Prosinec 2009

Děkuji

31. prosince 2009 v 15:15 | Eva
Děkuji všem návštěvníkům stránek. Bez vaší podpory by neměly takovou tvář.
Děkuji za e-maily, za nová přátelství, za příspěvky, jimiž mi pomáháte obohatit obsah blogu.
Děkuji za milé komentáře, kterými mi dodáváte sílu pokračovat dále.
Těším se na vaše připomínky, nápady, které nám pomohou v příštím roce stránky ještě vylepšit.
Všem vám přeji radostné vkročení do nového roku, pevné zdraví, hodně lásky a naděje.

Pohádka

30. prosince 2009 v 21:39 | zaslala Ludmila Texlová |  Slova a obrázky
Darovat trochu života
V oblasti jižně od Sahary panovalo jednou velké sucho. Stepní tráva vadla, zvířata už neměla co pít, jen poušť postupovala pořád dál. Dokonce i stromy a suchu přivyklá křoviska hleděly vstříc svému konci. Prameny a řeky dávno vyschly.
Jen jedna jediná květina sucho přežila, růže z Jericha. Ale i pramínek byl blízek zoufalství: "Proč se tu namáhám kvůli této jediné květině, když už je všechno kolem nás vyprahlé?"
Tu se jeden starý strom sehnul nad malým pramínkem, a než sám umřel, řekl: "Milý malý pramínku, nikdo neočekává, že dáš zazelenat celé poušti. Máš za úkol darovat život jedné jediné květině.
Pohádka ze severní Afriky


Cecilia - Ave Maria

30. prosince 2009 v 11:06 Videa

Zimní meditace

29. prosince 2009 v 22:32 | Hanka |  Fotografie a jiné
Krásné pohlazení od Hanky Kupkové.

V hlubinách

29. prosince 2009 v 20:51 | Eva |  Slova a obrázky
V hlubinách věčnosti světýlka svítí,
spojíš se s nimi zlatavou nití
upředenou z jemných vláken tvé víry
na kolovrátku ,
co otáčí se v rytmu srdce tvého
a vřeténko poslouchá píseň lásky.

V hlubinách věčnosti,
ve vodách oceánů Vesmír rozehrál symfonii
právě pro Tebe.
Pro tvoji hvězdu, co odráží se v dáli,
aby pozdravila ty druhé,
co opodál zatím stáli.

V hlubinách věčnosti světýlka svítí,
spojíš se s nimi zlatavou sítí?
Pro sebe, pro Zemi,
pro všechno nové,
pro všechno krásné,
co právě klíčí...
E.L.

Poselství slunečních paprsků

28. prosince 2009 v 22:05 | Javas |  Fotografie a jiné
Ráda navštěvuji stránky
Děkuji panu Janovi , že mi dal svolení ke zveřejnění jeho fotografie.
Připadá mi jako poselství k nastávajícímu roku.

Představuji Blanku Kiedroňovou

28. prosince 2009 v 21:29 Mandaly
Obrazy nás sbližují. Na výstavě Kouzlo zdraví jinak si jeden pán prohlížel obraz, vracel se k němu a nakonec si pro něj přijel k nám domů. Chvíli jsme si povídali a pak řekl, že jeho manželka také maluje na hedvábí. Požádala jsem ho, jestli by mi neposlala fotografie ke zveřejnění.
A tak jsem poznala paní Blanku skrze její andílky a hlas v mobilu.
Zvu vás v celém článku do andělské galerie.


Bez názvu

28. prosince 2009 v 0:02 | Eva |  Slova a obrázky
S myšlenkou na studio, které v Liberci otevírají paní Valpi Hozáková a Dana Hegerová.
Věčné naděje....přechody.....kouzla a pohádky....jiné světy ....nebo...

Vánoční mandala

27. prosince 2009 v 20:06 | Bohunka |  Mandaly
Děkuji Bohunce za přání a krásnou kresbu vánoční mandalky. Hodně mě potěšila.Základní předloha byla zveřejněna v listopadu.

Přání

26. prosince 2009 v 21:58 | Berunka |  Slova a obrázky
Děkuji Berunce za milé přání a hezkou kresbu.

Alicia Hamm - Transformační čas

26. prosince 2009 v 0:00 Videa
Připomenutí stránek Cesty k sobě rozhovorem se šamankou Alicii Hamm .

Jaké vlivy přináší rok 2010

25. prosince 2009 v 13:03 | Marie Janšová |  Slova a obrázky
Komu se alespoň při odchodu starého roku a vítání prvních vteřin toho nového samovolně nevloudí otázka - jaký bude a co pro mne osobně a moji rodinu bude znamenat další rok se všemi jeho situacemi a událostmi? Jakoby automaticky se tato otázka každému současně promítá na pozadí všeho, s čím se setkal…
a zcela určitě toho nebylo málo, co člověka ve zlomovém roce 2009 mělo sílu oslovit, podnítit, posunout anebo naopak nekompromisně zastavit. Ať to bylo jakékoliv, smyslem takových kontaktů či naopak konfliktů, bylo dospět k pochopení a respektování významu, hodnoty a vlivu SÍLY ve všemožných podobách jejího projevu v prožívaných situacích v osobních příbězích i z hlediska působení vnějšího prostředí.
Ani těm, kteří se nezajímají, neboť ani netuší k čemu by jim bylo hlubší pochopení souvislostí lidského života, nemohou unikat sílící manipulační vlivy usilující o nadvládu nad svobodou vědomí člověka. Příkladem za všechny je plíživé, cílevědomé nahlodávání stability a vymývání mozků lidí, kteří netuší jak zrádné a nebezpečné pro jejich život osobně je ztotožnit se s jakýmikoliv šířenými negativními zprávami, také např. s obavami o pandemickém narůstání zdravotních kolizí vlivem chřipky… Tento příklad mluví za všechny už pro jeho obludný rozměr bez ohledu na hranice. Obrovsky nadějná je však současně odezva všech, kteří se do této pasti nechytají, protože prokoukli a nepodléhají ve svých myšlenkách jakýmkoliv zákulisním vlivům.

Poselstvím roku 2010 v návaznosti na význam a působení všeho, k čemu jsme měli dospět v roce předchozím, je s ohledem ke všemu, co se kolem nás děje a v čem žijeme, i bez ohledu na témata - jednoznačná výzva a naléhavost uvědomovat si sílu, vliv a okamžitou působnost jakékoliv své myšlenky jako nejvyšší tvůrčí síly, kterou má lidská bytost k dispozici.
Faktem zůstává, že takto jsme se to dříve neučili … Ale na to, aby člověk uvěřil síle své myšlenky nemusí být žádný numerolog, nic podobného studovat, ničím speciálním ve vztahu k pochopení základních otázek života se ani zabývat - stačí jen sledovat projev svých přesvědčení obsažených ve svých úvahách, či myšlenkách honících se v hlavě, pronášených ve svých slovech… v běžných situacích svého reálného života.
Čemu věříme a co slovy sdělujeme, to se děje!
Jen tak málo si stačí uvědomit, abychom dohlédli důsledky všeho nežádoucího, co jsme si kdy neuváženými výroky a neuvědomovaným nedoceněním této základní síly, kterou vše ve svém životě ovládáme, sami vytvořili.
Už proto je rok 2010 svým vlivem nastaven na řešení základních podmínek života. Trojku, která rok 2010 charakterizuje, si představme jako trojici: myšlenka - slovo - čin. To je to spojení nebeského s pozemským, ducha s hmotou a také návod praktického řízení všeho, co nejen dnes žijeme, ale také co jsme kdy a jak žili v minulosti a jaké si vytvoříme podmínky pro svoji budoucnost. Síla myšlenky překonává hranice času a když se odvážíme s ní vědomě zacházet, máme po ruce i úspěšné řešení největšího dilematu člověka - své osobní svobody.
Zadání, které nás v roce 2010 - v roce koncentrace na myšlenkové ovládání reálného světa nasměrovává, je tlak k nastoupení cesty vědomého rozvoje naší tvořivé mysli v neomezené míře. Jednoznačně jsme vedeni k překročení dosavadních omezujících pravidel chápání života a k provádění žádoucích kvalitativních změn ve všech oblastech vlivem preferování pozitivních hodnot. Lidská myšlenka je tou nejdůležitější záležitostí na světě. Vědomí člověka je součástí informačního pole naší planety a pokud nezačneme měnit kvalitu svých myšlenek, sklidíme každý za sebe to, co zaséváme. Za všechny své postoje, myšlenkové či v konkrétních počinech, vždy neseme odpovědnost. Podle výsledků a efektů ve svých běžných denních situacích vždy ihned zjistíme, zda jsme volili svá rozhodnutí správná.

Potvrzující přihrávkou pro toto tvrzení, také obrovskou inspirací českému národu, vysoce hodnotným vkladem pro vědomý rozvoj tvůrčího myšlenkového potenciálu lidí a pro mne doslova pohlazením na duši je ojedinělý tvůrčí počin z autorské dílny Michala Horáčka v říjnu 2009 uvedeného lyrikálu "Kudykam" ve Státní opeře Praha. V duchu pokračování mistra slova Jaroslava Duška přináší poselství všem, kteří jsou otevřeni možnostem tvořit vědomě a odpovědně nejen svůj život, ale vytvářet také žádoucí prostředí pro všechny kolem sebe… prostředí lásky, odpouštění, vstřícnosti, nacházení a následování skutečných hodnot.

Hlubokou poklonu všem, kteří jste otevření ochotě tvořit pozitivní hodnoty, které ozdraví náš svět….
S láskou a pro lásku všude a všem v roce 2010 - Marie Janšová J

Dopis z roku 1897

25. prosince 2009 v 12:22 | z e-mailu |  Slova a obrázky
Mám ráda naše české Vánoce.
Nezlobím se na Santu, jen patří někam jinam, možná....Není důležité, jak se jmenuje ten, koho jako malí nevidíme a přináší nám radost. Kdybych se narodila v jiné zemi, vyhlížela bych z okna a volala jiné jméno.
Dostal se ke mně tento dopis.

PF 2010 - enkaustika

21. prosince 2009 v 21:49 Enkaustika
Hanka Kupková si umí s vosky krásně pohrát. A nejen to, stačí se podívat na její stránky, kolik textů už přepsala...


PF 2010

20. prosince 2009 v 17:54 | z e-mailu |  Slova a obrázky
Takové krásné oleje tvoří moje kamarádka Sylva Česlarová.

Také mi dnes přišlo PF od Evy Sutnerové http://artrelax.net/index.php a zakladatelky sdružení PERAMOST
Děkuji nejen za přání, ale také za vaše obrázky, kterými nás všechny obohacujete.
Děkuji všem , kteří navštěvujete tyto stránky.
Přiznám se, že se denně dívám, kolik vás tady bylo, je to taková podpora k další činnosti, protože si moc přeji, aby stránky byly živé..., aby nás spojovaly a přinášely inspiraci, radost, abyste se mohli nějakým způsobem navzájem poznávat a sdílet svoje zkušenosti.
Nebojte se někoho oslovit, kdo vás tady zaujal, určitě bude mít radost stejně jako já, když jsem některé poznala právě díky těmto stránkám.
Pište. Eva

Vánoční pozdrav

19. prosince 2009 v 21:07 | Eva |  Slova a obrázky
Přijměte ode mne vánočni pozdrav.

Zdraví, radost a štěstí
a lásku všude kolem vás,
ať v novém roce je pro každého z vás
každý den tím nejkrásnějším v roce.
Pohádkově krásné Vánoce.
Eva

Barvy a čísla - pokračování 2

16. prosince 2009 v 18:00 | z knihy Louisy L. Hay |  Slova a obrázky

Číslo 4 - Všechno proměním v příležitost!
Barva: ZELENÁ
Drahé kameny: SMARAGD/NEFRIT
Klíčové slovo: PRAKTIČNOST
Nyní je čas vrátit se k práci. Semena vyrážejí ze země výhonky. Zabývejte se plením. Buďte produktivní a pracujte systematicky. Postavte své základy. Buďte aktivní a držte se svého plánu. Proveďte inventuru. Dejte si život do pořádku a zabývejte se detaily. Posilujte svou sebekázeň a nebuďte líní. Dělejte všechno s radostí a dostane se vám veškeré potřebné energie pro vaše aktivity. Dobře pečujte o své zdraví. Budujete pro budoucnost, musíte být proto konstruktivní. Letos vyřešte problémy. Čím větší úsilí tomu budete věnovat, tím větší odměny se dočkáte. Všechno dobře dopadne.

Barvy a čísla - pokračování 1

16. prosince 2009 v 17:54 | z knihy Louisy L.Hay
Číslo 1 - Podnikám nové kroky a zahajuji nové cesty!
Barva: ČERVENÁ
Drahý kámen: RUBÍN
Klíčové slovo: ZAČÁTKY
Toto je rok pro nové začátky, nové starty, nové nápady, pro cokoli nového. Je to čas pro sázení a setí semen. Semena zasetá v tomto roce budou mít účinky příštích osm let. Pamatujte si, že semena nevzejdou přes noc. Nejprve musí vyklíčit a zapustit kořeny. Teprve potom porostou. Dejte svým nápadům šanci zakořenit. Připravte plán toho, co si v tomto devítiletém cyklu přejete, a hned na něm začněte pracovat. Buďte sami sebou, postupujte vpřed odhodlaně. Převezměte kontrolu. Spoléhejte se spíš na sebe než na partnerství nebo spolky. Během tohoto časového období má nezávislost a podpora sebe sama silný vliv. Teď pokládejte základy. Buďte aktivní a udržujte věci v pohybu. Toto je vás rok pro průkopnickou činnost a uskutečňování prvních kroků
Číslo 2 - Důvěřuji, že se proces života rozvine v pravý božský řád!
Barva: ORANŽOVÁ
Drahý kámen: MĚSÍČNÍ KÁMEN
Klíčové slovo: TRPĚLIVOST
Semena, která jste zasadili loni, jsou pod zemí připravená klíčit. Tento rok si zasluhuje trochu odpočinku a klidu. Zajistěte, abyste měli obojí. Studujte a osvojujte si znalosti. Procvičujte diplomacii a takt. Sdílení a týmová práce jsou nejlepší. Snažte se hodně spolupracovat s ostatními a nacházejte v tom uspokojení. Do ničeho se letos nenuťte. Buďte trpěliví a čekejte. To, co je pro vás správné, k vám přijde. Věnujte pozornost detailům. Sbírejte, co potřebujete. Nahlížejte za scény. Příležitost je na cestě. Přemýšlejte, plánujte a buďte mírumilovní. Zachovávejte klid. Doba přeje lásce. Toto je velmi dobrý rok pro vztahy a partnerství.


Číslo 3 - Miluji život a radost z jeho prožívání!
Barva: ŽLUTÁ
Drahý kámen: TOPAZ
Klíčové slovo: RADOST
Toto je rok zábavy. Záležitosti, které jste zahájili v předchozích dvou letech, nyní začínají ožívat. Věřte v sebe. Semena začínají zapouštět kořeny. Zrození je zřejmé. Všechno je dobré a vy to cítíte. Všude je láska. Je to čas pro přátele a uskutečňování věcí, které máte rádi. Bavte se, choďte na večírky a různá setkání. Jezděte na dovolenou a na návštěvy o svátcích. Vliv, který tento rok má, je společenský a umělecký. Vyjadřujte se co nejtvořivěji. Smějte se, usmívejte se, zpívejte, tancujte a šiřte kolem sebe slunce. Váš rok bude plný radosti.

Barvy a čísla

16. prosince 2009 v 17:50 Slova a obrázky
Raději dávám přednost intuitivnímu výběru barev. Autorky níže uvedené si nesmírně vážím, třeba někoho zaujme
Louise L. Hay
z knihy
BARVY A ČÍSLA
Váš osobní průvodce k pozitivním vibracím v každodenním životě
Barvy, čísla a váš osobní rok
Vědomé používání osobních čísel a barev je jedním z prostředků k dosažení hladšího a příjemnějšího průběhu našich dnů.
Studium barvy je fascinující. Neustále jsme obklopeni barvami. I takzvaná bezbarvá barva je barva. Svět bez barev si sotva umíme představit.
Barva je základní součástí našeho života. Přesto si mnozí z nás většinou nevšímají přínosu, který můžeme mít z vědomého využití barev. Každá barva vibruje svou vlastní energií, kterou můžeme využít k obohacení svého života.
Studium čísel je dávné a uznávané. Pythagoras, řecký filozof, který je často pokládán za otce numerologie, si uvědomoval, že "čísla jsou nejvyššími prvky vesmíru". V renesanci se kostely stavěly s použitím číselných systémů, protože architekti byli přesvědčeni, že založení stavby na správných číslech posílí zážitek z božího příbytku.
Barvy a čísla mají svůj zvláštní význam. Zabývám se jimi společně, protože numerologie nás učí, že každé číslo je spojeno s určitou barvou a že každý měsíc, každý den se vibrace mění. A jak se mění vibrace čísel, mění se i vibrace barev.
Louise L. Hay v knize BARVY A ČÍSLA, Váš osobní průvodce k pozitivním vibracím v každodenním životě (vydalo ji nakladatelství Pragma, V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4, tel.: 241 768 565, www.pragma.cz), z níž je tato ukázka, nám ukazuje způsob, jak začlenit barvy a čísla do praktik našeho každodenního života a přivést je do rovnováhy.
Čísla a barvy naplňují naše dny a jsou užitečné pro náš život a postoje. Zdá se, že čísla jsou obsažena ve všem. Ulice, domy, telefony a bankovní účty jsou číslovány. Každý přístroj a elektrický spotřebič je očíslován. Stejně tak svátky, kalendáře, legitimace sociálního pojištění, kreditní karty a bankovky. Ale naše nejosobnější čísla vyjadřují náš věk a data narození.
Také barvy jsou v našem životě všude. Všichni jíme potravu, všichni nosíme oblečení a mnozí z nás nosí šperky a drahé kameny. Používáme barvy v našich pokojích a na nábytku. Náš dopravní prostředek je barevný a podobně je barevné i naše pracoviště. Jestliže si vědomě vybíráme barvy, drahé kameny, potraviny a oblečení, které se denně mísí s našimi osobními vibracemi, zlepšujeme svou schopnost plout s proudy života. Barvy, které nosíme, mohou ovlivňovat naše zdraví a zdravý přístup k sobě samým.
Můžeme zlepšit náš každodenní život, když se obklopíme barvami, které jsou nejharmoničtěji sladěny s našimi osobními vibracemi v daném dni, měsíci nebo roce.
Každý máme své vlastní osobní číselné vibrace a osobní barevné vibrace. Některé z těchto číselných údajů, jako je naše datum narození, jsou trvalé. Máme také dočasné osobní barvy, které se mění s kalendářem. Tím, že se obklopíme osobními barvami, lépe se naladíme na kosmické síly. Za tím účelem si můžete vypočíst číslo vibrace vašeho osobního roku a vyhledat k tomu následné vysvětlení.
Výpočet osobního roku
Nejprve zde máme vibrace univerzálního roku (tj. běžného roku). Tato vibrace působí u každého. Číslo, které mu odpovídá, zjistíme, když sečteme jednotlivá čísla roku: 2 + 0 + 0 + 9 = 11. Dále sčítáme 1 + 1 = 2. Univerzální číslo tohoto roku je 2. Vibrace osobního roku zjistíme tak, že nejdříve sečteme čísla dne a měsíce vašeho narození a k tomu připočteme číslo univerzálního roku. Například, když se někdo narodil 7. 12. sčítáme 7 + 1 + 2 +2 (tj. univerzální rok) a výsledek 12 ještě dále sečteme 1 + 2 = 3. V roce 2009 má osobní rok osoby narozené 7. 12. (bez ohledu na rok narození) číslo 3.
Je však třeba doplnit, že čísla 11 nebo 22 osobního roku jsou považována za mistrovská čísla. To v případě narození např. 1. 10. = 11 + 11 (univerzální číslo) = 22. Čísla 11/2 a 22/4 ukazují, že získáváte příležitost fungovat v daném období na vyšší vibraci, že jste v tuto dobu více sladěni s vyššími, univerzálnějšími principy působícími v našem světě.
Výklad osobního roku
O jednotlivých číslech v dalších článcích.


Delfíni

15. prosince 2009 v 17:39 Fotografie a jiné
Marie Náprstková je nejen malířka, ale také "hledačka" krásných fotografií .
Ze stránek http://andelske-obrazy.blog.cz/ jsem si vypůjčila milé delfínky.
Chci připomenout stránky www.delphin.cz com, kde budou průběžně vloženy informace o kokonu , Dilo clubu.
Můžeme zkoušet delfína nakreslit nebo namalovat, vymodelovat.
Čím déle se dívám do očí těch dvou, zdá se mi, že s námi komunikují. A o tom všem by vám nejlépe pověděla Valpurga Hozákova, která se zabývá světelnou terapií delfínů.
Moc bych vám přála se setkat s touto neobyčejnou ženou, která kolem sebe šíří tolik světla a lásky, že na setkání s ní se nedá zapomenout stejně jako na její usměvavou asistentku Dášu.
Děkuji, že jsem měla tu možnost.

Když se zapojí babička, jehlice jen kmitají...

14. prosince 2009 v 21:56 Pro inspiraci
Připravit výrobky na školní jarmark není vůbec jednoduché. Ale co neudělají rodiče pro své děti a co teprve babičky....
Na začátku
A na vrcholu...
Pokud se vám prasátka pro štěstí líbí, musíte si pospíšit. Základní škola B. Dvorského v Ostravě - Hrabůvce 17.prosince od 15.hodin
Nebo si vezmete jehlice a zkusíte také?
Děkuji za příspěvek a hodně štěstí...

Vesmírné energie

13. prosince 2009 v 21:36 | Eva |  Slova a obrázky
Dnešní obrázek.
Vesmírná kniha se otevírá a Ty z ní můžeš číst.
Nebeská hudba Ti posílá tóny...
Nádherně zní vánoční zvony.
A srdce Tvoje vnímá požehnání...
Všechno je tvoje, máš na rozdávání...

Naslouchej, poslouchej, s radostí vytvářej ráj...
Jen nestůj opodál a staň se tím, kdo plamínek lásky zapaluje
a do všech stran světlo posílá...
Jen nestůj opodál a zasévej semínka modrých nadějí.¨
Ať člověka od člověka už zloba nedělí.

Jsme tady s vámi energie Lásky
a po zlatých nitkách jako provázky spouští se síla by obalila Zemi.
Přichází moudroust dávných věků,
přichází Láska ke každému člověku.
Naslouchej, poslouchej, vytvářej ráj...


Poklid

13. prosince 2009 v 19:01 | Monika |  Slova a obrázky

Mili pratele, mila velka rodino vdecnosti,
po dlouhe odmlce jsem tady, abych se s Vami vsemi podelila o svuj nahled na zivot. Mam toho mnoho v hlave a alespon cast Vam nyni skrze Zbynka posilam.
Chybi mi kruhy sdileni a energie spriznenych dusi. Budte se mnou tedy nyni v jednom pomyslnem.
Preji Vam kouzelny predvanocni cas a mnoho lidskosti v sobe i kolem sebe.
S laskou a vdecnosti Moni

Zbynek "Zibby" Eller
May Our Teacher Be Love Itself!
A následuje zamýšlení Moniky.Děkuji za ně.

Poklid v adventu nebo chaos na každém kroku?
Drazí přátelé, dnes prožíváme stříbrnou adventní neděli a já mám v hlavě již delší čas spoustu myšlenek. Proces vděčnosti si tentokrát užíváme každý individuálně, nikdo nás již nemusí vodit za ručičku. Předešlé akce nás utužily a daly nám označení " mistři ". Přemýšlím a ptám se: " Jsme stále hodni tohoto titulu? " Věřím, že ano. Věřím, že naše snaha učit se a vyvíjet se, plodí neustále sladké ovoce z boží zahrádky. Jistě konáme vědomě ve všech sférách svého bytí, a když zapomeneme, naše JÁ nás vrátí o krok zpět a my s pochvalou kráčíme dál po cestě poznání.

Adventní čas mi pokaždé zabrnká na citlivou strunku. Mé smysly pracují naplno a mnohdy si připadám jako Jiřík v pohádce o Zlatovlásce. Má hlava se mění ve včelí úl a já pak nutně potřebuji udělat inventuru. Přebírám se hromadou a třídím. Co můžu zužitkovat, zůstává, s opačným se loučím. Ne vždy je to snadné. Mysl nabízí několik úhlů pohledu. Ne všechno je takové, jak se jeví. Kdejaká situace má své pozadí, svůj příběh. Snažím se praktikovat " Čtyři dohody" i jiná moudra, která mi utkvěla v paměti. Mnohdy stačí naslouchat svému srdci a selskému rozumu. Svět a lidé v něm jsou komplikovaní. Kde se člověk podívá, tam máme potíže. Letos nás zasáhla finanční krize, tedy někoho, dalším strašákem se stala prasečí chřipka i tolik propagované očkování a v současné době rozpory vlády o rozpočtu. Vím, že to není zdaleka všechno, ale proč čeřit už tak rozbouřenou hladinu.

Doma vedeme rozhovory o budoucnosti své i celé planety. Žijeme ve zdraví, šťastná hvězda nám svítí nad hlavami, milujeme se láskou ze srdíček, pracujeme a plně si vychutnáváme nektar společného života. Každou minutu máme důvod k vděčnosti a upřímné spokojenosti. Vytvořili jsme si domácí oázu blaženosti, ale nemůžeme být neteční k dění mimo ni. Mluvíme a mluvíme a snažíme se nepřicházet o víru v lidskou dobrotu a pozitivní náhled. Ne vždy je to snadné. Ve světě je mnoho násilí, netečnosti, lhostejnosti, strachu, páchaného dobra, pomstychtivosti, závisti, snah o větší a větší mamon a moc ovládat druhé………..Dnes a denně se s takovým chováním setkáváme. Nikdo z nás není ušetřen. Chodíme do práce, na nákupy, využíváme služeb, spolupracujeme s úřady, jsme účastníky silničního provozu…….. Všude tam je to o lidech a s lidmi. Jako maják svítí mořeplavcům, tak svítí v tomto světě citlivý lidský přístup. Je to nádherné jasné světlo, které zahřeje srdce a rozplyne se do celého člověčího bytí. Je potřeba nechat se okouzlit, naplnit a věřit, že máme sílu měnit. Je potřeba uvědomit si význam slova " člověk ". Byla nám dána možnost volit si. Složité to máme u celostátních voleb, mnohdy i u voleb v regionech, ale snadné by měly být naše individuální volby denního charakteru. My se přece známe! Nejsme sami před sebou v anonymitě. Známe hlas svých srdcí, touhy našich duší, potřeby fyzického těla. V současné době není prostor a čas na přešlapování, přihlížení z bezpečné vzdálenosti! Je naší lidskou povinností být čestní a brát život zodpovědně. Nikdo si nemůže hrát na vlastním písečku. Všichni jsme spojeni, žijeme na jedné planetě, a co se týká jednoho, zasáhne dříve či později druhého. Nemáme cestu zpátky. Máme jen možnost žít v pravdě a lásce. Je mnoho pořekadel a citátů o tomto citu. Kdyby si každý z nás osvojil jen jedno a to skutečně žil, bude lépe jemu i nám ostatním. Můj partner nám mnohokrát říkal, že moře by nebylo bez kapky vody. Nyní, v době posvátnosti adventu, sáhněme si do svědomí. Jak je to s tou naší vlastní kapičkou? Jsme strůjci svého štěstí nebo jsme nasedli do něčího dopravního prostředku a jen se vezeme? Zimní čas nám dává jedinečnou příležitost ponořit se do svého nitra, naslouchat mu a konat. Zbystřeme tedy své smysly a buďme lidmi. Jen to se od nás očekává!

S láskou a hřejivou vzpomínkou Monika

Rok 2O10

12. prosince 2009 v 23:20 Slova a obrázky
Jaký bude rok 2010?
Pokud máte 78 minut času, doporučuji poslechnout si Alžbětu Šorfovou .http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/470.html

Vánoční rozjímání...

11. prosince 2009 v 11:32 | Eva |  Slova a obrázky
Vzpomínka na Vánoce

Zazvoní zvoneček a vejdu dál .
Mám tu pár kapiček -. zbloudilých slziček,
vracím se domů.
Voní tam jehličí.
smutek mě neničí.
Pod malou jedličkou sním svoje sny.
"Kudy asi přichází Ježíšek?
Není mu zima, má také kožíšek?
Jak otevře si okýnko, řekni mi, prozraď , maminko.."
V kuchyní voní cukroví a leštím jablíčka.
Do pokoje nesmím, je tam jen jedlička.

*
Škoda, že toto tajemství dětství
odkrývá dnešní reklama.
Od večera do rána, také během pohádek, střídají se všechny triky, jak nalákat zákazníky.
Bylo krásné nevědět, jak vypadá. kdo dárky nosí , mít ho ve svých představách...
A cítit lásku.

*.
Dítě prosí: "Ukaž se mi , Ježíšku, aspoň na chvilku"
….. a pak dárky, radost kolem, Ježíšek se dívá za závojem .
Dlouhá noc plná tajemství….
Zazvoní zvoneček, jsem zase zpátky…
Jak ráda bych se vrátila tam do pohádky,
do dětství , kdy jsem věřila,
že jedna vločka zbloudilá si našla ke mně cestu,
aby jehličí neopadalo a stromeček vánoční stále žil
a vločku ve zlatou hvězdu proměnil.

E.L.


Zahrada v zimě

11. prosince 2009 v 9:41 | Eva |  Fotografie a jiné
Venku kvetou macešky a sedmikrásky, rozkvetla kamčatská borůvka a za týden budou Vánoce.
Růžové květy sasanky se proměnily v bílé chmýří.
Při troše fantazie si vyčarujeme sněhuláka.
Vždyť vidíme, co vidět chceme.
Stačí se pozorně na chmýří podívat a objeví se...kočka i pejsek, také hnízdo s ptáčaty a andílek tam poletuje a sníh mu padá na paty.

Pedig a drátky

11. prosince 2009 v 9:25 | Eva |  Pro inspiraci
Na jarmark mezi žáky Základní školy U Haldy v Ostravě - Hrabůvce přišly dvě paní, které vedou kursy drátkování a práce s pedigem. Děti i dospělí se mohli dívat, jak hbité ruce proplétají navlhčené proutí .
Košíky, podnosy, zvonce i zvonky.
Také jemné měděné drátky se mění pod rukama trpělívé paní v symbol Vánoc - zvoneček.
Na chodbě školy oznamuje zimu dřevák s vločkami, které se nevystřihují, papír se pouze nastřihává a překládá..Pokud má jednu stranu barevnou, vzniká dvojbarevná vločka.
Ani tady nescházela mandala.
Malá pedigová tečka s pozdravem a poděkováním všem, kteří se věnují dětem a s láskou a trpělivostí předávají své zkušenosti.