Září 2010

Rodiče a děti aneb jak si porozumět navzájem - uk .3

30. září 2010 v 15:15 | Zdenka Blechová |  Zajímavé knihy, odkazy

Viděla jsem film, kde dcera odsuzovala svoji matku za to, že dělala
prostitutku. Jednoho dne jí matku zavraždili a ona pátrala po tom,
jak to vše bylo. Když odkryla tajemství, nejenže si matky začala vážit,
ale ještě si uvědomila, že ona tenkrát zemřela kvůli tomu, aby jí
ochránila.

Jeden muž odsuzoval svoji matku za to, že se stýkala s mnoha muži a pak
onemocněl nemocí AIDS. Tato byla následkem jeho nahodilých vztahů. Když
se ztotožnil díky této nemoci s matkou, že oba hledali prostřednictvím vztahů
lásku, nejen že se uzdravil, ale přestal matku odsuzovat, a byl jí blíž.

* * * *

Pořád někde v nás je slepá úcta k rodičům a bojíme se jim naznačit, že
jejich role vychovatele už skončila, a že už si chci žít svůj život po svém. Nebo
chcete být stále malými dětmi a o všem se radit s rodiči a hledat u nich záchranu?
Pak ovšem musíte počítat i s jejich nároky na váš život.


Rodiče a děti aneb jak si porozumět navzájem - uk .2

30. září 2010 v 15:13 | Zdenka Blechová |  Zajímavé knihy, odkazy

Ona se potřebuje té špíny zbavit a tak ji vylévá plnými vědry na mě a já
se zašpinit nechci. Kdybych si to nechala líbit, tak časem ve mně bude tolik
špíny, že z toho onemocním. Maminka si sice uleví, zbaví se negativní energie,
ale pokud se neozvu, budu se cítit v její přítomnosti stále hůř, protože mi tato
energie nebude dělat dobře. A tak jsem trvala na svém, když maminka náhodou
začala opět své pomluvy, že mě to nezajímá, nebo že to nechci poslouchat,
nebo že je mi z toho špatně. Když to nepomáhalo, odešla jsem. Nejdříve se
maminka domáhala svých práv. Vždyť tatí jí vždy naslouchal, a najednou já
nechci převzít jeho štafetu. A tak se vztekala, plakala, citově vydírala, dokonce
i rozbila ve vzteku hrníček s kávou. Nic jsem jí tehdy na to neřekla, ani jí nepomohla s úklidem, jen jsem odešla a nechala ji vyvztekat.

* * * *

Nejvíce mi vadilo, když mi maminka neustále říkala: "Najez se, sněz tohle,
nebo dej si toto." Stokrát jsem jí vysvětlovala, že už jsem dospělá, že se
najím, až budu chtít. Nepomohlo to. Až jsem jednou pronesla: "Nerozkazuj
mi, co mám dělat!" A to pomohlo. Došlo u mě k uvědomění, že mi vlastně
maminka tím, že mě nutí najíst se, rozkazuje. Zachází se mnou jako se svým
vlastnictvím, a vůbec si neuvědomuje, že mi škodí. Snaží se ve své lásce pro
mě dělat všechno. Ale chci to? To už jí nezajímá. Co by jinak dělala, když je
zvyklá starat se o druhé, a ne o sebe. Bere to jako přirozenost. A proto se jí
musí jasně dát najevo hranice, i když jí to zabolí. Vysvětlování nepomůže, to
ona nevnímá.

* * * *

Taky chce vaše maminka, abyste byli velcí a silní? Pamatuji si z dětství
větu: "Jez ať jsi velká a silná." Ale naše maminky zapomínají, že už jsme velcí.
A silní nemusíme být navenek, stačí, když budeme silní uvnitř sebe. Moje maminka je jak policajt. Nejdříve mi nejméně třikrát připomene, že se mám najíst. Pak mi hlídá talíř, pozoruje, kolik jsem si nandala, abych se dobře najedla. Když si dám málo, má starost, když to všechno nedojím také. Hlídá, kolik toho sním, a kolik toho nechám na talíři. Jsem stále pod dohledem a těžko jí vysvětlím, že už jsem samostatná a že si umím své potřeby uspokojit. Jí se zastavil čas a tak mě má pořád za malou.

Nejdříve jsem se 'čílila', pak vysvětlovala, pak opakovala, ale teprve teď, když mi to je jedno a vzdala jsem to, přestala mě hlídat. Došla jsem k tomu, že to vlastně bylo mé omezení stát se velkou, a že to byl můj strach, aby se maminka neurazila, když toho sním málo. Vlastně jsem pořád byla malou holkou, která se bojí odsouzení maminky, a proto jsem měla potřebu vysvětlovat a hubovat, aby mě nechala být, že už jsem velká.

Proč jsem si potřebovala před ní dokázat, že už jsem velká? Protože jsem
si to sama nechtěla přiznat a stále jsem chtěla s ní mít pouto.

Nyní jsem pouto s maminkou rozpojila, najím se, kdy chci a sním, co chci. Vlastně to dopadlo tak, že maminka si uvaří pro sebe a já si buď od ní vezmu, když mi nabídne, nebo si sním něco svého. Ale už se mi nevnucuje a já konečně můžu říci, že jsem dospělá a nejsem závislá na její radosti z toho, že se najím jejího jídla, které náležitě pochválím. Pořád jsme se chtěli rodičům zavděčit a oni zase nám. A tak maminka pochvalu jídla brala jako odměnu za to, že pro mě něco dělá a motivovalo jí to pro mě dělat ještě více. Mě zase lezlo na nervy, že se příliš stará, ale nechtěla jsem jí brát radost, vždyť je to to poslední, proč ještě má chuť žít. Stále to byl tedy můj strach o ní a její o mě.

Když se přestaneme jeden o druhého bát, uvolní se pouta a nám se může lépe dýchat.

* * * *

Čím více si jdu svojí cestou a neberu ohled na to, zda se to líbí druhým,
tím větší lásku cítím z okolí. Je to paradox, ale je to tak. Když pochopíme, že
čím více dáme sobě, tím jsme spokojenější, a tím více je spokojené naše okolí,
umře naše ego, které je stále příčinou našich konfliktů.

* * * *

Nechtějte se stát modlou, nechtějte být tak dobrou,
Děti vás budou milovat i když budete chybovat.

Víte, kdy si budete s maminkou blízcí? Až ji přestanete vidět jako ideál
a přijmete ji s jejími chybami a až se maminka nebude stydět za své chyby
a nebude se bát žít si svůj život bez obav, co tomu řeknete vy. Nebo naopak?
Až vás přestane maminka vidět jako ideál, a přijme vás s vašimi chybami a vy
až se nebudete stydět za své chyby, a nebudete se bát žít si svůj život bez obav,
co tomu řekne maminka. Maminka se nám snaží poradit co nejlépe, ale to neznamená, že je to správně. Tak to jen žije nebo vidí moje maminka. Já ovšem
můžu vidět situace jinak a řešit je také jinak. Je zapotřebí nebát se jednat jinak,
než maminka a maminka by měla přijmout i to, že její dítě jedná jinak,
než ona. Maminka může říci: "Takto to vidím já, nebo takto bych to udělala já,
ale může to být i jinak." Tím dává dítěti potvrzení, že může svobodně jednat
a nebude se na něj zlobit.
Aby si dcera s matkou byly blízké, je zapotřebí, aby si vzájemně povyprávěly
svůj život jedna druhé. Co mi v dětství vadilo na matce a naopak, jak se
matka cítila v době výchovy dítěte a co žila. Jedna má možnost se vcítit do role
té druhé a tím jí může více pochopit. Ale i toto vzájemné popovídání přichází
v určitý čas a nelze ho uskutečnit, pokud chce jen jedna strana. Vše se odehrává
v době, kdy se nebojíme si upřímně vše vyjevit.

* * * *

Rodiče a děti aneb jak si porozumět navzájem - uk .1

30. září 2010 v 15:09 | Zdenka Blechová |  Zajímavé knihy, odkazy
Přináším vám ukázky z mé nové knihy
"Rodiče a děti aneb jak si porozumět navzájem"
tato kniha volně navazuje na moji knihu "Jak porozumět sobě a dětem aneb co je dobré si uvědomit a co ještě nevíme"
počet stran 200, cena 290,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

* * * *

Měla jsem o čem přemýšlet. Proč jsem si stále do života přitahovala alkoholiky?
Protože jsem hledala svého vlastního otce. Můj otčím nepil a měli
jsme se moc rádi. Ale přesto jsem si nesla kódy mého vlastního otce a nevědomky ho pořád hledala.

To znamená, že i když si vezmete do výchovy
cizí dítě, které své rodiče nikdy nevidělo, stále si v sobě ponese informace
svých biologických rodičů. Bude hledat partnera pro život, který se bude
podobat vlastnímu otci nebo vlastní matce. Vy to dítě převychovat nemůžete a ani navést na jinou cestu. Dítě půjde po rodové linii.

Není totiž náhoda, že se narodilo právě těmto rodičům. Narodilo se jim, aby pochopilo a změnilo svoji cestu. Ale aby ji mohlo změnit, musí si nejdříve přijít na svůj problém.

* * * *

Odpovězte si: Žít spokojený život s partnerem, ale bez miminka nebo
mít miminko, ale vychovávat ho sama bez partnera. Čemu dáte přednost?

Pokud jste si vybrala, že potřebujete k výchově miminka i partnera, jste
ještě slabá, závislá žena, a tudíž může být pro vás problém otěhotnět. V současné době Vesmír dává miminko jen ženám nezávislým, ženám slabým se nedaří otěhotnět. Vesmír to s nimi myslí dobře, chce, aby pozvedli svoji hodnotu nad roli hospodyně a služky.

A pokud je žena ještě závislá na muži, může se prostřednictvím dítěte, aby zachovala rodinu, zase do role služky a hospodyně vrátit. Ale o tom už není svět, který se nám nyní nabízí, a proto Vesmír dá dítě ženě, která je schopna ho vychovat sama bez závislosti na druhých.

Není v zájmu společnosti, aby manžel byl příliš vázán na výchovu dítěte, ale
aby dítě vychovávala žena, která mu dá výchovu z citu a ne z rozumu. Proto
se nyní stává, že manžel musí odjet na práci do zahraničí nebo dlí převážně
mimo rodinu.

Více si můžete přečíst v mé knize "Partnerské vztahy v dnešní době aneb jak spolu žít." V knize se dočtete, jak se žije ve Vesmíru a protože spějeme k vesmírné unii, musíme se i my podvolit novým vzorcům chování.
Vesmír působí na naši změnu myšlení a tím i chování. Nepřipustí, aby se naše
závislost odrazila ve Vesmíru. Tam totiž vládne svoboda a nezávislost. Nebude
to trvat dlouho a dojde k propojení s Vesmírem, ale podmínkou toho je naprostá
nezávislost duše, aby mohla být svobodná.

* * * *

Mé kamarádce vadí, že se s ní maminka přetahuje u pokladny v obchodním
domě, kdo nákup zaplatí. Říká: "Nemám to ráda, chci si to zaplatit sama.
Dělá ze mě chudáka, jako kdybych na to neměla."

Také jsem se s mojí maminkou potýkala v této věci. Dnes, když mi to chce zaplatit, už se s ní nehádám a nechám si to zaplatit. Ale tím, že na to přistoupím, už tato situace zmizela, protože maminka si dobře rozmyslí, kdy mi to chce zaplatit. Už mi to nevnucuje pokaždé, protože ví, že to přijmu.

Někdy děláme jen gesto a čekáme, co na to okolí. Ani to nemyslíme vážně. Ale pokud toho druhého necháte jednat a nepřemlouváte ho, už se to stávat nebude. Musíme si dovolit i přijímat. Tato situace je jasným příkladem toho, když jsem zvyklá jen dávat a nejsem zvyklá přijímat.

Ale vše musí být v rovnováze a tak pokud chci, aby si mě druzí
vážili, musím se nechat i hýčkat a naučit se přijímat. Když to neumíme,
máme v sobě zlost, že stále těm druhým dáváme, a oni si toho neváží.

* * * *

Kamarádka mi sděluje: "Mami se mě ptá: Ty už zase někam jedeš? Nepřeháníš
to? Mami mě omezuje. Pořád nechápe, že je to můj život a jsem dospělá
a tudíž si můžu jezdit, kam chci." Stále pokládáme své děti za malé a snažíme
se je chránit a určovat jim cestu. Kamarádka pokračuje: "Mami, když cítí, že
jsem v ohrožení, řekne: Já tam na něho vlítnu a dám mu pár facek. Uvědomuji
si, jak je slabá, jak se chvástá a jak by dopadla."Každá máma se snaží chránit
své děti a ani si neuvědomuje, že se mnohdy chová až scestně.
Není třeba chránit, tím nic nedocílím, je třeba mít pochopení pro životní lekce.

Jsme kontrolováni silou, kterou nevidíme?

29. září 2010 v 21:52 Zajímavé knihy, odkazy
O čem se zmiňoval David Icke, když byl v Praze, naleznete zde

Otevírání dveří do nitra

29. září 2010 v 16:06 | Eileen Caddyová |  Citáty
Stalo se, že jsem chtěla před okamžikem otevřít stránky a místo nich se přede mnou objevil nápis -
Otevírání dveří do nitra.
Pod ním citát pro dnešní den.

Všechno, co potřebuješ,
leží ukryto hluboko v tobě - v očekávání času
svého odhalení a rozvinutí. Všechno co potřebuješ dělat,
je být klidný a tichý a v klidu a tichu věnovat čas hledání toho,
co je ve tvém nitru - a zcela jistě to najdeš.

Odkaz na ony stránky zde

Miluj svůj život - celý film

29. září 2010 v 10:49 | z e - mailu |  Videa
Moji drazí,

dali jsme si s Pájou trochu práce a udělali titulky k celému filmu MILUJ SVŮJ ŽIVOT.

Asi už jsem vám posílal dva rozhovory s Louise, ale ty byly vytažený z bonusů toho filmu.
Teď vám posílám odkazy na celej film. Je to o práci a životě Louise L. Hay, mluví tam spousta 
světoznámých autorů i cizích lidí, kteří se vyléčili z rakoviny atd. 
Celej ten film je úžasnej, zahřeje vás na srdci a určitě vám zlepší náladu, i kdybyste měli sebevětší depku!

Určitě ho rozesílejte dál úplně všem :-)

Hezkej večer a mějte se všichni krásně.

Honza
( Poznámka  E. : na YouTube si dejte prosím do vyhledávače dalších deset dílůZdraví

29. září 2010 v 9:16 | Eva a JanaMichaela |  Mandaly
JanaMichaela si nyní pohrává s mandalami na PC a vytváří na první pohled zcela jiný rozměr
původních obrázků. K experimentu si zvolila také jednu moji mandalu a výsledek?

zdraví
Mandala slouží k harmonizaci , k léčení....


Přátelství , láska?....

27. září 2010 v 17:22 Videa
Děkuji, Liduško...

Sluneční anděl

27. září 2010 v 1:46 | Eva |  Slova a obrázky
Sluneční anděl setkal se s Duhou, aby rozjasnil lidem nebe.
V myšlenkách slavných promlouval dávno,
pak zmizel na čas, aby se objevil znovu a pomáhal započatou dobu
proměnit v lehkost křídel motýlích.
Dodá ti sílu , dodá ti víru, když Duha mosty staví,
neznáš už překážek, to on ti teď  praví.
A duha tančí a knihovna vesmírná se otevírá....
Nahlédnout můžeš,
otevřít stránku, která ted k Tobě promlouvá.
Myšlenku svoji odevzdej vánku,
když laskavá je, on ji zachová.
Promění v obláček na obloze a promění ve vzkaz pro druhé.
Tak bylo tomu kdysi, tak tomu jest i nyní,
nečekej na prahu, vydej se s Duhou  stavět mosty,
co ověnčeny jsou zlatou stuhou.
Otevři srdce svoje, poodhal závoje a na cestu se vydej hned.
Nepromarni už okamžik žádný, když zdá se ti, že svět není vábný,
zavolej k sobě anděla a spolu s ním  se vydej na cestu.

E.L. 27.9.2010

Sluneční anděl
Hromadné osvícení

26. září 2010 v 18:27 Fotografie a jiné
Jsou mezi námi lidé, kteří vám v pravý okamžik zašlou pps, odkaz, dopis...pro vás nebo určený někomu jinému.
Jsou vedeni anděly a mezi takové dobré lidičky patří také Hanka.
Jedna z fotografií, kterou Hanka pojmenovala Hromadné osvícení

Hromadné osvíceníAhojky, posílám pro potěšení :-) v následujících deštivých dnech:

Andělé, víly, skřítci:http://hankabonaccia.blog.cz/galerie/andele-vily-skritci


Květinová pohlazení-září 2010:
http://hankabonaccia.blog.cz/galerie/kvetinove-pohlazeni-zari2010

K rozjímání...inspiraci... pro radost... :-)
Foceno - Vratimov - zahrada - září 2010 (mezi prací :-) )

S pozdravem a přáním všeho dobrého...
Hana Kupková

Děkuji, Hani, za všechny tvoje krásné fotografie...Za rubriky, které jsi vytvořila pro potěšení, za laskavá slova, vždyť Andělská tvář mluví za vše....Kterou květinou prostřednictvím Tebe a fotografie promluvila?
Denivka, lilie....? To se ptá  "racio".
  Pohleďte, jak květiny dávají o sobě vědět svými vibracemi.

Andělská tvář

Je to tak ...

25. září 2010 v 23:36 | z e-mailu |  Citáty
Pro maminku
- ve 4 letech: máma ví všechno!
- 8 let: máma ví hodně!
- 12 let: máma neví všechno!
- 14 let: máma neví nic!
- 16 let: máma je nula!
- 18 let: máme je z jiné doby!
- 25 let: máma to možná ví!
- 45 let: ptám se sama sebe co by si o tom máma myslela!
- 75 let: .......Jak ráda bych se na to zeptala mámy !

Saturn ve Vahách

25. září 2010 v 23:28 | z e-mailu |  Slova a obrázky

… v letech 2009-2012 přináší soustředění se na téma partnerských vztahů, spolupráce, harmonizace, smíření a vyrovnání.
Saturn je planetárním principem, vyjadřujícím nezbytnost v soustředěném každodenním úsilí, které vede k dosažení cíle. Učí nás koncentraci, efektivitě a disciplíně, učí nás odložit vše přebytečné, využívat čas a prostor, který máme k dispozici.
Celý zodiak projde Saturn přibližně za třicet let, v každém znamení je tedy přibližně dva a půl roku. Dobu, kterou má k dispozici Saturn ve znamení Vah, je tedy třeba využít k jednoznačnému dosažení svých cílů a záměrů ve výše uvedené oblasti - vztahy a partnerství.
Co je vůbec naším cílem a záměrem? A co je záměrem přísného komisaře Saturna, představitele a vykonavatele kosmického zákona? Naše a jeho záměry se totiž mohou lišit a tento rozpor je hlavní příčinou toho, že zažíváme bolest ze ztráty, z konce iluzí, z nenaplněných tužeb. V oblasti vztahů může být rozpor mezi představou a reálnou situací obzvláště bolestný.
Naše představa o tom, co je partnerství a představa Saturnova se tedy v následujících dvou letech mají sjednotit…

Výstava minerálů

25. září 2010 v 22:27
Podzimní výstava minerálů - Ostrava Poruba 16.10.2010 - info zde:

http://geologie.vsb.cz/mineral_burza/index.php?co=vystav

Ostrava-Poruba, Nová aula v areálu VŠB-TU, zast. tram: Areál VŠB.
Mineralogické setkání v areálu VŠB-TU, Mineralogické setkání konané v
prostorách
Nové auly v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě, 9-14 hod, instalace od 7 hod, v
průběhu konání jsou zdarma přístupné sbírky v Geologickém pavilonu Prof.
F.Pošepného-VŠB-TU Ostrava, info: Milan Kraus, mob.605 846 925, ing. M.Duraj
Ph.D., tel: 596 995 469, e-mail: milos.duraj@vsb.cz

Krásný den! :-)

Ametyst - odrůda jablka

24. září 2010 v 21:16 | Eva |  Fotografie a jiné
Nedávno probíhala na Černé louce v Ostravě výstava zahradkářů a včelařů.
Docela mě překvapil název odrůdy jablka " Ametyst "  a dodnes mám na něj obrovskou chuť, zvláště když se z  " neznámých " důvodů letos nic neurodilo. To nic tvoří vlastně tři jablka na stromě.
Krásná jablka vystavil zahradkářský svaz z Nového Jičína.
odrůda Ametyst
Kdopak asi odrůdu pojmenoval ?

Ametyst

24. září 2010 v 21:08 | Eva |  Kameny
Ametyst je odrůda křemene fialového zabarvení někdy i s purpurovým nádechem.
Patří mez nejoblíbenější odrůdy křemene. Aristoteles ho doporučoval jako zaručene účinný prostředek proti opilosti, a proto byl tehdy i často nošen jako amulet. Později platil jako kámen cudnosti a zdrženlivosti, ve středověku oblíben církevními hodnostáři.
Název: podle řeckého  methy - medovina, proto amethy můžeme přeložit jako neopojný, staří Řekové věřili v jeho protiomamnou moc.

ametyst
Astrologie: podle Bybyloňanů patří do znamení Skopce, podle starověkých řeků do zanmení Kozoroha a podle jiných pramenů i do znamení Ryb, Střelce a Panny.
Čakra: temene a podle potřeby všech ostatních čaker.

Ametyst je především kámen duchovní čistoty a meditace. Podle čakra - nauky náleží do nejvyššího centra energie, do centra temene. Vše pozemské, vyjádřené v jeho fialové barvě červení, ohněm smyslu a a životodárné síly, prostupuje modří duchovního života.Takto se kámen stává mostem mezi Zemí a Nebem, mezi duší a duchovnem.Svou harmonickou září současně uvádí do rovnováhy i v nižší rovině naší mysl a cit.
Ametyst je také symbolem proměny, reprezentuje proces alychymie a otvírá mnohá tajemství života, aniž bychom jim mohli pouhým rozumem porozumět.Osvětluje nám denní vize a noční sny, prosvětluje pohled do budoucnosti i na druhou stranu života.
Je i kamenem inspirace, obohacuje naši meditaci nadosobní láskou, podporuje v nás obětavost a nezištnost, touhu pomáhat bližním.Pomáhá nám udržet koncentraci a zpracovávání niterných zážitků a vjemů.
Je kamenem inspirace i v  nižší rovině, v rovině duševní. Otvírá náš myšlenkový svět novým idejím, tvořivé inspiraci a intuici, vnáší světlo do nejasných problémů, které nám brání ve vývoji.
Ametyst je také kámen očisty. Jeho energie v  nás probouzí vůli, odhodlání, a odvahu s lehkým srdcem a myslí opustit staré návyky, představy a emoce a nahradit je lepšími. Ametyst potírá hněv, zběsilost, strach a veškeré negativní vlastnosti a sklony, které nás zatěžují.
V centru hrdla nalezneme s pomocí ametystu správná slova k modlitbám v rozjímání. V centru srdce vnáší lásku do našeho citového života. Učí nás víře a důvěřivosti v Boží sílu a spravedlnost.
Mírní žal, přináší útěchu a klidný a hluboký spánek. Ovlivňuje zejména poruchy způsobené duševním přepětím, stresem  a nezpracovanými negativními zážitky, které zůstaly hluboko v podvědomí. Proto je doporučován proti neurózám všeho druhu, hysterii a halucinacím. Pomáhá při bolestech hlavy a migréně, kdy jej přikládáme na třetí oko nebo jím masírujeme čelo, spánky, zátylek, podle toho, kde cítíme bolest. Dále zyvšuje nízký krevní tlak, pomáhá při cukrovce.
U dětí tiší zlostné chování, záchvaty vzteku.
Vnitřním užíváním voda čistí cévy , posiluje funkci slinivky břišní a látkovou výměnu.
Pro očistu a ozdravení bytových prostor se doporučuje, společně s křišťálem a růženinem, větší ametystové geody, v nichž můžeme současně čistit, nabíjet a přechovávat i ostatní kameny.
Čistíme jej pod tekoucí vlažnou vodou společně s křišťálem a nabíjíme raději na stinném místě, protože na slunci ztrácí barvu

Text zpracován podle knihy J.P. Kreperát : Skrytá moc drahých kamenů

ametyst
Proto jsem vám vyfotila část z tzv." jeskyňky". Třeba ucítíte nádhernou energii kamene, třeba uvidíte tančící ametystovou vílu.

Podzim je tu

23. září 2010 v 23:19 Dětem
"Podzim je tu ", vykřikla malá školačka a začala lepit lístky papíru. Když nejsou vylisované, budou papírové. A je to.

Podzim , Kačenka, 7 let

Podzimní

22. září 2010 v 23:00 | Eva |  Fotografie a jiné
Babí léto je příjemné, ale slůvko podzim ve mně vyvolává takovou smuténku....jakmile se ochladí a začne padat listí, vzpomenu si na  verše, které jsem kdysi dávno recitovala  v dětském rozhlasovém sboru:
...Podzime, podzime,
už zas nosíš deště?
Pěkně tě prosíme,
 počkej týden ještě.
Kam vkročíš podzime,
tam je plačtivý den,
pěkně tě prosíme,
počkej ještě týden...

Už si vůbec nepamatuji ani autora, ani pokračování, vím že potom následovala písnička, kterou zase zpíval sbor ...... jak husy v řadě šlapou děti, blátivou cestou do školy.....
Je zajímavé, jak se nám vryje pod kůži, co jsme se jako malí naučili.
Jako si broukáme písníčku, tak já si říkám na podzim tuto báseň. Jen tak, příjde sama...
Kéž by mi paměť s dětskou lehkostí vložila do hlavy mnohem krásnější texty, s nimiž se setkávám nyní...
Když svítí slunce, chryzantémy prozáří záhonky.V tu dobu září září.
podzim
 Do daleka bliká červená šípků. Pozor, stůj, trny.
šípek
Jablka svými oblými tvary pohladí. Letos jsou vzácnější než jindy.
podzimková
Na stole a vedle stolu.
chryzantéma
A kousek opodál v trávě poděkování létu.
podzimková
A tato kytička patří také Vám, Moniko a Zibby. Sbíráte totiž kamínky - srdíčka.
Naučili jste nás, jak prožívat vděčnost.
S vděčností a láskou děkuji létu. S vděčností a láskou přijímám tě, podzime. Jen trošku vlídného tepla a sluníčka, počkej ještě týden....
poděkování

Bubnování

22. září 2010 v 9:33

Bubnování u příležitosti podzimní rovnodennosti

Bubnovací kruh s šamanským bubnem

23. září 2010  od 19 hod - cca do 21 hod.
Klub Alta, Slévárenská 16, Ostrava - Mar. Hory
Rytmus nás provází životem na každém kroku. Jsou to rytmy divoké i klidné, pravidelné i chaotické, vědomé i nevědomé, rytmy vnitřní i vnější… Pojďme společně vytvořit bubnovací kruh hrou na šamanský buben nebo chřestidlo a nechme zaznít nástroje ve společném, klidném rytmu rovnodennosti, kdy noc je stejně dlouhá jako den…
Pořádá: Muzikohraní, o. s.
Příspěvek: 100,-Kč

Pro Radost

22. září 2010 v 9:15 | Natálka |  Dětem
Natálce bylo před několika dny 5 let. Ráda kreslí a umí to skvěle.
Natálka 4, 5 let
Co všechno děti nezachytí.... Starší bráška začal chodit do první třídy a Natálce skáčou písmena všude. Už by také chtěla být ve škole.
Natálka 3, 5 let
To je určitě jejich svéhlavý pes Max.
Natálka 2, 5 let
To by nebyla holčička, kdyby se na obrázku neobjevila princezna. A srdíčka...vždyť my, holky , máme srdíčka rády a dobře víme proč....
Natálka 1, 5 let
Copak všechno se nám honí hlavou???
Děkuji Natálce, že mi nakreslila obrázky a obohatila tak naši Galerii Radost.

Mír

20. září 2010 v 0:13 | z e-mailu |  Slova a obrázky

Přejeme vám ,ať ve vaších srdcích jednou provždy zavládne MÍR.
Přejeme celé naší krásné modré planetě,aby na ní jednou provždy zavládl MÍR.
Ať rozprostře se klid a mír nad každou krajinou...
Spojujme se ve svých srdcích v JEDNOM...pak přijde smíření...

:-)

RAdka a DrahoMÍR
Svatonice
http://www.aureaporta.ning.com

Z lesa

19. září 2010 v 23:20 Fotografie a jiné
Některá místa beskydských lesů jsou hodně smutná. Vůně uložených klád dává vědět o odcházejím životu mnoha velikánů. Tomuhle jsem napočítala přes šedesát let.
stromy

Děti vnímají polomy docela jinak. Kačenka viděla torzo stromu jako jednorožce.
stromy p
Les vykresluje tváře do kmenů v podobě suků. Ale na tomto pracoval strom po celý svůj život.
Je to výraz údivu nebo pokory a smíření?
stromy p
Nos, který vypadá jako malý had mezi očima se zvláštní "jiskrou".
 Ústa zamčená věčným mlčením mi v tuto chvíli připomněla  slova básníka O. Mikuláška: " Miluji les, protože toho moc nenamluví ani za živa ."
Mluví jinou řečí,  líbeznější než slova.
Zatímco mně bylo zničených stromů líto, les  krásně vykouzlil "úsměv", jako by chtěl říci, že život jde přece dál.
Možná se pařez těší na setkání s výtrusy kapradin  nebo hříbků,  a jeho život se časem promění.
stromy p

Děkuji jedné dobré duši, že  mi poskytla tyto fotografie.

Anděl čistoty a...

19. září 2010 v 21:23 | JanaMichaela a Eva |  Slova a obrázky
Dnes k Vám posílám Anděla čistoty....opatrně...je to silná energie....ukáže nám co je v nesouladu a pomůže vyléčit.

s láskou
JanaMichaela

aNDĚL ČISTOTY M.
Všimněte si, co mají společného všechny obrázky, které nám Jana poslala. Stojí za zamýšlení - Anděl harmonie, Anděl vztahů a Anděl čistoty.
Jakým způsobem se obrázek proměňuje tvarem a barevností, k jakému dochází prolínání....Jeden Zdroj tak, jak tomu v životě je.
Další Janiny mandalky můžete vidět  také na stránkách
http://marieblankytna.blog.cz/  nebo na stránkách Kouzelné obrázky.

Domnívám se, že počítačovým zpracováním dochází  ke stejnému procesu jako když vybarvujete nějakou předlohu mandaly.. Stejně jako ona může získat mnoho podob ( viz články v rubrice Mandaly ), počítač  se pro nás stává novým médiem, které nám umožnuje další vhledy do jiných světů. Je to další způsob relaxace, kdy vedeni záměrem vytvoříme dílko, které může být pro další  nejen inspirací , ale také hledáním.... pohladí, nutí nás se zammýšlet, přináší určitý zpracovaný druh energíí, vyvolává pocity.... Počítačová technika přinesla na svět nový druh umění.

Květy ?

19. září 2010 v 0:33 Videa

Světová meditace 19.9. v e 22 hod

18. září 2010 v 21:43 | z e-maiilu
Prosba pro lidi dobrého srdce na planetě Zemi.
 Prosíme každého, komu není lhostejný osud planety Země, spojme se všichni v
myšlenkách a srdcích ke společné práci pro zachování míru na této krásné
 V osudu planety Země je psáno pro blízkou budoucnost, od podzimu roku 2010, o
 vypuknutí celoplanetárního konfliktu, který se má rozpoutat s největší
 pravděpodobností na území arabských zemí. Problém zdánlivě lokální má pak
 spustit celosvětový válečný konflikt, který má způsobit politický, ekonomický a
sociální kolaps. To vše by směřovalo k absolutně destruktivnímu vývoji
 transformace.... Asi nikdo z nás si takovýto průběh transformace
 nepřeje...........
 Pomozme společnou prací zabránit hrozícímu světovému konfliktu a přispět tak k
 časech transformace. 
Spojme tedy svoje síly jako lidstvo a zatáhněme za jeden provaz, abychom
 zabránili válce, utrpení a nouzi. Snad každý člověk na Zemi chce žít v hojnosti,


Propojme se společně v tichém spočinutí, meditaci či modlitbě na ty NEJVYŠŠÍ
 SFÉRY, na bytosti PRALÁSKY - bytosti jednotného srdce, lásky a míru a Prasvětlo
(Boha). 


PROPOJME se tedy SPOLEČNĚ V CELOSVĚTOVÉ MEDITACI 19.9. VE 22.00 A 22.9. VE
21.00 21H a poprosme o větší otevření srdcí lidí, O VÍCE OCHRANY, SVĚTLA A LÁSKY
 pro LIDSTVO, PLANETU ZEMI... 


Více info na www.cestyksobe.cz

Anděl mezilidských vztahů

18. září 2010 v 21:28 | JanaMichaela |  Slova a obrázky
Posílám Anděla mezilidských vztahů, pomáhá vyjasňovat vztahy mezi lidmi. Pomáhá při potížích s ledvinami. Stav ledvin odráží naše mezilidské vztahy a naše strachy a obavy.

Krásný slunečný víkend
JanaMichaela

Anděl mezilidských vztahů
Krásná mandala v mandale. Volná, neformální. I počítač umí, když jej ovládáhjí "zlaté ručičky ".
A ty Jana má. Děkuji.

Slunečnice

17. září 2010 v 23:12
Slunečnice patří mezi mé oblíbené.
 Letos mi nevyrostla ani jedna,slimáci si pochutnali. Doufám, že se  se genereace"nenažraných slizounů" neznásobí...Dnes jsem totiž vyryla spoustu nakladených vajíček. Jak slimáky přelstít zatím nevím... A sýkorky musí počkat na kupná semínka.
Přesto k nám domů jedna slunečnice zavítala.
slunečnice
A právě tuto květinu posílám všem Liduškám, sice opožděně, k jejich včerejšímu svátku.
slunečnice
Krásný víkend všem.

Motýl

17. září 2010 v 22:59
Tiše přilétl a usedl do trávy. Nehnutě seděl s rozprostřenými křídly. Krásný motýl.  Běžela jsem pro foťák a moc si přála, aby zůstal.
m
Motýlku, rozevři křidélka. Mušky vpravo jsem si vůbec nevšimla.


m
m

motýl
Trpělivě seděl a nechal se fotit ze všech stran.
m
Je to můj první motýl, kterého se mi podařilo vyfotit.

Inspirativní stránky pro tvořivé

15. září 2010 v 23:13 Pro inspiraci

Možná jste někdy viděli video, ve kterém muž maluje na vodu. Technice se říká "benziňák" a neukázal, jak lije do barev benzín. Připomněla mi to Jitka, které děkuji za odkazy:


Nastávající delší večery ať jsou naplněny inspirací. Pojďte se podělit o své nápady a zkušenosti.

Nebát se barev - Donna Dewberry

15. září 2010 v 22:34 Pro inspiraci
Ještě dvě videa pro vaši inspiraci. Krásně se na ně  dívá. Mnoho výtvarných technik najdete na YOU TUBE.