keramička

20. prosince 2011 v 0:52 | Eva a Orlíkovi |  Hosté
Dnes bych vám ráda představila paní Zdeňku Orlíkovou.
Včera na FB jsem našla odkaz na její stránky. Odkaz na pec na jablka. To je taková milá věc, kterou jsem hledala celé léto.
Provoní dům .....prosvítí tmu podzimu a zimy.
A právě mladá keramička mě zaujala svými nápady a hlavně jednoduchým a moderním designem.


Líbí se mi její styl, čistá práce, možnost dokupovat a kombinovat a hlavně, že myslí také na ptáky v zimě.Už se těším, až si krmítko objednám a pro léto zase lampičku - jen kterou?Samozřejmě že mě zaujala motivy na aromalampách , ale také cenou výrobků.


A protože jsou Vánoce, nesmí scházet ani ...Dokonce i forma na mufíny...Prý se jen vysypávají a nejlepší jsou vysypané strohankou s cukrem smaženoui na másle .
To mi sdělil pan Orlík a já budu prosit o recept. Jemu děkuji, že mi poslal fotografie a vy možná budete mít tip na dárek. Škoda, že opožděně, ale podle Zibbyho jsou v indiánské zemi Vánoce každý den, tak radost můžeme dělat kdykoliv.


Nahlédněte do dílny paní Zdeńky - Je tam cítit teplo domova, usadila se tam hrnčířská múza určitě proto, že v tom domě sídlí Láska. Na trhu je vidět hodně keramiky, ale z této dýchá taková zvláštní čistota, preciznost provedení a přitom souznění s přírodou. Hlína promlouvá.


A hrušky také. Kdo ví, jaká je to odrůda...

Ladění

19. prosince 2011 v 0:22 | Eva |  Slova a obrázky

Léčivé tóny vesmírné lyry
duši tvou krásně naladily
a ona tančí tanec Ladění.
To vesmír ti posílá právě vzkazy
na svitcích zlatých srdcí
a probouzí zatím neprobuzené,
dolaďuje tvoje struny
zatím možná bázní stažené
nebo někdy v pochybách zmítané jsou,
však když uslyší hudbu vesmírnou,
pak na stejnou notu naladí se,
a ty, človíčku milý,
pochopíš, kolik máš v sobě síly.
Ladění, spojení,
píseň srdcí vzniká,
je to chór této doby,
tančit pak bude svět nový.

E.L.


Pokračování cyklu Vesmírné energie ( první obrázek 12.12.)

Andre Rieu

18. prosince 2011 v 18:00 | Eva |  Videa
Jakou moc má hudba, co dokážou tóny....každé slovo je zbytečné...


Když svíce pohádku vypráví...

18. prosince 2011 v 0:05 | Eva |  Slova a obrázky
Hořela jedna barevná svíce.
Plamínek se otáčel dokola a proměňoval barvy, vytvářel siluety postav jednoho království...
Bylo to království zvláštní. Říkalo se o něm, že tam hoří kouzelný plamínek, který všechno prosvítí a kdo jej požádá, tomu dobrou radu dá.


Jednoho dne navštívil pohádkovou zemi poutník, který hledal štěstí .Kde je světlo, musí všechno kvést, kde je světlo, musí být i radost, myslel si drobný poutník v zeleném plášti a vstoupil zlatou branou na nádvoří. Ticho. Kolem prošla princezna a z a ní kráčel král se zářivou korunou na hlavě. Poutníka si nikdo nevšímal, nikdo mu nepodal ruku, nikdo ho nevítal. Všichni mu připadali jako těla bez duše .Obešel království dokola.Pod stromem dvě dámy stále něco řešily, tolik slov najednou poutník ještě nikdy neslyšel. Jinak jen ticho. V tichu se dobře přemýšlí, podíval se vzhůru k obloze a zeptal se: " Kdepak jsi, kouzelný plamínku? "
A najednou ucítil teplo, uviděl nádherné světlo a přiblížil se k němu a ihned se chtěl ptát, proč ti lidé všude kolem jsou takoví podivní .Za poutníkem se objevila víla jemná jako síť pavučiny, vztáhla k němu ruku a jemně ho pobídla, aby přistoupil blíže k plamínku.

"Hledám štěstí ", zašeptal poutník a plamínek se k němu naklonil: " Díváš se do hlubin? Co tam vidíš?"
"Srdce", odpověděl poutník,"hluboko, přehluboko."
"Srdce nejsou někdy na první pohled vidět. Tady v tom království pro krásu pozlátek na ně všichni zapomněli. Přestali o ně pečovat,stále hledali bohatství a na to svoje, vnitřní docela zapomněli. Plamínek věděl, co poutník hledá a aniž se ho ptal, hned mu jednu radu dal.


Nejdříve ale rozsypal tisíce hvězdiček.... tisíce zakletých srdíček se vydalo za poutníkem, kterému plamínek svěřil tajemství.


Jen ty dvě dámy snad udělaly jeden krok vlevo, pak zas nazpátek a dál si povídaly o módě, o nových špercích a stále poukazovaly, jak je to v jejich okolí k nevydržení. Stížnost, stížnost, touha po zlatě....jako by měly opratě, které je táhly někam, kde už byla tma.
Zatímco ostatní šli za poutníkem, nad královstvím se prozářila obloha.


Hodně věcí bylo rázem k vidění. Takové zvláštní spojení... Lidé si byli blíž. Jen Zelenáč v dáli se nechal dlouho přemlouvat, když mu jeden odvážný kluk podával ruku se slovy: "Pojď, překroč řeku Zapomnění."


Ti, kteří se vydali na cestu, potkávali blízká srdce.Sdělovali si, co všechno viděli a plamínek sílil. Zářil štěstím a radostí do daleka .


Zelenáč udělal další krok a malý kluk trpělivě ukazuje směr cesty. A první příchozí na místě Pochopení vytvořili kruh.
Poutník hledající štěstí splynul v tom kruhu spojených srdcí a rádce plamínek vykouzlil krásného anděla, který zářil všem na cestu.
Svíce dohořela a proměnila se v Zemi Fanztazie... Jakpak se asi tam někde žije?...


V medailonku tvář zasněně se usmívá,
nebesky modrá zář
o nové době teď zpívá.

Krásnou adventní neděli vám všem.

První PF

14. prosince 2011 v 15:24 Slova a obrázky
Stejně jako vloni se chci i letos s vámi podělit o "PF". Pohlednice se už dnes posílají málo, ale jsme bohatší zase o jiné vymoženosti internetového světa. Takový "SKYPE" - Na obrazovce vidíte někoho na druhé straně zeměkoule, třeba jste s ním naposledy byli v mládí a najednou máte možnost nakouknout k němu domů, zjistíte, že ani v Canadě nesněží, ale bílé ve vlasech si povšimnete, zjistíte, že i po tolika letech si máte co říci.
Internet nám umožńuje seznamovat se s lidmi stejně naladěnými, zprostředkovává nám mnoho "kursíků", jak co vyrábět,...výčet výhod by byl pořádně dlouhý.
Kdyby nebyl, měla bych už dnes napečeno a uklizeno, přečteno mnoho knih....čas, to je daň za ta virtuální setkání.
Ale dostat Pf vlastnoručně vyrobené přinese mnoho radosti.
I Vlastu jsem poznala díky internetu.Děkuji za přání.


Já zpívám tady na Zemi

14. prosince 2011 v 10:32 | převzato |  Videa
Převzato z kanálu Igora Chauna. Děkuji, Liduško, za zaslání.


IGOR: Další z krásných a pro mne JEDNA Z NEJSILNĚJŠÍCH písní, které jsme zpívali v pralese a které, když stoupaly vzhůru, doslova otevíraly nebesa, a také naše srdce. Výsledkem bylo naše pochopení, údiv, radost, úleva a pláč... A velké učení. S radostí se teď s vámi o píseň dělím. Všechny sloky se postupně třikrát opakují, a vše postupně nabírá na rychlosti a intenzitě...
Píseň je opatřena českými titulky. Obrazovou složku tvoří autentické výjevy, kresby a lidé z obřadů Santo Daime, jak jsou dostupné na webu.
V originále se píseň jmenuje Linha do Tucum (Linie Tucuma). TUCUM je jméno amazonského caboclo neboli ducha, duchovní bytosti s velkou energií a znalostí.
Autorem písně je Mestre Irineu Serra, zakladatel církve Santo Daime. Na obrázcích onen vysoký černoch s holí.

POZNÁMKA:
Asi je ještě dobré říci, že se jedná o tzv. "přijaté", neboli zaznamenané písně, kdy melodie a texty přicházejí shůry, jsou zapsány a pak na obřadech zpívány. Energie milosti a lásky, která ji seslala, a konkrétní autorské duchovní bytosti se zpěvem písně aktivují a přicházejí. Je to pro našince neuvěřitelné, že to opravdu funguje a že při těchto obřadech, spojených s pitím posvátného nápoje Daime (ayahuasca) je někdy až tetelivě blízko ona stěna, jež nás odděluje od jemnohmotného světa. Totiž stěna našeho vnímání. A pobýváme v přítomnosti svatých bytostí a energií, které nás pouhou svou přítomností léčí, a dojímají, a aktivují vědomí Lásky v našich srdcích... S velkou úctou a pokorou vzpomínám na posvátné chvíle, které jsem strávil při obřadech Santo Daime, a na inspirace a náhledy, které jsem tam mohl získat...
Ještě dodám, že zpívaná slova jsem opakovaně vnímal jako zároveň práci s kódem, klíčem, který otevírá vyšší oblast Ducha, a díky zpěvu a prožitku vroucí lidské bytosti je kód aktivován a tak spojení s vyššími světy navazováno. Nezbývá než znovu říci, že je to velké tajemství a velké kouzlo, které je ale zároveň odpradávna průvodcem našeho lidského druhu tady na Zemi... Naštěstí... :-)


LINIE TUCUMA

Já zpívám tady na Zemi, o lásce, kterou mi dává Bůh.
Navždy, navždy... Navždy, navždy...

Moje Matka ke mně přichází, dává mi tuto lekci.
Navždy, navždy, navždy budu bratrem.

Opouštím ty, kteří konají zlo, kteří mi nechtějí naslouchat.
Se zatemněnou myslí, kteří nikdy nemohou být šťastní...

To je linie Tucuma, co přináší veškerou věrnost.
Potrestání lhářům, tady v této Pravdě...


A LINHA DO TUCUM

Eu canto aqui na terra
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre
Para sempre, para sempre

A minha Mãe que vem comigo
Que me deu esta lição
Para sempre, para sempre
Para sempre eu ser irmão

Enxotando os malfazejos
Que não querem me ouvir
Que escurecem o pensamento
E nunca podem ser feliz

Esta é a Linha do Tucum
Que traz toda lealdade
Castigando os mentirosos
Aqui dentro desta verdade (méně informací)


Svatá Lucie

13. prosince 2011 v 18:11 Slova a obrázky
Pranostika : Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.


Autorem je velmi zajímavá dvojice z Plzně.
Zajímavý projekt pro školy a školky a také nápad darovat písničku. Skvělé....

Pro tebe

12. prosince 2011 v 22:50 | Eva |  Slova a obrázky
Proč se vracím k obrazu. Dnes jsem na FB našla povídání paní Ilony Paulušové a jej dnešní skicu. Její číše mi připomněla kresbu z roku 2009, které jsem si velmi vážila, ale nebyla jsem si jista, zda ji někteří vnímají stejně. Z pracovních důvodů jsem tenkrát obrázek nazvala Mistr.


Dnes jsem si kresbu znovu pozorně prohlédla a moje srdce zaplesalo radostí, kolik je tam klíčů, kolik je tam informací, které dnes přicházejí už vyjádřeny slovně jinými. Také já jsem začala kresbu vnímat daleko silněji , proto jsem se rozhodla pro její nové zveřejnění , ale tentokrát pod názvem Pro Tebe.
Protože každý z nás usiluje o mistrovství. To může mít mnoho podob.Od profesních, zájmových až po ty duchovní.
Kdo by nechtěl vyniknout ve svém oboru, kdo by nechtěl být tím nejlepším rodičem, kdo by nechtěl být vynikajícím studentem života?
Zkuste se zadívat dlouze do obrázku. Zkuste v něm najít metafory, objevujte, co všechno se vám nabízí kol a kol a je jen na vás, co si v danou chvíli vybrete. Vy sami jste Mistry.

Jsem zde už věky,
byl jsem tu dávno,
jsem zde stále v každou chvíli,
člověče milý.
Jsem pohárem tvých snů,
jsem pohárem naplnění,
jsem číše vědění,
jsem cílem tvých cest.
Jsem pečetí,
která chrání svitky
veškerého vědění,
jsem Cesta, která nekončí,
Jsem rozuzlení všeho,
když pochopíš,
že mnohem více víš.
Očima dívej se,
srdcem svým vnímej,
ušima naslouchej,
ústy pak zpívej
a věz, že pohár naplněn bude stále,
ty nad hlavou budeš mít korunu krále,
co přijímá veliké dary
z té největší dáli.
Hranice mizí,
co daleko jest, je i tady.
Odnášíš si diplom
s pečetí srdce.

E.L.

Léčivé tóny vesmírné lyry

12. prosince 2011 v 13:14 | Eva |  Slova a obrázky

Vesmírná lyra tiše tóny loudí,
ať nikdo nezabloudí
a na křižovatkách cest
nechá se hudbou sfér vést.
Léčivé tóny vesmírné lyry vzkazují
- buď milý v každé chvíli.
Odvahu měj do dalších dní,
po okolí se rozhlédni,
kolik je záře kolem Tebe,
hvězd jasných plné nebe
a každá z nich dává ti znamení,
že jsi překrásné stvoření,
co umí naslouchat ,
rozdávat
a myšlenkou tvořit jemnou krásu.
Vesmírné proudy léčivých tónů,
jemné cinkání vánočních zvonů
rozezní nový chorál.
Vlákénka zlatá, jemná jako pavučina,
vaše cesta teď bude jiná.
Naslouchej hudbě z hvězd,
v rukou máš houslový klíč,
přidej svůj tón,
hrej....
Když slyšíš hudbu sfér,
tvoje srdce tančí.
Svět se pomalu mění,
jste bohatí, máte veliké jmění - cit.
Vesmírné tóny k Tobě míří,
jemné jako pampelišek chmýří a zlaté jako jejich květy.
Slunce dalekých hvězd.
Léčivé tóny vesmírné lyry
spřádají vlakénka
dlouhé zlaté nitě,
když uchopí je tvé prsty hbitě,
v rukou tvých síla uzdravení...

E.L.

Z cyklu Vesmírné energie

Co mě těší 23

11. prosince 2011 v 23:35 | Eva |  Fotografie a jiné
Na zahradě v tyto prosincové dny kvete jedna růže, kterou mráz nezničil , ale fotografie se m i nepovedla. Těší mě, že mohu listovat ve složkách a prohlížet si květiny letošního roku. Nechat si některé snímky na zimu byl docela dobrý nápad. Říjen - výstaviště.


Ke zveřejnění nemám hodně jiřinek, protože záběry jsou rozmazané. Jsem ráda, že jsme jiřiny kdysi na zahradě pěstovali a užila jsem si dost , když na podzim v sychravých dnech se hlízy musely ze země vykopávat. Už je nepěstuji, ale obdivuji množství druhů. které za ta léta obohatily sortiment tolik obdivované květiny.A ještě více si vážím každého pěstitele.


Pomponkovité, kaktusové, leknínové, sasankokvěté, pavoukovité, třepenité, kulovité, jednoduché.....
A to jsem možná nevyjmenovala všechny.
Protože mi na stole leží narýsovaný "květ života", vzpomněla jsem si na dětství, kdy jako malé mi tatínek ukazoval, jak se používá kružítko a narýsoval květ. Říkala jsem mu jiřina, protože se podobal jiřince v zahradě.
Když jsem kdysi hodně dávno s dětmi kreslila ve škole mandaly, zpracovalo ji jedno děvče jako dnes už známý "květ života" .Myslím si, že v té době nemohlo nic tušit o posvátné geometrii. Dnes vím, že je v nás hluboko ukryta. Možná kdysi Irence také někdo ukázal, jak rozvířit paprsky květů.Kdo ví...
Jen příroda nám ukazuje, čeho si máme všímat.


Kruh - země plná jiřinek...taková byla mandalka dívenky šesté třídy. Dnes už je možná Irenka P. sama maminkou a na svoji kouzelnou mandalku, která zdobila chodbu školy, dávno zapomněla. Ja ne.
Pokud máte doma nějakou fotografii jiřinek, pošlete ji , můžeme si udělat takovou "jiřinkovou slavnost" trochu jinak.

Těšte se na nový dokument

9. prosince 2011 v 21:43 | převzato |  Záhady a tajemno

Nový dokument potvrdí styky Mayů s mimozemšťany


6. 12. 2011

Další radostná zpráva pro všechny záhadology - nový dokument o Mayích přinese důkazy o kontaktech této civilizace s mimozemšťany. Potvrdil to nejen producent filmu Raul Julia-Levy, ale i zástupci mexické vlády.

Ve snímku "Revelation of the Mayans 2012 and Beyond" (Nová odhalení o Mayích) budou poprvé zveřejněny dosud neznámé kodexy, artefakty a důležité dokumenty, které potvrzují, že Myayové byli skutečně ve styku se zástupci mimozemské civilizace.

"Cenné archeologické nálezy a materiály byly až dosud uschovány na bezpečném místě," sdělil ministr turistiky mexického státu Campeche Luís Augusto García Rosado. V telefonickém rozhovoru také uvedl, že v džungli byly nalezeny 3000 let staré přistávací dráhy.

Producent filmu Julia-Levy dále informoval, že před několika tisíci lety chtěli Mayové osídlit celou planetu, ale zabránila jim v tom invaze "mužů s temnými úmysly", takže nakonec museli sami opustit svá sídla. Julia-Levy je přesvědčen, že diváci budou brát jeho dokument vážně, protože jeho poselství je klíčové pro veškeré lidstvo.

Nejvíce záběrů má pocházet z dosud málo známého a tudíž i opomíjeného mayského sídla Calakmul a dále z okolí kdysi významného mayského města El Mirador. K projektu se připojila i guatemalská vláda, jejíž území Mayové rovněž obývali. "Guatemala, stejně jako Mexiko, byla domovem kdysi vyspělé mayské civilizace…a také měla v úschově některé velmi provokativní archeologické nálezy. Je nejvyšší čas, abychom je v novém dokumentu ukázali," uvedl v prohlášení guatemalský ministr turistiky Guillermo Novielli Quezada. Dodal, že jeho vláda tak činí "ve prospěch lidstva".

Natáčení začne 15. listopadu, do distribuce půjde dokument příští rok před 21. prosincem, kdy končí mayský kalendář.

Zdroj: Yahoo

Klíč vděčnosti

9. prosince 2011 v 19:38 | Eva |  Slova a obrázky

Když vděčnost zpívá,
nepotřebuje noty,
proto zpívej s ní.
Klíč vděčnosti ti napoví.
Nosíš ho od věků ve svém srdci,
uchop jej do dlaní,
nastalo svítání.
Za každý paprsek světla
převeliké DĚKUJI.
S vděčností tančím,
s vděčností se raduji.
Klíč vděčnosti chrámy odemyká,
v nich moudré poklady
každou tvoji myšlenku jemně pohladí.
Vyladí, co je třeba,
do duše vnesou klid,
abys pak štastně mohl žít.

E.l.

Křest knížky pohádky pro kulíšky

9. prosince 2011 v 0:37 | převzato

Rádi bychom Vás pozvali na křest knížky, kterou pro nás posbírala a namalovala komunita z portálu blog.cz .
Křest proběhne v Praze, v čajovně "U Džoudyho", v pátek 16. prosince od 18 hodin.

Nahlásit svou účast můžete zde:

Budeme rádi, když se přijdete pozdravit s některými z tvůrců pohádek, básniček a ilustrací. Všichni autoři tvořili často několik dnů a týdnů, aby pohádky stihli odevzdat včas.Seznámíte se s několika autory a budete mít příležitost si knížku přečíst či prohlédnout, poslechnout některé z pohádek v přednesu autorů.

Pohádky pro kulíšky jsou určené pro čtení nemocným i předčasně narozeným miminkům a hladit by měly nejenom rodičovským hlasem dětičky, ale i samotné rodiče, kteří se do četby ponoří.

Není jednoduché vnést do nemocničního prostředí trochu sebe a svého projevu. Trochu povzbuzení a lásky. Proto vznikla myšlenka pohádek určených pro povzbuzení, určených pro čtení i těm nejmenším miminkům. Pro větší sourozence kulíšků či větší nemocné děti jsou určené omalovánky, které jsou součástí knížky.

Knížku Pohádky pro kulíšky si budete moci koupit na křestu či objednat na e-mailové adrese info@nedoklubko.cz . Cena knížky je 290 Kč, poštovné a balné 60 Kč. Výtěžek bude použit na vznik Zápisníku-průvodce pro rodiče na novorozeneckých JIP odděleních. Některé z pohádek si můžete přečíst zde : www.pohadky.nedoklubko.cz . Kdybyste rádi svou pohádku věnovali do příštího vydání, pište na pohadky@nedoklubko.cz

Na knížce se podílelo 45 autorů a 13 ilustrátorů. Největší zásluhy na vzniku sbírky má Edith Hollá, která nejenom několik pohádek sama napsala, ale ujala se i jejich a celé přípravy k tisku, včetně korektur a finálních úprav. Z ilustrátorů vložily nejvíce času a energie do obrázků Ida Novotná, Luccerna, Janinka a Dubious Cat.

Všem předem děkujeme za zájem a podporu. Věříme, že energie, nadšení, láska a dobrá vůle všech tvůrců, kteří se podíleli na zrodu knížky, bude cítit z každého listu, každé omalovánky a každého obrázku!

Klára Csirková


Jak vše souvisí se vším

9. prosince 2011 v 0:22 | Eva |  Automatická kresba
Paní Irenka Mišková se se mnou podělila nejen o radost z tvoření, ale také větou, jak to spolu souvisí a dokonce ladí...
A protože každý okamžik, každý detail se může proměnit v inspiraci na mnoha úrovních , chci se i já podělit s vámi o to naše sdílení. Jsem velmi ráda, když po kurzu mám nějakou zpětnou vazbu.
Začalo to dokreslovankou. Toto byla osobní - původní kresba.
Dokresleno.


Ladí spolu...


Svíčka inspiruje...


Děkuji , Irenko, za zdokumentování postupu.
Dokreslovánka byla dokončena ne v kurzu, ale až později Měla jsem možnost ji vidět na v lastní oči a ve skutečnosti je mnohem hezčí.. Komentáře k fotografiím napsala I.M.
Takové zvláštní souvislosti. A nakonec jsme se všechny setkaly v pondělí v ostravské Harmonii, kde se odlévaly svíčky. Tak vidíte, i dokreslovánka může být zpracována trochu jinak a kresba na svíčce se stane inspirací.

Jen tak na okraj

8. prosince 2011 v 23:04 | Eva |  Slova a obrázky
Včera v noci si pastelky užívaly . Záměr kresby byl " Co je ted důležité? Co mám dát na stránky? "
Myslím, že obrázek budu ještě upravovat, ale takové barevné energie míří k nám. Ve složce jich mám několik a každý den byl pod nějakou barvou, která převládala. Včera to byla barva modrá- také se jí říká barva komunikace, ale osobně k barvám přistupuji trochu jinak.

Nechtěj znát odpověď na všechno hned,
žij tady a právě teď.

Přemýšlela jsem, proč v průběhu kreslení jsem musela poznamenat tuto větu, Vždyť tohle už přece každý ví.

Když veliké světlo je, člověka oslepuje,
však každý člověk má teď v rukou žezlo svoje,
je jako král, co vidí za závoje a zná tajemsatví, jak se dívat,
jak oči otevírat a ničemu se nevzpínat.
Pak světlo barvy proměňuje,
oči už nikdy neoslepuje,
protože uvidíš mnohem dál,
tvé žezlo není opodál, máš ho už teď.
Zapal barevnou svíci,
otevři dvěře intuici.

I toto mi přišlo jako známá věc.

Když duše letí vzhůru,
někdy to hodně bolí,
člověk však pochopí a vidí za obzory.
Co včera důležité bylo,
dnes už se ztrácí
a srdce ví,
že domů se navrací.

A pak jsem si uvědomila, že si musíme stále připomínat, jak důležité je naslouchat každým okamžikem své intuici.
Jak hodně máme podporovat víru ve svoje schopnosti, víru v sebe a být zvídavý je sice krásná věc, ale všeho s mírou.
Daleko více se nám dostane, když se ztišíme.
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, si ještě více uvědomuji, jak mnoho mi dala včerejší chvíle s pastelkami, jaký děj se odehrával kolem mě, ale také co se dělo uvnitř mě samotné.
Když se vám nebude chtít v noci spát a oči budou unavené, aby si třeba četky, nebudou unavené ke kreslení.
V posledních dnech jsem zjistila, že kreslím dokonce bez brýlí . Je to taková "nejen relaxace."