Červenec 2009


Citát

31. července 2009 v 20:20 Citáty
"Pamatujte si, štěstí nezávisí na tom, kdo jsi nebo co máš;
závisí výhradně na tom, jak myslíš." -- Dale Carnegie

http:
//www.cintamani.cz/index.php?option=displaypage&Itemid=56&op=page&SubMenu=


Zapomenuto?

30. července 2009 v 21:00 Citáty
"Každý člověk je malým světem z velkého a má vlastnosti celého velkého světa v sobě.
Má tedy v sobě též vlastnosti země a kamenů."
Jakub Boehme, Tři principy ( 1619)

Moravský kras

29. července 2009 v 22:01 | Eva |  Fotografie a jiné
Ještě jedna vzpomínka na bílé skály . Ve štěrbině se uchytil zvonek. Jak málo mu stačí k životu...Vosičku jsem vůbec neviděla, přilétla se zvěčnit.
Kolik věcí uniká našemu zraku při běžném pohledu.Zaostříme, přesto v okamžiku objeví se zdánlivě neviditelné.
Tak je to s naším světem, s vesmírem. Jen ten, kdo stojí na pokraji ,se může mylně domnívat, že to, co nevidí, co je neměřitelné , neexistuje. I vědci, kapacity stojí občas na okraji a dali vzniknout "Bludnému balvanu", který udělují. Ještě musí ujít kousek, kousek za okraj...
Není třeba se tím znepokojovat, je třeba vědět, že každý jde svou cestou , každý má to " své " poznání.
Je třeba děti učit shovívavosti, neposuzování a nechávat jim prostor pro jejich vlastní svět.
Svět, který je pro každého jedinečný.Každému odkrývá,co jeho srdce žádá.Ještě jednou Anna Šmídová

27. července 2009 v 20:53 | Aranel |  Mandaly

Matrix - božský zdroj

25. července 2009 v 21:47 Zajímavé knihy, odkazy
Byla jsem obdarována knihou Matrix - božský zdroj Gregga Bradena.
Most mezi časem, prostorem, zázraky a vírou.
DĚKUJI Lidunko, jsem teprve v úvodu, ale už teď jsem nadšená, proto cituji z obalu knihy a doporučuji.
...Ukazují nám zázraky kvantového světa obrovský potenciál člověka lépe, než to dokáže věda vymezená svými hranicemi?
Může být spontánní léčba nemoci, schopnost okamžitě se spojit s každým a se vším či dokonce cestovat v čase naším vesmírným dědictvím?...
...K čemu je dobré vědět, že částice hmoty může být ve stejném okamžiku na dvou místech najednou nebo že se elektrony pohybují rychleji, než si myslel Enstein, když tuto znalost žádným způsobem nevyužijeme? Terve když dokážeme dát tyto objevy, nad nimiž zůstává rozum stát, do souvislostí se svým uzdravením nebo s prožitky v nákupním středisku, obývacím pokoji, na letišti či ve třídě, kde strávíme svůj čas, začnou pro nás být důležité.Zdánlivou propast mezi záhadami kvantového světa a naší každodenní zkušeností překlenuje právě Božský zdroj...

s.23 - ...Kniha nepopisuje pouze výsledky bádání, nýbrž jde dál: přináší nám poselství o způsobu, jak nám tyto objevy mohou pomoci stát se lepšími lidmi a jak společně vytvářet lepší svět.
Napsal jsem ji z jediného důvodu, abych poskytl pocit naděje, příležitosti a povzbuzení ve světě, který nám dává najevo, jak jsme malí, neužiteční a bezmocní...

Automatická kresba

25. července 2009 v 20:12 | Aranel a E. |  Automatická kresba
Andulku Šmídovou jsem měla možnost vám už představit. Před několika dny jsem ji viděla v "akci". Zatímco jsme si povídaly s její maminkou a tetou, šestnáctiletá Andulka si zkoušela různé druhy pastelek. Jen tak nám předvedla intuitivní kresbu.
A modrá mandala? Bez kružítka se pastelky roztančily po papíře, aby v zápětí vytvořily nádhernou rozetu.
Náhodou ty dva papíry u nás zůstaly. Právě na nich lze ukázat, že automatická kresba nemusí vždy vznikat jedním tahem, jak se obvykle uvádí.
Tento způsob tvorby můžeme nazývat relaxační, intuitivní, spirituální....
Jde vždy o to být uvolněný, pastelka pak sama tančí ....barvy a tvary vytvářejí tóny, které se v detailech shodují s jinými tvůrci, ale ve výsledku je na první pohled jiná symfonie....
Jen duše ví, jaký vzkaz autor zachytil...dává nám to znát pocity, které máme, když sledujeme jakékoliv umělecké dílo.
Troufám si říci umělecké, protože všechno, co člověk vytváří s dobrým úmyslem a láskou, má hodnotu. Ta se obvykle nedá vyčíslit .
Jen my jsme byli vtahováni do hodnotící mašinérie akademických titulů, která je u mnohých doposud zakořeněna.
Svět se mění a internet dává prostor. Díky "zavináči " se setkáváme, díky malému symbolu vděčnosti sdílíme.

Z e-mailu Radky

24. července 2009 v 11:22 Slova a obrázky

Buď sám sebou…;-)

Nauč se vyjadřovat upřímně k sobě samému sám sebe.

Vzpomeň si na své dávné sny a přání a naplň je.

Žij svůj život v plnosti a jedinečnosti.

Jsi naprosto jedinečný a originální, nikdo druhý není jako ty.

Nesnaž se napasovat do úzkých či pokřivených formiček těch, kteří ještě netuší.

Nenech se ovlivňovat a srážet nízkými energiemi,které se tě snaží omezit v rozletu.

Jsi jedinečným střípkem mozaiky Celistvosti, nikdo jiný tě nemůže nahradit.

Převezmi zodpovědnost za sebe samého a žij toho, kým opravdu JSI.

Pohleď upřímně do svého srdce a poznáš se ve své vlastní velikosti…

S láskou Radka.laska - zlatesvetlo

http://nightlife.mypage.cz/
http://omniavincitamor.ning.com/

Zámek Lysice

22. července 2009 v 21:16 | Eva |  Fotografie a jiné
Také zámecká architektura si pohrává v podstatě s mandalami.
Zapomněla jsem, jak se tomuto způsobu výsadby říká, k vytvoření krásy je zapotřebí na jeden kopeček 2OOO rostlin. Netřesky, begonie.... a hlavně hodně práce....
Takovými ornamenty zdobili zahradníci zámecké parky už v 19. století.


Zahrada je přístupná pouze s průvodcem, protože ji návštěvníci devastovali.

Moudro

21. července 2009 v 20:50 Citáty
"Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě
dostane všude." -- Albert Einstein


Z jednoho mailu.

21. července 2009 v 20:33 Slova a obrázky
O manipulaci 8-o

Chceš-li se opravdu osvobodit od veškeré manipulace, nech druhé kolem sebe být takovými jakými chtějí být.
Chceš-li se opravdu osvobodit od veškeré manipulace,nech svět kolem sebe být takový jaký je.

S ničím a nikým se neztotožňuj, procházej světem forem lehce a bez jakýchkoli tlaků a uchycení.

Miluj sám sebe, obhaj si sám sebe,hýčkej sám sebe,prožívej sám sebe,sdílej sám sebe s tím nejbližším v tom nejvyšším Duchu.

Uvolni se v nejvyšším Duchu a nech jej,aby tě vedl ke tvé vlastní dokonalosti.Máš svůj jedinečný životní příběh stejně jako jej mají ostatní.

Nedohaduj se s ostatními o svých pravdách,neobhajuj je před nimi, jen sám sobě bys energii ubíral.Pros o pravdu nejvyššího Ducha a on tě povede.

Šetři své moudré a cenné rady z nejvyššího Ducha pouze pro toho, kdo se ptá a hledá sám…ten k tobě bude v pravý čas přiveden.

Netlač na nikoho, na sebe ani na svět,vše z nejvyššího Ducha k tobě přijde v pravý čas.

Přestaň sám sebe zrcadlit venku a zrcadli se v nejvyšším Duchu.Pak……


S láskou Radka zlatesvetlo :-D

http://nightlife.mypage.cz/
http://omniavincitamor.ning.com/

Belgie a...

21. července 2009 v 19:48 Videa

Říčka Punkva

20. července 2009 v 1:26 | Eva |  Fotografie a jiné
Přímo tropický liják vytvořil časně večer hustý závoj, přes který nebylo vidět docela nic. Skalnatý vrcholek zvaný Prasečí ucho uslyšel v dáli hrom a žlutá tma zahalila krajinu Skalního mlýna.Trochu rozdvodněná říčka Punkva , která ještě odpoledne měla místy barvu opálu, změnila se druhého dne v kalnou a na první pohled neprůzračnou dravou říčků, ale ve fotoaparátu ukázala svoje srdce.
Ranní paprsky pohladily skálu Kateřinské jeskyně.
Ukázaly, kolik tváří se skrývá ve vráskách skaliska nad gotickým vstupem .
Potom paprsky změnly směr. Ano, tam je ta jeskyně s krásnou výzdobou, možná trošku opomíjená před Balcarkou a Sloupskošošovskými jeskyněmi.
Zvláštní atmosféra v okolí Macochy. Tajemná.
Když ale vyjedete směrem na Sloup, krajina rozevře náruč rozlehlých polí a lesů a výhled na daleký obzor vykouzlí nádherný pocit volnosti. Vesničky daleko od sebe vzdálené, malebné...
Krásný je kraj v okolí Blanska.
Moravský kras. Krápníková výzdoba pod skalisky, kde příroda vytvořila pohádkové scenérie, nádherné lesy a křivky luk a polí.... a člověk s vděčností se dívá a vrývá do své paměti obraz největšího umělce.

Sasanka v plném květu

12. července 2009 v 21:29 | Eva |  Fotografie a jiné
Konečně dnes vysvitlo slunce a sasanka ukázala své růžové šaty.
Tahle květina je zajímavá. Dostala se k nám nějak sama a mění své stanoviště podle toho, kam zapadne její semínko. Vytvoří první rok trs stříbrných listů a druhý rok vykvete květem, který trochu připomíná koukol. Ještě jsem nezjistila, jak se jmenuje. Vděčně kvete celý červenec.
Stránky teď budou mít týden prázdniny.
Přeji nám všem hezké zážitky a hodně inspirativních podnětů ke kreslení, malování či jiné tvorbě sloužící k relaxaci.
Vždyť všechny ty květy jsou mandalami ....a je jich ted všude tolik....přinášejme si domů z procházek a výletů jejich doteky, prociťujme jejich sílu a ztvárňujme jejich krásu do různých podob.

Majestátnost květin

11. července 2009 v 18:15 | Eva |  Fotografie a jiné
Jako strážce drobounkých rostlinek .
Echinopsis . bělotrn. Krásně modré květenství vábí včely, které před čtrnácti dny získaly u souseda zcela nové obydlí. Mají napilno a mezi nimi je krásně.
Když bělotrn rozkvétá, vytvoří nejdříve malou čepičku.

Květenství mě fascinují.
Ještě jednou pupalka, dnes kvetla už odpoledne. Nějak se letos čas kytkám plete. :-)
A ještě pozdrav pro paní " heřmánek " a všem, kdo mají rádi flox.
Když jsem dnes fotila kouličky bělotrnu a pozorovala včely a čmeláky, nemohla jsem se toho dění nabažit. Taková krásná energie proudila mezi včelami a květenstvími.
Pak jsem zjistila, že mám 59 záběrů mé oblíbemé květiny.Nevěděla jsem, který snímek mám vybrat.
Zkuste vnímat energii rostliny. Má obrovskou sílu. Kdysi jsem ji nakreslila, ale obrázek je v paspartě a nemohu jej přes sklo naskenovat. Tak vám předávám alespoň dnešní fotografie květů pro celý příští týden.

Naše zahrada v červenci 2

10. července 2009 v 23:22
Za krátký čas po clematisu vykvétá vysoká sasanka. Květy robusného keříku, který tolik odnožuje , mi připomínají takové malé princezny v růžových šatech, které si hrají s míčky- tančí, skotačí...
Foto celé květiny se mi nepodařilo, tak ještě detail s bzučilkou.
Hed vedle rozkvétá každý večer pupalka. Když je zamračeno, rozvine žuté květy dříve. Stejně jako denivka žije květ jediný den.
Ale nejdrobnější zvonečky cinkají radostně delší čas.Mívají i bílé protějšky, ale ty mi někde zmizely.
A ještě jedna modrá...platycodon - tak bylo napsáno na štítku.

Čakrový zářič

10. července 2009 v 23:07 Mandaly
Stránky Soni Klváčové v nové podobě
http://lecivemandaly.blog.cz/ a její čakrový zářič.

Modlitba

10. července 2009 v 21:55 Slova a obrázky
Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mne umění malých kroků. Učiň mne vynalézavým a sebejistým ve správný čas. Obdař mne jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem a svoje dny si rozumně rozdělil; abych ne-prospal záblesky světla a vrcholy, a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek. Dovol mi utvrdit se v tom, že snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší, pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu. Pošli mi v pravé chvíli někoho, kdo má odvahu povědět mi pravdu s láskou. Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný.
Vím, že mnoho problémů se řeší nekonáním; dej, abych dokázal čekat. Nechť vždy nechám Tebe i ostatní dohovořit. To nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebuji přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života. Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra, slovy či beze slov.
Chraň mne před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji.

Nauč mne umění malých kroků!


Antoine Jean Babtiste Marie Roger de Saint-EXUPÉRY

Zdeněk Hajný, Nekonečný děj

9. července 2009 v 14:16 Slova a obrázky
Jak působí obrazy, jak působí léčivé obrazy...povídání s malířem Zdeňekem Hajným na videu internetové televize Cesty k sobě.
Děkuji, Martine, e-mailem jsi mě inspiroval znovu připomenout podnětné stránky.
Každý, kdo se setká s automatickou kresbou nebo kresbou mandal a má možnost "srovnávat" svá díla s díly jiných , zjistí přesně to, co říká pan Hajný.

Mozart a kytara

7. července 2009 v 22:14 Videa

Pěstování kávovníku

6. července 2009 v 16:06 | Eva |  Fotografie a jiné
Pěstování kávovníku není náročné. Vloni měla naše rostlina několik květů, na stránkách bylo foto už zralých plodů.Včera vykvetl podruhé a dal si záležet. Větévky obysypal bílými hvězdičkami omamné vůně.

Meditace - Petr Chobot

6. července 2009 v 15:51 Slova a obrázky
Na webu jsou již uvedeny podrobnosti ke dnešní večerní úplňkové meditaci.


Bez názvu 7

4. července 2009 v 23:39 | Eva |  Slova a obrázky

Naše zahrada v červenci

4. července 2009 v 23:08 | Eva |  Fotografie a jiné
Na začátku prázdnin rozkvétá tmavě modrý clematis, jehož barva je trochu jiná než na fotografii. Tmavší, tajemnější. Má dva druhy květů - se čtyřmi a pěti okvětními lístky.
Rudbekie je dvouletka a každoročně proměňuje barevnost svých květů.Kde uvízne její semínko, tam ji ponechám.
Janeba se mi po letošní zimě vůbec neprobudila. Nevím, jestli proto, že jsem na zimu ořezala, obvykle to dělám na jaře. Ale opět mám novou.
Denivky jsou nenáročné.
Když kvetou plaménky, květiny našich babiček, ozdoba vesnických chalup, začínají prázdniny.
Fotografie Astilbe - světle růžové čechravy se mi nepodařilo a ostatní vysázené letničky skončily v útrobách slimáků.

Rudbekie - mandala

4. července 2009 v 22:43 | Eva |  Mandaly

Tajemství

3. července 2009 v 22:24 Videa

Enya a Poutník

3. července 2009 v 18:58

Rozhovor s Petrem Chobotem

3. července 2009 v 18:28 Slova a obrázky
Šamani, DNA a energetická dědičnost
(Ukázka z rozhovoru, Iquitos, 1999)

Čím jsi se začal zabývat jako prvním během svého šamanského výcviku?
Organickou hmotou.

Organickou hmotou?


Slon maluje

1. července 2009 v 15:46 Videa
Přišlo mi mailem toto video.