Červen 2009

Orchidea

30. června 2009 v 0:06 | Eva |  Fotografie a jiné
Nedávno jsme uctívali vodu jako zdroj života. Dnes nám voda ukazuje svoji ničivou sílu.
Divíme se, proč meteorologové včas nevarovali. Někdy se mi zdá, že se divíme moc často. Nepodivujeme se, proč letadla za sebou nechávají podivné stopy, někteří nechceme slyšet nebo nevěříme, že existuje věc jako chemtrailis...
Nepřísluší mi na těchto stránkách hodnotit. Ale nemohu jinak, když myslím na lidi v zatopených oblastech.
Přemýšlím, kdy konečně lidstvo pochopí...přemýšlím , co mohu udělat já..
Posílám vám, kteří teď v klidu sedíte u PC, pozdrav s prosbou, abyste podobně jako se snažíme pomoci Amazonii, mysleli také na naše území. Představovali si čisté modré nebe, harmonický koloběh vody v přírodě.
Květiny na okně aby viděly jen krásný déšť. Ne zlověstné provazce vody
.

Pomoc při povodních

28. června 2009 v 20:54
25. 6.2009

ADRA POMÁHÁ PO POVODNÍCH


Občané České republiky mohou pomoc finančně podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777, popřípadě zasláním příspěvku na konto určené obětem živelných katastrof 99619961/0300 v. s. 211

Kontakty:
Pro informace ohledně dobrovolnické pomoci přímo na místě kontaktujte Lukáše Jurečka, tel.: 731 501 286, e-mail:
lukas-jurecek@volny.cz
Pro informace ohledně zajištění materiální a technické pomoci kontaktujte Petra Konečného, e-mail: petr.konecny@fykony.cz
Ostatní informace vám poskytne Daniel Hrdinka, tel.: 605 254 555

Mandaly a posvátná geometrie

28. června 2009 v 0:28 | Eva |  Mandaly
Když jsem někdy v únoru psala o tom, že kružítko nějak geometrizuje, vzniklo tímto způsobem několik mandal určených k vybarvení.
Dnes, když tak trochu hodnotím můj školní rok na těchto stránkách, jsem se proklikala přes videa až k panu Gilchristovi...k tomu není co dodávat.
Vesmír nás řídí a někteří z účastníků kursu určitě najdou
shody ale nejen oni, také vy sami, kteří jste se mandaly pokoušeli vytvářet sami.

Jsem ráda, že se mi podařilo vám takto zprostředkovat setkání s tímto učitelem, kde najdete mnoho informací.Také já si je ted budu pročítat, protože jsou obrovsým důkazem o tom, jak je v nás vše ukryto.
Přeji vám hezkou podívanou na všechna videa, které výše uvedené stránky nabízejí.

Posvátná geometrie

27. června 2009 v 23:29 Videa
Charles Gilchrist nádherně přibližuje .Sand Mandala

27. června 2009 v 22:22 Videa


K zamýšlení

26. června 2009 v 9:36 Slova a obrázky


Zajímavý experiment


Na stanici metra ve Washingtonu DC > se posadil muž a začal hrát na housle;
bylo studené lednové ráno.
Hrál asi 45 minut Bachovy skladby.
Během té doby, jelikož byla špička, prošlo stanicí odhadem tisíce lidí, většina
z nich cestou do práce.
Po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hrajícího
muzikanta. Zpomalil krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za
svými povinnostmi. O minutu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká
žena mu hodila peníze do krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi. Po
několika minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a
odkráčel. Evidentně spěchal do práce.
Nejvíce pozornosti mu věnoval 3letý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala ,
ale dítě se zastavilo a dívalo na houslistu..
Nakonec jej matka postrčila , dítě pokračovalo v chůzi ,ale celou dobu se za
houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s několika jinými dětmi a
všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi. Za celých 45 minut
hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí .
Asi 20 mu dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů.
Když skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal,
nikdo jej nepoznal.
Nikdo nevěděl, že tím houslistou byl Joshua Bell, jeden z nejlepších
hudebníků na světě.
Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které byly kdy složeny, na houslích za
3,5 milionů dolarů.
Dva dny před tím, než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu, za
průměrnou cenu sedadla 100 dolarů.
Toto je skutečná historka.
Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zorganizována deníkem
Washington Post jako součást exprimentu o vnímání, vkusu a prioritách
lidí.
Zadání bylo : na běžném obyčejném místě v nevhodnou dobu - dokážeme vnímat krásu?
Dokážeme se zastavit a ocenit ji? Poznáme v neodpovídajících souvisloste talent?
Jedním z možných závěrů tohoto experimentu je, že jestliže nemáme chvilku se
zastavit a naslouchat jednomu z nejlepších hudebníků na světě, hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu, kolik dalších věcí nám uniká ?

Děkuji Jance za zaslaný E-mail.


Zázraky duhového srdce

25. června 2009 v 11:06 | Eva |  Slova a obrázky
Není to daleko ani blízko....,kam zástupy míří a čekají zázrak...voda tam vykouzlila duhový obláček a pramen té vody prodírá se všude a přemýšlí o tom, kde pro něj místo zbude.
Protéká mezi houštinami, prodírá se všude, je prý mezi námi...
"Proč nevidím ho asi ?..."
"Protože přes oči máš ještě závoj mlhavý, na řasách touhu velikou a stále jdeš oklikou."
" Já chci ale cestu znát, chci pravdu rozpoznat, chci poznávat a vědet víc...co mi na to můžeš říct?...Proč mlčíš, proč nic neříkáš, ..."
"A proč ty se jen stále ptáš?...už nejsi dítě... věříš na pohádky?. Jestli ne, tak se vrať zase zpátky a vejdi bránou do dětství..
Není to daleko ani blízko, kde duhové srdce dělá zázraky... a pramínek zázračné vody pozvolna stéká, už je z něho veliká řeka, co ústí do moře Naděje. Věříš tomu?...
"Kde ale je? "
"Neptej se už , jdi zpříma, je to veliká dřina...najít svůj střed není snadná věc...ale pak poznáš, že všecho je prosté a jednoduché .Jen uvěřit musíš tomu, pak budeš králem svého domu."
"A pramínek, a srdíčko...???"
"Už neptej se, má holčičko, odpovědi hledej v sobě. Každý má své duhové srdce, každý zná to místo, co není daleko ani blízko...

Třešeň obdarovává

25. června 2009 v 8:54 | Ali |  Fotografie a jiné
Ještě nedávno tančily květy třešně jaru...
a dnes rozdávají sladkost a červeň krásných tvarů...

Mandala léčení

24. června 2009 v 10:39 | Eva |  Mandaly
Mandalka léčení, skrze kterou k nám přichází léčivá energie bytostí Světla a naznačena je osnova vesmírnch tónů, kdy hlubiny božské podstaty k nám posílají hudbu sfér k léčení našich duší.
Všechny květiny v přírodě pro nás zpívají, jen my jsme zapomněli jim naslouchat .
Vesmír k nám promlouvá skrze stromy, rostliny, kameny, které vysílají onu hudbu pro nás tolik důležitou. I když ji naše ucho neslyší, vnímá ji naše duše.


Světlo

23. června 2009 v 22:29 | Eva |  Slova a obrázky
Před světlem poklekám a světlo nesu dál...

Krásný projekt, který potřebuje podporu

23. června 2009 v 22:23
....poslala kamarádka Vlasta a já posílám dále, abychom podpořili tento krásný záměr.


O životě

23. června 2009 v 13:09 Citáty
"Život se neměří počtem dechů, které uděláme,
ale počtem okamžiků, které nám dech vyrazí." -- neznámý

"Life is not measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away." -- Unknown


Mandala

22. června 2009 v 23:08 | Eva |  Mandaly
Když jsem si byla poslechnout paní Evu Machkovou, autorku knihy Psychografie, nepřekvapilo mě, že se zmiňuje o programovaných obrázcích. Vyprávěla příběh, kdy jedna paní dostala obrázek "Prosperity " a jak se pak situace příznivě vyvíjela.
Každá mandala nebo intuitivní obrázek , je-li kreslen se záměrem, něco přináší. Nemusí jít pouze o relaxaci. Myšlenka je energie, energie je součástí barev a tvarů. Myšlenka tvoří.
Kdo by si nepřál hojnost a prosperitu? Můžete vyzkoušet.

Bez názvu 6

22. června 2009 v 18:15 | Eva |  Slova a obrázky

Enkaustika

22. června 2009 v 18:13 | Eva |  Enkaustika

Love H2O

22. června 2009 v 0:15 | Eva |  Mandaly
Nad všemi vodami světa vznáší se světlo, co ze srdcí lidí dolétlo právě...
Na druhém konci v hebounké trávě dívčina zpívá díkůvzdání vodě.., a na opačném konci země duní buben , co rozechvívá srdce lidí kolem... zvuk pak nad hlavou má zvláštní sílu, přichází v míru a vnáší klid ...
A když pak se šíří láska dále, nad vodami se tvoří pára, pomalu vznáší se vysoko nad planiny a stráně a dotýká se každé živé dlaně, do které předává lásky zdroj...
U vodopádu zpívá chór a vděčnost vodě plyne nad krajinou .
Vytváří mosty, co od srdce k srdci vody plynou...
E.L.

Satu - Brigt Eye

21. června 2009 v 19:17 | Satu
Život plyne jako řeka.
Řeka lásky konce nemá.
Nedělej si starosti.
řeka je vždy plná ryb.
Děkuji, Satu.

Po dešti

20. června 2009 v 22:26 | Eva |  Fotografie a jiné
V souvisosti s probíhajícím celosvětovým uctěním vody, vnímala jsem dnešní déšť jako symbolický. Každá ulpívající kapka byla pro mě ještě větším drahokamem.Teprvé dnes jsem pochopila, že duhové barvy rosy , modravé odlesky nebe na hladinách i v loužích jsou obrazy,které nám sdělují poselství vody...
Pomalu jsem procházela oázou zahrádky, kde voda zanechala své vzkazy.

Charlottemarie - Pole radosti - koncert Praze

20. června 2009 v 19:13
OSUD.CZ
Adresa článku: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9169
Datum: 17.06.2009; Autor: převzato; Téma:
Charlottemarie - o koncertu POLE RADOSTI 28.6. 2009 v Praze


Charlottemarie - o koncertu POLE RADOSTI 28.6. 2009 v Praze, sdělení přijato 11.6.2009


Celosvětové uctění vody

20. června 2009 v 18:26 | Zibby |  Slova a obrázky
Mi drazi,
tohle je posledni informace pred velkym setkanim po celem svete k Ucteni vody. Uz mam vice info na avem webu. www.freewebs.com/bearspirit


Muzete sledovat vse na internetu..... http://www.liveh2o.org

.... a pamatujte!!!

Bud jsme soucasti problemu, nebo jeho reseni!


S laskou a vdecnosti
--
Zbynek "Zibby" Eller
May Our Teacher Be Love Itself!


Patagonie Star

19. června 2009 v 22:32 Kameny

Fleurs Australien

19. června 2009 v 22:18 Videa

Salt Sound Waves

19. června 2009 v 21:44 Videa

Celosvětová meditace Live H2O

19. června 2009 v 14:43 | Zibby
Pokračování od Zibbyho:

Love - Water

18. června 2009 v 21:52 | Zibby |  Slova a obrázky
Pokračování k následujícím dnům - Láska vodě - celosvětová meditace a léčení.

Dny slunovratu

18. června 2009 v 10:15 | Zibby |  Slova a obrázky
Ve dnech 19. - 21.6. se na čtyřiceti místech planety sejdou lidé ke třídenní oslavě a uctění vody.
I my se můžeme podílet meditací. Více v celém článku.

Fibonacciho posloupnost

17. června 2009 v 21:27 | Eva |  Fotografie a jiné
Fibonacciho posloupnost se vyskytuje v přírodě všude. Ať se jedná o počet okvětních lístků,ulity, spirálovité uspořádání semínek slunečnice ...šišky... Je tohle náhoda?
1...2...3...5...8...13...21...34...55...89...