Duben 2010

Putování za švestkovou vůní

30. dubna 2010 v 11:01 | Eva |  Fotografie a jiné
Název jsem si vybrala z knížky L. Aškenázyho. Líbilo se mi jméno malého hrdiny skřítka Pitrýska.
Moje putování je za docela jinou vůní. Takovu už májovou.Vtupujeme vrátky a hned vpravo nás uvítá kapka rosy v kontryheli.
kontryhel

Žádná vůně, zatím nic, jen žlutá sluníčka pampelišek.
smetanka lékařská

Tulipánů stovky a poslední květ babiččina hyacintu.
hyacint

Tady se mísí vůně....a pak ... písmeno M... vidíte jej?
Mslivon
Máj. Zítra začíná máj...Hledat písmena z květů je moc zajímavé...
A to je kouzelná brána, kterou projdeme za švestkovou vůní.
brána
slivoň

švestka

Jejda, už je tady H... sice naležato, vidíš, Haničko?

švestka
A poslední větévka slivoně.
slivoň

Květy jsou nádherné a jemná vůně ..... Hezký den...

Pro dnešní den

29. dubna 2010 v 23:44 | P. Coelho |  Citáty
...Láska není něco,
o čem se zpívá v romantických písních - láska je . ..
(Čarodějka z Portorika)

Důležité je považovat za minulost okamžiky,
 které už skončily.
Ponenáhlu jsem začal chápat, že se nemohu vrátit zpátky a chtít,
aby bylo všechno jako dřív.
(Záhir )

Svému srdci nikdo neunikne.
Proto je lepší poslouchat,
co říká, aby nedošlo k ráně, kterou nečekáš.
(Alchymista)

Láska potřebovala svobodu,
aby vyjádřila všechen svůj půvab -
svoboda však znamenala riskovat.
(Fejeton - V ústraní srdce)

Omluva

28. dubna 2010 v 23:20 | Eva
Omlouvám se všem, kteří dnes dostali nevyžádaný e-mail  s upoutávkou na určité "stránky"  na základě mnou rozeslaného hromadného e-mailu - petice. Neznám onoho odesilatele, nemám jej v adresáři a nevím, jak  k tomu došlo.
Dnes jsem pochopila, proč je třeba psát adresy skrytě.  Pokud uznáte, dejte si prosím člověka, který adresy zneužil do blokovaných kontaktů a přijměte omluvu.
Domnívám se, že petice sdružení Arnika se netýká jen ovzduší Ostravy. Jde o daleko hlubší smysl a nezáleží, jestli bydlím v Ostravě nebo v Praze. Ono se pak ukazuje takové to naše " mně se to netýká, já bydlím jinde."
Nemám ráda podpisové akce, ale tentokrát jsem musela zareagovat, protože to, co provádí Mittal  a jaké je ovzduší Ostravy,si nepamatuji za celý svůj život.
I čtyři výzkumníci, kteří zde strávili několik dní, byli "nějak " umlčeni, nevěrohodní...
Představte si, že všude svítí sluníčko a vy najednou vjedete do oblasti, kde je nedychatelno a krajina pod bílou mlhou. Právě projíždíte částí Radvanice nebo Bartovice.Fouká titiž "příznivý " vítr.
Proto jsem v rychlosti klikala v adresáři.... Vy zkušení víte, adresy skrytě.Řetěz adres vymazávat.
Děkuji za pochopení.

Plejádská světelná energie

28. dubna 2010 v 20:57 Zajímavé knihy, odkazy
On knize Plejádská světelná energie jsem jen slyšela. V loňském roce se mi velmi často stávalo , že u osobních obrázků sehrávala jakousi roli růže. Vysvětlení se mi dostalo, když v zimě na výstavě Na Černé louce  v Ostravě věnované zdraví rozdával pan Mgr.Jouza vystavovatelům růže.Tenkrát mi paní Valpi Hozáková pověděla o výše uvedené knize. Zatím jsem neměla možnost si ji přečíst, ale přivítala jsem článek ze stránek Marie Blankytné

Pondělí v 0:28 | http://kapkarosy.webnode.cz |  Práce s vyššími těly

Očista pomocí růží - z knihy Plejádská světelná terapie
Použití růží v duchovních praktikách sahá až do 12.století našeho letopočtu. Je ale pravděpodobné, že očista s pomocí růží je ještě starší. Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj jak při vlastní očistě, tak při očistě ostatních. Stejně jako se po celé věky používá leknín neboli lotosový květ jako symbol osvícení, růže symbolizuje a přináší očistu sebeúcty. Znamená to, že růže má schopnost eliminovat v našem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro náš základní a vrozený způsob bytí.
Pokud například cítíte tlak na srdeční čakře a máte podezření, že byl způsoben nevyváženou energií jiné osoby, kterou jste na sebe nabrali, můžete tuto cizí energii uvolnit pomocí růže. Prostě do své srdeční čakry vložíte obraz velké, plně rozkvetlé růže, s obrazem osoby uvnitř a necháte tuto růži naplnit cizí energií. Pak růži, plnou energie druhé osoby, ze své srdeční čakry odstraníte. Pošlete ji mimo svou auru nebo i mimo objekt, v němž se nacházíte a představujete si, jak se rozpouští nebo se prostě "rozfoukne". Spolu s růží se rozpustí i energie druhé osoby, která vás zatěžovala. Jakmile růže zmizí, energie odstraněná z vaší srdeční čakry je neutralizována a poslána zpátky k osobě, jíž patří. Této technice se říká "rozfoukání růží."
Je dobré vědět, že je vždycky důležité rozfoukat růži vně svého aurického pole. Pokud růži rozpustíte uvnitř své aury, energie se tím sice zneutralizuje, ale stále budete mít ve svém prostoru energii druhé osoby. Jinými slovy, pokud absorbujete do své srdeční čakry něčí strach a pak tento strach vytáhnete do růže a pošlete to zpátky, dotyčná osoba neobdrží strach, ale neutralizovanou emocionální energii. Může s ní pak naložit podle svého uvážení, tedy znovu ji přeměnit ve strach nebo se rozhodnout ji použít jinak. A vy se od energie osvobodíte tak pokojným způsobem, že u řečené osoby nepřitáhne žádnou karmu.
Očista pomocí růží - jak na to
1.Zavřete oči a uzemněte se.(Být uzemněný v podstatě znamená být v těle,uvědomovat si své okolí a být přítomný a přístupný tomu,co se děje.) Prociťte nohy na podlaze a představte si,jak vám z chodidel vyrůstají silné kořeny,které směřují do hloubi Země.Vnitřním zrakem se dívejte,jak kořeny procházejí všemi vrstvami Země,až dosáhnou středu planety,kde se nachází magnetické jádro.Možná ucítíte nebo uvidíte,jak se kořeny ukotvují a nemohou jít dál.
2.Zkontrolujte svoji auru - pomocí dechu a představivosti (nebo intuice) pozorujte,jak daleko vaše aura sahá od těla v prostoru kolem vás.Potom ji stáhněte nebo ji rozšiřte na šedesát až devadesát centimetrů kolem těla v každém směru.Uzpůsobte ji tak,aby měla tvar vejce.Použijte k tomu dech,zření a jasný záměr.
3.Vizualizujte si ve své auře,přímo před očima,plně rozkvetlou růži jakékoli barvy.Držte obraz tak dlouho,až budete cítit,že je reálný.Je třeba ho vidět nebo si představovat do nejmenších možných detailů.
4.Pak růži posuňte mimo svou auru a nechte ji zmizet.
5.Nyní vytvořte růži uprostřed své hlavy, se záměrem, aby pojala cizí energii, která by tam mohla být.Držte obraz uvnitř své hlavy asi třicet vteřin.
7.Vytáhněte růži z hlavy mimo svou auru a pak ji nechte zmizet.
8.Pak vytvořte růži mimo svoji auru,přímo před sebou.
9.Pomyslete na někoho ve svém životě,s kým jste měli nedávno konflikt nebo vůči komu chováte špatné pocity.Představte si v růži tvář oné osoby a požádejte růži,aby vyčitila všechny negativní myšlenky,které o tom člověku víte,nebo veškerou jeho či její energii,kterou v sobě zadržujete.
10.Průběžně růži sledujte asi třicet vteřin.Možná si všimnete,že se zavírá,jako to po setmění dělají určité květiny.Je to znamení,že růže něco vstřebává.
11.Přemístěte růži ven a nad svůj dům a pak ji rozpusťte.
12.Pokud se tato poslední růže zcela uzavřela,což značí,že z vás odebrala hodně energie od dotyčné osoby nebo emocí vůči ní,vytvořte vně své aury novou růži,s obrazem téže osoby uvnitř.Sledujte ji,dokud se i tato růže úplně nenaplní nebo se nepřestane zavírat ve chvíli,kdy bude částečně naplněná energií osoby nebo vašich negativních myšlenek o ní (je jedno, v jakém pořadí)
13.Ještě jednou tuto růži umístěte nad svůj dům a nechte ji zmizet.
14.Volitelný krok: Pokud se poslední růže zcela naplnila,možná budete chtít v procesu vytváření a rozpouštění růží s obrazem té osoby uvnitř pokračovat,dokud růže nezůstane asi deset vteřin neovlivnitelná.V tomto bodě budete vědět,že jste ve vztahu k dané osobě v daném čase vypustili vše,co jste mohli.

Růže lze také využít k čištění problematických záležitostí ve vašem životě.
Do růže vložíte symbol nebo obraz problémové situace  - například strach z pavouků,nedostatek důvěry a podobně.
1.Těsně za hranicí své aury si představte růži v barvě,která vás napadne a vložte do ní symbol svého problému.
2.Zhluboka  dýchejte,abyste napomohli uvolnění a přitom růži sledujte.Až se naplní energií,kterou jste uvolnili v ouvislosti s konkrétní problémovou situací,rozpusťte ji.
3.Pokračujte v rozfoukávání růží se zvoleným symbolem uvnitř. Vytvářejte je a rozpouštějte je,mimo svou auru,dokud poslední růže nezůstane nejméně deset vteřin neovlivněná.Pak rozpusťte i ji.

Posledním způsobem použití růží je sebeobrana.
Růže můžete po celou dobu držet za hranicemi aury,s uzemňovacím stonkem vedeným do středu Země,aby odradily nežádoucí vlivy a pomohly vám definovat svoje hranice.Budou mít tendenci absorbovat zbloudilé a vnější cizí energie plující kolem,aby tyto energie nevstupovaly do vaší aury.Hraniční růže sice nevyřeší všechno,ale hodně pomohou.
Možná si raději představíte jednu obří růži zakořeněnou v povrchu Země před svou aurou.Nebo použijete pět růží mimo svou auru: jednu přímo před vámi,jednu za zády,po jedné po stranách a jednu nad sebou.

Ochrana aury pomocí růží:
1.Zavřete oči, uzemněte se a proveďte všechny potřebné úpravy růží.
2.Představte si růži jakékoli velikosti a v barvě, která vám dělá dobře, pak ji umístěte před sebe těsně za hranici aury.
3.Představte si, že od růže vede stonek, který je pevně zakořeněný v Zemi. Pojměte záměr, aby tam růže zůstala, dokud ji vědomě nerozpustíte.
4.Představte si další růži těsně za hranicí aury po své levé straně.
5.Také této růži dejte stonek a znovu formulujte záměr, aby zlstala, dokud ji nerozpustíte.
6.Nyní umístěte růži se stonkem v Zemi napravo od sebe,těsně za hranicí aury. Použijte tentýž záměr,aby zůstala.
7.Nad hlavu, kousek mimo auru,umístěte další růži. Opět si u ní představte zakořeněný stonek a formulujte záměr, aby zůstala,dokud ji neodstraníte.
8.A konečně si představte růži se stonkem těsně za aurou za vašimi zády. Bude-li to nutné, zapracujte dechem s úmyslem posílit a rozšířit auru za vámi na šedesát až devadesát centimetrů.Utvořte záměr, aby i tato růže zůstala,dokud se k ní vědomě nevrátíte.
9.Až skončíte, ponechte růže na místě,dokud nepůjdete spát. V posteli se přesvědčte, jestli stále vypadají čerstvě, jestli se vůbec zavřely  nebo jestli nejsou zvadlé. Jejich stav bude dobrým indikátorem toho, kolik toho pro vás doopravdy dělají. Jakmile si je prohlédnete, zopakujte tyto kroky znovu - napřed rozpusťte  stávající růže a pak si dejte čerstvé.
Až začnete používat růže ve své auře,doporučuji vám, abyste rozpouštěli staré a dávali si čerstvé nejméně dvakrát denně po dobu několika dní nebo dokud nebudete při kontrole vidět, že zůstávají pořád stejné.

Trvalo mi téměř půl roku, než jsem pochopila význam mandaly
Království růže
Království růže,
 která mi ukázala další souvislosti.
Dříve jsem se domnívala, že titul "královna květin" si zaslouží i jiné rostliny....ale ono je to docela jinak....
Pro vaši inspiraci. Ještě než vykvetou první letošní růže, zkuste si nakreslit jednu růži pro sebe. Růži, kterou z lásky věnujete sobě. Očistnou růži. Když spojíte výše uvedenou meditaci s kresbou, uděláte pro sebe hodně.

Podpoříte nás?

28. dubna 2010 v 19:55

Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Platnost:26. 4. 2010 - 26. 4. 2011
Příloha:Dokument Adobe PDFPetice za čistější ovzduší pro Ostravu.pdf
Kvůli špatnému stavu ovzduší je Ostrava a její okolí černou skvrnou na mapě Evropy. Bývají zde výrazně překračovány imisní limity škodlivých látek, jako je polétavý prach (PM10), benzo(a)pyren a další látky. Tento stav ohrožuje zdraví tisíců lidí žijících v této oblasti. Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí však  mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Chceme čistější ovzduší pro Ostravu!
Adresát:
Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy
My, obyvatelé Ostravy a přilehlých částí, žijeme v prostředí, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší. Jsme si vědomi závažného ohrožení, které toto znečištění představuje pro zdraví desetitisíců lidí v našem regionu. Nejvíce ohroženy jsou přitom děti. Tisíce lidí již dnes trpí zdravotními problémy. Jako každý občan tohoto státu i my máme právo na ochranu našeho zdraví a příznivé životní prostředí, jakož i dodržování právních předpisů, které tuto ochranu mají zajistit.
My, níže podepsaní, vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Tato petice vznikla v Ostravě dne 26.4.2010
Petiční výbor:
MUDr. Eva Schallerová, Poláškova 4, 716 00 Ostrava-Radvanice
Vladimír Burda, Hviezdoslavova 6/403, 716 00 Ostrava-Radvanice
Ing. Jan Hrachový, Arbesova 5, 702 00 Moravská Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, 17.listopadu 676, 708 00 Ostrava-Poruba, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Na internetu petici podepsalo 3 409 signatářů.

Významní signatáři

  • Markéta Haroková, Herečka Divadlo Petra Bezruče
  • Renáta Huserová, ředitelka divadla
  • Renáta Klemensová, herečka NDMS
  • Ivana Michálková, místostarostka, Městský obvod Radvanice a Bartovice
  • Radim Miklas, místostarosta Ostravy Jih
  • Miroslav Rataj, herec činohry
  • Radim Šrám, vědecký pracovník
  • Jindřich Štreit, fotograf
  • David Žyla, muzikant

Vděčnost - Blahopřeji ...

28. dubna 2010 v 15:09 | Zibby |  Vděčnost

a děkuji ....

Mi drazí,

... jak jste si zasurfovali?


Muž seděl v típi na zemi meditujíce nad svým životem a jeho významem. Přijetí příbuzenství všech tvorů a uznávajíce jednotu s věcma v Univerzu luhovalo do jeho bytí pravou esenci civilizace. A když člověk opustil tuto formu vývoje, jeho lidství retardovalo jeho růst.
                                                                                Náčelník Luther Standing Bear
--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!


Blahopřeji vám a zároveň děkuji

… děkuji vám všem, za možnost sdílet 42 denní učení a věřím, že obohatilo vás tolik, jako mě při překládáni.

Velký Duchu,
Naplň nás světlem, dej nám sílu porozumět, dej oči, abychom viděli. Uč nás kráčet něžně po Zemi, jako příbuzné všemu, co žije.

A pamatuj, že každá osoba je významná ….a ta osoba jsi TY!


Takže mi dovolte se svámi rozloučit mnou přeloženou básní od Khalila Gibrána


Láska nemá jinou touhu, než se naplnit,
A když miluješ, určité potřeby mají jisté touhy,
Dej ať tyto jsou touhy tvé:

Roztaj a buď jako bublající potůček,
Jenž zpívá śvoji melodii do noci.

Poznej snažení přílišné něžnosti.

Buď zraněn jen vlastním porozuměním lásky;
A krvácej ochotně a radostně.

Probouzej se ráno s olřídleným srdcem a vzdávej
Díky za další den milování.

Odpočívej v polední hodinu a medituj lásky vzrušení.

Vracej se domů s příchodem večera a Vděčností;

A pak usínej s modlitbou za své bližní
V tvém srdci a písni chvály na tvých rtech.
                                                                                         Khalil GibránDnes a každý den …nechť jsi naplněn Světlem, Láskou a Vděčnosti!


Za všechno, co bylo - díky, za všechno, co bude - ano.

Zibby

Mandaly pomocí počítače

27. dubna 2010 v 22:26 Mandaly
Mandala Evy Machové
emach
Původní předlohu nakreslila Magdalena Vlachová.  Ono když se spojí dvě ruce, jak jsem už psala, vycházejí docela zajímavé obrázky a kdyby do toho vstoupila Jana se svým zpracováním, už bychom mandalu nepoznali. Ona totiž na svých stránkách vytvořila rubriku barevné kouzlení. Třeba vás bude inspirovat.

květinková
Krásný něžný tón modré nazvala Jana Andělský květ Kli.
Kterápak kytička asi byla základem pro další zpracování?
Do modré se ponořila  také Růženka Sosýnová z Obrázkového světa a vytvořila
Mandalu ptačí .
Mandala ptačí

Vděčnost 42.den

27. dubna 2010 v 21:56 | Zibby |  Vděčnost
Vlnění

Jako vlnění, které čeří klidnou hladinu,
                                                    
nikdy nepřestaneme růst v definování našeho poslání.
Zdravím vás "vlnotvorci"

Představte si, že ve vás se nachází zdroj možností - čeřící se a tím s každým dechem
vytvářejíci, mrknutím, myšlenkou, či emocí vlny času, vlny ůmyslu.
Tohle je naše posvátný prostor si pamatovat naše Božství … plynout mimo sebe, které si ani
neumíme plně představit a dávajíce život bdělému snění.

Společně
jsme surfovali vlnu Vděčnosti … synchronizováni k zesilování našich společných schopností vplouvajíce do role Vědomých Tvořitelů, manifestujíce zázraky skrz užití Mistrovského klíče Vděčnosti.

Stejně jako vodní kapka na obrázku,
každý z nás je podporován celosvětovou vlnou Vděčnosti … perfektní v každé chvíli;
máme oči, abychom viděli a srdce, abychom věřili, že VŠE JE MOŽNÉ


Děkuji vám, že jste přidali svou tělesnou vodu do bazénu MOŽNOSTÍ.


Pamatujte - každý z nás přináší vibraci, unikátní vodní animaci, vytvářejíce nádherný obraz Božského času odrážejícího naše sny, vize, a nejvyšší přirozenost.

Děkuji vám za to, že jste unikátně sami sebou, že JSTE VY!


V Lásce a Vděčnosti,         "Zibby"

K zamýšlení

27. dubna 2010 v 10:53 | Klárka |  Zajímavé knihy, odkazy
Denně mi Klárka nebo její zástupce pan Jirman posílají vzkazy. Dnes jsem se rozhodla zase jeden zveřejnit, přiznám se, pro nedostatek času, ale také proto, že si můžete o zasílání milých pohlazení napsat.Přeji vám všem hezký jarní den a nezapomeňte , že je zítra úplněk vhodný nejen na očistu těla , ale také by měl být tvořivý ve všech směrech.
Děkuji Klárko.


Dobrý den, dnes je úterý 27. dubna 2010 a k svátku popřejeme všem Jaroslavům. Karta Osho Zen Tarotu nám dnes chce říci něco o odvaze, kterou máme každý v sobě. Každý den máme odvahu růst a kvést jako květinka vyobrazená na této kartě nebo chcete-li, každý den máme odvahu žít a poznávat přítomný okamžik.
A k tomu budu citovat z krásné knížky Změna života v sedmi dnech od Stanislava Šlence:
"... neustále tvarujeme sami sebe. Na základě toho, co zakoušíme, vytváříme a to, co vytváříme, to zakoušíme. Vypadá to jako zakletý kruh, ze kterého není úniku, ale ono je. Bude se to dít tak dlouho, dokud se s tím nevypořádáme. Do té doby, dokud nepoznáme, kdo jsme. Nakonec člověk dojde k tomu, že život je tu proto, abychom ho uctívali a radovali se z něho v každém okamžiku. Jakmile se člověk rozpomene, že je Pán a jen slepě poslouchal Sluhu, nastolí pořádek. Sluha začne sloužit tak, jak má a bude poslouchat Pána.
http://www.cestaksobe.estranky.cz/clanky/pohlazeni-pro-dusi/karta-na-utery
Přeji příjemný den. Klára

Volný tanec

26. dubna 2010 v 22:20

28. dubna 2010
18 - 20 hod.
Kulturní dům, Ostrava - Muglinov, Na Druhém 4

Nádherná, užasná, jedinečná příležitost nechat se léčit hudbou a
tancem, aby mohla hvězda vaší Duše opět svěže a čistě zazářit a celé
tělo ožít.

Tentokrát při úplňku..

http://www.muzikohrani.cz/lecivy-tanec-free-dance-1004

Vděčnost - 41.den

26. dubna 2010 v 21:33 | Zibby |  Vděčnost
Sluneční vlna Vděčnosti
gratitude-obr.


Zdravím vás,

Mír s vámi má drahá rodino Vděčnosti!


Pojďme se vydat na cestu do srdce Vděčnosti a spojit se v novém (ale) známem náhledu.

Představte si mě, jak stojím na kraji klidného jezírka odrážení. Přistupte také k jezírku a podívejte se dolu do tohoto vodního zrcadla … co vidíte?

Ujistěme se, že váš zorný úhel je jasný … díváte na mě, s malým odstupem mezi námi a odrazem ve vodě … co vidíš?

Vidíš mě … co je speciálního na mě, se ptáš …podívej se líp …ve stejnou chvíli vidíš sebe.

Tento náhled, pravda odrážena bdělým časem je jednoduchá a přitom hluboce inspirující.


                            

Dětské práce

26. dubna 2010 v 9:15 Slova a obrázky
Konečně změna a stránky osvěží obrázky dvou děvčátek, které už znáte.
Nelinka , ta ráda kreslí víly, takže posílá vílu Evelínku.
Víla Evelínka. Nelinka, 4,5
A babička Anička předčítá holčičkám příběh o delfínkovi Dilovi ( viz stránky http://www.delphin-dom.cz/
Klárka  zobrazila Dila, jak pluje se svou maminkou.
Dilo s maminkou, Klárka, 6 let

Proměny mandaly Zemi

26. dubna 2010 v 8:38 Mandaly
Ještě jednou paní Vlasta Malinová.
V.M.
Také Jana, která má stránky Kouzelné obrázky, se ponořila do fialové...
Země
A pak mandalku upravila a vytvořila Perlu pro Zemi.
Perla pro Zemi

Vděčnost - 4O.den

26. dubna 2010 v 8:28 | Zibby |  Vděčnost
Mí drazí,

-- Není potěšujícího cvičení mysli, než Vděčnost. Je totiž doprovázená vnitřním uspokojením, že povinnost je dostatečně odměněna výkonem.                               - Joseph Addison
s Laskou a Vdecnosti,

--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!                  
          Být

                   tím, kdo jsem je dost pro LáskuBýt sám sebou ve světě, kde se každý snaží nás předělat je vždy ta největší výzva. Odmítáni druhými je silné strašidlo, ale málokdy silný důvod být míň, než kým jsme.

Chceme-li být šťastní, dříve nebo později budeme muset uplatnit právo být přijímáni takoví, jací jsme.

                                     Neznám základnější lidské právo.

Často slyším komplimenty, že lidé nacházejí osvěžujíci, že já vypadám být pořád sám sebou. Říkám jim, že jsem zkoušel léta být někým jiným a nefungovalo to.


                       Takže, toužíme-li, aby nás ostatní brali takové, jaké jsme,

… pak musíme definovat kdo to vlastně jsme.

                                                               ? … !!!

Tulipány

24. dubna 2010 v 23:03 | Eva |  Fotografie a jiné
Dnešní slunečný den , kdy vylézají hadi a štíři, vždyť je svátek Jiřího, se vydařil. Dopoledne kolem deseti hodin zářila zahrada žlutí a červení tulipánů a já nafotila neuvěřitelných 256 snímků. Z nich vybrat nebylo jednoduché, navíc můj zcela amatérský pohled spíše obdivuje tulipán zepředu a mezi okvětními lístky a zavřený a otevřený...a ve skupince a sám....

Vstupte vrátky do zahrádky, prosím....
vrátka
Dvě barevná očka vás vítají.
oči
a také tři
tři
A ještě jedna trojice.
3
Skupinka větší...
skupinka
tuli
A stín skřítka Tulipálka  - vidíte ho???
skřítek
Ten vám ukáže písmenko "V" jako vděčnost za tu krásu...
V
Ale také E  ...
E
při troše fantazie.... zvládly to hezky hlavičky...
skup
tul
Tak.... už se zavírám.... dobrou noc....bylo nás tady až moc...
usínání

Vděčnost - 39.den

24. dubna 2010 v 22:30 | Zibby |  Vděčnost
Mí drazí,

Se slovy ještě nevyřčenými a obličeji plnými soucitu pro lidi.
Cítíme tohu srdcí,
Přicházíme s jazykem, který předčí jakoukoliv jinou řeč.
Přišli jsme,
Beroucí nebesa nad námi, jako náš domov,
A všechny lidi, jako svou rodinu,
A adoptovali jsme bezbarvost, jako naši barvu.
Přijali jsme 72 národů, jako své sourozence.
Jiní přišli a odešli - žili, umřeli a ztratili se.
My jsme se narodili nikdy neumřít,
A prišli nikdy neodejít.
Přišli jsme a vlili se všude, jako déšťová voda,
Vstoupili do každého domu, jako slunce vchází,
A dotkli se obličeje svého i lidí, jako země.
Jednoduše milovat a milováni být,
Proto jsme přišli..

Rumi

--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!


Zelený drahokam

23. dubna 2010 v 23:24 Mandaly
Před chvíli mi došel e-mail.
Dobrý večer, paní Evo, konečně posílám tu svoji mandalku. Nazvala jsem ji "Zelený drahokam" a vidím v ní naši Zemi o kterou bychom se měli dobře starat a ne ji ničit a zavalovat odpadky. Líbila by se mi krásně zelená, modré moře a sluníčko žluťoučké - proto jsem použila barvy zelenou, modrou a žlutou. Koukala jsem na blog a líbily se mi i všechny ostatní mandalky, vždycky mě moc baví sledovat, jak stejný námět zpracují různí lidé různě. Svatý Václav je nádherný a zajímavý, to by mě opravdu nenapadlo.
Napsala Vlasta Malíková, maminka malého výtvarníka Pavlíka.
A skutečně je to drahokam.
Zelený drahokam
Tak vidíte, kolik podob dostala jedna předloha z 22. dubna věnovaná Zemi.
Všem vám ZATÍM DĚKUJI...  třeba nějaké přibudou.... ale  ne každý má skener a možnost odeslání... Jsem vděčná , že jste obohatili stránky.

Meditace s Petrem Chobotem

23. dubna 2010 v 21:45 | z e-mailu
Milí přátelé ,
odjíždím na  víkendový seminář a  jelikož jsem poslední 2 dny byla na Meditaci  a přednášce Petra Chobota - v rychlosti VÁS chci informovat ( poněvadž na webu tyto informace dosud nejsou ) , že :
     v
neděli  25.4 ve 21 hod je s P.Ch. Meditace na podporu a pro záchranu Amazonie
a v úterý 27.4. ve 21 hod - je s ním úplňková ( léčebná ) Meditace / -
inspirace na jeho stránkách : http://www.petr-chobot.eu/
Kdož máte zájem - je možno se připojit z domova.
Přeji příjemný jarní víkend a slunce v duši !
MÍR a KLID ve Mně i ve V Á S !! - IVA - IVANA

Mandaly a děti

23. dubna 2010 v 21:14 | Eva |  Mandaly
Dnes už hodně dětí ví, co je mandala a vybarvování jim umožňuje veliké zklidnění , ale také se naučí vyjadřovat pocity a dovede je pak k samostatné tvorbě.
Pavlík už v galerii obrázky má. Včera přišla vybarvená mandalka pro Zemi, já mám radost a galerie Radost je bohatší o další obrázek. Děkuji také mamince Pavlíka.
Od Pavlíka

Další proměna jedné předlohy

23. dubna 2010 v 21:04 | Magdalena Vlachová |  Mandaly
Magdalenka se chopila pastelek večer se zvědavostí, jestli tam vidí to, co já. Tak jen zběžně v rychlosti bez stínování  a ráno jsem našla v poště svatého Václava. Tak toho jsem tam opravdu neviděla...
sv.Václav
Odpoledne jsem dostala mandalku od Pavly.Vysvobození princezny.Že by rytíř jménem Václav přijel z Čech až na Moravu?
Princezny
V galerii Proměny si můžete všimnout, kolik krásy udělá rukopis pastelkou a jak pozadí ovlivní celkový vzhled mandalky vybarvené na PC.  

Vděčnost - 38.den

23. dubna 2010 v 8:08 | Zibby |  Vděčnost
Mi drazi,
přeji vám krásný den.
Dnešní vzkaz je o jedné rodině v USA, která byla součástí vlny Gratitude. Lidé v Severni Americe jsou v určitých věcech a směru mnohem otevřenější a sdílnější a vzkaz je toho důkazem. Dokážou se tak zvaně odpoutat. Zažil jsem to na vlastní kůži, takže vím, o čem mluvím.
Užijte si příběhu, uživejte si dnešního dne ... užívejte si svého života.

Je mi velkou ctí, že mohu s vámi sdílet tyto vzkazy a jiné věci, které jsem se kdy naučil.

Vybarvená předloha dnešního dne

22. dubna 2010 v 20:13 | Eva a Soňa |  Mandaly
Když se spojí dvě ruce.
Dopoledne jsem vyzvala k vybarvování předlohy a odpoledne už pilná
Soňa poslala předlohu vybarvenou osobitým stylem
Přece jen pastelky hrají prim.   Děkuji Soni.


Vděčnost - 37.den

22. dubna 2010 v 11:17 | Zibby |  Vděčnost
Mi drazi,

Stavame se starsimi s lety,
ale novymi s kazdym dnem.
~ Emily Dickinson

--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!
            Cokoliv je možné


Jestli někdy byl správný čas udělat změnu pustit se do něčeho, co stojí zato, pak JE TO TEĎ.

Ne pro velkolepé důvody nutně,
… ale kvůli něčemu, co tě tahá za srdce, něco co je pro tebe inspiraci, něco, co je tvým snem.

Dlužíš si to, dlužíš si žít dny, které se počítají.
UDĚLEJ SI RADOST, JDI DO HLOUBKY A TŘEBA I NATÁHNI.


Měj velké sny.

Věz, že ačkoli existují věcí dobré udělat, málokdy to jde lehce.
Budou dobré dny a budou špatné (já říkám spíš méně dobré, než špatné).
Budou chvíle, kdy to budeš chtít vzdát, zabalit. Tyto chvíle tě naučí, že máš výdrž a nebojíš se učit tím, že zkoušíš.

Vytrvej

Neboť s nápadem, odhodláním a správnými nástroji můžeš vykonat velké věci.
Nechej instinkt, intelekt a srdce vést tě.

Důvěřuj

Věř v úžasnou sílu lidské mysli.
V dělání něčeho, co dává smysl, co dělá život rozdílný.

                poctivá práce…

                       
smání se a radování, … naděje …

                                lenivá odpoledne ….
                                       
                                           Trvající přátelé …

                                                           Vše, co přijde tvým směrem, co ti přijde do cesty …


                                          Buď Vděčný !!!    

Mandala k vybarvení - Zemi

22. dubna 2010 v 11:02 | Eva |  Předlohy
Mandalka Zemi mi dala hodně práce, protože kdybych uměla její čtvrtinu zkopírovat do kruhu, práce by byla rychlejší. Zatím spoléhám na svoji ruku, lze ji takévybarvovat v programu Malování.
Vy, kdo mě znáte a víte, že mám ráda volnou linii, tak se asi budete divit, že jsem se pustila do mandalky formální. To je jen pro zopakování a připomenutí práce na čtverečkovém papíře.
Tak jen pro inspiraci a Zemi věnuji Mandalkový tanec.
A jestli se vám podaří, napište mi, budu velmi ráda.

Den Země - mandala k vybarvení

21. dubna 2010 v 23:40 | Eva |  Mandaly
Každoročně se 22.duben slaví jako Den Země. Nejvíce to pocítí školáci, protože obvykle je tento  den věnován nějakému projektu.
Pet láhve - co z nich vymyslíme?  Vzpomínáte na různé hady a příšerky? Dnes z nich staví domy a nějaký thajský inženýr dokonce vymyslel panely, z  nichž postavil výstavní pavilon. Tak to už je pěkná reciklace... .... zatím jako experiment.
Ale čas běží velmi rychle a naše Země potřebuje pomoc mnohem naléhavěji, ne jen jediný den, ale denně....
Mandalka , kterou opět můžete přetavit podle sebe. Vybarvovat a s láskou myslet na naši krásnou planetu.
Den Země
Chtěla jsem, aby se dala vybarvovat i v programu malování, ale stačí malé nedotažení a barvy se rozlijí i tam, kde nemají. Nutno si buď opravit nebo pastelky a pomaloučku polehoučku s vděčností kreslit pro Zemi.
Tímto vyzývám i děti, protože už dlouho nepřišel  od vás žádný obrázek.

Dovolená v Rabacu s mandalami

21. dubna 2010 v 23:22
Dostala jsem zajímavou nabídku  - kurs kreslení mandal u moře. Ale nejsem ten správný typ.Miluji lesy, louky, hory ...Vzpomněla jsem si na kamarádku z Brna - Soňu Klváčovou , která může nabídnout ještě něco víc a paní z cestovní kanceláře předala kontakt.  Jak se situace vyvine,záleží zřejmě na počtu zájemců.Soňa dnes napsala

Dovolená s mandalami,
ráno sufijské cvičení na propojení energií nebe a země, po cvičení
meditace,
během dne volný program a před večeří malování a povídání.
Program upravím podle potřeby.
Kdo bude potřebovat osobní konzultace domluvíme na místě.

Soňa Klvačová
www.lecivemandaly.blog.cz

Podrobnosti z cestovní kanceláře KM Travel najdete na letáčku výše uvedených stránek.

Smetanka lékařská

21. dubna 2010 v 10:49 | Eva |  Fotografie a jiné
Naše zlatá pampeliška.
 Konečně rozzářila louky a zahrady, kde ji ti, co pěstují anglický trávník, nemají v lásce.
Když jsem byla malá, nevím z jakých důvodů ,u nás na zahradě nekvetla. Tak jsem šla na louku, posbírala odkvetlé "babky" a rozsévala je po zahradě. To jsem tomu dala.... potom rostla v každém záhonku zeleniny a vytáhnout její celý dlouhý kořen se vlastně podařilo babičce málokdy.
Ale já se radovala, protože jsem konečně mohla plést věnečky i doma.
A moje děti se pak mohly v babiččině zahrádce procházet mezi mnoha sluníčky... Zahrada plná pampelišek.... Děda vzpomínal, co jsem mu tenkrát vyvedla, jak měl dokonalý trávník.... Mně ale pampelišky nevadí.
Už se na ně nezlobím, když vyrůstají ve škvírce mezi kameny a snaží se vytěsnat nějakou skalničku. Dnes si říkám, že se hlásí...Tady jsem, vezmi si mě , udělej ze mě salát... Také kořen se používá, čistím játra,,, ....
Pan Zentrich a jeho smetanka lékařská by toho pověděli mnohem více.
Já ji vnímám jako posla veselé nálady, který nám ohlásí, jestli bude pršet, když svoji žlutou blůzičku zahalí zelenou vestou.
Taková krásně žlutá mandalka.
pampeliška
Podívejte, jak mi to sluší vedle pažitky. Bylinkový záhonek? Kdepak vedle sousedí netřesky.
Tak to je nepořádný zahrádkář, pomyslí si někdo... ale já se na tu svoji pampelišku těším od zimy. Prý se malé pupénky nakládají do skleniček a chutnají jako capari.
Kdysi  dávno jsem dělávavala pampeliškový med .
Nějak jsem "zblbla" a dělá mi potíže trhat květinám hlavičky . 
Včera večer jsem procházela mezi tulipány a měla nutkání si utrhnout nějaký do vázy. Zítra bude pršet, rozjasním si pokoj... Neudělala jsem to... Mohu se na ně dívat z okna... To už vážně  magořím, pomyslela jsem si, když jsem viděla sousedku, jak si domů nese kytku.
Květiny do vázy se snažím řezat minimálně už několik let, tak mě to až tak nepřekvapuje. Ale proč právě  mě stále ten tulipán láká, přemýšlím od včerejška. Dotknout se ho, pozorovat, jak se před očima rozvíjí, to přece znám.
A teprve nyní, když píšu řádky a pohledím na jednu jarní mandalu, která vznikla z kružnic a vytvořila květy tulipánů, si uvědomuji, že i tulipán nám přináší jakési poselství.
Stejně jako orchidea nebo růže...
V neděli jsem neodolala  a v Baumaxu, kde právě rozbalovali zásilku nádherných barev, jsem dlouho postávala, kochala se něžnými barvami a domů si odnesla dvě orchideje. Šla bych tam znovu a koupila si ještě růžovou, kdepak ,pobrala bych domů nejraději všechny.Nebo bych si v obchodě mezi  ně sedla... tolik mě přitahovaly.Jen ať  mi krásně rostou.
Tak vidíš, pampeliško, skončila jsem u orchideje, ale nedám na tebe dopustit., sluníčko zlaté s krásně zubatými lístky...Takto jsem tě  vnímala před deseti lety...
Smetanka lékařská

Vděčnost - 36.den

21. dubna 2010 v 9:49 | Zibby |  Vděčnost
Mi drazi,
dalsi den, dalsi vzkaz, dalsi uceni ....

PS. dekuji vsem, co se mnou sdileji sve prozitky, vase mila slova me velmi tesi. Vezte, ze je mi velkou cti sdilet vdecnost ...

Chovam v lasce zkusenosti zivota

My vetsinou bereme jako samozrejmost ty veci, ktere potrebuji nasi vdecnost nejvice.
                                                                                                           Cynthia Ozick

s Laskou a Vdecnosti

--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!
             Vítěz


Jestli si myslíš, že jsi poražen,
                                    …
pak jsi
Jestli si myslíš, že se neodvážíš,                                            …
neodvážíš se

Jestli bys rád vyhrál, ale myslíš, že nemůžeš,
…je to téměř tutovka, že nevyhraješ.

Jestli si myslíš, že prohraješ,                                                  … jsi poražen

Neboť ve světě zjišťujeme, že úspěch začíná
naší vůli.
Je to vše jen stav mysli.
Myslíš-li si, že jsi překonán,                                                 

pak jsi

Je nutné mířit vysoko, abychom mohli stoupat.
Musíš si být jist sám sebou, než začneš vůbec vyhrávat.

Životní bitvy nevyhrává vždy nejsilnější, nebo nejrychlejší…
Dříve, nebo později
Ten, který vyhraje je ten
                                                    … který ví, že může.


G - God         … Bůh vás obklopuje láskou

R - remember - pamatuj, že jsi duchovní bytost učící se být člověkem na nádherné planetě

A - answers -    odpovědi leží v tobě

T - také time -
dej si čas naslouchat vnitřnímu hlasu

I - invite -         pozvi lásku do svého života

T - trust -         
věř, že vše se děje podle Božského plánu a bude otebe vždy postaráno

U - unbounded - nesvázaná radost čeká na pozváni

D - delight -    
těš se z malých "zázraků"

E - enjoy -       užívej si přítomnosti a buď vděčný(á) neustále

                                                Vděčnost - 35.den

20. dubna 2010 v 21:37 | Zibby |  Vděčnost
Co se nam stane není důležité, důležité je, jak na to reaguješ.
~ Thaddeus Golas
--
                         Zbynek "Zibby" Eller
                 May Our Teacher Be Love Itself!
Zabalen ve vděčnosti 
Zabal se do Vděčnosti … začni vajíčkem, pohybuj se ven a kolem až kruh dokončíš.

… jednoduché a dostatečně běžné, aby mohlo zahrát na strunu paměti …

Gratitude je klíčem vstředění se do perfektnosti. Tento symbol si žádal být zrozen. Po týdny byl čmárán všude …. Znovu a znovu …

Pak jednu noc jsem požádala mého miláčka Kena "jaký je symbol pro Vděčnost?" měsíc má svůj symbol, vzduch, voda, oheň.
Takže, jaký je symbol Gratitude?

A jak jsem pokládala otázku, podívala jsem se dolů a uvědomila si, že celou dobu jsem jej kreslila. Má otázka byla zodpovězena… ihned.

Však si všimněte …malé "g"Gratitude má devět písmen a vypadá jako- 9. 9 je dokončení.

Vše stvořené začíná nápadem, vajíčkem, tedy místem k splození … tak je to i s Gratitude.

… a cesta začíná …

Spiralující se do Univerza v hledání perfektnosti v sobě.

Konečně pak člověk objeví, že konec je vlastně začátek a všechno je kompletní.


Gratitude. …. Vděčnost….

Já jsem v ní zahalena.

                                           Stacey

Výzva a úkol

19. dubna 2010 v 23:28 | Eva |  Vděčnost
 Dnes dal Zibby v nové vlně Vděčnosti trošku zvláštní úkol... Splnění jsem si ponechala až na večerní hodiny. Mezitím jsem při zapadajícím slunci pozorovala , jak  se na nejvyšším potře vetví břízy  k sobě tulí dva kosi. Jako hrdličky z obrázku, Pročesávali si peříčka na hlavách a byli tak těsně blízko u sebe jako nejzamilovanější pár. Kdo by to do těch kosů řekl?
Chvílemi ta tmavá kupička vypadala jako srdíčko ...tak dnes vidím stokrát vděčnost napsanou takto...
Stokrát vděčnost
A co vy? Jaké byly vaše prožitky s novou vlnou vděčností?