Leden 2011

Moudra

31. ledna 2011 v 17:40 Zajímavé knihy, odkazy

Když vyrosteme, začneme mít starost, co si o nás pomyslí druzí lidé.
Říkáme si : " Budou si mne vážit ?"
Každá bytost a každá věc jsou jedinečné a odlišné.
Máme se lišit.
Snažíme - li se být jako ostatní, nevyjadřujeme svou vlastní jedinečnost.
♥♥♥
Vy nejste svým otcem.
Nejste svou matkou.
Nejste nikým z vašich příbuzných.
Nejste nikým z vašich učitelů ani žádným omezením vaší rané náboženské výchovy.
Vy jste vy. Neexistuje konkurence a srovnávání.
Zasloužíte si lásku a uznání.
Jste nádherní. Jste svobodní.
Uznejte si to jako svou novou pravdu.
A tak tomu je.
♥♥♥
Jsem v harmonii s přírodou. Vím to a přiznávám si to.
V každém okamžiku vdechuji ušlechtilý a drahocenný a přesto neustále dostupný dech Života
a nechávám své tělo, svou mysl a své emoce uvolněné.
Nemusím se trestat.
Jsem v harmonii se vším Životem - Se Sluncem, s Měsícem, s větrem, deštěm,
se Zemí a s každým jejím pohybem.
♥♥♥
Jsem zdravý a plný energie.
Vím a ujišťuji se, že mé tělo je přátelským místem k životu.
Vážím si svého těla a proto o něj dobře a láskyplně pečuji.
Spojuji se s energií Vesmíru a nechávám proudit celou svou bytostí.
Přetékám nádhernou energií. Jsem zářící, silný a živý !
Vidíte svou sílu v každém kroku.
Vidíte, jak se vám třpytí v očích ?
Vaše zářící Já je právě tady.
Přiznejte si je !
♥♥♥
Jsem harmonický člověk.
Spočívám v samém středu Božské mysli, dokonalý, úplný a celistvý.
Každá událost mého života je vedena správným směrem ke správnému výsledku.
Každá myšlenka, každé mé slovo a každý můj čin jsou v harmonii s pravdou.
V mém životě a ve všem, co podniknu, se projevuje harmonický a věčný řád.
Je bezpečné se měnit.
Proto se snadno zbavuji všech myšlenek a vibrací,
které se zabývají zmatkem, chaosem, disharmonií, neúctou a pochybami.
♥♥♥
Jsem svobodný.
Jsem čistý duch, čisté světlo a čistá energie.
Jsem svobodný - ve své mysli, ve svých pocitech, ve svých vztazích, ve svém těle.
Zbavuji se všech svých omezujících přesvědčení a svého strachu.
♥♥♥
Spojuji se s tou částí sebe sama, která je čistým duchem a která je naprosto svobodná.
Čím pevněji jsem s ní spojen, tím jsem svobodnější.
Věřím, že mne vede způsobem, který slouží mému nejvyššímu dobru.
Vím, že je bezpečné být svobodný.
Jsem svobodný v lásce k sobě samému.
Nechávám tuto lásku volně vyvěrat ze svého nitra.
Jsem svobodný.
A tak tomu je.

ukázka je z knihy
MYŠLENKY SRDCE
Poklad vnitřní moudrosti
Autorka Louise L. Hay

Křišťálové lebky

31. ledna 2011 v 16:46 | z e-mailu |  Záhady a tajemno
Křišťálové lebky byly v Atlantidě vyrobeny pomocí síly mysli a soustředění myšlenek. Bylo vyrobeno 12 křišťálových lebek. Každá byla vyrobena z pevného kusu křemene pro jeden region Atlantidy. Tento tvar vybrali Veleknězi a Velekněžky, aby pomohl nést důležité informace. Lidská lebka je vyjádřením vědomí, je to obydlí pro duši, intelekt a osobnost a možnost duše cestovat. Každá křišťálová lebka má velikost lidské lebky a pohyblivou čelist, proto má schopnost mluvit a zpívat. V krystalech byla speciální síť hranolů a čoček, které prosvětlovaly tvář a oči.
Křišťálová lebka slouží jako knihovna a generátor a nereaguje na nižší myšlenku než je myšlenka frekvence Kristova vědomí. Obsahuje vědění daného regionu Atlantidy, informace o lidském původu, tajemství života a slouží ke spojení starého a nového, "mladého a starého" na všech úrovních. Lebky obsahují vizi sjednoceného vědomí. Křišťálové lebky byly vyrobeny za účelem uchování vědění pro další generace. Energie planety vzestupuje, lidé se spirituálně vyvíjejí, jsou více vnímavější, napojují se na vyšší vibrace, což postupně aktivuje tyto křišťálové lebky. Lidé budou postupně tyto lebky nacházet a budou schopni porozumět těmto konceptům a přečíst si tyto informace. Tímto způsobem do kolektivního vědomí pronikají léčebné techniky, úplná schopnost vnímání, opětovné spojení se zdrojem, což spontánně zvýší naši mentální kapacitu a jasnost myšlení.
Tyto lebky jsou uloženy v různých částech světa. Jedna původní křišťálová lebka už byla nalezena. V roce 1927 mladá dívka Anna pomáhala otci, archeologovi F. A. Mitchell-Hedgesovi, prozkoumat ztracené mayské město, na místě dávných ruin zvaných Lubaantum, v dnešní Belize, ukrytého hluboko v deštném pralese. Tuto křišťálovou lebku našla pod jedním oltářem, kterou měla ve svém držení až do své smrti. Nyní o ni pečuje Bill Homann. Tato lebka byla vyrobena pomocí technických možností, na které jsme dávno zapomněli. Vědci na ní nenašli žádné škrábnutí, což by indikovalo, že byla vyrobena pomocí kovového nástroje. I kdyby ji někdo opracoval pomocí dnešní nejmodernější technologie, trvalo by mu to 300 let. Tato lebka má zvláštní sílu. Citliví lidé kolem ní vidí auru, jiní cítí sladkokyselou vůni, jiní slyší zvuky jako cinkání zvonků nebo sbor lidských hlasů. Pomáhá v léčení, předpovídání budoucnosti a zvyšuje citlivost vnímání. Dále se lidem, kteří pracovali s nalezenou křišťálovou lebkou, se vyjevují do jejich myslí hluboce položené obrazy. Problémem je, že neví, jestli informace, které zachycují z křišťálové lebky, se týkají minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Je možné, že všechny soubory pro tuto planetu od začátku času jsou ve vysokofrekvenčním pásu ve Sfinze v Gize.
Potomci Atlantidy, kteří se usadili v Jižní Americe, se stali Máji, si přinesli především své poznání o astronomii a matematice. Z toho důvodu měli specifické informace, které jim umožnily vypočítat mayský kalendář, zachycující období od roku 3114 př.n.l. až do roku 2012. Jejich poznání jim umožnilo vystavět devítistupňové pyramidy, které jsou dokonale zaměřené ke hvězdám. Každý z těchto devíti stupňů vyjadřuje transformační krok lidstva od začátku časů a každý úsek nám přesně napovídá, kde se vyskytuje planetární vědomí - a to až do roku 2012. Tyto pyramidy jsou vesmírnými počítači, které jsou navrženy tak, aby se aktivovaly v roce 2012 energií z hvězd, a ty pak probudí síly dosud dřímající v lebkách. Když Atlanťané dorazili do Jižní Ameriky, stali se Inky, kteří vystavěli mocný interdimenzionální portál Machu Picchu. Thóth, později známý jako Hermés Trismegistos, byl veleknězem, který s sebou vzal křišťálovou lebku z Atlantidy do Peru. Učil, že v každé živé bytosti ve vesmíru vládne harmonie a vzájemná korespondence, včetně pohybu planet, přílivů a odlivů, různých proudů, zvířat, rostlin, krystalů a vůbec všeho. Celý vesmír reaguje na určité melodie a kombinace tónů, které jsou vyladěny na stejnou stupnici. Když jsou tóny správné, nastává dokonalá rovnováha a uzdravení. Toto nesmírné a podrobné poznání je obsaženo v incké křišťálové lebce a postupem času přinese naprostý soulad. Dojde k léčení světa přírody, zvířat a lidí, a to ve chvíli, jakmile se lidé k této lebce dostanou a dosáhnou dostatečně vysokého vědomí, aby jí porozuměli a začali ji využívat. Říká se, že další původní křišťálová lebka se nachází v Egejském moři.
Jedna žena si vzpomíná: "Křišťálová lebka má v sobě sílu světla i temnoty. Musíme být opatrní, protože můžeme vstřebat nejen to pozitivní, ale i to negativní. Lebky jsou knihovnou vědění, protože vstřebaly vše, mohou vrátit vše, pokud máme klíče ke vstupu. Pro přístup k vědění lebek bylo užito tónování, které můžeme použít i teď.  V současné době je pouze několik lidí schopno nezbytného soustředění a schopnosti naladit se na elementární síly tvoření jako těch, kteří s lebkami pracovali dříve, naše energetické frekvence se totiž během času změnily."

Poznatky - Discover Atlantis a 2012 od Diany Cooper, Atlantis and Lemuria od Shirley Andrews

Sedmikráskův Puntíkov

30. ledna 2011 v 0:04 | Eva |  Mandaly
Chcete si pohrát? Puntíky jsou snadné.... Kdo to umí, udělá si jen část mandaly a zkopíruje. Já to neumím, takže ťupkám celou mandalu.... je to o tpělivosti a přesnosti,,,, ale ...nemusí být....
E.M. Remarque v jedné své knize píše: " Co je dokonalé, patří do muzea."
Dobrá výmluva na to, když se něco nepovede docela přesně.
Také jste tak nerozhodní? Kterou barvu upřednostníte? V celém článku můžete navštívit Sedmikráskův Puntíkov...
pu
Tak vstupte... Je to jako s tričkem....Jakou mám dnes náladu? Na jakou barvu?..

Láska

27. ledna 2011 v 14:30 | Eva |  Slova a obrázky
Láska

Zatmění Slunce 4.ledna 2011 - odrazy

26. ledna 2011 v 21:12 | Eva |  Fotografie a jiné
Chci se s vámi podělit  o amatérské fotografie ze 4.ledna letošního roku.
 Oslněna slunečními paprsky jsem jen tak několikrát zmáčkla spoušť v průběhu částečného zatmění slunce.
Právě se nacházelo v těsné blízkosti věžáku a já si jen přála, abych přes staré svařečské brýle viděla ten zajímavý úkaz na obloze, aby se mi sluníčko neschovalo za panelák.
Ač všude dokola zamračená šedivá obloha, na jihovýchodě jako by se otevřelo kousek jasného nebe...
A tak jsem teprve včera viděla v odrazy....
zatmění 1
zatmění 2
Ani tu vránu jsem při focení vůbec neviděla.....jen tak " cvak, cvak..."
zatmění 3
A teď to přijde....
zatmění 4
Dvě Slunce a jeden Měsíc...
zatmění 5
zatmění 6
Tak rychle se otáčí naše Země....
zatmění 7
A je po všem....
Pro mě je to zážitek, ne z hlediska fotografie, ale toho odrazu.... dvě slunce a pohyb Měsíce... a....
Jsem vděčná, že mi to vyšlo, tak natěsno s  věžákem, že v tu chvíli bylo nebe v tom místě jasné.
 Odrazy mě překvapily a raduji se z nich jako malé dítě, když drží v ruce poprvé kaleidoskop.
Musím si nějaký pořídit.

Proti chřipce

26. ledna 2011 v 15:31 | z e-mailu |  Zdraví, bylinky...

Jak se nenakazit v době chřipkového řádění

           
V roce 1919, kdy chřipka zabila víc než 40 milionů lidí, jeden lékař navštívil řadu rodin s dotazem, jestli potřebují pomoc proti chřipce. Mnozí už byli nakažení, mnozí už zemřeli.
               
Lékař jednou potkal sedláka a k jeho překvapení byli všichni z rodiny zdraví. Když se lékař
zeptal, co dělají jinak než ostatní, selka mu odpověděla, že
*DO
MÍSTNOSTÍ
DALI
NÁDOBY
S  NEOLOUPANOU
CIBULÍ. *
                Lékař jí pochopitelně nevěřil a ptal se, jestli by mu dali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod mikroskopem. Dali mu ji a on ji prohlédl, našel na ní viry chřipky. Cibule evidentně pohltila všechny viry a uchránila rodinu zdravou.
                Slyšela to jedna kadeřnice a v provozovně postavila několik hrnků s cibulí a jako zázrakem nikdo z personálu se nenakazil chřipkou, ačkoliv byli nechráněni ve stálém ve styku se zákazníky.
                Protože je to laciná věc, vyplatí se zkusit to jak doma, tak v zaměstnání a uvidí se, jestli to bude účinkovat.
My jsme to udělali a chřipku jsme opravdu nedostali. Když to pomůže tobě a tvým blízkým ke zdraví, je to pro vás to nejlepší. Když náhodou někdo onemocní, stejně moc neztratíš, jen něco drobných za cibuli.
S pozdravem
MUDr. Lubomír Pecháček
B. Němcové 1126
399 01 Milevsko

Zdraví těla a mysli

26. ledna 2011 v 13:55
Radun - pozvánka

O počasí

25. ledna 2011 v 21:06 | z e-mailu |  Slova a obrázky
Jak jsme pozorovali počasí
Aolian poslal krásný příspěvek - díky!

Jak jsme pozorovali počasí

V západní části Pošumaví bylo v noci z 16.1. na 17.1. pěkně jasno, sem tam ale byly slyšet přelety letadel. Nebyly však za nimi vidět žádné čáry. Ráno při východu slunka celkem jasno, polojarní atmosféra s voňavým ozónkem, během poledne najednou velká invaze letadel, čárovala ostošest, často zakřivené dráhy letu. Najednou se celé nebe podivně zašmouralo do světle šedých mraků a přírodní vůně výrazně zeslábly. K večeru se oblačnost postupně rozpustila, vzduch však zůstal jakoby podivně inertní. V noci ze 17.1. na 18.1. další přelety letadel (kamarád chodí na noční hlídat polozamrzlou fotovoltaickou elektrárnu, tak to sledoval). Ráno u nás protivně šedivo. Postupně se oblačnost rozpustila na polojasno a hned byly viditelné přelety čárovacích letadel, kolem druhé hod odpoledne se najednou přihnala šedivá oblačnost a skokově se ochladilo. Zda k tomu klimateroristi zapnuli i odpařovače vody na vysílačích, to nevíme, ale připadalo mi, jakoby si vysílače nastavěné na kopcích v okolí našeho bydliště začaly více "povídat". Ve vzduchu se vytvořilo podivné napětí, příroda kolem nás jakoby se dostala do nějakého nepříjemného konfliktu.

Na noc se znovu vyjasnilo a Měsíc přecházel do úplňku, můj kamarád noční hlídač mu udělal energetické přečištění. V druhé polovině noci z 18.1. na 19.1. postupné přibývání mraků a kamarád si všiml, že se mraky náhle rozhodily do jakési sítě (zapnutý systém HAARP?). Pak se zvednul vítr a od severozápadu se přihnala fronta s deštěm. Po rozednění se najednou skokově ochladilo a déšť postupně přešel na sníh. Nebyly to ale vůbec klasické vločky, spíš jakési pololedové krystalky podivných patvarů. Působilo to na nás hodně depresivním dojmem, jakoby se vodní živel zhroutil sám v sobě. Celkově nervózní atmosféra. Zkusili jsme proto pozitivně energeticky a mentálně zapůsobit na vodní živel jako Celek; zapnuli jsme přitom naši UV lampu, kterou používáme pro pomoc s transformacemi (devítiwatová "osramka", typ UV-C). Jen pro informaci: právě tento typ záření oplývající vysokým transformačním potenciálem je v atmosféře naší planety klimateroristy nejvíc potlačován a eliminován při jejich zločinných pseudopokusech.

Teprve po třetí hod odpoledne zmizelo napětí ve vzduchu, objevili se sylfové a draci, rozpustili šedivou deku a vykouzlili nádherné nadýchané obláčky. Tyto obláčky potom ze SZ vystřídaly tmavé mraky, z nichž konečně začaly padat vločky klasického typu s harmonickou šesterečnou strukturou. Udělalo mi to obrovskou radost a dostal jsem novou sílu, kterou jsem využil k energetickému přečištění klíčových energetických bodů a linií na šumavském pohoří.

Vesmír - náš Velký Léčitel a Pečovatel

To, co klimateroristi aj. lobbisti dělají s naší planetou, je opravdový zločin. Jen díky tomu, že náš vesmír má velice vyspělý harmonizační a ozdravný systém, naše Zelená planeta stále žije a stále dýchá. Děje se tak díky neviditelnému systému "superstrun", který prostupuje celým naším vesmírem a neustále ho vylaďuje do harmonických vibrací. Nebýt tohoto vyspělého systému, naše planeta by se po zločinných pseudopokusech temnářů už dávno zhroutila v totálním chaosu a ničivých destrukcích. Jsem rád, že při této příležitosti mohu odkázat na filmový dokument "Elegantní vesmír", kde je tento systém prezentován jako "teorie superstrun". Na tomto dokumentu oceňuji jeho věcnost, srozumitelnost, absenci bulvárních poznámek a zdravý humor, kterému dokáže porozumět každý laik.

Pro mne a mé přátele je však tento vesmír víc než jen "systém supestrun". Vnímáme ho jako Bytost Vysoké Inteligence, láskyplného Léčitele a Pečovatele a zároveň i Strážce Kolektivního Vědomí všech bytostí. Každý, kdo chce souznít s celou jeho Bytostí, si to však musí tvrdě vybojovat. Pro dokonalé souznění s Ním je totiž potřeba mít naplno otevřenou korunní a srdeční čakru. Což není v dnešní společnosti vůbec jednoduché, neboť všudypřítomný elektrosmog a negativní myšlenkové produkty, jedny z nejhorších nepřátel Života, přednostně zacpávají a uzemňují právě korunní a srdeční čakru. Na produkci elektrosmogu, destruktivního záření a negativních myšlenkových forem mají temní pseudovládci naší planety vybudovanou celou strategii, jak vykořeňovat živé bytosti z řádu přírody, ubíjet jejich prožívání a vmanipulovávat je do role "neškodných biorobotů". Dobře vědí, že každý jedinec, který má otevřené čakry pro příjem vesmírné energie a vystabilizovanou vlastní auru, si nenechá vykrádat svou duši a má dostatek psychické i fyzické síly čelit jejich destruktivní kampani. A také dobře vědí, že skrze otevřené čakry je možné udělat si své vlastní pozitivní transformace a stát se tak léčiteli svých vlastních duší.

Při troše úsilí lze získat určité schopnosti přeměňovat skrze své fyzické tělo okolní disharmonické a chaotické energie na harmonické toky energií plynule se včleňující do Univerzálního koloběhu záření. Postupně zjišťuji, že k získání této schopnosti není potřeba žádných speciálních duchovních praktik. Plně postačí, když budeme zajedno s naším osobním pomocníkem pro životní transformace. Tento Pomocník naší Vnitřní Proměny vzniká při našem fyzickém narození a zaniká při úmrtí našeho fyzického těla. Je to náš stálý průvodce ze skupinové duše Morio (Smrťáci), napojený na Kolektivní Vědomí Celku, který jediný má oprávnění pečovat o karmický plán naší duše a za účasti 13. (transformačního) elementu vést naše kroky k pozitivním transformacím. Byl to pro mne i pro mé přátele velký šok, když jsme zjistili, že tento náš "anděl strážný" chvílemi jakoby usíná. Potýkáme se s tím od roku 2004 a teprve teď nám začíná docházet, v čem je zakopaný pes. Pomocníci naší Vnitřní Proměny usínají, protože nemají dostatek energie pro svou práci. Aby se mohli plně manifestovat ve svém úkolu, potřebují být v prostředí, kde je dostatek vysokofrekvenčního ultrafialového záření. To je však permanentně ničeno a potlačováno chemtrailsovým "hliníkovým štítem" v atmosféře, svévolně vyráběným temnými lobbisty a klimateroristy. Z kosmu sem přichází obrovský potenciál transformační energie, k zemskému povrchu se však reálně dostane stěží 10 - 20%…

Jsem však optimista a řídím se heslem, které se mi už mnohokrát splnilo: "Ať je zlo sebevětší, vždycky poslouží k vítězství Světa." Navíc velmi intenzivně prožívám, že všem bytostem, které chtějí aktivně pracovat na očištění naší planety od zla a temna, je neustále podávána pomocná ruka. Protože však u mě doma nastálo zakotvilo i známé heslo "Mysli globálně, jednej lokálně", svého Strážného Anděla si budu hýčkat jako svůj nejcennější poklad a denně mu dopřeji pořádnou masáž skrze UV záření, byť zatím jen improvizovaně pomocí uměle vyrobených lampiček.

Hodně zdaru v osobních transformacích přejí Aolian a jeho astrální průvodce do každého počasí Tilio - Jasná Páka
Vystavil Orgonet v 17:37:00
Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet v Hláškách Google
Štítky: Klimaterorismus.
1 komentářů:

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ NĚKTERÝCH POTRAVIN

25. ledna 2011 v 20:36 Zdraví, bylinky...
Děkuji Aničce za zaslanou informaci.
Dnešní

25. ledna 2011 v 16:58 | Eva |  Slova a obrázky

Probouzení

Když se hraje srdcem - harfa

24. ledna 2011 v 10:35 Videa
Na video mě upozornila paní Ada , harfistka.
Máte možnost si prohlédnout ten nádherný nástroj.... jeho tvar ...křivky.....a pak úžasnou harfistku, která hraje skutečně nejen celým tělem, ale člověk přímo vidí, jak její duše splývá se všemi těmi tóny, které jako by přicházely z nebe a na samotných strunách pod kouzelnými prsty se proměňují v tóny pro nás slyšitelné. Teprve dnes jsem si všimla, že harfa je nástroj, který spojuje nebe se zemí...
Když si promítneme její struny v prodloužení....kam míří.?....Uzavírá je křívka, kterou jsem si kdysi pro sebe nazvala křivkou "harmonie"...    vlna , která hladí.....
Harfa má překrásný tvar, podívejte.... a naslouchejte....


Deziderata

23. ledna 2011 v 20:05 Slova a obrázky
Jdi vždy jen s pokorou, uprostřed všeho hluku a spěchu, který Tě obklopuje a pamatuj, že v mlčení jest mír a pohoda. Pokud je možno, aniž bys vzdal sám sebe, zůstaň v dobré pohodě se všemi lidmi. Svou pravdu mluv tiše a jasně. A vyslechni i jiné, i když jsou tupci a ignoranti; oni také mají co říci.
Vyhýbej se křiklounům a agresivním lidem. Mrhal bys časem a svou duší. Pokud se pak budeš porovnávat s jinými, může se stát, že se staneš pyšným nebo zatrpklým. Neboť vždycky najdeš někoho, kdo je lepší a nebo horší, než Ty. Užij si radost ze svých úspěchů a z plánů, které máš. Važ si svého povolání, jakkoliv je skrovné. V časech, které se neustále mění, jest to jediné skutečné vlastnictví, které máš.
Buď opatrný ve svých obchodních záležitostech. Svět je plný pastí a podvodů. Ale nechť Tě tento fakt neoslepí natolik, abys neviděl, kolik dobra jest na tomto světě. Mnoho lidí usiluje o vysoké ideály, a všude kam se podíváš, jest život plný heroismu.
Zůstaň vždy sám sebou. A obzvlášť nepředstírej náklonnost či lásku. A nebuď cynickým, když lásku potkáš. Neboť přes všechen ten suchopár lidského života, a přes všechna zklamání, která prožíváš, láska je trvanlivá jako tráva.
Vezmi rozumně v potah počet Tvých let a dobrovolně vzdej správu věcí mladým. Pečuj o sílu Tvého ducha. Ten jediný Tě bude chránit v době náhlého neštěstí. Ale netrap se představou neštěstí, které by Tě mohlo potkat. Většina strachu se rodí z duševní únavy a z osamocení.
Zůstaň vždy rozumně sebeukázněný, ale buď též laskavý sám k sobě. Jsi dítětem vesmíru. Ne méně než jsou stromy a hvězdy. Máš právo zde být. A chápeš-li to či nikoliv, věz, že vesmír se před Tebou otvírá tak, jak mu bylo dáno.
A proto zachovej mír s Bohem, s Tvým Bohem, tak, jak Ty mu rozumíš a tak, jak Ty si jej představuješ. A při vší té lopotě a snažení, a při všem hluku a zmatku, který Tě obklopuje, udržuj si mír ve své duši.
Neboť přese všechnu špínu, dřinu a ztracené sny, je to stále krásný svět. Buď opatrný. A snaž se být šťasten...


(Nalezeno v kostele Sv. Pavla v Baltinore, léta páně 1692)
Zdroj:
http://www.esoterika.cz/index.php?akce=zobraz&clanid=4272

Matka Země

22. ledna 2011 v 22:51


Přišli jsme sem a nevzpomínáme si na všechno.... Je přitom úžasné a je velký dar to, že jsme mohli přijít na tuto nádhernou planetu a vzpomenout si, kdo jsme. Vzpomenout si, co máme dokázat a vzpomenout si na své opravdové Já * * * Zvolili jsme si mluvit naším srdcem a naší duší. Jsem jenom jedna, ale také jsem Jedním. Budu dělat to nejlepší co umím, abych přinesla změnu.Budu se snažit si co nejlépe vzpomenout ,kým jsem a přišla jsem sem učit, že naše Matka Země je posvátná ,že je božskou bytostí a já ji opravdu velmi miluji ...

Celý překlad: http://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/vsichni-jsme-bozsti-tvurciObrázkový svět - Vokativ

22. ledna 2011 v 20:14 Dětem

Obrázkový svět vytváří báječní lidé, kteří nejen kreslí, ale také píší hodnotné a krásné články na různá témata a při tom se dokáží spolu i skvěle pobavit a je jim při tom dobře.
Míla Opravilová píše také milé pohádky nejen o kocourovi Tačim ale dokonce  vznikají  Gramatické pohádky  lidem i dětem pro radost, protože Obrázkový svět je otevřený všem, bez rozdílu věku. Je o lidech,o radosti, o tvoření a sdílení.
Jsou to stránky plné života, stránky také informativní - opravdu "obrázkový svět ", z něhož jsem si se souhlasem ráda vypůjčila...


Kapky Jana Krásného

20. ledna 2011 v 23:08 Fotografie a jiné
J.K

V kapce je kousek nebe...
V kapce je kousek tebe...


Dvojverší z textu, který se mě dotkl a rychle zmizel , protože jsem byla líná vstát a vzít papír a tužku.   Zbylo jen těch několik slůvek....
A protože existuje řeč, která slova nepotřebuje, dívejme se....
J.K.

Kurz - MANDALY

19. ledna 2011 v 22:58 | Eva
Protože dostávám dotazy ke kursu " mandal", chci upřesnit, že jej pořádá kulturní dům K-Trio  v Ostravě -  Hrabůvce a vy si můžete zajistit rezervaci  on-line na webových stránkách kulturního zařízení ( při správném zadání by vám mělo přijít potvrzení)  nebo telefonicky. Platit pak budete na recepci .
S sebou si přineste papíry A4 a měkké pastelky .
Těším se na setkání se zájemci .
letáček K.Trio

Projekt chemtrails je třeba zastavit

19. ledna 2011 v 22:45
Zcela nové zprávy o tom, jak tomu je .
Snad svítá a lidé opravdu pochopí, že se nejedná o konspirační teorie.
V neděli jsem viděla letadlo letící kolmo k horizontu.V dálce černá čmouha, vypadalo jako když hoří.
Paralyzovaně jsem se dívala, co se to děje....než jsem ztmáčkla spoušť fotáku, letadlo nabralo jiný směr a opět známá bílá "čára".
Přemýšlela jsem, co způsobilo onen černý oblak, chtělo se mi křičet...
O to víc mě dne potěšil e-mail s odkazem na stránky Osud.cz, kde je nový článek
Kéž více lidí promluví....kéž se situace změní....lhostejnost není na místě...

První pomoc - nové metody

19. ledna 2011 v 22:32
Ve Střepinách  TV NOVA  ze dne 9.1.2011 v prvních minutách názorná ukázka jak poskytovat první pomoc člověku v bezvědomí . Zcela nový způsob můžete zhlédnout zde

Překyselení organismu

19. ledna 2011 v 17:56 Zdraví, bylinky...

Zásadité potraviny a jejich pozitivní vliv
při překyselení organizmu

Proč jsme stále nemocní a předčasně umíráme? Odpověď vás možná překvapí - překyselení. Překyselení organizmu je dnes jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob. Lidský život je závislý na rovnováze mezi kyselinami a zásadami v organismu. Klasická medicína však tuto skutečnost stále ignoruje a acidózu nepovažuje za bezprostřední ohrožení zdraví. Přitom je prokázané, že pokud tělo důkladně odkyselíme, veškeré zdravotní problémy zmizí!

Tělo si kyselé látky vytváří samo. Během látkové výměny v organismu neustále vznikají kyseliny, jako močová, uhličitá, mléčná, octová nebo solná. Všechny mají ničivý účinek a některé jsou tak agresivní, že dokážou rozleptat dokonce i kov nebo kámen. A teď si představte, jaké škody napáchají v těle, pokud v něm setrvávají, aniž by se neutralizovaly a vyloučily.

K tomu, aby mohlo tělo s kyselinami účinně bojovat a udržovat chemickou rovnováhu, potřebuje dostatek zásaditých látek. Na rozdíl od kyselin si ale organismus zásady vytvářet neumí a získává je výlučně prostřednictvím potravy. "Správný poměr kyselin a zásad ve stravě má proto být 80 ku 20," uvedla specialistka na správnou výživu Marcela Kosinová.

V dnešní době chemicky upravované stravy, náhražek, konzerv, instantních hotovek a "éček" ale přijímáme hlavně potraviny, které v těle způsobují kyselou reakci a kvašení, a na životně důležité zásady v podobě čerstvého ovoce a zeleniny často zapomínáme.

"Nesprávná strava pak vede k chronickému nedostatku vitamínů, minerálů, enzymů i stopových prvků. Tělo se dostává do trvalého stavu překyselení, a to je příčinou vzniku nejrůznějších chorob jako je artróza, infarkt, migréna, cukrovka, revma nebo alergie. Acidóza je také jedním z předpokladů rakoviny, která ke svému vzniku potřebuje právě kyselé prostředí," upozornila Marcela Kosinová.

Acidóza způsobuje také duševní problémy, protože ubírá energii, snižuje schopnost člověka vyrovnat se se stresem a vyvolává neustálou podrážděnost a depresivní stavy.

Krev má přednost
Tělo udržuje v krvi hodnotu pH od 7,35 do 7,4 s občasnými nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila, člověk zemře. Dokud tělo může brát zásadité látky k neutralizaci přebytečných kyselin z vyvážené stravy, je vše v pořádku. Pokud ale zásady v jídelníčku chybí, musí začít čerpat z vlastních zásob (vaziva, cév a kostí), případně nadbytečné kyseliny, které tělo už nedokáže vyloučit přirozenými cestami, uložit na místa a do orgánů, které dočasně tento nápor vydrží a nedojde tak k jejich bezprostřednímu poškození. U každého jedince je to jiné místo v těle a každý si tak zakládá na jiné zdravotní problémy, i když příčina je vždy stejná.

"Velmi často se kyseliny zadržují v kloubech, kde způsobují bolestivé záněty, jako je dna, revma nebo artritida. Jakmile kyselé usazeniny zničí chrupavku, vzniká artróza," uvedla jeden z mnoha příkladů lékařka. Neustálý přebytek kyselin také ničí kolagenní vazivová vlákna, což vede k ochablosti a stárnutí, přičemž vrásky jsou pouhým začátkem. Celulitida pak není ničím jiným, než výsledkem dlouhodobého ukládání kyselin do podkožního tuku.

Léky nic nevyřeší
Ne nadarmo se říká, že moderní člověk je nejlépe krmeným a zároveň nejvíce podvyživeným tvorem planety. "Naše nepřirozené stravovací návyky vedly k tomu, že podíl zásaditosti v našem těle je trvale příliš nízký a podíl kyselosti naopak u většiny lidí příliš vysoký. Nemoci tedy nejsou v žádném případě něčím nevyhnutelným, vyvoláváme si je sami svým mnohaletým chybným chováním," uvedl profesor Heinrich Heine, vedoucí Anatomického a klinicko-morfologického institutu na Universitě ve Witten-Herdecke v Düsseldorfu.

Nemoci z překyselení vedou zákonitě k neustálým bolestem. Mnozí lidé si však raději místo změny stravovacích návyků vezmou lék proti bolesti, a když zabere, namlouvají si, že jsou zdraví. Opak je ale pravdou. Léky pouze odstraní projev nemoci, ne její příčinu, a navíc zatěžují játra a tím dále překyselují organismus.

"Je důležité vnímat tělo v souvislostech. Třeba pálení žáhy je voláním žaludku o pomoc. V tom případě je nutné doplnit chybějící zásady, ne bránit produkci kyselin léky určenými k redukci kyselosti, které zároveň naruší důležitou tvorbu zásaditých látek v žaludku," varuje Kosinová před vznikem dalšího začarovaného kruhu.

Každý se může uzdravit
Jedinou správnou cestou k uzdravení je důkladné odkyselení. Tělo má obrovskou schopnost regenerace, což dokládá fakt, že celá desetiletí člověk přežívá i navzdory špatnému životnímu stylu, jen je třeba mu pomoci. Pokud tělo trpí překyselením roky nebo desetiletí, často už nestačí jen přejít na zásadité potraviny, jako je syrové ovoce, zelenina a čerstvě vymačkané šťávy. Člověk potřebuje po delší čas speciální výživu v podobě potravních doplňků (mladý ječmen, přípravky z aloe vera apod.), která by doplnila minerální látky v těle. Zároveň je třeba alespoň do odeznění problémů omezit nebo vyřadit z jídelníčku ty potraviny, které způsobují překyselení, jako je maso, sýry, pečivo, mléko nebo cukr.

Jak se odkyselit
* Jezte denně dostatek ovoce a zeleniny
* V průběhu dne vypijte alespoň 2 litry čisté vody
* Omezte pití alkoholu a kouření cigaret
* Zhluboka dýchejte i vydechujte
* Důkladně žvýkejte každé sousto
* Omezte konzumaci kyselinotvorných potravin
* Dostatečně spěte


Otestujte se! V lékárně zakoupíte sadu lakmusových papírků, kterými zkusíte kyselost ranní moči. Správné pH moči by mělo být minimálně 7, pokud je tato hodnota nižší, musí být tělu odlehčeno přísunem zásaditých látek.

Příčiny překyselení
* Špatná výživa a nesprávné stravovací návyky
* Špatný pitný režim
* Nedostatečné žvýkání
* Zlost, strach, úzkost, zloba, stres
* Znečištěné životní prostředí
* Chemická léčiva
* Nedostatek pohybu, spánku
* Mělké dýchání


Jak se cítíte?
Překyselený člověk si připadá přetažený, je stále unavený, bez energie, zotavuje se velmi pomalu a nedostatečně, neustále ho provází silné napětí ve svalech, bolesti hlavy a zad. Pokožka inklinuje k ekzémům, nos a oči bývají podrážděné a stále silněji ho sužují bolesti, které nemůže přesně určit. Často trpí zácpami nebo průjmy, plísňovými onemocněními, má deprese a psychické poruchy (podrážděnost, agresivita, stavy beznaděje). Objevuje se zapomnětlivost, roztržitost, nedostatek radosti ze života. Trápí ho "těžké" nebo studené končetiny, bolesti ve svalech, je citlivý na chlad a má zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním.

Nemoci z překyselení
alergie, astma, ekzémy, senná rýma, deprese, neuralgie, poruchy spánku, bolesti hlavy, migréna, výkyvy nálad, ateroskleróza, infarkt myokardu, mozková mrtvice, usazování cholesterolu, bércový vřed, hemeroidy, zánět žil, revmatická artritida, artróza, tenisový loket, bolesti v zádech, akutní a chronická bronchitida, cukrovka, nadváha, celulitida, dna, osteoporóza, gastritida, pálení žáhy, dvanácterníkový vřed, zažívací potíže, zácpa, kožní problémy, mykóza, vypadávání vlasů, náhlá ztráta sluchu, návaly horka v menopauze, lámavost nehtů, vypadávání vlasů, neplodnost, poruchy potence, oční problémy, onemocnění jater, vznětlivost, onemocnění ledvin, potivost, tělesný pach, stárnutí buněk, rakovina, roztroušená skleróza, zubní kazy, paradentóza, zápach z úst, žlučové kameny

Zásadotvorné potraviny
1. ředkev, ředkvička, brokolice, okurky, špenát, zázvor, česnek, cibule, citrón, rajčata, jablečný ocet, mladý ječmen
2. čistý lecitin, houby, květák, meloun, mango
3. sušené fíky, rajčata, mrkev, hrušky
4. celer, řepa, zeleninová nať
5. hlávkový salát, kapusta, černá melasa, nepasterizované olivy, jablečný ocet, med
6. fazole, hrozinky, pomeranče, plzeňské pivo
7. banány, jablka, maliny, meruňky, zelený a bylinný čaj, nepražené a nesolené ořechy, syrové brambory


Kyselinotvorné potraviny
1. vepřové, telecí, hamburgery, hovězí, ústřice, uzeniny, cukr
2. krabi, humr, mořští raci, krocan, kuře, káva, čaj černý, perlivé nápoje, bílá rýže, vinný a běžný ocet, mléko
3. ryby, ostatní maso, vajíčka, likéry, čokoláda, tvrdý sýr, rebarbora
4. přírodní a divoká rýže, čočka, oves, pivo, víno, těstoviny, pečivo z bílé mouky
5. celozrnný chleba, margarín, ořechy
6. máslo, smetana, ječmen
7. tvaroh, měkký sýr


Zdroj: Sip.denik.cz


Pozvánka do Bratislavy

19. ledna 2011 v 17:31
Pozvánku do Bratislavy zaslala Sofie Soňa Klváčová.

pozvánka Sofie

Cesta k harmonii

18. ledna 2011 v 22:45 | z e-mailu |  Slova a obrázky
Poselství od světelného průvodce Dejvá Li dne 10.1.2011


Moji milovaní,

Prosím vás, učte se tento rok, který právě započal, laskavosti!

Učte se být laskaví
sami k sobě, přestaňte si ubližovat strachem, obavami, kritičností, obviňováním a sebeobviňováním, závistí, hněvem a nenávistí.
Buďte laskaví ke svému tělu: pečujte o něj s láskou, tak jako matka pečuje o tělo svého miminka.
Syťte své tělo pokrmy, které mu prospívají v míře, která mu prospívá. Umožňujte svému tělu dostatek pohybu, přirozeného, radostného. Tančete, točte se, houpejte se, třepte se, hopsejte, jen tak pro sebe,buďte i v pohybu svobodní a spontánní. Oblékejte své tělo do příjemných materiálů a barev. Barev se nebojte! Odhoďte konvence a oblékejte to, co se vám líbí, v čem se cítíte hezky.
Omývejte své tělo, smývejte ze sebe únavu a stres. Uvědomujte si životodárnou energii vody když ji pijete, když se jí omýváte.
Dovolte si dělat ty činnosti, které vás těší, jen tak pro radost, ne pro výsledek a pro hodnocení ostatních.
Říkejte to co potřebujete říci, odvážně a otevřeně. Naslouchejte opravdu druhým, dávejte jim prostor k tomu, aby se i oni vyjadřovali otevřeně.
Pečujte o svoji mysl. Vyprazdňujte ji každý den od zbytečných nánosů: co jsem nestihl, co jsem zkazil, kdo mi ukřivdil, co musím, co nemám….
Naplňujte svoji mysl světlem. Naplňujte svoji mysl hezkými myšlenkami: za co mohu děkovat, koho jsem potěšil, kdo mě potěšil, co se mi podařilo, co jsem dokázal….
Je tolik možností jak být laskavý k sobě, k ostatním. Stačí laskavost pustit do svého života, udělat jí tam místo. S laskavostí přichází příjemné pocity, příjemné situace, příjemné prožívání každodenního života.
Laskavost a laskání mají velmi blízko k sobě. Laskání
je projev láskyplné intimity k sobě a k druhým.
Buďte laskaví k přírodě, ke všem tvorům, ke všem rostlinám, k zemi, ke vzduchu, který dýcháte!
Buďte laskaví a budete zdraví, úspěšní a šťastní!

S láskou Dejvá Li

Mandalu rozkvetlá planeta zaslala Jana Michaela
rozkvetlá planeta

Film Jakob Lorber - Neznámý prorok

17. ledna 2011 v 22:56 Slova a obrázky
Přeložení titulky filmu ( ke čtení )  zde
Děkuji, Hanko.

Jak se maluje portrét - olej - postup

17. ledna 2011 v 21:18
Malování více vrstvami  olejem.....

Pokračování - další díly  na You Tube

A dále trochu jinak....

Nebo takto ?

Anna Kostenko a......

17. ledna 2011 v 21:07 | Eva |  Slova a obrázky
Přišla mi prezentace s obrazy mladé malířky Anny Kostenko. Obrazy, které vypadají jako fotograie.
Na You Tube jsem si ji vyhledala a pokračovala dále  v hledání této neobvyklé techniky.Podívejte se se se mnou...

V dalším článku najdete video, jak se vícevrstvou olejovou malbou tvoří portrét.
Technika, kterou Anna mistrovsky zvládla, učarovala mnohé...

O pár hodin později dokončuji tento článek.... Unesena tím, jak lidé umí, jsem strávila prohlížením rozličných videí, aby mě jedna dobrá duše vyvedla z omylu...Umí se nejen lépe orientovat na internetu, ale také zůstává nohama na zemi.
Děkuji, Magdi z  Obrázkového světa , za odkaz na
Nu nevadí.... podívaná, jak se maluje, byla hezká a já zase poučena....   a hlavně   ..... učte se jazyky, dokud jste mladí......nevěřte všemu, co se vám předkládá.... prověřujte  lépe  než já...

Šamanka - léčivý kruh

17. ledna 2011 v 19:35 | Eva |  Slova a obrázky
Obrázek vznikl  díky Hance Kupkové, které tímto děkuji.
Šamanka a léčivý kruh....léčení Matky Země ....Země léčí nás.... obrovské vzájemné propojení...Láska....
Šamanka - léčivý kruh
Možná vás napadne princ z ptačí říše.......nebo něco docela jiného.......a tak bych opět volila " bez názvu".
Děkuji, Hani....

Návody k inspiraci pro šikovné ruce

16. ledna 2011 v 13:49 Pro inspiraci
Večery jsou stále ještě dlouhé, jaro zdá se v nedohlednu, zamračená obloha.
Sluníčko pod lampou a šikovné ruce, touha něco vytvořit a nálada je hned lepší..
Nahlédněte na tyto  stránky
Dílna Kajky se mi moc líbí proto, že se snaží podělit o své zkušenosti a názorně ukazuje postupy.
Z PET láhví jsme zkoušeli ledaco, ale použít je s korálky.... moc pěný nápad.
Plastic art -Šperky z plástů , tak se jmenuje nabídka jednoho z  mnoha kursů - viz výše uvedené stránky.
šperky

Rok LÁSKY 2011

12. ledna 2011 v 18:09

ROK LÁSKY 2011

2011 je rokem Venuše, planety lásky, harmonie, malého štěstí a potěšení z darů těla a hmoty...

Symbol Venuše je kruh s křížem směřujícím dolů. Kruh jako nashromážděná energie a kříž její harmonické využití v každodenním životě. Horizontální a vertikální linie kříže je propojení jang a jin, mužského a ženského principu.
Venuše je žena m‎ilenka, učitelka krásy a lásky, hojnosti a prožitku... skutečná umělkyně Života.

Jakou lásku a jaké dary nám tedy tento rok nabízí a přináší?

Autismus

11. ledna 2011 v 21:54 | z e-mailu |  Zdraví, bylinky...
Přišel mi e-mail, o němž se domnívám, že je hodně důležitý. Zde je jeho příloha.


197-autismus-malych-deti/


190-autismus/


Pěkný den,

Posílám Vám odkazy na videa, abych Vás požádala o pomoc. Pracuji v projektu Centra pro zdraví a naším úkolem je varovat lidi před používáním chemických léků. V tomto případě se jedná o děti a mladé lidi, kteří jsou mylně diagnostikováni a léčeni pomocí chemických jedů, které mají vážné dopady na jejich psychiku. Proto Vás prosím, aby jste se na tato krátká videa podívali a poslali odkazy dál i s tímto mým dovětkem.
Pokud Vás tento problém zaujme a budete nám chtít opravdu pomoci, tak je k dispozici DVD, které představuje příběhy dětí v konkrétních rodinách, které v důsledku léčby o své dítě dokonce přišli. Je to dokumentární film s názvem

" Smrtelný omyl". Jedná se o rodiny žijící v USA, ale stejné nebo podobné případy se budou čím dál více objevovat i v ČR. Je to velmi vážný stav, protože je u nás ročně diagnostikováno ADHD každé 100. narozené dítě. V ČR je diagnostikováno 100 tisíc obyvatel a počet narůstá. Na světě byl tento ortel diagnózy ADHD vyřčen u 60ti milionů obyvatel. Ve většině případů se jedná o děti, jejich duše jsou velmi vyspělé a potřebují pomoc, ale jinou než se jim z neznalosti poskytuje.
V rámci našeho projektu Centra pro zdraví jsme schopni těmto dětem pomoci.
Podívej se na naše stránky http://www.centraprozdravi.cz, je tam kromě jiného příběh jednoho námi uzdraveného chlapce, kterému byl diagnostikován právě autismus. Odkazy nám dala k dispozici právě maminka tohoto dítěte, která se snaží těmto dětem v rámci svých možností také pomáhat.

Věřím, že Vás nenechá tato výzva klidnými a přispějete právě tím, že budete přeposláním odkazů rodiče před diagnozou ADHD varovat.
Děkuji Vám všem za spolupráci
Alena Šestáková

Odkaz na paní A.Śestákovou najdete zde

Významný den 11.1.2011

10. ledna 2011 v 22:00 Meditace
Přišel mi email a domnívám se, že každý může kdykoliv zkusit meditaci , která poslouží k uvolnění, kterou může věnovat myšlenkám  a vizualizaci.....krásná rozkvetlá planeta..... hra s delfíny.....
Pokud se mu podaří níže uvedené, je obdarován.
Pokud ne, neznamená to nic chybného , jen to, že je třeba trochu více pracovat na vnitřním zklidnění.
Každý den je něčím významný, každý den se něco děje. Buďme vděční za všechny dny a nechtějme stoupat do výšin za každou cenu. Co je naším úkolem , poznáme v pravý čas.
A protože čas vlastně není...... máme spoustu okamžiků, kdy se nám podaří vzlétnout ke slunci.
Všichni jsem bytosti Světla....

Vážené a milé bytosti světla,
V polovině prosince 2010 jsem dostala zajímavou a důležitou informaci o události, která se chystá, a jež bude mít také zásadní dopad na Zemi a lidi.
Bylo to jen tak mimoděk, když mi ten den bylo také umožněno podívat se "domů" (rozuměj: na domovskou planetu, odkud pocházím).

Informace zněla: 11.1.2011 proběhne iniciace a inaugurace tzv. "Pravých Opravdových".

Krásné dny

10. ledna 2011 v 21:57 | Iva
Chci se s vámi podělit o krásné přání, které poslala Iva Bátová.


pro krásné, láskyplné a pohodové dny  s radostí v duši a tvoření lepších zítřků,
život je dar, a stojí za to jej plnohodnotně prožít v každém okamžiku, je na nás zda setrváváme v bolesti, lítosti, smutku,
nebo se rozhodneme to změnit a postavit se v Pravdě  a lásce zkouškám a vyjdeme vstříc radosti, zdraví, štěstí a lásce cestou světla,
nezapomínejte že vždy je kolem nás blízka Boží pomoc jakéhokoliv způsobu, je na nás zda ji vnímáme a zda se jí otevřeme,
 krásné dny v klidu a míru duše Iva