Hluboko uvnitř

Pondělí v 20:09 | odkaz |  Zajímavé knihy, odkazy
Do světa dnes oficiálně vstoupilo zajímavé CD a jeden m§j obraz měl tu čest stát se jeho součástí. Radost veliká, nepopsatelná.


Zvuky handpanu, tibetských zpívajících mís či zvonkohry Auris dokáží prohloubit účinky meditací, jógy i relaxace. Naše první CD "Hluboko uvnitř" vzniklo z nahrávek pořízených v jeskyni Šumavských bylinných lázní v Kašperských Horách.🌳
Vyznění jednotlivých nahrávek je různé. Některé zklidňují, jiné dodají energii. Ukázky jednotlivých skladeb i celé CD najdete tady: http://bit.ly/CDHlubokoUvnitr. Budeme rádi, když nás podpoříte :)
Bližší informace o CD i o nás najdete na webu: http://www.relaxxxl.cz/

Nahrávky jsou určené pro odpočinek a hlubokou relaxaci. Obsahují tóny velmi tiché i hlasité. Vzhledem k tomu je vhodné využívat k poslechu buď sluchátka nebo kvalitní reproduktory. Výsledný efekt za to jistě stojí. Při poslechu neřiďte žádný dopravní prostředek. Může doj....

A jaké jsem měla pocity já, když jsem skladby poprvé slyšela?
Součástí klidu - jeskyně, to ne něco tak léčivého, cítila jsem se uvnitř té jeskyně v duhové pyramidě a to jemné cinkání tolik hladilo duši jako luční zvonky, které miluji . přitom by se usínalo, nádhera pro terapeuty.... nenalézám slova.
A jedna skladba mě kolébala, hladila, konejšila, smývala vše nepotřebné, dovedla bych si ji představit na kurzu, jak lidé meditují a pak kreslí. Je v ní radost a něco povznášejícího uklidňujícího , léčivého, hravého ... A tímto také pozdravuji hudebníky

Odkaz na zdroj : Fb . zde

Budu ráda, když nahlédnete, zaposloucháte se a třeba napíšete. Každý autor je rád zpětné odezvě. A ty skladby si zaslouží mnohem více.
C d přeji hodně posluchačů a autorům děkuji za důvěru. Je mi ctí.
 

Pro připomenutí

8. září 2018 v 12:38 |  Citáty

Kumránské svitky
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.
Přikázání štěstí
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.
Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.
Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.
Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
Jak dosáhnout harmonie?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.
Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.
Jaká je podstata reality?
"Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku "Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."

Deset let " duhových poselství "

1. září 2018 v 17:07 | Eva |  Úvod pozpátku
Právě dnes, když začínal nový školní rok 2008/2009, otevřely oči tyto stránky. Divily se všemu, co internet poskytuje, překvapil je fotoshop, radovaly se z každé proměny obrázků a s odstupem času jim všechny ty moderní podivnosti přišly jako samozřejmé a první články směšné. I zaťukaly mi duhová poselství na hlavu se slovy, abych nebyla- jak říká má vnučka - " bizár" , tak jsem začala mazáním. Dnes už nepoznáme, že první příspěvek byl vložen 30.8.2008 , že září bylo každodenně naplněno. Blog se stal jakousi náhradou zaměstnání, touhou podělit se o zkušenosti s mandalami, automatickou kresbou,později vším, co mi přicházelo do cesty a nějakým způsobem ovlivňovalo můj život.
Určitě mi ukázaly mnoho způsobů pohledů na svět, na zdraví. Na nějakou dobu ke mně přivedly zajímavé lidi, známé či přátelé.
Dnes si ale uvědomuji, že sdílení je sice pěkná věc, ale ne vždy důležitá pro jiné, že přátelstvá jsou vzácná a těch skutečných je poskrovnu. Že člověk občas věnoval příliš energie směrem, kde to asi nebylo nutné, že to byly stovky hodin odpovědí, těžko posoudit, zda k něčemu vedly. Pokud nebyla zpětná odezva, asi k ničemu.
Dnes už vím, že jsou jiné vymoženosti internetu, že třeba takový FB skýtá daleko snadnější vkládání fotografií a mnohem rychlejší reakce, které pochopitekně každý očekává. Navíc tam najdeme skupiny lidí stejného smýšlení, spoustu tvořivých nápadů a inspirační zdroj je nekonečný. Tak se stalo, že poslední roky nevkládám fotografie pozdravů ze zahrady, protože moje fota se nedají srovnat s těmi, které potkávám právě na FB. Jsou to jen momenty, jimiž jsem chtěla přiblížit krásu okamžiku všedností zahrádky, ale také vím, že jsou to mé " srdcovky " a osloví snad jen někoho z paneláku , ale jinak bezvýznamné.A není třeba vše sdělovat. Informační tok kolem nás zanechává stopy a v dnešní době to, co bylo před deseti lety " objevem ", je dnes samozřejmostí kráčející s námi a stačí se jen podívat vlevo či vpravo a odpověď na jakoukoliv otázku přiběhne okamžitě k nám. Někdy ne hned, ale v okamžik, kdy to právě nečekáme, ale potřebujeme.
Přece jen je zde jedno veliké ALE. Ukončit blog. ale....
Blog je jako dítě, které pipláte a ono vás zároveň učí jako všechny děti v životě. Jako jeho rodič ho nechcete opustit, nevíte, jestli něco nepotřebuje ještě od vás. Kolikrát jsem si položila tuto otázku!
Zatím jen vím, že pravidelné každodeníí příspěvky jsou v nenávratnu, že mnohé články odvál čas, že vlastně nevím vůbec nic. Už netoužím informovat. Budu jen mazat. Cítím se možná vyšťaveně, ale koho to zajímá.
Jakmile bloger přestane vkládat, jeho stránky ztrácejí návštěvnost a a ta u duhových poselství nebyla až tak vysoká. Kdysi jsem si říkala, kdyby jen jednoho člověka oslovily, stálo to za to. A dnes už si to nemyslím, protože vím, že člověk nemůže stále jen dávat. Všechna ta písmenkka na monitoru se pohybují někde v prostoru, každý obraz tam, každá pohnutka , ale v reálu není vůbec nic. A je to správně.
Virtuální realita, se kterou trávíme kus života, je zvláštní fenomén doby a já o něm stále více přemýšlím, do jaké míry je pro nás důležitý. Právě proto přemýšlím , co bude dál.
Přeji vám všem, kteří sem občas zavítáte krásné indiánské léto a hodně vnitřního klidu. Děkuji, že jste sem zavítali, že jste mi napsali a že prostě jste.
A kdo máte odvahu vstopit na FB, najdete mě tam pod mým jménem zde -https://www.facebook.com/eva.lipinova
Na Instagramu sice jsem zaregistrovaná, ale nemám " Chytrý" telefon ke vkládání.
Od listopadu loňského roku jsem k dnešnímu dni vytvořila 1500 předloh mandal, které čekají na vydavatele. Ale ve světě je už přemandalováno, trh je přesycen předlohami pro ty, kteří rádi vybarvují. ASI. Ale vkládat je zde na blog, to už se nedá. Některé jsou právě v albech na FB. Víte, když jde někdo na sportovní zápas, prožívá fanouškovskou euforii, která vyprchá a on nepřemýšlí nad tím, jak strávil čas. To jen my, kteří se zabýváme výtvarnou činností si myslíme , že každé dílo musí být nějak oceněno. Kdepak, tak tomu v mnoha případech není, pokud nenesete známé jméno. I zde je euforie z tvoření, vyprchá, ale na rozdíl od sportovního fanouška po ní zbudou stohy složek, papírů, pláten... Ty na někoho čekají. Někdy marně a jednou skončí ve sběrných surovinách. Asi byly potřebné v tuto chvíli jen pro chvíli samotnou, kdo ví...
Domnívm se, že se nesmíme nutit do činnosti, která se stala zvykem, která je jakousi povinností, protože se od nás očekává.
Ještě jednou - láskyplné dny všem.
 


Představuji Radku Rezkovou

31. srpna 2018 v 20:56 | Radka a Eva |  Mandaly
Ráda vás virtuálně provedu mezi dílky Radky Rezkové, malířky pocházející Prešova. Dnes tvoří v Čechách. Ale my všichni víme, že tvoření nezná hranice, že naopak lidi stmeluje a spojuje a jsem vděčná, že můžeme nahlédnout tam, kde se " maluje s láskou"

Paní Radka o sobě napsala:

som taký obyčajne neobyčajný človek (ako každý jeden z nás 🙂 ), ktorý sa dlho hľadal.. 🙂 od malička som v rukách rada držala ceruzky a čmárala si, no všetky moje kresby končili zabudnuté, zahodené alebo darované mame (no kto iný sa poteší viac, ako rodič? 🙂 )

niekedy to býva v živote tak, že keď stojíte na križovatkách tak vás duša ťahá jedným smerom, ale rozum zavelí úplne opačný smer. ani ja som nebola iná a tak mi neostávalo nič iné ako sa hľadať 🙂
no keď raz začnete počúvať vlastnú dušu, tak verte, že sa začnú diať zázraky a kúzla na počkanie 🙂 najprv také malé, no čím viac sa zhovárate so svojím vnútrnom, tých zázrakov každý deň pribúda.. 🙂 a dnes môžem s úsmevom povedať, že u nás doma sa teda riadne kúzli 🙂

mandaly mi učarovali už veľmi dávno, no k ich maľovaniu som sa odhodlala asi pred rokom. niektoré vznikajú rýchlo, ľahko, potichu 🙂 niektoré sa zhmotňujú dlho, majú vlastnú hlavu a občas teda stoja pár dní na našej komode kým sa rozhodnú ukázať ako by chceli vyzerať 🙂 každá z nich má svoj osobitý príbeh, svoju dušu a verím, že všetkým tým, ktorým ich maľujem, tešia, prinášajú lásku a dobrú energiu do domova..

Budeme se procházet v čase, jak na FB profilu ubíhal.A mandaly prakticky využité na haciendě Zoa

Obrázek na přání

nebo na Instagramu - Malované s láskou -https://www.instagram.com/malovane.s.laskou/
Děkuji milé Radce za možnost sdílení a přeji příliv inspirace všem.Moudro

25. srpna 2018 v 20:46 |  Citáty
"Příroda nemá ráda vakuum. Pokud tedy z vašeho života něco odejde, přijde něco jiného, co zaplní vzniklé prázdné místo. I ztráta zaměstnání nebo nějakého vztahu může signalizovat, že se do vašeho života chystá přijít něco mnohem většího, čemu to předchozí muselo uvolnit místo. Místo abyste se začali bát nebo zahořkli, raději otevřete své srdce, otevřete náruč dokořán a řekněte: 'Přichází něco lepšího. Věřím Životu a jsem v bezpečí.' A pak si všímejte, co dobrého se ve vašem životě objevuje."
- Louise L. HayVědomé dýchání

15. srpna 2018 v 22:33 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Vědomé energetické dýchání je způsob, jak se propojit nejen se svým tělem a jak objevit svou vnitřní sílu a energii. Správný způsob dýchání je pro zdravý život stejně důležitý jako zdravá životospráva, pravidelné cvičení a zdravá strava. Dýcháním přijímáme energii snadno a lehce, jako jsme to dělali když jsme byly děti. Dodává nám energii, jsme produktivnější.
Tady je jedna z technik vědomého dýchání. Jedná se o pět způsobů dýchání. Každý jednotlivý typ dechu se prodýchává nejméně pětkrát. A nezapomeňte, že se celou dobu soustředíte pouze na váš dech a kontakt s přírodními živly. Tyto a podobné techniky práce s dechem praktikovali přírodní léčitelé napříč celou planetou.
ZEMĚ
Nadechujeme a i vydechujeme nosem. Pociťujte své tělo jako součást země. Nohy vás se zemí spojují a přinášejí zemské vědomí do vašeho těla. Při výdechu zarůstáte do země a při nádechu z ní vyrůstáte.
Posilujeme v sobě tyto kvality: sílu, vytrvalost, neměnnost, rozšiřování se.
VODA
Nadechujeme nosem a vydechujeme ústy. Uvědomujte si tekutiny ve svém těle, krev, mezibuněčné tekutiny.
Posilujeme v sobě tyto kvality: ústupnost, obeplouvání překážek, přizpůsobivost, pokrok.
OHEŇ
Nadechujeme ústy a vydechujeme nosem. Uvědomujte si energii, chemickou výheň v našem těle. Nadechujeme se centrem Hara ( tělesné těžiště kousek pod pupkem ) a vydechujeme srdečním centrem ( srdeční čakra ).
Posilujeme v sobě tyto kvality: síla, magnetismus, odhodlanost, tvořivost, vzestup.
VZDUCH
Nadechujeme i vydechujeme ústy. Prožijte prostornost vašeho těla, kyslík v krvi. Nádech i výdech je v nekonečnosti zakotvené v oblasti vaší hlavy.
Posilujeme v sobě tyto kvality: mysl, myšlenky, inspirace, zevnějšek.
ÉTER
Nejsubtilnější a nejjemnější způsob jakým dokážete dýchat. Nádech i výdech bývá zpravidla nosem i ústy najednou. Je to zdroj všech způsobů dýchaní. Nijak se nepohybujeme. Zjemňujete svůj dech až do té míry, že jej přestanete slyšet a vnímat
Koncentrujete se na světlo, všeprostupnost, mír, pokoj.

Nové desatero

13. srpna 2018 v 21:35 | Marie Michalcová |  Zajímavé knihy, odkazy

Marie Michalcova

Znáte nové desatero...?
10 přikázání, které skutečně mění váš pohled a vnímání na sebe sama a tím na vše kolem vás. Pokud se rozhodnete tyto věty říkat denně několikrát s přesvědčením, vírou, budete za několik dnů překvapeni co se bude dít...nevěříte, škoda, je to jen na vás...:-) Přestanete mít aspoń myšlenky na blbovinky, pomlouvání, kritiku čehokoliv, politiku, TV atd.
Neznám nikoho z ČR, kdo by byl v přímé vibraci Abrahama tolikrát jako já osobně, během 2 let, tak si to dovolím napsat! Proč? Protože si přeji, abyste se měli dobře, byli zdraví, plnila se vám přání a váš život byl jedna báseň, i když sem tam s překážkou, kterou bez problému přeskočíte. Nechci přednášet, mohla bych, nechci za to peníze, za informace, které dávám ze seminářů a cest, které stojí sta tisíce!!! Dostanu to zpět a ještě něco navíc od svého Zdroje, protože šířím poznání pro lidi a tím i pro sebe. Šířím zákon přitažlivosti, ho´oponopono a tj. jen láska k sobě samému, zodpovědnost za sebe, tím ke všemu co JE. V dnešním světě byznysu asi nečekané, ale bude to pokračovat...sami to zjistíte...:-)
Čemu totiž věřím, to se stane...
Prostě si otevřu stavidla blahobytu a je to! :-))))
1. Věřím síle svých myšlenek.
2. Věřím tomu, že vesmír je dobrý.
3. Věřím tomu, že mám velkou cenu.
4. Věřím v sílu toho, čím skutečně jsem.
5. Věřím v zákon přitažlivosti.
6. Věřím, že všechno je možné!
7. Věřím, že si sama tvořím svou skutečnost, realitu.
8. Věřím, že mohu ovládat své myšlenky. Věnuji pozornost tomu jak se cítím.
9. Věřím, že mohu být, dělat a mít, cokoliv chci.
10. Věřím, i když mi nikdo nevěří, věřím sama sobě.
Těchto pár vět jsem mírně upravila, přidala o jedno přikázání navíc...:-), dala do přítomného stavu, protože vše je třeba říkat a myslet v přítomnosti.. nebo už se to stalo....jinak jsou věty vytaženy z učení ABRAHAMA. Název desatero jsem si dovolila také dát...je to to nejdůležitější, co zákon přitažlivosti říká...kdo pochopí a praktikuje, projeví se brzy, jak? Dle vašich myšlenek a zaměření se na to, na co se díváte a co do svého vibračního pole dáváte...stačí jen pohled na něco a už to tam máte! :-) Zákon se jen zdá být jednoduchý, ale není to tak, sama jsem na to přišla až na lodi a 5 seminářích, a až jsem si prožila to, co jsem chtěla!
Studuji tento zákon mnoho let a na některé Aha !, jsem přišla až nyní, je to tou přímou vibrací na seminářích s Abrahamem.
Příklad: člověk může mít velké bohatství, nadbytek a blahobyt, až v životě zažije opak, až se dostane na dno! Až pak pochopí co to blahobyt je.:-) a je to tak ve všech oblastech žití...žijeme v kontrastech a tím rosteme a tím se vesmír rozpíná...nelze stát na místě, vše musí růst...a my rosteme na základě nemilých událostí, nemocí - to je ta cesta, na které jsou kameny tj. zkušeností a můžeme si tedy vybírat atd...a právě tuto velkou a bolestnou zkušenost jsem si na sobě nyní prožila...děkuji za to z celého srdce...jsem posílena a jdu dáááál...s radostí a už i s úsměvem...:-)
Přeji každému jen dobro, lásku a radost. At se tak stane!
S láskou a velkou vděčností MARIE, KMM, aloha
Fotka uživatele Marie Michalcova.

Pozdrav novoluní

11. srpna 2018 v 13:07 | převzato |  Zajímavé knihy, odkazy
"Otevírání srdce zvyšuje vaše vibrace. Když cítíte lásku, jste živější, prožíváte pocit expanze a obrození. Láska proudí s vesmírem, nevzdoruje mu. Láska je ochota být zranitelný, je to přijímání sebe i ostatních právě takových, jací jsou. Láska bez podmínek překoná každé rozdělení. Až se naučíte více milovat sebe a druhé lidi, zvýší se i vaše vibrace. Vaše energie převezme měkčí a jemnější vibrace vyšších dimenzí a vy budete svým vyšším já.
Vaše srdce bude otevřenější, když se naučíte mít více rádi sebe samotné. Milujte vše, co k vám patří, dokonce i ty myšlenky a pocity, které považujete za "negativní". Když pocítíte zlobu nebo pochybnosti, milujte je stejně, jako milujete své pocity radosti a míru. Milujte své lidství stejně jako božství. Milujte svou nejistotu i negativní pocity. Cítíte-li, že nedokážete odpustit nebo milovat, milujte i to. Milujte vše, čemu říkáte "má nedokonalost". Pocity totiž nezměníte tím, že je budete popírat nebo nenávidět. Změníte je jedině tím, že je budete milovat. Když milujete své negativní pocity, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby.
Milujte všechny své myšlenky, včetně těch omezených nebo naplněných strachem. Myslete na ně jako na malé děti, které potřebují lásku a ujištění. Uvědomíte-li si negativní myšlenku, neobviňujte se za to. Milujte všechny své negativní myšlenky a ony nad vámi budou mít čím dál menší moc. Máte-li něco, nač byste rádi přestali myslet, začněte se milovat, i když máte tyto nechtěné myšlenky, a tak je mnohem snáze zastavíte. Vedle každé negativní vyšlete nějakou pozitivní myšlenku; jediná pozitivní myšlenka totiž dokáže vyrušit účinky stovek negativních.
Své negativní pocity můžete milovat a zvýšit tak jejich vibrace za jejich limitní hranice až do světla, nebo je můžete nenávidět a vzdorovat jim. Vaše nenávist však ještě posílí moc, kterou nad vámi mají. Milujte své lidství. To jste sem přišli prožívat, z něj jste se přišli učit. Milujte své slabosti, jako milujete své přednosti. Vaše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nejvíce vaši lásku, aby se mohly rozvinout. Láska k vašim negativním pocitům rozšíří váš svět a otevře vám nové možnosti."
* * *
- z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman
Zdroj - https://www.facebook.com/Zahrada-ticha-247283812023754/

Obraz z Galerie2 - Láska


Miluji básníka

7. srpna 2018 v 23:59 | Jan Skácel |  Slova a obrázky
Jan Skácel Druhá báseň na lunu a člověka...
---------------------------------------
Neboj se
a shrň ten malý smutek s klína,
že nejsme děti.
A přece,moje něho,
pod černým bezem chtěl bych usínat,
až by mne zachytil
jeden den z dětství mého.
Neboj se
a shrň ten malý smutek s klína,
že jsme už dávno muž a žena.
Jsme noc i den a naší nocí padá
luna jak růže utržená.
Neboj se,až po tvém boku budu usínat,
pod černým bezem propadat se zpátky,
aby mne zadržel
jeden den z dětství mého,
abych se vrátil
a v ruce držel růži,
abys mne potkávala znova zasněného.
Neboj se,jsou takové noci
na lidský rozkaz,gesto z Beethovena,
za kterých vojáci přiloží housle k líci
a z nebe padá růže potrefená.
A z nebe padá čistý,jasný déšť
na lidská srdce trochu začouzená,
a ty se nermuť,
že už nejsme děti,
že já jsem muž a že ty jsi žena... ))


Termoregulace a cvičení na srpen

7. srpna 2018 v 22:49 | Václav Vocásek |  CVIČENÍ
Během srpna bývají vysoké teploty a náš organismus se s tím musí vyrovnat. Během srpna je klíčová termoregulace.
Podle čínského cvičení je zásadní se zaměřit na krevní oběh. Dobrý krevní oběh ukazuje a správnou funkci srdce. Srdce má velice citlivý termostat. Hlídá si přehřátí a podchlazení.

Vyvolá pocení pokud je potřeba tělo ochladit nebo se rozbuší, aby rozproudilo krevní oběh a tělo se mohlo ohřát.
Připravil jsem pro vás video, které je zaměřeno na termoregulaci organismu.
Ať Vám cvičení pomáhá, Václav Vocásek.


Mandaly - předlohy

3. srpna 2018 v 0:33 | Eva |  Mandaly
Dnes 2.8.2018 ve 23:33 jsem dokončila 1333. předlohu. Jako by zobrazovala energie, které k nám proudí a celou tu klenbu nad námi.


Na Fb jsem také vložila následující.Těžko se mi vybírá z velkého počtu a už bych měla zase vzít pastelky do ruky nebo mandalky začít vybarvovat. Ale jakási zvláštní síla mě nutí pokračovat v předlohách. Ale já přece vím, že možností nemají konec ... Tato činnost je opravdu relaxační. Asi proto. Člověk nepřemýšlí, je jen sám se sebou , v závěru sám překvapený, co vznikne. Jen tak se nechat unášet na vlnách linií a tvarů . A co teprve vybarvování.
Králikovi už zkoustl kožíšek, jako by zima měla přijít brzo. Potom bude více času k mnadalkování a snad se mi od vás vrátí nějaká předloha vybarvená. Těším se,.
A ještě maličkost nemaličkost. VOLÁM DÉŠŤ.
Vzpomínáte na děšťové víly?


Zachraň svět kolem sebe

21. června 2018 v 19:59 | Arkadij Petrov |  Zajímavé knihy, odkazy
Těm, pro něž jsou, stejně jako pro mě, slova vědomých kapkami rosy pro duši, s láskou posílám dál... 💞
"Táhneme se z jedné oblasti vědomí do druhé po cestách osudu. Kdo nám tvoří tyto cesty a kdo určil osud, který nás po nich vede? Jdeme v jednom kruhu, potom v druhém a najednou si všimneme koleje svých předchozích cest. Je ušlapaná, je v ní šířka i délka vědomí. Samozřejmě, je tu i hloubka. A v té hloubi jsou stopy našich osudů.
A naše myšlení se také velmi komfortně přizpůsobilo k těm parametrům: budeme-li srovnávat, pak má stejně jako vědomí také délku, šíři a hloubku. Pochopitelně, když nevěnujeme pozornost výšce. Ale kde jsou naše křídla? Tam, kde byla, trčí jen lopatky. Ano, ano, jak psal jeden známý básník:"A ze zad trčely lopatky, právě jako dvě useknutá křídla." Zdá se, že kdysi jsme křídla měli. Kdopak je usekl a proč?
Namáháme si paměť, víme, že vše, co člověk prožil ve všech svých inkarnacích, je uloženo v duši. Protože duše je v jednom ze svých výkladů knihou lidského života.
Jestliže vstoupíme do prostoru duše, který je menší než zrnko písku v tomto světě, ale nezměrný vesmír ve světě jiném, hned také spatříme, co člověka v budoucnosti čeká. To, co ho čeká, je jakoby latentní, pluje to v jemném oparu a může to být změněno. Vždyť jestliže člověk dokáže dosáhnout určitého poznání, má právo odebrat osudu řízení svého života. To ve větším měřítku. A v menším měřítku může svůj osud ovlivnit každý, vždyť Stvořitel nám dal svobodu."
"Máte řeku. Řeka má řečiště, to je duše, v řečišti je voda, to je vědomí. Není to obyčejné vědomí a duše, ale rozšířené. Ale vědomí při vší své rozšířenosti přece jen potlačuje duši. Nebere její poznání, nepředává své dojmy, nepřeje si harmonii. Je to egoismus, a ten je také třeba léčit. Pozvedněte se o tři nebo čtyři prostorové rozměry vzhůru a odtud řiďte vědomí. Voda musí přinášet užitek, vyživovat kořeny rostlin. Řiďte řeku, jinak vyschne, nebo se vylije a nadělá neštěstí. Vzneste se nad řekou a spatříte, jak vodopád vědomí padá do duše. Dává jí vláhu života - dojmy, myšlenky, reflexe. A duše lásku opětuje, daruje cestu, světlo života a poznání. Tak vzniká harmonie. Vždyť řeku bez vody nikdo nepotřebuje. Z takové řeky není radost ani užitek. Již to není řeka, ale vyschlé řečiště. Zaposlouchejte se do slov, která spojují vědomí s duší, do zvuků, tvořících slovo ŽIVOT."
Arkadij Petrov, Stvoření světa, Zachraň svět kolem sebe

Letní slunovrat 2018

21. června 2018 v 0:17 | Eva |  Mandaly
Polní zvonky zacinkají, letní slunovrat je tady, čarovný den silnou moc má, kdo se Zemí si povídá, kdo ukonejší její bolesti, kdo zavede ji zpátky ke štěstí ?
Země dobře ví a mnohé napoví, kámen tě osloví, bylina malá, tak čeho by ses bála ?
Jen v tichu najdeš řešení, zbavit se všeho "bláznění", které nám svět připravuje, či spíše jen ukazuje.
V lese či na louce klid najdeš vždy a Země tvůj vnitřní klid ocení.
Oblaka bílá rozdávají sny, probouzí fantazii a občas píšou vzkaz. Rozumět mu může každý z nás, jen dívat se vzhůru , pokorně stát a celý ten svět laskavě objímat.

E.L. 21.6.2018 , 0:04

Předloha se zdá složitá, tak jako všechno dění v této době. Ale pohleďte na ni, co v sobě mandala skrývá, co ve vás evokuje? Jakými barvami ji prozáříte ? Nebo jen tak můžete rozjímat.
Pokud někdo chcete v původní velikosti, ráda vám zašlu na e-mail. Jinak je najdete na mém profilu na Fb.
Zvonečkem jsem začala, vzdala jsem kytičkám dík předlohou zvonečkovou.

A takto krásně se ke mně vrátila vybarvená. Děkuji Šárce Hrbkové, že mi dělá denní radosti.

Šárce zde vytvořím medailonek, protože její práce s pastelkami je jemná, krásná, čistá, laskavá a hladivá.
Vám všem přeji pohádkové léto.

Letní slunovrat a cvičení

20. června 2018 v 23:19 | Václav Vocásek |  CVIČENÍ
Proč si 21.6. 2018 posílíte tělesné a duševní zdraví mnohem více než v jiné dny?

Náš organismus je nerozlučně spojen s cykly v přírodě. Jednou významnou změnou je střídání ročních období, které na nás mocně působí.

21.6. 2018 proběhne letní slunovrat a začíná léto. V tento den mají veškerá tělesná a duševní cvičení mnohonásobně vyšší účinek. Využijte také této šance a věnujte sami sobě více času.

Přeji vám přínosné cvičení. Václav Vocásek.

Cvičit můžete cokoli. Můžete si vybrat z doporučených cviků pro slunovrat:

Cvik 1.

Cvik 2.

Cvik 3.

Kódy Nové Země

13. června 2018 v 22:11 | odkaz |  Zajímavé knihy, odkazy
Kódy Nové Země
Kódy Nové Země jsou paradoxně kódy "Země staré", ve smyslu původní zemské matrice. Té čisté, nezatížené programy, kde nejsou žádné nemoci, karma, škodlivé záření apod.
Je to Ráj a klíčem k tomu Ráji jsme my...
Život je tvořen z elementů a planeta, stejně tak jako vše živé na ní, se nastavuje na tyto původní kódy Země, původní čisté elementy, bez nánosů.
A proto se naše těla složená z nich čistí a zevnitř vytlačují ven tyto zátěže v podobě horečky, zimnice, průjmu, zvracení, oparů... Někomu se to tak děje teď, někomu jindy, někdo si nastaví, že se to vytlačí bez toho, aby měl viditelné příznaky.
Spojte se s původními elementy - kódy Země...
Své tělo vnímejte, jako obrovský, nádherný, pevný a silný strom. Větvemi, kolem kmene, i kořenů, které se objevují na povrchu nechte prosvištět vítr, který odnese všechny nefunkční kódy.
Okolo vás jsou v kruhu menhiry, stromy, krystaly či strážci Země, elementů, draci...
Zapusťte své kořeny hluboko do Země. Rostou dále a hlouběji, jsou silnější a pevnější, prorůstají hlínou, kameny, ohněm, vodou. Nabírají onu čistou, průzračnou vodu, která se nachází hluboko v Zemi. Tu původní vodu, která je jemná, hladivá, laskavá, ale i silná a chápající. Vnímejte, jak kořeny do vás probublává, teče do žil, do těla a naplňuje vás touto esencí vodního Ráje.
Kořeny do svého těla vtahujte také výživu Země, její živiny, minerály, mateřské mléko, bezpodmínečnou lásku. Vnímejte vůni půdy, kořenů, kamenů, spojení se Zemí a jejím magnetismem.
Vaše mohutné kořeny pokračují, až k jádru Země, k magmatu, k ohňům Země. Naberte kořeny tento oheň do svého těla - stromu. Oheň hoří v žilách, prostupuje páteří, rozsvěcuje mozek. Spaluje vše nepotřebné a dodává jiskru, energii, zážeh, kde je to třeba. Tvoří ve vás pevný ohňový sloup.
Vaše koruna obtáčí Slunce, srdce vesmíru, vaše kořeny srdce Země, jádro a obě energie se spojují v oblasti vašeho srdce, kde také hoří plameny. Propojte zde všechny původní elementy do dokonalé harmonie a rovnováhy společně s Boží jiskrou, láskou, plameny, které máte v sobě.
Děkuji Lidušce za zaslání.

Kostival nejen pro Kozorohy

13. června 2018 v 0:40 | převzato |  Zdraví, bylinky...
Bolesti kloubů, páteře, revmatismus
Kostival lékařský je bylina, která náleží Saturnu a je pro Kozorohy nepostradatelná. Kostivalový kořen obsahuje látky, které pomáhají hojit rány, neboť urychlují tvorbu nových buněk. Obsahuje velké množství slizu, proto chladí a zklidňuje záněty. Nenahraditelný je při zlomeninách, osvědčil se při zánětech kloubů, šlach, svalů, hojí vymknutiny, rozhání podlitiny. Zelené vršky kostivalu obsahují vitamín B12.
Důležitá bylina při problémech pohybového ústrojí.
Tinktura z kostivalu
Hrst pokrájeného nebo nastrouhaného kořene naložíme do 250 g alkoholu a necháme několik dnů louhovat.
Mast z kostivalu
Čerstvý kořen nastrouháme a povaříme v čistém nesoleném sádle. Necháme vystydnout, znovu rozpustíme a teprve potom přecedíme.
Fotka uživatele Veronika Theresia Walsbergerová.


Být v rovnováze

9. června 2018 v 21:24 | Eva |  Mandaly
Být v rovnováze znamená mít obě oči otevřené a naslouchat.
Být volný jako pták, na chvíli dítětem se stát, věřit snům a přijímat ...

E.L.


Čím pohár naplníš, ty dávno už to víš ..
E.L.

Zasévej semínka Lásky ...


Chaos

21. května 2018 v 21:45 | odkaz |  Slova a obrázky
Nedaří se vám dosahovat svých cílů? Máte pocit, že jste už vyzkoušeli řadu cest, ale ještě jste nenašli tu pravou? Nedává vám život smysl?
Možná je to tím, že se nedíváte z té správné perspektivy.
To, co se z našeho pohledu může jevit jako chaos či neúspěch, může totiž naše duše vnímat jako tvoření v souladu s božím řádem.
Jak je to možné?
Rozhodně to není proto, že by duše měla v plánu trpět nebo že by bylo nejvyšším božím záměrem, abychom rostli skrze utrpení. Nízké duchovní konstrukce, kterými jsme byli po dlouhá léta drženi v malosti, se každým dnem více více rozpouštějí a naše realita se otevírá, rozvolňuje, stoupá do vyšších vibrací.
Nicméně je ale pravdou, že řada cest, mnoho možností nebo, chcete-li, rozměrů je v této realitě stále zablokovaných. Naše duše mají "duchovní mapu" této reality, vidí celý příběh, mají nadhled. Vidí, kde je ještě cesta zavřená, energie zablokovaná, a kde se cesta otevírá.
Pokud máte duši strážce rovnováhy, budete přitahováni právě k těmto blokům, abyste svou intenzivní energií otevřeli cestu tam, kde to dosud nešlo. Vykročit ze své komforní zóny se vám vyplatí. Silná vůle, vytrvalost a odhodlání jsou nástroje, se kterými to můžete dotáhnout daleko. Pokud budete držet vizi, myslet pozitivně a nenecháte se zpochybnit.
Naopak jedinci s dušemi, které nemají zvýšenou odolnost, schopnost překonávat překážky a drží širší pole energie (andělé, inspirátoři, přírodní bytosti... ) jsou svou duší varováni před situacemi, kde by jen zbytečně ztráceli energii a mohli by být traumatizováni. Není to zbabělost nebo slabost, je to nutnost. Je to podmínka udržení hladiny energie, zachování jemnosti a citlivosti. Je to projev vědomí a sebelásky.
Zároveň je duše vede tam, kde je cesta volná, kde je energie nejvyšší, kde je možné násobit energii a rozvíjet to, co je nosné, zdravé, krásné. Ale to právě někdy může být na první pohled matoucí.
Teď nás baví a láká toto... Jenže po nějaké době už nám to přestává dělat radost, cesta se nějak šmodrchá, komplikuje, objevují se překážky... A tak začneme dělat něco jiného, co nás v tu chvílí láká, fascinuje, nabíjí... Ideální způsob, jak si udržet lehkost, radost, vysokou energii. Přesně tak to dělají děti. Než je naučíme, aby byly ukázněné, cílevědomé a dělaly i to, co je nebaví, protože se to musí. To ale vede pomalu a jistě k poklesu energie a ztrátě schopnosti cokoli tvořit.
Nicméně naše duše ví. A to, co se v této úrovni jeví jako chaos, povrchnost, přelétavost, nesystematičnost, je z jejího pohledu naprosto v souladu s božím řádem. Ona totiž ví, že jednoho dne se ty zdánlivě rozdílné cesty spojí. Ví, že to, co my vnímáme jako nesourodé, oddělené jsou jen různé projevy téhož.
Proto poslouchejte svou intuici, nemějte výčitky svědomí a neztrácejte víru, pokud ještě nevidíte tak úplně smysl toho, co prožíváte. Vězte, že jste součástí mnohem většího příběhu, než si v tuto chvíli dokážete představit.
Neznamená to, že nutně každý, kdo je chaosář, je na správné cestě. Pokud neposlouchá svou intuici, zmatkuje, protože je odpojený, je to něco jiného. Chtěla jsem jen pojmenovat jistou nuanci, něco, co je v poslední době velmi aktuální. S růstem vibrací se totiž jakoby zvětšuje obrázek, který skládáme. Tu objevíme jeden dílek, pak druhý úplně z jiného konce. Máme tendenci chtít jasné odpovědi, vidět cíl a za sebou výsledky. Když to nemáme, podléháme skepsi, pocitům marnosti a pochybnostem o sobě.
Žijeme v době, kdy se odkrývá něco velkého. A my musíme vyrůst, abychom se na to mohli podívat z té správné perspektivy. Z této úrovně se svět jeví jako nesmyslný a nedokonalý a my jako chybující a selhávající. Nicméně z božské prespektivy je všechno jinak.
Buďte proto otevření, neztrácejte víru a dovolte si zatím nevědět, nemít řešení. Malé věci přicházejí rychle, velké potřebují čas.


Generační posun

17. května 2018 v 16:21 | z e -mailu |  Slova a obrázky


Nastáva generační posun - tichá revoluce srdce, kterou nelze zastavit
14.05.2018
Posledních pár let vnímáme jakoby někdo stále otáčel knoflíkem na větší rychlost/intenzitu/vyšší level.
Chceme mít klid, ale pořád jsme nuceni něco řešit.
Pořád nějaké problémy, jsme víc otrávení a opravdu unavení.
Odešlo a odchází spoustu lidí, ale také jich hodně přichází.
Je to náročné..
Nyní také potkáváme lidi z minulosti, abychom navzájem viděli, že jsme se i fyzicky změnili.
Vnímáme že, jsme jinde a plně si uvědomujeme že čas nejde nijak zastavit - stárneme.
Jsme stavěni do nových rolí/pozic a učíme se na ně nově/opravdově reagovat.
Ocitáme se v naprosto neprozkoumaném prostoru naší přítomnosti, ale pořád jsme to my.
Občas náhlá skutečnost nejde nijak uchopit a jsme unášeni samopohybem/setrvačností..
A připadá nám, že nemáme nad ničím kontrolu..
Vše se neustále mění, přesouvá a přenastavuje.
A u každého z nás to má naprosto individuální, ale hlavně zásadní projev.
Někdo nachází životního partnera, těhotní, hodně jí, přibírá na váze, mění pracovní pozici, rozvazuje pracovní poměr, ukončuje vztah, rozvádí se, stěhuje se, stěhoval se ale stěhuje se znova, předělává/prodává/kupuje dům/byt, dozvídá se pravdu, je bez peněz, rozčiluje se, hádá se, má nehodu, mívá častěji vztek, deprese, cítí že uvízl, ztrácí přehled, chuť, je unavený, je nemocen, odchází, umírá…
A pokud se nám neděje nic osobně, děje se to v naší bezprostřední blízkosti a jsme do okolností stejně vtaženi.
Někdy se toho děje tak moc, že mnohdy ani není jednoduché myslet racionálně..
Záleží jak moc jsme pohlceni okolnostmi/hmotou a jak moc se bráníme přijímat zodpovědnost.
Čím víc žijeme mimo přítomnost/přirozenost, tím víc nás pak okolnosti drtí a pohlcuje strach/sebedestrukce.
Každý uplynulý okamžik přítomnosti odkládáme minulosti ale současně i naší budoucnosti.
A každým dnem se víc a víc otevíráme, ať už to chceme vnímat nebo ne.
Čas nyní překrývá jak světy minulé tak světy budoucí a to na co myslíme zrovna slyšíme, nebo máme přímo před očima.
Vše se stává rychlejším, dokonalejším, transparentnějším a opravdovějším jak nikdy předtím.
Pravda našeho srdce začíná tryskat do okolí jako ve videoklipu 'Fireworks' od Katy Perry.
V textech, písních a videoklipech je ukryto mnoho poselství - vnímejte to.
Hudba léčí duši a naplňuje srdce.
S čím větší úpřímností a radostí je jakýkoliv projekt tvořen, tím větší má sílu.
Proto teď vše, co bude tvořeno/konáno s čistým úmyslem, ucítí obrovskou podporu.
Bude to jakoby vám narostly další ruce, zažijete nebývalou ochotu a vstřícná gesta ze všech stran.
Lidé budou víc a víc spontánnější/úpřímnější.
Ale čím víc půjdeme hlouběji, tím víc pro nás bude těžší fungovat ve starém/mrtvém systému.
Budeme víc podráždění, nebudeme chtít nic řešit, jíst, mluvit, nebudeme moci spát..
Vše se nám bude zdát nespravedlivé, náročné a snadno pak propadneme hněvu, depresím, frustraci..
Vše bude hrozně zdlouhavé/zpomalené, lidé, provoz, technika, vše bude kolabovat.
Nebo naopak, vše se v okamžiku promění jako mávnutím proutku.
Je to dynamický a turbuletní proces, přichází po vlnách a naprosto na nic se tady nedá spoléhat.
Jen na sebe, své myšlenky a své srdce.
Tenhle tanec na ostří nože, jsme sem všichni přišli odtančit až do samotného konce.
Situace tedy mohou být občas dost na hraně nebo i za hranou, nenechte se tím pohlcovat.
Starý/Mrtvý svět odchází, nechte ho definitivně odejít.
Pokorně a s vděčností vše přijímejte, vše se děje s vyšším záměrem.
Nevzpouzejte se, ale plně se tomu odevzdejte.
Strach a pocit nedostatku je jen v hlavě.
Každou situaci prosvětlujte svým soucitem, vyšším nadhledem/odstupem a uvidíte výsledky.
Správnost vašší cesty obdržíte ve znameních, ve snech.
Žádejte o ně úpřímně.
Už se nemáme kam schovat, vše je okamžitě vidět, jako bychom to měli vytetované přímo na čele.
Nastal čas navždy opustit ulitu a pevně uchopit svůj Život.
Nic "neobechcávat" - BÝT K SOBĚ MAXIMÁLNĚ ÚPŘIMNÍ.
Jestli to co myslím, mluvím a konám, je ku prospěchu všemu a všem.
I když někdy nejde podávat stoprocentní výkony, každá snaha je vidět a také každá snaha se cení.
Stačí jen maličkost na kterou se zaměříme, která nás i druhé pozvedne.
Například, když myslíme na hezké věci, nebo když někoho potěšíme.
Jsme tu od toho, abychom se navzájem zdravě podporovali a ze života těšili.
Stačí humorné nebo utěšující slovo, vlídný pohled nebo úpřimný úsměv.
Všude okolo je někdo kdo nás, nebo my jeho potřebuje, bez koho nejsme kompletní.
Každý jeden jsme tu potřebný a každý jeden dáváme světu co tu ještě nikdy nebylo.
Navzájem jsme si učitelé a společně tvoříme mozaiku s názvem Život.
Ve všem, kde se nacházíme, necháváme svůj jedinečný otisk.
Hodně o nás vypoví jak vypadá náš domov, naše zázemí, jaké máme přátele…
Ve všem se odráží kolik Lásky kdo dostal, kolik jí kdo má a kolik jí kdo dává.
Srdce cítí Srdce..
Tohle ví dobře každá Matka, každá Žena.
Tím, že se mění generace je to evidentnější.
Máme možnosti, které tu před deseti lety nebyli možné.
Díky tomu se děti a celkově lidé rychleji vzdělávají.
Vše má svůj přirozený proces.
Ani Příroda nic nepřeskakuje/nevyčleňuje.
Příroda dává život a pro každého z nás tu má vše potřebné.
Přišli jsme z Přírody, jsme Příroda - JSME JEDNÍM.
Dokud ale budou ve světě umírat lidé, zvířata a s nimi i tahle planeta, nebude možné, aby i v nás byl klid/Mír.
VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ.
Je načase to vnímat a začít respektovat jeden druhého/Život.
Dívat se na svět očima Lásky, protože my jsme LÁSKA.
A nevlastníme nic víc než pouhé TEĎ.
Proto dokud necháme děti zažívat strach a bolest, bude v nich zakořeňovat a klíčit přesvědčení, že svět je opravdu špatné místo.
Každé dítě musí být ochraňováno a vedeno, každé dítě by mělo mít nárok na bezstarostné dětství.
Dítě je nádobou a do určitého věku je pro něj zásadní, v jakém se nachází prostředí.
Ale dospívající generace tohle už chápe, vnímá a cítí jak je lidský dotek/Život důležitý.
Jsou vysoce citliví a jejich vědomí vidí důsledky přežívaného systému.
Vidí, že "zraněný" může vychovat jen "zraněného"..
Vidí, že starý systém je jen plný destrukce/nespravedlnosti a cítí, že je potřeba změna.
Tenhle proces tiché revoluce probíhá v každém srdci a nelze zastavit, náležíme Přírodě/Vesmíru.
A Vesmír se neustále rozpíná..
Váš život vám patří, každým přítomným okamžikem, kterým si toho budete vědomi.
Je načase VNÍMAT (tuhle) skutečnost.
Je na čase být TADY a TEĎ.
Je jen jediná cesta k Opravdovosti..
A tou je vaše Srdce.
Také ho máte, nebojte se ho ukazovat/používat.
Všechny výzvy vás povedou k větší pokoře, vytrvalosti a dokonalosti.
Nikdy nejste postaveni před situaci na kterou by jste neměli sílu ji zvládnout.
Vše se odvíjí od vaší vůle.
A proto vězte, že ať jste teď kdekoliv, jste přesně tam, kde máte být.
A všechno je naprosto v pořádku, tak jak to je.
A vždycky tomu tak bylo.
Nic nemohlo být jinak, protože by jste dnes nemohli být těmi, kterými nyní jste.
Nemohli by jste teď číst tyto řádky a nerozuměli by jste mým slovům..
Protože by se vás nedotýkala osobně.
Život nyní bude hodně osobní.
Připravte se na to a nebojte se změn, které nás nemohou minout a pomáhejte potřebným je zvládnout.
Sviťte na cestu ostatním, protože TEĎ je vaše světlo nejpotřebnější.
Žehnejte každému koho potkáte.
Co zasejete to také sklidíte.
Nebojte se, není čeho.
Nikdy nejste sami.
Vaše Srdce všechno dávno ví.
Čím více se zamilujete do Života, tím víc vás bude Život milovat.
S Láskou v srdci
Petr Uher

Krásný relax na každý den

21. dubna 2018 v 1:23 | video |  Relaxace
Dobře se u této hudby kreslí ...

Další články


Kam dál